Ako to bude z prechodom do novej éry? (časť 1)

VIP
11/06/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 100
  Žijeme v zasľúbenej dobe Syna Človeka – Ducha PRAVDY!Prečo je táto správa naliehavá a týka sa v skutočnosti každého jedného človeka, žijúceho dnes na Zemi? Pretože ten čas zasľúbení sa naplnil! Žijeme UŽ v dobe zasľúbeného DUCHA PRAVDY! Veľa ľudí, dokonca väčšina ľudí, najmä veriacich, ale i pochybovačov, tiež materialistov, žije v jednej veľkej ilúzii. V ilúzii o sebe, pri sebavyzdvihovaní svojho milého „ja“…
  Tags: a, v, sa, je, vip
 • 96
  Návrat vedomia KristaČo skutočne znamená vedomie Krista?Každý má v sebe vedomie Krista … Kristovo vedomiePojem „Kristus“ znamená osobu, ktorá si je vedomá svojho správania a konania a môže dávať / prijímať lásku a súcit bez toho, aby na oplátku niečo chcela. “ Kristovo vedomie “znamená osobu, ktorá objíma a demonštruje božstvo. Božstvo…
  Tags: a, sa, v, je, vip
 • 95
  Ako to bude z prechodom do novej éry? (časť 2)🌐🌿🕊️ 6. STRAVAStravovacie návyky sa zásadne zmenia. Väčšina potravín ponúkaných v supermarketoch sa dnes vyrába vo veľkom priemyselnom meradle s množstvom pridaných prísad a s množstvom obalového materiálu a reklamy pripravenej na skladovanie a distribúciu. Mnohé z týchto takmer bezcenných potravín spôsobili, že ľudia boli chorí a zraniteľní v priebehu…
  Tags: a, sa, v, vip

1 Komentár

 1. polarexplorer

  Ďakujem Daniel.

  Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.