Aká práca, taká pláca a bez práce nie sú koláče

07/05/2021

I dnes pestujme svoju tvorivosť, buďme usilovní a pracovití na „poliach hmotných i nehmotných“ a budeme odmenení 🙂. Všetkému, čomu obetujete čas i energiu bude rásť a kvitnúť . Nič nie je zbytočné (aj keď sa nám to na prvý pohľad môže takto javiť). Uvedomujme si a užívajme si krásu, ktorá nás obklopuje. Popracujme a spolupracujme i s našim telom – tí pohodlnejší – cvičenie – tí pracovitejší zastavene a oddych (masáž, jóga a pod.), poprípade zvládneme i oboje? 🙂 I dnes nech je aktuálna téma zmyslu pre humor, lebo prináša odľahčenie všetkých problémov i náročných, či konfliktných situácií.
Krásny pracovitý deň plný nadšenia 🙂
Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 97
  Prílišná dobrotaTento príspevok patrí hlavne tým, ktorí sú citliví, pomáhajú a chcú byť stále za dobrých a občas až tak, že preberajú za druhých zodpovednosť, druhí to berú automaticky a naši "pomáhači" sa potom cítia, nervózni, vy_satí, unavení….. a kričia z bezmocnosti…..Dnes ráno mi prišla správa:"Ja mám pochopiť všetko a všetkých…
  Tags: a, na, posolstvá, pre, dušu
 • 96
  Dnes dbajme na svoju čistotuKontrolujme čistotu svojho cítenia, myslenia, slov I skutkov. Činy a slová sú dôsledkom stavu našeho vnútra. Ak tam je prázdno a mŕtvo, impulzy dáva len hlava, ktorá je pánom. Ak sa koná s aktívnou energiou, presadzujúcou, môžeme hovoriť o bezcitnosti, tvrdosti, egoizme a ak sa koná s pasívnou energiou, môžeme…
  Tags: a, je, posolstvá, pre, dušu
 • 96
  Nakladajme na seba len toľko, koľko unesiemeV živote sa dostávame do situácií „začarovaný kruh“ – koľko musím stihnúť…, ešte treba to…, ešte tamto…., a keď dokončíme jedno, vyvstáva ďalší problém a nová „povinnosť“ a tak sa točíme a točíme …..Samozrejme, čím je toho viac, menej stíhame, sme nepozorní, unavení, strácame trpezlivosť, potom nevrlí, podráždení a bezdôvodne…
  Tags: a, je, posolstvá, pre, dušu

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here