Ako vakcína zmení náš energetický status? (3.časť)

18/12/2021

JE MEDZI VAKCÍNAMI NEJAKÝ ROZDIEL?

Spočiatku som sa zamerala len na mRNA vakcíny, pretože boli najrozšírenejšie a najviac propagované. Zdalo sa, že ostatní výrobcovia idú inou cestou, a preto ich vakcíny nemusia mať taký silný vplyv na energetický systém.

Chcela by som sa s vami podeliť o to, čo som sa dozvedela o týchto „bezpečnejších“ vakcínach.

Nižšie si môžete pozrieť, ako by mal každý typ vakcíny ovplyvniť náš energetický systém podľa jeho tvorcov (samozrejme, konečný výsledok bude pri každej trochu iný v závislosti od jej pôvodného stavu a odolnosti). Dúfala som, že medzi skúmanými typmi budú aj také, ktoré budú zamerané výlučne na ochranu pred chorobami. Zdá sa však, že pravda je úplne mimo nášho chápania.

Zdá sa, že každá vakcína na to ide trochu inak, akoby niekto testoval, ktorý variant bude mať najlepšie výsledky:

Zdá sa, že všetky skúmané vakcíny smerujú k tomu istému cieľu – prerušiť naše spojenie so Zemou a Bohom a spojiť nás s niečím, čo vytvoril človek. Najvýstižnejšie by som to prirovnala k umelo vytvorenej podobe Zeme – akejsi šablóne – „matrici“, ktorá má u očkovaných vzbudiť dojem, že sa všetko vrátilo do pôvodného stavu starej Zeme.

Človek sa až čuduje, prečo nás chce niekto presvedčiť, že všetko je stále rovnaké? Je možné, že na Zemi prebiehajú nejaké zásadné zmeny, o ktorých by sme nemali vedieť? Prečo sa výrobcovia vakcín tak usilujú, aby sme nevideli pravdu?

ĎALŠIE ÚČINKY VAKCÍNY

„V budúcnosti odstránime dušu pomocou medicíny. Pod zámienkou „zdravia“ bude zavedená vakcína, ktorou bude ľudské telo ošetrené čo najskôr po narodení, aby sa v človeku nemohla rozvinúť myšlienka existencie duše a ducha.“ Rudolf Steiner

Pri práci s mojimi „prebudenými“ očkovanými klientmi som zistila, že vakcína neovplyvňuje len naše fyzické a energetické telo, ale že zahŕňa aj iné úrovne, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné a môžu sa začať prejavovať až neskôr, takže ich ľahko prehliadneme.

Čo všetko môže vakcína ovplyvniť?

  • Ovplyvňovanie fyzického tela – to je oblasť, na ktorej pracujú mnohí povolanejší ľudia, a myslím si, že ešte ani zďaleka nevieme, čo všetko sa môže časom prejaviť vo fyzickom tele.
  • preladenie energetického systému – z toho, čo som doteraz zistila, možno usúdiť, že vo väčšine prípadov sa po vakcíne výrazne zmení nastavenie energetického systému – dôjde k zablokovaniu (čiastočnému alebo úplnému) energetických centier, najmä tých v hornej časti tela, vďaka čomu sme schopní chápať duchovný rozmer nášho života, vnímať iné skutočnosti a slobodne vyjadrovať svoje názory.

K uzavretiu dochádza postupne a s každou ďalšou dávkou vakcíny je silnejšie. Postupne môžeme dosiahnuť stav úplného odpojenia od našej duchovnej podstaty. V tomto stave zabúdame na všetko, čo sme doteraz poznali, a sme schopní vnímať a chápať len svet hmoty, ktorý je sprostredkovaný zmyslami nášho tela.

Pre tých, ktorí nemali prístup k týmto energiám a informáciám ani pred očkovaním, sa v tomto smere nič nezmení. Ak však energetický systém v hornej časti tela už bol funkčný, jeho zablokovanie má významný vplyv na kvalitu ďalšieho života.

Bola som svedkom takejto blokády u duchovne napojenej osoby. Bolo to, akoby tento človek upadol do najhoršej nočnej mory, z ktorej sa nedokázal prebudiť. Zrazu sa nedokázal napojiť na duchovné poznanie a komunikovať s duchovnými bytosťami, ktoré boli súčasťou jeho doterajšieho života. Uvedomoval si, že by mal niečo vedieť, ale nedokázal si spomenúť na čo. Cítil veľkú beznádej, opustenosť a strach. Začal sa správať agresívne a vulgárne. Jeho pôvodná jemnosť a súcit sa vytratili a nahradila ich drsnosť a bezohľadnosť. Bolo vidieť vnútorný boj, ktorý sa v tejto bytosti odohrával – jej duša sa snažila získať kontrolu nad svojím telom a mysľou, ale bolo to čoraz ťažšie.

Vďaka tejto skúsenosti som pochopila, aký ťažký a skľučujúci môže byť tento nový stav pre tých, ktorí už „poznali“ a vnímali duchovný rozmer, ktorý presahuje materiálny koncept nášho života.

Doterajšie zistenia tiež naznačujú, že zablokovaním určitých energetických centier sa výrazne oslabuje náš ochranný energetický štít a my nie sme schopní odolávať útokom tých, ktorí sa snažia ovládnuť naše telo a myseľ.

Zistila som, že väčšina očkovaných ľudí je skôr či neskôr energeticky napadnutá bytosťami, ktoré túžia po našej energii a snažia sa zasahovať do tohto sveta prostredníctvom nášho tela a mysle.

Takto napadnutý človek sa cíti unavený, nedokáže udržať energiu, nedokáže byť šťastný. Má pocit, že stratil všetku moc nad svojím životom. Stáva sa bábkou v rukách niekoho iného. Má pocit, že stratil kontrolu nad svojím telom a mysľou. K svojim blízkym sa občas začne správať inak – akoby boli pre neho cudzí. Niektorí v nich vidia tvrdosť a bezcitnosť. Pôvodná prirodzenosť akoby bola zatlačená do úzadia a kontrolu nad telom a mysľou prevzal niekto iný.

Túto zdanlivo beznádejnú situáciu však možno prekonať. Vyžaduje si to však veľké odhodlanie a trpezlivosť. Možno práve preto si niektorí vybrali vakcínu – potrebovali si otestovať svoju vieru a pripravenosť na cestu, ktorá ich čaká. Potrebovali v sebe nájsť silu, aby sa dostali z tohto stavu.

Ak teda očkovaná osoba nájde v sebe dostatok sily a odhodlania zmeniť svoj stav a získať späť moc nad svojím životom, je to možné. Vyžaduje si to však veľa trpezlivosti a odvahy – musí sa postaviť svojmu démonovi, ktorému dal moc nad svojím telom a mysľou. Musí sa naučiť počúvať svoje telo a svoju dušu a udržiavať s nimi neustály kontakt. Potom urobí to, čo sa rozhodol urobiť dávno pred svojím narodením – získa späť svoju stratenú múdrosť a silu a pochopí, kým skutočne je.

NÁDEJ NA KONCI TUNELA?

Som si istá, že každý z nás má vo svojom okolí očkovaných ľudí. Môžeme mať k nim rôzne postoje – môžeme sa ich báť, ľutovať ich alebo ich dokonca nenávidieť. Musíme si však uvedomiť, že všetci, ktorí sa rozhodli žiť v tejto nezvyčajnej a zlomovej dobe, tak urobili z dôvodu, ktorý ostatní nemusia pochopiť. A možno práve preto si niektorí z nás vybrali túto konkrétnu skúsenosť – môžeme sa teraz naučiť rešpektovať rozhodnutia druhých a tiež pochopiť svoju silu vzoprieť sa vôli druhých a neochvejne stáť za svojím presvedčením napriek tomu, že sme ohrození a naša sloboda je obmedzená.

Už nejaký čas sledujem situáciu očkovaných a zdá sa, že existuje určitá nádej. Účinok vakcíny totiž časom vyprchá. Naše telo a energetický systém sa budú vždy snažiť obnoviť pôvodný stav. A je zrejmé, že výrobcovia vakcín si to uvedomujú – preto tie neustále narážky a prípravy na potrebu neustáleho obnovovania vakcíny.

A tiež je už jasné, že účinok vakcíny možno zmierniť alebo dokonca zastaviť správnym nastavením nášho energetického systému a odstránením vplyvov, ktoré na nás vakcína začala mať.

Mám pocit, že existuje časť ľudí, ktorí sa prostredníctvom vakcíny rozhodli prekročiť svoj tieň, ktorého sa zatiaľ nedokázali zbaviť. Možno potrebovali silný impulz na zmenu. A práve vakcína a jej účinky ich dostali do situácie, keď už nemôžu váhať a musia sa rozhodnúť – buď naďalej ponechajú svoje životy v rukách iných, alebo si dovolia spojiť sa so svojou dušou, s Bohom, s nespočetnými bytosťami a svetmi a stať sa súčasťou niečoho oveľa dokonalejšieho, než si vôbec dokážeme predstaviť.

Zdá sa, že nás nemôže ovplyvniť ani natrvalo zmeniť. Záleží len na nás, do akej miery a ako dlho dovolíme, aby na nás táto energia pôsobila.

Z toho vyplýva jedna podstatná vec – v tomto období je nesmierne dôležité naučiť sa vnímať nastavenie nášho tela a pri najmenšej nerovnováhe všetko čo najskôr napraviť a harmonizovať. Potom budeme voči týmto vplyvom imúnni a budeme môcť žiť vedľa tých, ktorí boli očkovaní, bez akéhokoľvek ohrozenia.

Je to veľká výzva, ale aj cesta k našej slobode. Verím, že to dokážeme spoločne.

c) a možnosť, že neočkovaná osoba už má vyššiu energetickú hladinu ako bežná populácia:

Na túto ukážku som sa veľmi tešila. Zdá sa, že na konci tunela je svetlo:

Z predchádzajúcich dvoch možností bolo jasné, že ak sa stretneme s nositeľmi mRNA vakcíny, je veľmi pravdepodobné, že na nás zanechá dočasný odtlačok. Ale čo ak je naše energetické pole silnejšie ako to, ktoré nám niekto pripravil?

Ak máme okolo seba silné a rozsiahle pole čistej energie, zdá sa, že sme imúnni voči všetkému, čo by nás malo nejakým spôsobom ovplyvniť.

Zdá sa, že ani mocnosť, ktorá dokázala ovládnuť takmer celý svet, nemá silu zmeniť niečo, čo je silnejšie ako ona.

„INTÍMNY“ KONTAKT S OČKOVANOU OSOBOU

Existuje mnoho párov, v ktorých očkovaná osoba žije s neočkovanou osobou. Vyššie sme ukázali, ako môže očkovaná osoba pri bežnom kontakte ovplyvniť neočkovanú osobu.

Ale čo blízky „intímny“ kontakt?

Počas intímneho kontaktu dochádza k silnému prepojeniu a vzájomnému ovplyvňovaniu energií medzi oboma osobami. Myslel som si, že všetko by mohlo byť podobné normálnemu kontaktu, t. j. človek so silným a harmonickým energetickým systémom by nemal byť takýmto kontaktom ovplyvnený.

Ukazuje sa však, že v tomto prípade je tu oveľa silnejší vplyv, ktorému vo väčšine prípadov nedokážeme odolať:

Na prvom obrázku je zobrazená neočkovaná osoba so silným a harmonickým energetickým systémom (osoby s horším stavom energetického systému na tom budú po takomto kontakte ešte horšie).

Druhá kresba ukazuje, ako sa zmenil energetický stav jeden deň po intímnom kontakte s očkovanou osobou – napriek silnému a vyrovnanému pôvodnému stavu sa zmenila energia v 1. čakre, cez ktorú čerpáme energiu zo Zeme. Zdá sa, akoby toto miesto bolo úplne zanesené niečím, čo tu pôvodne nebolo. V tomto prípade pocítime silný chlad, prázdnotu na fyzickom tele a niekedy sa môže objaviť bolesť. Je pravdepodobné, že ak tento stav nenapravíme, môže časom začať ovplyvňovať aj túto časť fyzického tela (bolesť, zápal).

Za zmienku stojí aj zmena, ktorá sa odohrala v siedmej čakre, cez ktorú prijímame duchovnú energiu Boha/Zdroja – aj tu sa objavuje temná energia, ktorá „blokuje“ tok duchovnej energie prúdiacej do nášho tela.

Na treťom obrázku je znázornený stav po 6 mesiacoch, ak sa ho nebudeme snažiť nijako upraviť. Zdá sa, že sa všetko vrátilo do pôvodného stavu. Len tok energie v prvej čakre ešte nie je taký silný ako pôvodne.

Verím, že podobne ako v prípade obyčajného kontaktu s očkovanými osobami si na tento druh energie nakoniec zvykneme a staneme sa voči nej imúnni. Na to je však potrebné naučiť sa vnímať stav nášho energetického systému a v prípade potreby ho čo najskôr „opraviť“ a harmonizovať, aby sme sa zbavili tohto cudzieho vplyvu, ktorý v nás môže veľmi ľahko vyvolať stav podobný tomu, ktorý vyvolala „vakcína“.

ČO AK BUDEM NÚTENÝ PRIJAŤ „VAKCÍNU“?

Ak sme nútení podriadiť sa cudzej vôli, ktorá môže ohroziť naše telo alebo dušu, sme za následky svojho konania zodpovední my alebo ten, kto nás k tomu donútil?

Mám pocit, že vina je na oboch stranách.

Tí, ktorí nútia iných, aby do svojho tela prijali látku, ktorá v sebe nesie program zotročovania a manipulácie na fyzickej úrovni a spomaľovania duchovného rozvoja na duchovnej úrovni, si so sebou ponesú obrovské bremeno, ktoré ovplyvní ich ďalšiu existenciu. (Nevadí, že aj oni môžu byť zmanipulovaní. Každá bytosť to môže zastaviť.)

A tí, ktorí podľahnú alebo uveria, dostanú energiu, ktorá ich uvedie do reality otroctva a neslobody. Túto energiu však možno spracovať a očistiť oveľa ľahšie, a to už v tomto živote. Takže nič nie je stratené – ak si uvedomia chybu, ktorú urobili, a pochopia, že sa musia postaviť tým, ktorí na nich tlačia, môže dôjsť k úplnému uzdraveniu tela i duše.

AKO SA CHRÁNIŤ PRED OČKOVANÝMI OSOBAMI?

Po doterajších skúsenostiach je jasné jedno – naše telo má vo väčšine prípadov schopnosť vyrovnať sa s vplyvom toho, čo sa šíri z očkovaných osôb. Zdá sa, že reakcia je najsilnejšia pri prvom stretnutí a pri každom ďalšom kontakte naša reakcia slabne. Zdá sa, akoby sme si po prvotnom kontakte s „patogénom“ vybudovali schopnosť odolávať mu v budúcnosti.

Ak však chceme byť skutočne chránení, musíme mať silný a harmonizovaný imunitný a energetický systém. V opačnom prípade môže táto cudzia energia pretrvávať a nejakým spôsobom nás dlhodobo ovplyvňovať.

Je preto zrejmé, že v súčasnosti je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým naučiť sa ovládať a nastaviť náš energetický systém tak, aby sa čo najviac približoval stavu, ktorý nám poskytne dostatočnú ochranu.

Niektoré druhy éterických olejov aplikované na určité časti tela sa zdajú byť veľkou pomocou. Sú to myrha, kadidlo a nard. Ak týmito olejmi alebo ich zmesou masírujeme oblasti vyšších čakier (7. čakra – korunná, 6. čakra – 3. oko a 4. čakra – srdce), pomôžeme ich udržať otvorené a funkčné a náš energetický systém bude vďaka tomu silnejší.

V prípade, že máme vyvážené energetické pole, môžeme dočasne pocítiť vplyv energie, ktorá je v našej blízkosti (ale nebude mať vplyv na naše fyzické telo). Postupne sa mu však naučíme odolávať a každé ďalšie stretnutie s očkovaným len posilní našu novozískanú „imunitu“.

A ak je naše energetické pole už na vyššej úrovni, sme úplne imúnni.

Viac informácií o tom, ako nastaviť náš energetický systém tak, aby nás chránil pred vplyvom prostredia, nájdete v časti AKO SA OCHRÁNIŤ? Čistenie a úprava nášho energetického systému.

Okrem účinku vakcíny na náš energetický systém existuje ešte jeden, oveľa znepokojujúcejší účinok, ktorý sa zdá byť mimo nášho bežného chápania. Ale keďže táto skutočnosť je čoraz zjavnejšia, myslím si, že je dôležité o nej vedieť.

DVE REALITY? ĎALŠIE ÚČINKY SPASITEĽSKEJ „VAKCÍNY“

PRED ČÍM NÁS MÁ OČKOVANIE „ZACHRÁNIŤ“?

Zem sa postupne premieňa a s ňou aj všetko, čo je jej súčasťou. To, čo sa deje, je úplne prirodzené a je súčasťou našej evolúcie. A tento proces nemôže nikto zastaviť.

Bytosti, ktoré chcú ovládať druhých, sa vždy budú snažiť tento vývoj prerušiť alebo aspoň spomaliť. Ale ako by mohli zastaviť niečo také mocné?

Napriek tomu sa o to budú pokúšať do poslednej chvíle a niektorí z tých, ktorí si ešte nie sú plne vedomí toho, čo sa s nimi deje, im podľahnú a stratia tak možnosť prežiť toto výnimočné obdobie v plnom vedomí a využiť ho pre svoj ďalší vývoj.

MOŽNÉ VYSVETLENIE TOHO, ČÍM TERAZ PRECHÁDZAME

Je toľko rôznych bytostí, ktoré sa nám snažia ukázať, čím prechádzame. A ak sa ich naučíme počúvať a uvedomovať si ich prítomnosť, môže nám to uľahčiť cestu.

A hoci nemusíme so všetkým súhlasiť alebo sa nám niekedy ich slová môžu zdať príliš tvrdé či kruté, je dobré poznať pohľad druhej strany. Len tak môžeme byť pripravení na to, čo nás čaká v blízkej budúcnosti.

LÍŠIA SA NOVÉ VAKCÍNY SKUTOČNE OD OSTATNÝCH?

Aby ste získali určitú predstavu o tom, na čo je nová vakcína určená a aké sú jej účinky, je dobré pozrieť sa na iné bežne podávané vakcíny a porovnať ich účinky.

Po podaní povinnej vakcíny hexa, ktorá sa podáva deťom veľmi skoro po narodení v 3 dávkach, som si vytvorila energetický pohľad. Výsledok je pre mňa prekvapujúci – zdá sa, že táto vakcína nemá takmer žiadny vplyv na energetický organizmus dieťaťa.

To však znamená, že nová vakcína, ktorá sa nám tak vnucuje, je niečo úplne iné, ako sa na prvý pohľad zdá

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
benetri
benetri
2 years ago

Myslím, že Ramana nemá tak úplne pravdu o dosahu vakcín na osobnosť človeka. Základom je mRna, ktorá jednoznačne ovplyvňuje DNA. Ak si aj odmyslíme ťažké kovy, grafen a iné špecialitky týchto vakcín, ktoré majú vplyv predovšetkým na fyzické telo a rýchlejšie, či neskoršie následky ovplyvňujúce jeho fungovanie, či dokonca priame zlyhanie jeho funkčnosti, ostáva stále základom mRna.
mRna jednoznačne podľa mnohých znalcov a odborníkov, ovplyvňuje, ale najmä mení DNA. A základom človeka je práve jeho DNA, kde je zapísané všetko – od výzoru, vzrastu,typu človeka, jeho povahy, dedičné vlastnosti, proste všetko vrátane farby vlasov, či očí. Čo je ale podstatné, s DNA je priamo spojená s Dušou človeka, ktorá je vlastne len obalom toho absolútna – Ducha.
Zmenou DNA prestane existovať pevné spojenie Ducha s fyzickým telom človeka. Dôjde nielen k narušeniu tej pomyselnej striebornej nite, ktorá ich spája, ale najmä Duch človeka sa už nestotožňuje s konkrétnym fyzickým telom. On si vybral iné telo, s inými schopnosťami a vlastnosťami. Telo, ktoré Duchu umožní prežiť a splniť vopred dané úlohy. Lenže vakcína toto telo a jeho vlastnosti umelo mení, preto dochádza k odlúčeniu Ducha a tela. Z plnohodnotného človeka sa stáva akési Zombie, telo bez Ducha.
Isteže, aj toto telo sa dá ovládať, lenže už nie Duchom, ktorý si ho pôvodne pred narodením vybral. Tu už nastupujú cudzie, väčšinou temné entity, neschopné citov a emócií. Niečo ešte v tele po určitú dobu doznieva, ale jeho správanie sa začína meniť. Už nikdy to nebude ten istý človek. A ani životnosť tela už nebude taká, akú mal plánovanú pôvodný Božský Duch.
Duša, ktorá tvorí vonkajší obal Ducha, sa v agresívnom prostredí 3D bez ochrany fyzickým telom, postupne rozpúšťa a Duch preto urýchlene túto sféru opúšťa. A opustené telo začína pozvoľne hynúť a chradnúť, nutne ovplyvnené ďalšími, skôr spomenutými látkami, ktoré boli obsahom vakcíny.
Duch, ktorý chránený napadnutou Dušou, opúšťa fyzické telo, sa zatiaľ snaží dostať do svojej pôvodnej sféry, lenže Duša už nemá také ochranné schopnosti a preto sa Duchu podarí uniknúť len veľmi zriedkavo. To je ešte tá lepšia možnosť, i keď akási rekonvalescencia raneného Ducha trvá veľmi, veľmi dlho. Lenže tou horšou a väčšinovou možnosťou je, že Duch nestihne uniknúť – napr. kvôli priveľmi agresívnemu prostrediu, ktoré najmä v poslednej dobe na Zemi prevažuje a v tom prípade sa rozpustí v ničotu. A to je absolútny koniec, už žiadna ďalšia reinkarnácia, žiadny ďalší a ani neskorší večný život v Božskej dimenzii.
Zlé na tom je nielen zánik seba samého, ale že si to telo na záver ešte aj uvedomí a odchádza v obrovskom utrpení, veď stratilo to jediné, čo dávalo nielen zmysel. Rozum človeka na záver života sa rozpomenie na všetko, čo stratil, i na to, čo malo byť a už nikdy nebude.
Čo sa týka samotných vakcín, ešte stále sú len v experimentálnom štádiu, ešte stále nebola ukončená nielen tretia, ale poriadne ani druhá fáza. Predčasné ukončenie testovania na zvieratách (pretože všetky, údajne, zahynuli) tiež moc optimizmu nepridáva. Štandartný vývoj štandartných vakcín trvá asi desať rokov, pod šesť sa nikdy nedostal. Tieto vakcíny sú úplne nové a ich technológia a pôsobenie sú v podstate neznáme. Zvládnuť ich vývoj a súčasne uvedenie do výroby za pár mesiacov je, ak by mali byť funkčné a pomáhať, z ríše sci-fi. Hlavným sponzorom je Kill Gates, ktorý je známy aj ako depopulizátor ľudstva. Myslí si snáď niekto, že práve teraz sa zmenil a odrazu chce život zachraňovať?!

benetri
benetri
Reply to  benetri
2 years ago

Malý dodatok.
Boh dal človeku slobodnú vôľu a učinil ho slobodným. Nie všetci na Zemi sú človekovia, teda ani nie všetci máme slobodnú vôľu a chcenie vybrať si a vybojovať aj slobodu. V zásade ale každý človek má možnosť si vybrať a konať podľa vlastnej vôle. Len akosi väčšina podľahla, poddala sa násiliu a boj za vlastnú slobodu sa jej zdá náročný a krvavý. Ibaže poddať sa neznamená vyhnúť sa zlu a krvi, utrpeniu a smrti.

Israismael
Israismael
Reply to  benetri
2 years ago

Výborne napísané.. Veľká pochvala!
Možno by som chcel dodať k tomu ze ak sa poruší DNA človeka, poruší sa akoby čítanie z Knihy života,Kniha života je info z DNA, resp vlastnosti jednotlivého človeka a pod…nebude možné pri konečnom súde ,, precitat“ ducha človeka Sudcom, nakoľko dochádza k porušeniu vlákien, ktoré sa môžu spájať s vlaknami(nitkami malých bytostnych), ktorý ich ťahajú energeticky hore až do vysokých sfér alebo do nižších svetov -dole.. Je to len môj dojem, keďže cez DNA prechádzajú mnohé informácie o človeku…. Takýto človek by nemohol byť,, precitany“ a nemám ani predstavu ako skončí v Deň súdu….
Ale opakujem je to len môj dojem… ta info mi prišla už dávnejšie do mysle! Nie je to nikde písané ani v abdrushinovy, jednoducho ta info mi došla…

mária450
mária450
2 years ago

kiež by tak bolo, tak je a tak bolo.
Laska najvzss princip tvorenia je vsemocna.
Kupte si knihu „Obrady Lasky“ Nová Civilizácia „Vladimír Merge.
Celé moje vnímanie dôležitosti poznania čistých ruských žrecov pre ďaľší vývoj sa zmenilo.

maria450
maria450
Reply to  mária450
2 years ago

Laska najvyssi princip tvorenia je vsemocna.

pacifik
pacifik
2 years ago

Pozor na falošných prorokov.

Doposud MSM nikdy neřeklo pravdu, jenom samé lži. A nyní mají odhalit pravdu. Výsměch. Pro ovce to stačí. Pro myslící lidi nikoliv.

Dle zpráv které jsme obdrželi jsou data naprosto jiná. Právě P-REZIDENT JOE BIDET nechtěl uveřejnit důkazy o atentátu. Proč asi. Objevily se dokumenty, kdy vrahem prezidenta kenedyho je právě JOE BIDEN. Byl tehdy řidičem, který se otočil a střelil tehdejšího dvojníka prezidenta kenedyho do hlavy. Důkazy jsou na internetu a porovnání také.
Nevědí kudy kam a vymýšlejí právě proti rusku nesmyslné teorie. Stačí hledat a najdete.
carsten

Joseph Robinette Biden Jr. was born on November 20, 1942
John F. Kennedy, the 35th president of the United States, was assassinated on Friday, November 22, 1963
Takže J.B ako študent šoferoval limuzínu najstraženejšieho prezidenta sveta a ešte ho aj zastrelil.

Z nova sa potvrdilo že sú to len kolotočari na TADESCO a klamú.

Peacemaker
Reply to  pacifik
2 years ago

áno tadesco je podľa mňa sekta ktorá si ide lsd alebo nejaké iné šmakocinky

tauri
tauri
Reply to  pacifik
2 years ago

pacifik:
Noo jako když jsem koukal na řidiče, tak vypadal spíš tak na 40.

maria450
maria450
2 years ago

tadesco.org uz vela krat dopredu napisalo „hoax“ ktory sa potvrdil ako pravda.

jana
jana
2 years ago

Děkuji za článek i za komentáre, zejména benitri. Dškuji.

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK