Ako niektorí členovia svetovej elity používajú rituály čiernej mágie na vyvolanie entít, aby získali viac moci

02/08/2021

„Základná, prvotná psychická realita je tak nepredstaviteľne zložitá, že ju možno uchopiť len na najhlbšom dosahu intuície, a to ešte len veľmi nejasne. Preto potrebuje symboly.“ – Carl Jung

Čo je obradná mágia? Z prác viacerých učencov, od Platóna po Manlyho P. Halla a ďalších vyplýva, že ide v podstate o používanie rituálov a techník na vyvolávanie a ovládanie „duchov“ alebo foriem života, ktoré by mohli existovať v iných dimenziách alebo svetoch. Napríklad podľa Halla „mág zahalený do posvätného rúcha a s prútikom s hieroglyfickými obrazcami mohol mocou obsiahnutou v určitých slovách a symboloch ovládať neviditeľných obyvateľov živlov a astrálneho sveta. Hoci prepracovaná obradná mágia v staroveku nebola nevyhnutne zlá, z jej zvrátenosti vzniklo niekoľko falošných škôl čarodejníctva alebo čiernej mágie.“

Ak však preskúmame Platónove diela, vidíme, že v Zákonoch aj v Republike výslovne odsudzuje myšlienku, že „bohov“ možno ovplyvniť vykonávaním určitých rituálov – nazývaných „nekromancia“ alebo „magický útok“. Veril, že tí, ktorí sa pokúšajú ovládať svet duchov, by mali byť potrestaní.

Sokrates, o ktorom Platón veľa písal, tiež hovoril o bytosti, ktorá ho viedla. Sokrates veril, že táto entita je darom a prejavuje sa v podobe vnútorného hlasu, ktorý máme všetci. Jeho komunikácia s touto entitou bola skutočne použitá ako jedno z obvinení proti nemu, keď bol odsúdený na smrť. Sokrates veril, že je to spojenie medzi smrteľným človekom a Bohom.

Zdá sa, že Sokrates je výnimkou, pokiaľ ide o používanie týchto pojmov zo zvrátených dôvodov, a ako zdôrazňuje Hall, poskytol dôkaz, že „intelektuálny a morálny status mága má veľa spoločného s typom živlu, ktorý je schopný vyvolať. Ale aj Sokratov démon opustil filozofa, keď bol vynesený rozsudok smrti“.

Sokrates bol odsúdený na smrť za „kazenie mládeže“ a šírenie „nepravdivých“ informácií medzi ľuďmi, ale keď sa pozrieme späť, zdá sa, že je to postava podobná skôr našim súčasným revolucionárom než škodlivému vplyvu, odsúdený na smrť za to, že odhaľoval tajomstvá aristokracie a nabádal ľudí, aby spochybňovali skutočnú povahu reality, aby spochybňovali učenie, ktoré masám poskytovali tí, čo boli pri moci.

Existujú aj domorodé záznamy, ktoré obsahujú množstvo dôkazov o tom, že civilizácie Strednej a Južnej Ameriky sa vo veľkej miere zaoberali týmito druhmi umenia, čiernou aj bielou mágiou.

Ľudské bytosti vždy podliehali vábeniu moci, hnané svojím egom, chamtivosťou a krátkozrakosťou. Je znepokojujúce predstaviť si túto moc práce s duchovným svetom v rukách tých, ktorí by ju chceli využiť na svoje vlastné účely, uchvátené mocou čiernej mágie.

Rýchlo sa posunieme do našich moderných dní a máme tu príbehy, ako je ten o doktorovi Johannesovi Faustovi. Vďaka svojmu štúdiu mágie dokázal vyčarovať mimozemšťana, ktorý mu dlhé roky slúžil niekoľkými rôznymi spôsobmi. Existuje dokonca úryvok z Knihy doktora Fausta, Wittenberg, 1524, ktorý opisuje jeho skúsenosť.

Ďalším príkladom je Napoleon Bonaparte, francúzsky vojenský a politický vodca. Rozprával o „malom červenom mužovi osudu“, „duchovi“, ktorý sa zjavil v kráľovskom paláci. Vraj keď sa dialo niečo dôležité, zjavil sa. Tento muž a to, čo iní dnes považujú za hlúpe povery a folklórne viery, skutočne ovplyvnilo Napoleona a jeho činy a riadilo jeho kampane.

Podľa Halla je Červený mužík osudu príkladom „katastrofálnych výsledkov toho, keď sa živelným bytostiam dovolí diktovať priebeh ľudského konania“.

Podobné javy sa objavujú v rôznych kultúrach počas rôznych časových období v celej histórii ľudstva, tak prečo si myslíme, že tieto praktiky sa dnes prestali používať?

V rôznych textoch sa dokonca objavuje modus operandi vyvolávania duchov, pričom jedným z nich je aj Úplná kniha magickej vedy, ktorá bola podľa Halla prvýkrát publikovaná v origináli Britského múzea. Spomínajú to aj iné štúdie o okultnej filozofii, napríklad Francis Barret vo svojom diele Magus, kde opisuje používanie symbolov a ďalšie veci súvisiace s okultizmom.

Živé bytosti existujúce vo svete, ktorý nemôžeme vnímať, boli predmetom povestí starých nespočetné roky. Sú zakotvené v príbehoch a odovzdávané ústne a píše sa o nich vo viacerých náboženských textoch, ako je Biblia a Korán. V tomto prípade nemám na mysli mimozemské bytosti, ale skôr bytosti existujúce vo sférach nerozoznateľných pre naše zmysly.

Čierna vs. biela mágia
Čierna mágia je v podstate proces využívania entít na dosiahnutie cieľa prostredníctvom obradnej mágie.

Hall píše:

Pomocou tajných postupov obradnej mágie je možné kontaktovať tieto neviditeľné bytosti a získať ich pomoc. Dobrí duchovia ochotne poskytnú svoju pomoc akémukoľvek hodnotnému človeku, ale zlí duchovia slúžia len tým, ktorí žijú, aby ničili a zvrhávali. . . . Najnebezpečnejšou formou čiernej mágie je vedecké prekrútenie okultnej moci na uspokojenie osobných túžob.

Podľa učencov rôznych filozofií došlo kedysi dávno k systematickému zničeniu všetkých kľúčov k múdrosti, aby nikto iný nemal prístup k poznaniu. Ten, kto to urobil, úplne prevrátil rituály starovekých mystérií, pričom tvrdil, že ich zachováva, a veril, že to, čo urobil, je správne.

V mágii sa používajú aj symboly a posvätná geometria. Na druhej strane čierna mágia používa prevrátenú symboliku, berie čisté symboly so vznešenými významami a prekrúca ich. Obrátený symbolizmus sa javí ako spôsob vyvolávania duchov na nekalé účely.

„Znetvorili rituály mystérií, pričom vyznávali, že ich zachovávajú, takže aj keď neofyt prešiel stupňami (slobodomurárstva), nemohol si zabezpečiť poznanie, na ktoré mal nárok. Modloslužbu zaviedli tým, že podporovali uctievanie obrazov, ktoré na začiatku múdri postavili výlučne ako symboly na štúdium a rozjímanie. Emblémom a postavám mystérií sa dávali falošné výklady a vytvárali sa zložité teológie, ktoré mali zmiasť myseľ ich ctiteľov. „

Zdá sa, že v dejinách bolo veľa čiernych mágov, ktorí sa odklonili od vznešených koncepcií, ktoré sú základom duchovnosti a práce s duchovným svetom.

Na druhej strane biela mágia sa zaoberá ušľachtilým, morálne čistým a nemožno ju použiť na dosiahnutie sebeckých cieľov. Ego, chamtivosť a osobné túžby nemajú v bielej mágii miesto.

Súhlasím so Sokratesom, že koncepty bielej mágie existujú v každom z nás a dajú sa použiť ako mocné nástroje manifestácie za predpokladu, že človek má čisté srdce a zámer. Je to jednoduché a nemožno ju používať ako prostriedok na dosiahnutie cieľa alebo na splnenie konkrétnej osobnej túžby.

Toto odhalenie vynieslo na svetlo niečo, čo by sa ešte stále mohlo diať medzi niektorými dnešnými jedným percentom, ktoré úplne ovláda takmer každý jeden aspekt nášho života, od zdravia a financií až po politiku a vzdelávanie.

Verím, že politici a iné verejne činné osoby sú z rôznych dôvodov zapojené do takýchto vecí, ale tiež verím, že v hierarchii stoja nízko a že tieto obrady a rituály na vyšších úrovniach možno presahujú hranice toho, čo si ktokoľvek dokáže predstaviť.

Len pred niekoľkými mesiacmi, keď Wikileaks zverejnili informácie o Johnovi Podestovi, šéfovi Clintonovej prezidentskej kampane a bývalom šéfovi Bieleho domu Billa Clintona, sa ukázalo, že Podesta bol pozvaný na „večeru duchovného varenia“ umelkyne Mariny Abramovičovej.

Podľa všetkého „pôvod Spirit Cooking možno nájsť v Cake of Light, sviatosti v náboženstve Thelema, ktoré založil Aleister Crowley. Medzi ingrediencie Koláča svetla patrí med, olej, menštruačná krv a spermie. Sviatosť má symbolizovať spojenie medzi mikrokozmom, človekom, a makrokozmom, božstvom, čo je znázornením jednej z hlavných maxím hermetizmu „Ako hore, tak dole“. Konzumácia Koláča svetla je naplnením posvätného kruhu spojenia medzi Človekom a Božstvom. “

Takéto odhalenia a obrady, ktoré boli zachytené na videozázname, vyvolávajú u ľudí otázky. Ak sledujeme tradície v priebehu vekov, v literatúre a osobných výpovediach sa stretávame s opismi tohto druhu aktivít. Globálna elita existovala vždy, či už to bola aristokracia v starovekom Grécku a Ríme, cirkev v stredoveku a neskôr, alebo politika v súčasnosti. Možno si tieto rody skutočne naďalej zachovávajú svoju dusivú moc nad ľudstvom, zaplavujú nás dezinformáciami, kontrolujú naše vnímanie sveta a diktujú nám, po akom type života máme túžiť. Sme ako roboti, ktorí sú vedení k tomu, aby sa prispôsobili forme a robili rovnaké veci. Nad ľudskou rasou existuje úplná kontrola a predstava, že by sa čierna mágia mohla používať na ovládanie más, ako na to poukazuje Hall, je znepokojujúca.

Prečo je tomu také ťažké uveriť?

Možno preto, že naše chápanie hraníc reality ovládajú tí istí ľudia, ktorí sú z týchto praktík obvinení.

„Masy, zbavené svojho vrodeného práva na pochopenie a tápajúce v nevedomosti, sa nakoniec stali opovrhnutiahodnými otrokmi duchovných podvodníkov.

Pri pohľade na rôzne témy, od MK ultra a iných foriem kontroly mysle až po informácie prichádzajúce od informátorov/insiderov, nie je používanie obradnej mágie zo zvrátených dôvodov elitou naozaj až také vzdialené. Hoci je desivé o tom uvažovať, skutočne sa to deje. Tí, ktorých považujeme za našich vodcov, tí na pozíciách s veľkou mocou, tí, ktorí stoja za globálnou korporatokraciou, ktorú dnes vidíme, a za propagandou, ktorej sme všetci vystavení, tí všetci by mohli byť vedení „duchmi“ z miest, o ktorých sme sa ešte nedozvedeli. A v dôsledku toho by masívna manipulácia ľudstva mohla byť riadená týmito „démonickými“ entitami.

Ako píše Edward Bernays, „vedomá a inteligentná manipulácia organizovaných zvykov a názorov más je dôležitým prvkom demokratickej spoločnosti. Tí, ktorí manipulujú týmto neviditeľným mechanizmom spoločnosti, tvoria neviditeľnú vládu, ktorá je skutočnou vládnucou mocou našej krajiny. Vládnu nám, formujú našu myseľ, náš vkus, naše myšlienky, a to zväčša ľudia, o ktorých sme nikdy nepočuli.“

Ted Gunderson, bývalý špeciálny agent FBI a vedúci ich pobočky v L.A., sa pred svojou smrťou snažil tieto hrôzy odhaliť a zverejniť. Bol jedným z mnohých, ktorí v tejto oblasti vykonali veľa práce, ktorá sa potvrdzuje aj s niektorými vyššie uvedenými informáciami.

Kto sú títo ľudia dnes?

Nuž, John C. Calhoun, ktorý bol v rokoch 1825 – 1832 siedmym viceprezidentom Spojených štátov, bol jedným z desiatok tých, ktorí sa snažili svetu povedať, že „vo vláde povstala moc väčšia ako samotný ľud, pozostávajúca z mnohých, rozličných a mocných záujmov, spojených do jednej masy a držaných pohromade súdržnou silou obrovského prebytku v bankách“.

Takže čo s tým môžeme urobiť?

Ak sú títo ľudia skutočne zapojení do používania obradnej mágie a čarodejníctva na ovplyvňovanie svojich rozhodnutí a smerovania ľudskej rasy, potom je zrejmé, že to treba odhaliť a týchto ľudí odstrániť…

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 95
  Dr Katherine Horton: O energetických zbraniach, implantátoch, neurotechnológiách a iných zásahoch (1)Rozhovor s časticovou fyzičkou Dr. Katherine Hortonovou (bývalá členka CERN, DESY)Študovala na renomovanej Oxfordskej univerzite. Vyučovala jadrovú a časticovú fyziku na Hertford College a Oxfordskej univerzite. Ona sama je "cieľová osoba" (TI) a je neustále napádaná energetickými zbraňami a vážne obťažovaná prenasledovaním zo strany gangov atď. V súčasnosti je hlavnou…
  Tags: a, sa, je, na, že, v, zaujímavosti, tajné
 • 92
  Dr Katherine Horton: O energetických zbraniach a o tom, čo môžeme urobiť, aby sme sa pred nimi chránili (3)Vo väčšine prípadov je jednoduchšie nájsť dôkazy ako sa chrániť. Bohužiaľ. Môžete sa chrániť, ale len čiastočne. Mikrovlnné rúry, tam je to s alobalom najjednoduchšie. Možno utesnenie steny atď., ale môžete byť ožiarení ráno, večer, cestou do práce atď. Tam sa neochránite. Moja rada obetiam - ak sa pred ním…
  Tags: a, sa, je, na, v, že, zaujímavosti, tajné
 • 90
  Návrat inkubačnej mágie do stratégie elítInkubačná mágia je súčasťou luciferiánskej gnózy, ktorá existovala vždy. Elita, Čierna šľachta, má toto tajné poznanie od počiatku ľudstva. Podľa Carlosa Castanedu sa do nás infiltrovali parazitické entity, Letci alebo Planétári a dali našej mysli jej rutinnú, opakujúcu sa, maniakálnu, bojazlivú, chamtivú, násilnícku, vypočítavú a manipulatívnu stránku. "Predátori nahradili našu…
  Tags: v, sa, a, na, je, zaujímavosti, tajné
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jana
Jana
2 years ago

Je už najvyšší čas 🙏🙏🙏🙏🙏

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK