Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze

09/03/2021

V gnostických textech, starých minimálně 1600 let, které byly nalezeny v roce 1945 ve městě Nag Hammádí v jižním Egyptě, se píše o archontech a jejich pánovi Demiurgovi jménem Jaldabaoth nebo Samael, který měl “vytvořit” náš fyzický vesmír.
Je spojován s židovským Jehovou, biblickým Bohem, Hospodinem Pánem, ale také se Satanem, ďáblem a démonem.

Gnostici byly mystičtí učenci s velkým vhledem do poznání světa a byli autoritami vražděni kvůli poznatkům, které měli k dispozici.
Demiurg je podle nich falešný bůh, který je žárlivý a kontroluje tzv. Eon, ve kterém jsme uvězněni. Přisoudili mu podobu hada a spolu s archonty je anorganickou bytostí.

V umění bývají tyto bytosti často zobrazovány jako roboti, kyborgové. Archonti podle gnostiků závidí lidem jejich kreativitu. Lidé jsou (či spíše byli) dokonalejší a moudřejší bytosti než oni, takže se jich zmocnili a chtěli jim vládnout.
Archonti umí pouze napodobovat a zkreslovat, nemají svou vlastní tvořivost či fantazii.
Umí deformovat realitu, aby vytvořili falešný svět, virtuální realitu. A toto udělali nám lidem. Ovládli naši mysl, která nás spojuje se světem. Jsou to paraziti mysli. V těchto textech se píše o Adamovi a Evě – symbolických prvních lidech, kteří byli zákeřnými archonty svedeni.

Gnostické texty nalezené v Nag Hammádí.

Podobné články

 • 87
  8 skutočných udalostí, ktoré dokazujú, že cestovatelia v čase existujúFilm Charlieho Chaplina - Mobilný telefón zo 6. januára 1928Na DVD v časti extra k Chaplinovmu filmu „Cirkus“, dostali ľudia prístup ku krátkemu filmu a fotografiám z premiéry filmu v Graumanovom čínskom divadle v roku 1928.… v ktorých sa zdá, že osoba hovorí do mobilného telefónu. Toto presvedčilo mnohých ľudí,…
  Tags: v, a, zaujímavosti
 • 87
  Archonti 3.díl: Skuteční vládci planety ZeměArchonti se živí nízkovibrační emoční energií, proto potřebují lidi udržovat v nízkovibračním stavu pomocí vyvolávání strachu, hněvu, násilí, nenávisti, viny a studu ve společnosti. “Realita” je vibrace. Pokud by lidstvo zvýšilo své vibrace (cestou porozumění, lásky a poznání), tyto bytosti by se nemohly živit naší energií. Živí se strachem. Satanistické…
  Tags: a, v, se, je, archonti, zaujímavosti
 • 85
  Zakázaná históriaCelá história, ale aj súčasnosť je pretkaná vzťahmi s entitami z iných planét. V starých spisoch a EPOS je zaznamenaných plno veľmi dôležitých informácií o dejinách ľudstva, ktoré oficiálne história tají, ignoruje alebo znevažuje. Okrem iného sa v rôznych spisoch opisuje, ako sa bohovia Anunnaki Nefilimovia pred 200 tisíc rokmi podieľali na…
  Tags: a, v, zaujímavosti

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.