Prečo materialisticky zmýšľajúci človek nedokáže pochopiť pojmy ako Pravda Božia a Stvoriteľ? Odpoveď je zložitá len zdanlivo!

Prečo materialisticky zmýšľajúci človek nedokáže pochopiť pojmy ako Pravda Božia a Stvoriteľ? Odpoveď je zložitá len zdanlivo!

Niečo duchovné môže človek zmerať výhradne duchovným aparátom, teda duchovnými orgánmi svojho duchovného tela.

Nie sme len hmota. Dnes už medicína vie o tzv. biopoliach a ide v tomto výskume ešte ďalej. Máme teda aj telá v čisto energetickej rovine, čo znamená, že človek disponuje aj schopnosťami svojich jemnohmotných, alebo dokonca duchovných orgánov a tieto orgány má v sebe človek buď rozvinuté alebo zakrpatené.

Rozvíjajú sa používaním podobne ako svaly činkami, alebo kardiokvalita tela kondičným behom.

Že to však väčšina ľudí dnes nedokáže, je zrejmé, lebo svet je orientovaný prevažne na konzum. To duchovné bolo vytlačené takmer úplne z našich životov.

Nedávno som sa stretol s otázkou človeka, ktorý nedokázal chápať tieto vyššie súvislosti života, nevyhnutne pochádzajúce z Pravdy. Chcel dôkaz.

Tým, že bol čistým materialistom a mal v sebe zakrpatený práve tento „duchovný aparát“, schopný zachytiť s prehľadom deje stojace nad hranicou hmoty, neustále požadoval dôkaz.

No neuvedomil si v tej chvíli, že predsa jeho existencia je tým najdôverihodnejším dôkazom, že život nemá počiatok na Zemi, ale v svetoch Duchovných. Pritom o nejakej evolúcii nemôže byť ani reči v zmysle, ako ju predkladá veda. Teda že život sa objavil na Zemi evolučnou cestou, z neživej hmoty sa postupne „sama od seba“, vytvorila hmota živá.

Alebo chce niekto tvrdiť, že zhruba v prvej bilióntine sekundy, počas Veľkého tresku, fotónové častice, letiace Higgsovým poľom, boli organického pôvodu?

Alebo prečo časť týchto častíc, preletela týmto poľom „nedotknutá“, fotóny pokračovali ďalej, ale nemalej časti týchto „svetelných semienok“, toto Higgsove pole „prepožičalo“, či inak zabezpečilo hmotnosť?

Otázka nie je ani tak v tom, kde sa vzali tieto nehmotné fotóny a spomínané Higgsove pole, čoho dôsledkom bola tzv. Vesmírna polievka, teda kvark-gluonová plazma a len ďalším ochladením tieto kvarky v tejto „zmesi“ zrazu „rozoznali“ gluóny, interagovali spolu a vytvorili tak základ pre stavbu protónov a neutrónov, ale otázka znie, prečo to boli práve fotóny a prečo práve to spomínané pole, prečo časť preletela ako nehmotná častica a prečo časť ako častica obťažkaná hmotnosťou? Kde sa vzal ten systém, tento prvotný „hybný program“, stojaci za týmto formovaním sa hmoty?

Poďme ďalej, prejdime kvarky, gluóny i ostatné elementárne častice pre tvorbu atómových štruktúr, prejdime i atómy, prejdime cez molekuly a zastavme sa pri bunkách.

I tie jednoduché, ale i tie najzložitejšie, ako sú napríklad neuróny, pracujú sami v sebe, s tým najdokonalejším programom.

Vedci si lámu hlavy nad tak mnohými dejmi, nad ktorými stoja úplne bezradne. Napríklad, tesne po počatí, sa začnú v lone matky tvoriť tzv. kmeňové bunky, zoskupené do akéhosi počiatočného neurčitého tvaru, prvotného plodu. No zakrátko, sa tieto primárne bunky začnú deliť na typ tzv. sekundárnych buniek, ktoré už presne „vedia“, ktoré z nich majú tvoriť tkanivá napríklad pľúc, srdca a ďalších ogánov, ktoré zasa začínajú tvoriť kostrový aparát a podobne. Kde sa vzala tá „programová matrica“, vďaka ktorej dochádza k takejto dokonalej vývojovej postupnosti?

Jeden vedec svojho času vypočítal a bolo to dokonca publikované aj v odbornej literatúre, že od Veľkého tresku, k biologickému životu humanoidnej podoby, je potrebných 70.000 ZÁKLADNÝCH náhod, v prísnom slede za sebou a ani jediná by nesmela byť vynechaná, inak by život do tejto podoby, ako ho vo svojej rozmanitosti poznáme na Zemi dnes, nevznikol!

Ak by tento vedou opisovaný chaos, tento „pokus-omyl“ po Veľkom tesku prebiehal spôsobom nesystematickosti, „raz tak a raz onak“ a i milion krát dookola, tak dnes tu nemáme ani len najzákladnejšiu molekulu vodíka a nieto ešte mimoriadne zložitý humanoidný život!

Je predsa nad všetku logiku jasnejšie, že počiatkom nie sú žiadne fotóny, ani polia, ani kvarky a ani nič podobné, ale „softvér“, ktorý stojí za tým všetkým.

Otázka pre vás teda znie, kde sa pri vzniku Vesmíru vzal tento dokonalý program?

No a keď sa vrátime ešte k tomu spomínanému materialistovi, ktorý niečo duchovné nemôže ani len vytušiť a nieto pochopiť a neustále trval na tom, aby mu bol poskytnutý dôkaz, že nejaká Prvotná Pravda, ako Dokonalý Princíp Života existuje, tak mu bolo odprezentované ľahké, „antimaterialistické zaklínadlo“:

Človek, živý v duchu, sa nikdy nepýta po dôkazoch, o existencii Pravdy Božej, NIKDY!

Nechce žiadny dôkaz, pretože by sa to rovnalo tomu istému absurdnému počínaniu, ako keby chcel dôkaz o tom, že žije, že sa pohybuje a že žije tu na Zemi, v tomto tele!

Alebo, ako keby sme niekomu povedali, že keď ráno vstane z postele, aby dýchal, že musí dýchať, ak chce prežiť.

Predsa tak samozrejmú vec, by bolo absurdné niekomu odporúčať!

Tak, ako je existencia Božej Pravdy a tým aj Duchovných svetov samozrejmá, tak človek, ktorý vedome z Pravdy čerpá Poznanie i posilu pre svoj život, by NIKDY, ani len vo sne nepýtal dôkaz o tejto Pravde, pretože ho denne sprevádza a denne z nej žije a čerpá z Nej posilu, pre svoj život duchovný a tým aj pozemský.

Naopak materialista žije už len ako akýsi biorobot, určitou zotrvačnosťou rýdzo hmotnej existencie bytia a nechápajúc ani zlomok toho, o čom je tu písané, neustále pýta nejaké dôkazy! Dôkazy o existencii duchovného sveta, i „nehmotnej Pravdy“.

Nechápe však, že je to práve on, ktorý tvrdohlavo i posmešne odmieta všetko to skutočne živé, čo tvorí komplexnosť bytia.

Sú to všetko poľutovania hodní ľudia, ak nie duchovní mrzáci…

Motto:

Svetom sa šíri Nové poznanie Pravdy, ktoré sprostredkúva jasné definície a jasné odpovede, na všetky nevyriešené otázky života!

Toto Nové Poznanie, bezpečne a isto vyplňuje všetky medzery, urovnáva všetky nezrovnalosti a sprostredkúva človeku presvedčenie, ktoré mu dáva takú istotu a taký základ, že nijaké dogmy cirkví, nijaké „zaručené informácie“ rôznych skupín a siekt, nemôžu ohroziť silu presvedčenia, ktorú, o všetkých dejoch okolo nás, môže človeku sprostredkovať jedine PRAVDA, ten najvyšší Zákon a Princíp, skrze ktorý vznikol nielen náš Vesmír, ale i celé rozľahlé Božie Stvorenie.

Je to práve a výhradne Pravda, ktorá je Podstatou sveta, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Boha Stvoriteľa!

Sme súčasníkmi doby pôsobenia Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbili už proroci v dávnych, biblických dobách a ktorého ľudstvu zasľúbil predovšetkým Ježiš, Syn Boží!

TEN, ktorý má uviesť ľudstvo do celej PRAVDY, túto Pravdu priniesol a táto Pravda má byť DNES šírená a zvestovaná, pre spásu tých, ktorí svojho ducha ešte celkom nezasypali nánosmi rozumu, nevedomosti a nepochopenia!

Každý jeden z vás, ktorý TERAZ čítate tieto riadky, vypočujte si volanie dnešnej doby:

„Keď príde Utešiteľ, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca, On o Mne vydá svedectvo! … Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nerozumeli/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy!… On MŇA oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

Osláviť Ježiša a Jeho Posolstvo i jeho OBEŤ, nemožno iným spôsobom, ako očistiť Jeho učenie vo Svetle Pravdy, teda očistiť ho od všetkého falošného, nevedomého, ale i zámerne prekrúteného, teda od všetkých nánosov, ktorými bolo, sprvoti čisté Ježišovo učenie, až do dnešných dní, takmer celkom zasypané, nánosmi rozumu a náboženských dogiem!

Zo skutočného Ježišovho Posolstva si náboženstvá po celej Zemi, urobili iba obyčajnú pozemskú firmu, majúcu za cieľ manipulovať a ovládať ľudí, v čo najširšom rozsahu!

Preto z pôvodného, čistého Ježišovho Posolstva sa nedochovalo v týchto náboženstvách do dnešných dní už takmer nič, pretože všetko je tak prekrútené, že z čistého Svetla Pravdy, ktoré Ježiš ľudstvu priniesol, zostala v srdciach ľudí iba ľudská pokrivenina a temnota, s pachuťou duchovnej smrti!

Takto a nie inak, spravovali náboženstvá Ježišove Posolstvo do dnešných dní!

Preto sa prebuďte v poslednej možnej chvíli všetci tí, v ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Poznaní Pravdy, lebo len toto Poznanie bezpečne povedie každého z nás cestami, ako byť lepším človekom, ako pomáhať ostatným podobne usilujúcim a ako sa naučiť žiť život v zmysle Božích zákonov, ktoré sú tak zjavne prospešné pre všetkých, kto sa ich učí rešpektovať a dodržiavať.

Každý jeden z nás má DNES rovnakú možnosť načerpať posilu i Poznanie z tohto Živého Prameňa Pravdy, a dozvedieť sa tak o skutočných súvislostiach života v oveľa širšom rozsahu, než je vám predkladané tu a teraz ako i v ďalších článkoch podobného zamerania.

Preto sa prebuďte všetci, ktorí máte v sebe ešte aspoň trošku odvahy k zmene svojho života, do úplne nového rozmeru bytia, ktorý Vám spätne prinesie len požehnanie a radosť.

Je už načase konečne vystriedať toto dnešné živorenie drvivej väčšiny z nás za skutočný, Bohu milý život, plný toho najčinorodejšieho a najradostnejšieho pôsobenia.

Preto sa prebuďte duchom ešte dnes, lebo už zajtra môže byť neskoro. Pretože premeškať túto poslednú hodinu k pravému prebudeniu sa k životu, predstavuje nezvratný proces s fatálnym koncom pre milióny rokov trvajúce duchovné bytie každého jedného z nás…“

Poznámka pre všetkých čitateľov:

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 94
  Ježiš nevstal z mŕtvych! To, čo učia cirkvi, sa nezakladá na Pravde!Podstatou bytia človeka je duchovný život. Prišli sme sem z duchovných sfér za účelom vývoja, zdokonaľovania a je teda samozrejmé, že v duchovných svetoch používame duchovné telá, teda telá z čistej energie, kde „fyzikálne“ /duchovné/ zákony oveľa vyššieho druhu ako na Zemi, pôsobia s rovnakou dôslednosťou a dokonalosťou, ako v…
  Tags: a, v, sa, je, z, ako, že, duchovno
 • 93
  Kde sa stratila Láska Božia?Bežný kresťan vníma Stvoriteľa ako Lásku. Lásku všetko odpúšťajúcu a všetko milujúcu. Bežný kresťan preto nedokáže pochopiť, ako sa môžu so Stvoriteľom, ktorý je Láskou vôbec zlučovať pojmy ako posledný súd, alebo očista zeme, v ktorej budú od seba definitívne oddelení dobrí od zlých, aby tí dobrí mohli pokračovať v…
  Tags: a, sa, v, je, ako, duchovno
 • 91
  Žijeme v zasľúbenej dobe Syna Človeka – Ducha PRAVDY!Prečo sa táto správa týka v skutočnosti každého jedného človeka, žijúceho dnes na Zemi? Pretože ten čas zasľúbení sa naplnil! Žijeme UŽ v dobe zasľúbeného DUCHA PRAVDY! Veľa ľudí, dokonca väčšina ľudí, najmä veriacich, ale i pochybovačov, tiež materialistov, žije v jednej veľkej ilúzii. V ilúzii o sebe, pri sebavyzdvihovaní svojho milého „ja“ a hlavne vo svojom sebapreceňovaní.…
  Tags: a, v, sa, je, duchovno
Správy 28.07.2021

Správy 28.07.2021

Zem je v týchto dňoch určite zaujímavým miestom. Výbuchy, záplavy, cunami, extrémne počasie, atentáty, ľudia v maskách riadiaci hlavné štáty, satan, ktorý všetko dobré prekrúca na niečo škaredé, a ľudia sa začínajú vzpierať a berú si späť svoju moc; svoje ľudské práva.

Diablovi sa nepodarí uskutočniť svoju verziu „resetu“ Zeme. Svetlo má iné predstavy. Je to obrovská úloha, ale uskutočniteľná.

Povedať, že dúfame, že všetci sú v bezpečí, znie absurdne, ale v tomto ťažkom období držíme v srdci celé Ľudstvo. Keď sa prach rozptýli, bude to úplne iný svet.

Neverím, že existuje iný spôsob, ako to urobiť. Bude to škaredé, pretože je to čisté zlo, ktoré je vystavené očiam, ktoré odmietli vidieť. Budú to zlé správy aj pre nás. Bolo tu veľa tajomstiev, ale je čas, aby Ľudstvo dospelo a spracovalo pravdu.

Romana Didulová, kráľovná na kanadskej šachovnici, vydala varovnú správu týkajúcu sa záplav, ktorá naznačuje, že možno vie, že sa toho chystá viac. Bude to celoplanetárne? Vieme, že to bude „biblické“.

Prosím, skladujte svoje potraviny na horných policiach. V prípade povodní… ak nebývate vo vysokých budovách.
Poľnohospodári a chovatelia, prosím, uistite sa, že vaša úroda je uskladnená na vyvýšených skladoch (pre prípad záplav z tunelov/DUMB).
Uistite sa, že všetky vaše zvieratá majú bezpečné a vyvýšené miesto na pobyt v prípade záplav z tunelov/DUMB. zdroj

Zostaňte silní.
Zostaňte spolu.
Postavte sa za svoje práva.
Verte, že to najlepšie ešte len príde.
Bojujte za to.
Boh vám dá pokoj v búrke.
Nie ste sami.
Milióny ľudí na celom svete sa modlia.
Patrioti stále bojujú.
Kam ideme jeden, ideme všetci. zdroj

Žijeme v bezprecedentných časoch.
Ak je váš pohľad na nepriateľa obrovskejší ako vaše chápanie toho, aký je Boh veľký, potom to robíte zle.
Ak sa cítite zastrašení, potom zmeňte svoj pohľad. zdroj

Twitter pozastavil oficiálne účty Arizona Audit a Audit War Room.

Twitter práve zmazal všetky „audítorské účty“ zriadené aj pre iné štáty USA. zdroj

Vraciam sa k tomuto článku, pretože si myslím, že mnohým unikol jeho význam! 😱😱😱

🇩🇪 Deutsche Bank obvinená z umožnenia podvodnej investičnej schémy

Deutsche Bank AG je obvinená z toho, že zatvárala oči pred roky trvajúcou Ponziho schémou, ktorá zahŕňala podvodné investície v 🔥Floride🔥👀…

Likvidátori dvoch dnes už skrachovaných investičných fondov z Kajmanských ostrovov zažalovali banku v New Yorku a na Floride a tvrdia, že 🔥“umožnila krádež v obrovskom rozsahu“🔥, ktorá viedla k stratám v hodnote stoviek miliónov dolárov, vyplýva zo súdnych záznamov.

Nemecký dozorný orgán Bafin rozšíril mandát monitora 🔥 proti praniu špinavých peňazí 🔥, ktorý v banke nainštaloval.

🔥🔥🔥EO 13818: zmrazenie globálneho majetku, ktorý bol uznaný vinným z obchodovania s ľuďmi a korupcie 🔥🔥🔥 ➡️➡️ a takto financujete GESARA ❤️❤️❤️ link

A pozrite si aj všetky tieto ďalšie príbehy! 🌈🌈🌈 zdroj

„Nehoda na bicykli“
Zločiny Proti Ľudskosti
Všetci padnú.
Mike Enzi, bývalý senátor za Wyoming, zomrel vo veku 77 rokov

Priehrady:
Aby ste pochopili, prečo je potrebné zničiť priehrady na celom svete, musíte si vyčistiť myseľ a myšlienky, použiť svoju predstavivosť a nechať sa viesť týmto malým výletom.
Je to pravda, priehrady sa používajú na výrobu elektrickej energie, energie, ktorá je založená na trení, samozrejme, existujú aj iné metódy, ktoré nie sú menej účinné, a toto je koniec koncov metóda „zadarmo“, ako všetci vieme, nič nie je „zadarmo“.

Keď sa pozriete na planétu Zem z vtáčej perspektívy, myslite na rieky, rieky sú ako žily vo vašom tele, kamene sú ako pečeň, filtrujú slanú vodu a menia ju na vysoko výživnú pitnú vodu. Vody v oblakoch sú čisté, nemajú žiadne usadeniny a dážď, ktorý prichádza z prírodných oblakov, umýva, vyplavuje korene rastlín, čistí a je aj nositeľom vírusov (čo je normálne). Oblaky sa rodia na určitých miestach v oceáne, aby sa správne generovali, musí byť hladina ph oceánu presná, ako všetci vieme, hladina pH mora má mierne zmeny, ale žiadna „teória klimatickej krízy“ na to nepoukazuje.

Planéta Zem má prirodzený „termostat“, dokáže regulovať teploty kruhovým spôsobom (čo je dokonalé, naša veda má ďaleko od kopírovania týchto mechanizmov). Mechanizmus ochladzovania/ohrievania je založený na špecifických sezónnych javoch, celá myšlienka štyroch ročných období je dokonalá, máte obdobie ochladzovania, obdobie ohrievania a dve obdobia premeny.

Aby sa na planéte udržala správna hladina pH, aby mohla prirodzene vytvárať oblaky, voda cirkuluje po planéte, čistá voda riedi morskú vodu, a preto dažďová voda, ktorá tečie do riek a rieky, ktoré tečú do mora, riedia morskú vodu. je to prirodzený filtračný mechanizmus. Ďalším mechanizmom sú obrovské skaly; keď sa vlny lámu o skaly tlak je taký silný, že v porovnaní s tlakovou hladinou pôsobí skala ako špongia, voda prejde skalou, zanechá za sebou soli a usadeniny a ďalej prejde ako čistá (sladká) voda.

Keď staviame priehrady, zatvárame žilu tomuto dokonalému cirkulačnému mechanizmu, odôvodnenie, či už pre výrobu energie, je úplne irelevantné. Skutočným odôvodnením je Zem, nie krypto alebo akýkoľvek iný dôvod. Keď sa mechanizmus naruší, Zem sa reguluje prostredníctvom búrok a iných metód, niektoré sú zložitejšie, aby som ich tu popisoval a snažím sa, aby táto poznámka bola čo najjednoduchšia… 🙂
Keď zablokujete žilu, spôsobíte smrť v ľudskom tele. Zem je silná, má veľa metód na kompenzáciu a zmiernenie škôd, ale všetko má svoju hranicu. Chceme, aby eko-systém cirkuloval ako bol Bohom stvorený bez prerušenia, to je hlavný cieľ.

Zamyslite sa teraz nad vedúcimi predstaviteľmi krajiny, ku ktorým „vedci“ pristupujú s tzv. štatistikami a tvrdeniami o degenerácii mrakov a nútia ich zasiahnuť – podporou umelých mrakov alebo inej metódy – budú súhlasiť. Z tohto pohľadu je HAARP alebo akákoľvek iná technológia legitímna, takto sa tieto technológie, akokoľvek nezodpovedné, presadzujú u rozhodujúcich činiteľov. Zničenie priehrad je záchrana ekosystému planéty. Bez ohľadu na akýkoľvek zdroj krypto mincí zdroj

Práve som si vypočul najreálnejšie a najtriezvejšie vyhlásenie, aké som kedy počul od muža sediaceho vedľa mňa v lietadle. Čo vás zaujíma, čo si myslia liberáli? To oni sa nechávajú očkovať, ten problém sa vyriešil sám. Umm WOW

Trumpov strýko John G. Trump prevzal kontrolu nad Teslovými projektmi vrátane Looking Glass a Free Energy

Mimo zemskej atmosféry sa nachádzajú menšie červie diery> ktoré sa spájajú s rôznymi časťami vesmíru vrátane Marsu. Miliardár a šéf spoločnosti SpaceX Musk 30. decembra na Twitteri citoval populárnu vetu z filmu Mladý Frankenstein. Na Twitteri napísal: „Osud, osud. Tomu pre mňa niet úniku.“ Narážal tým na to, že je geneticky modifikovanou ľudskou bytosťou vytvorenou z Teslovej DNA

„Je to jeden z našich veľkých géniov“
Trump hovorí o Elonovi muskovi…

Teraz už viete, prečo Elon použil meno Tesla.

[DS] KONTROLOVANÝ INTERNET>>
Začne masovú CENZÚRU a obviní extrémistických>Patriotov na celom svete za zdieľanie informácií, ktoré ohrozujú SÚVISLOSŤ a agendu [DS] >>cenzúra je v skutočnosti pre všetkých odtajnených> hovorcov pravdy
Hnutie veľkého prebudenia
….

Zostaňte ostražití
Zdroj

CFC (Controlled Foreign Corporation) ]INFILTROVALA[
Špičkové elitné hollywoodske spoločnosti a agentúry a spolupracuje s Agentúrou pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry (CISA) ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) v júli 2010 Národná rada koordinátorov interoperability na celoštátnej úrovni (NCSWIC)

NCSWIC založilo ODDELENIE VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI, ktoré v súčasnosti chráni dôležité aktíva, filmové hviezdy, hudobné hviezdy (Britney Spears) atď., ktoré boli všetky použité pri obchodovaní s ľuďmi platených spoločností vlastnených Hollywoodom/CIA/CCP. Títo DÔLEŽITÍ SVEDKOVIA majú priame svedectvá a dôkazy o pedofílii, satanistických rituáloch, predaji drog, adrenochrómovom priemysle a Úplné informácie o 120-ročnej vláde Hollywoodu v oblasti obchodovania s ľuďmi a prepojenia na plné zapojenie FBI do storočnej Temnej operácie do satanistických kultov napojených na celosvetové operácie Bohemian Groves Rockefellerovcov/Rothchildovcov.

PLÁN je oveľa väčší, než si ktokoľvek dokáže predstaviť, a jeho korene siahajú až k JFK JR., ktorý vytvoril ŠPECIÁLNE SILY>>-ktoré boli vytvorené na ochranu občanov USA pre prípad, že by sa vláda USA (CENTRÁLNE BANKY) pokúsila vytvoriť totalitný štát!

V zákulisí sa toho deje veľa. zdroj

Viac ako 200 teheránskych štátnych inštitúcií ODSTRÁNENÝCH od elektrickej siete (správa)

Podľa iránskej tlačovej agentúry ISNA bolo v utorok údajne odpojených 210 štátnych inštitúcií v hlavnom meste pre nedodržiavanie predpisov o spotrebe elektrickej energie.

ISNA uviedla, že všetky teheránske inštitúcie, ktoré nedodržiavajú predpisy, sú obsluhované tou istou spoločnosťou prevádzkujúcou elektrickú sieť – začiatkom tohto týždňa protestovali na zhromaždení v hlavnom meste desiatky aktivistov proti výpadkom elektrickej energie.

Irán sa nachádza uprostred najhoršieho sucha za posledné polstoročie – podľa iránskej vodárenskej a kanalizačnej spoločnosti takmer tretina z 304 miest trpí akútnym nedostatkom vody. Demonštrácie za nedostatok vody sa začali pred 7 dňami na juhozápade krajiny, pričom pri zrážkach údajne zahynuli najmenej 4 ľudia. zdroj

Nezaočkovaní zamestnanci jedného z distribučných centier potravín v Rusku odmietli na protest pracovať, zaočkovaní šéfovia museli nastúpiť do práce sami zdroj

Po silných prívalových dažďoch došlo k záplavám aj v pakistanskom Islamabade. zdroj

Kostol v Glasgowe v noci zhorel do tla, jeden zo stoviek, ktoré záhadne „vzplanú“ po stáročiach, žiadne iné náboženské budovy. zdroj

Indonézia: Na indonézskom ostrove Sumatra v stredu vybuchla sopka, ktorá na svoje svahy vyvrhla stĺpy popola a horúcich mrakov. Popol, ktorý uvoľnila hora Sinabung v provincii Severná Sumatra, sa dostal do výšky viac ako 15 000 metrov do atmosféry a lavína oblakov žeravého plynu sa valila 0,5 kilometra na východ a juhovýchod, uviedlo indonézske Centrum pre vulkanológiu a zmierňovanie geologických rizík. Popoludňajšia erupcia si nevyžiadala žiadne obete, uviedol Armen Putra, úradník na monitorovacom stanovišti Sinabung, a bol zachovaný druhý najvyšší stupeň pohotovosti. Deväťtisíc metrov vysoká hora duní od minulého roka a obyvateľom dedín bolo odporučené, aby sa zdržiavali 3,1 míle od ústia krátera. Boli varovaní pred lávou, pričom úrady pozorne sledovali senzory, ktoré v posledných týždňoch zaznamenali zvyšujúcu sa aktivitu. zdroj

1000 % nárast zemetrasení, požiarov, sopiek, povodní, tajfúnov, astrologických anomálií, výbuchov atď. od „volieb“ v roku 2020. Dvanásťmetrové ploty z ostnatého drôtu okolo hlavného mesta. Audity. Vozidlá OSN v DC. „POTUS-46″ hovoriaci o vysávaní krvi malých detí“. Hore je dole, vľavo je vpravo, dobro je zlo, vlastenci sú zradcovia… Žijeme v prevrátenom svete, herci na javisku, čarovné divadlo, chlieb a cirkus, svet klaunov.

Nikto (nikto) nemôže povedať, že niečo z toho je normálne. Karta sa obracia. V zákulisí sa deje niečo MONUMENTÁLNE. Rozhodnutie poznať to je na vás. Stratí sa 4-6 % navždy. Zúčtovanie sa už začalo a Súd sa blíži (tlačte za pravdu). Jediná konšpirácia je, že žiadna nie je. zdroj

‼️ 😉 zdroj

Spojenie 5G/Illuminati/“Delta Variant“

Teória: V skutočnosti už vedia, že ľudia budú padať ako muchy, keď zapnú svoj nový systém 5G na plný výkon…. najmä tí, ktorí sú očkovaní! Keď zapnú svoj systém 5G na plný výkon, bude to ľudí zabíjať a oni to budú zvaľovať na variant delta. (aspoň taký bol plán)

Skrytý foto-dôkaz na viditeľnom mieste:

Všimli ste si všetko vidiace oko??

To podporuje teóriu, že variant delta je ich plánom na uzavretie pyramídy iluminátov… čím sa dokončí ich plán na úplnú kontrolu.

Je už neskoro?

Nuž… už je veľmi neskoro, ale verte, verte v božský plán. Verte v Boha. Verte v seba, že sa môžete prebudiť, pomôcť ostatným prebudiť sa a urobiť svet lepším teraz… neodkladajte to. Tí, ktorí sa snažia tento plán naplniť, pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni… a preto stojí za zmienku, že aj masy musia robiť viac a zvyšovať svoje frekvencie a byť viac odhodlaní a zanietení ako tí, ktorí sa nás snažia natrvalo zotročiť. Neodkladajte to… buďte svetlom hneď! zdroj


Jednoduché pravdy jsou jednoduché PRAVDY.
Jednoduchá PRAVDA: „Nejtemnější hodina je těsně před úsvitem.“
Posilujte svou víru v Boha a zůstaňte silní. Bojujte dál. Nikdy se nevzdávejte.
Každý den se snažte co nejlépe kráčet vírou, a ne zrakem.
Bez Boha nejsme nic. S Bohem jsme vším, čím nás stvořil, abychom plnili úkoly, k nimž nás stvořil. Hledejte Jeho vůli ve svém životě, najděte ji a plňte ji. Jeden den po druhém.
V nejtemnějších chvílích se lidé obracejí k Bohu.
Bůh je skutečný a jen Bůh nás může zachránit.
Důvěřujte Bohu.
To nejlepší teprve přijde.
Lin 🙏❤️🇺🇸 zdroj

Uz jsem tady mela obsahlou zpravu o vladnim tunelu v Nemecku – Ahrweiler. U zpravy bylo video od naseho „007“, ktery live natocil celou nekonecnou kolonu hasicu a Cerveneho krize (na navesu meli motorky a ctyrkolky). Tento prostor je ted vyhlasen za zakazanou oblast.
Z dalsich informaci vyplyva, ze vcerejsi vybuch v Leverkusenu s tim pravdepodobne souvisi. Pridavam tady vysvetleni, ktere jsem nasla a prelozila. Zvukovou nahravku prelozila Jana Kiara.
📌📌 Média píší, že se to muselo stát mezi 9:30 a 10:43. V této oblasti zrovna bylo zemětřesení v 7:37, takže lze předpokládat, že to vzájemně souvisí. Ale- a teď přijde velké ALE – jak můžeme vidět, média se vrhají právě jen na toto neštěstí. Myslím, že to souvisí s tím, že od toho mají být média právě odkloněna a mají se slétnout jako mouchy právě na toto neštěstí. Aby se to v Ahrweiler mohlo mezitím spláchnout.
Úžasné, přichází to s dobou, kterou jsem zde zrovna mohl ověřovat. Nedává to žádný smysl. Víte proč? Tohle neštěstí je vzdáleno asi půl až třičtvrtě hodiny od Ahrweiler. Čili pro média, která se nacházejí v Ahrweiler, je toto místo lehce dosažitelné, takže si sbalí věci a vrhnou se sem k požáru jako mouchy, přičemž opustí Ahrweiler, což je nejspíš účel. Kdyby ta detonace byla o kus dál, média by se s Ahrweiler nehnula, ale takhle ano.
📌📌 DODATEK: Je velmi vzrušující vidět, že ve zprávě o včerejším zemětřesení v Leverkusenu je Epi centrum skutečně uvedeno jako CHEMPARK…..Ještě zajímavější však je, že došlo ke dvěma zemětřesením: Zemětřesení v CHEMPARKU v 07:36 a druhé zemětřesení přesně o 1 minutu později v 07:37 o 3 km dál!
📌📌 Jeste dodam 👉 nedaleko je taky Bergisch Gladbach, rodiste svetozname modelky Heidi Klum 😉, kterou objevil Thomas Gottschalk (nosi CERVENE boty 😉) 👉👉👉 obrovske pedokruhy !! zdroj

Než se situace zlepší, bude hůř. Toto jsou časy, které budou zkoušet lidské duše, a vaše víra bude podrobena zkoušce. Podvolíte se a skloníte se před nadvládou NWO, nebo se postavíte té největší výzvě. Kdo jiný zachrání Ameriku než její vlastní lidé?Bůh žehnej duším těch, kdo jsou odvazni, žehnej jim Boží zbrojí, aby byli mocní a plní víry. zdroj

VELICE DULEZITA ZPRAVA OD pr. PUTINA ❗️❗️👇
📌📌 Ruský prezident Vladimir Putin v neděli varoval, že námořnictvo jeho země může v případě potřeby provést nepředvídaný úder. Jeho varování přichází jen několik týdnů poté, co britská válečná loď proplouvala vodami u Krymu, což Moskvu rozzlobilo. Putin v neděli promluvil k davu na námořní přehlídce v Petrohradě: „Ruské námořnictvo má vše, co potřebuje k zaručené obraně vlasti a našich národních zájmů. Jsme schopni odhalit jakéhokoli nepřítele, ať už pod vodou, nad vodou nebo ve vzduchu, a v případě potřeby mu zasadit nevyhnutelný úder. Putin ve svém projevu dále hovoří o červnovém incidentu v Černém moři. Rusko uvedlo, že vypálilo varovné výstřely a shodilo bomby do cesty britské válečné lodi, aby ji zahnalo od Krymského poloostrova. Británie tuto zprávu odmítla. Namísto toho uvedli, že Rusko střílelo během předem ohlášeného cvičení ostré střelby a žádné bomby nebyly svrženy. Kreml tvrdí, že válečná loď vstoupila do jeho teritoriálních vod, ale Británie a většina světa tvrdí, že tyto vody patří Ukrajině.
📌📌 Vysvetleni z historickeho pohledu jsem nasla v jednom videu (preklad Jana Kiara) 👇
👉 „Putin říká, že je jeho Navy je schopna odvrátit jakýkoliv útok na moři, to je pro mě zcela jasné zpráva, která souvisí s obrázkem, který tu máme, kde údajná španělská galeona je na pozadí obrázku. Pozadí k tomu, že 1588 se konala velká námořní bitva mezi španělskou armádou a anglickou námořní flotilou. O pár let později bylo v podstatě oznámeno, že španělská armáda kompletně padla. To znamená, že až do té doby bylo Španělsko neomezenou světovou námořní velmocí, a muselo pak, někdy 16..něco, tuto moc předat Anglii, která se stala vládnoucí námořní velmocí a mohla na tom založit své pozdější impérium, protože byla nenapadnutelná. Jako ostrovní stát s nejsilnější námořní flotilou. Takže zpráva, kterou Putin poslal s tímto obrázkem, je zcela jasné poselství o tom, že svrchovanost anglického impéria definitivně skončila. ❗️❗️Tady byl dán zcela jasný signál pro deep state: „Nemáte už žádnou moc, prohráli jste.“ Každý zásah, který byste ještě chtěli provést, můžeme odvrátit. TO je ta skrytá zpráva. Královský palác už padl. Nejspíše přijde ještě více zpráv, kde se budou skrývat historické události, které nám dají důkaz a vodítko pro to, že deep state už nedokáže udělat nic, každý jeho zásah bude odvrácen. Jasná zpráva deepstate – jsou v prdeli.“ 👈 zdroj

Jsme ve třetí světové válce, ano přátelé jsme ve válce o naše duše o naší svobodu o svobodu našich dětí o naše právo dýchat a žít a nenechat se vystrašit.Ptáte se co máte dělat, tedy pokud vůbec něco chcete dělat? Je to snadné informujte lidi kolem sebe pomalu a postupně protože těch informací je veliká spousta a ne každý by to ustál probouzejte v lehkosti ty, co ještě tvrdě spí… Není to válka, které známe z minulosti jsou na nás používané jako silné zbraně náš nejhlubší strach, naše touha po naprosté svobodě, posílají proti Vám Vaše blízké, přátelé, rodinu využívají média, která tady nejsou a nikdy nebyli pro nás… Slouží pouze jako nástroj, aby jsme byli jen otroky systému. Vnímám to už roky, ale až teď nás začíná být kritické množství, kdy můžeme něco dokázat. Jsme jen lidé si řeknete, ale je v tom daleko víc síly a hluboké pravdy… Řeknete si, jsem jen sám/a co zmůžu? Opravdu zmůžete hodně, když pochopíte, že nejste sami, že nás je celá armáda „obyčejných lidí“ pochopíte ten základ pro Vaši vnitřní revoluci. Jsme jenom „obyčejný muži, ženy, matky od rodin, otcové od rodin, řidiči kamionů, prodavači, dělníci podnikatelé a mnoho dalších „obyčejných lidí“ ale jsme tady, vybrali jsme si tuhle dobu, kdy naše okovy tisícletého otroctví brzy padnou. Nikdo neví kdy to bude, ale vězte, že ty informace co se teď dostávají na povrch, by se dříve ani zmínit nikde nemohli. Já vím, že Vaše víra v dobré zítřky je nalomená, ale to nemění nic na tom, že se to děje všude po světě. Blíží se to tak jako „nevyhnutelná bouře“ a jen na nás je kdo budeme, kým se jako společnost staneme kým se jako jednotlivec staneme… Takže moje jediná rada a prosba k Vám buďte stále takový jaký jste, jiný být ani nemůžete. Zkoušejte ťukat do lidí kolem Vás a pokud to nejde netlačte na pilu, podávejte „malé červené pilulky“ lidem kolem Vás. Třeba jen se zeptat proč nosí roušky, jestli jim vyhovuje systém v kterým žijí… nechám skladbu otázek pouze na Vás. Jsme světlo ve tmě a blížíme se k úžasnému finále. zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 10000
  Správy 27.07.2021Nepriateľ sa nikdy nevzdá a bude pokračovať vo vojne proti nič netušiacim masám, ktoré si ani neuvedomujú, že prebieha boj. Ľudia sa musia spojiť a bojovať! Kontrolórski šialenci sa stále snažia udržať plandémiu v chode. Ľudia sa musia brániť a odmietnuť s tým súhlasiť. Iná cesta neexistuje. Zdravotnícky personál sa…
  Tags: a, v, sa, na, je, že, správy
 • 10000
  Správy 26.07.2021Je to oficiálne. Je to historické. Rozvíjajú sa doteraz nevidené a nepočuté udalosti - dobré aj zlé. Napríklad sme sa práve dozvedeli, že v Tunisku… Tuniský prezident prepustil predsedu vlády, rozpustil parlament, pozastavil imunitu všetkým poslancom a vyhlásil, že po násilných nepokojoch a mimoriadnom stretnutí s ozbrojenými silami a bezpečnostnými…
  Tags: a, na, v, sa, je, to, že, správy
 • 10000
  Správy 25.07.2021Spravodlivé rozhorčenie a hnev sa vylievajú do ulíc a establishment sa tvrdo stavia k ľuďom mnohých krajín, pretože sa prebudili a protestujú. Policajti/žoldnieri z cabaly začínajú byť násilní a používajú slzotvorný plyn. Médiá protesty odsudzujú a nazývajú ich "superprenášačmi" a vyhrážajú sa, že budú protestujúcich sledovať a zatýkať. Austrália sa…
  Tags: a, to, na, sa, v, je, že, správy
Príbeh Atlantídy (3. časť)

Príbeh Atlantídy (3. časť)

2. časť

1. časť

Teraz vám chcem povedať o našom živote:

Domy našich ľudí boli úplne iné ako môj palác. Pripravila sa kostra z dreva a slamy, ktorá sa potom vyplnila blatom. Kamene sme používali len zriedka. Budovy sa zvyčajne skladali z jednej veľkej okrúhlej miestnosti. K obydliam, ktoré sme postavili neskôr, sa pripájalo druhé menšie obydlie. Spôsob výstavby bol v podstate rovnaký v celej Atlantíde. Líšila sa len v detailoch v závislosti od podnebia. Na ďalekom severe sa na stavbu domov často používal sneh a ľadové kryhy, zatiaľ čo v teplejších krajinách sa používala hlina a slama. Vinič vytváral vzdušné domy. Bežné však boli previsnuté strechy. Sedeli na domoch ako klobúky húb. Tieto jednoduché stavby nám dokonale vyhovovali, pretože boli tým, čím mali byť: prístreškom na noc a ochranou pred dažďom, chladom a slnečnými lúčmi. Nebolo zvykom zatvárať sa v dome na celé dni alebo týždne. Všetku prácu sme vykonávali vonku v prírode. To nás udržiavalo sviežich a zdravých.
Budovy stáli vždy spolu v malých skupinách. Najväčším domom takejto skupiny bol kmeňový dom, t. j. dom, ktorý si postavil alebo dal postaviť niektorý obyvateľ Atlantídy, len čo sa osamostatnil a vzal si ženu. Žil s ňou v tomto dome, kým mu nedala deti. Keď sa počet detí stal nevýhodným, rodina dostala samostatný dom. Pre seba si nechal veľkú izbu.

Okolo domu boli postavené budovy pre zvieratá a náradie, ako aj pre služobníctvo a otrokov. Keď deti vyrástli a dom matky bol pre ne príliš malý, dostali vlastné domy. Niekoľko synov alebo dcér muselo vždy žiť spolu, pohlavia boli prísne oddelené.
V domoch podobných tomu nášmu sme chovali rôzne domáce zvieratá. Boli tu losy a zubry, ktorých mlieko nám dodávalo silu – psy, ktoré nás sprevádzali na love, a silné zvieratá /ťažné, ktorých dnes už niet. Náradie sme mali v oddelených miestnostiach. V domoch, v ktorých sme bývali a spali, pre nich nebolo miesto. Mali sme nádoby na varenie jedla, väčšinou z medi, menej často z kameňa. Potom tu boli pracovné nástroje a zbrane. Mali sme aj hudobné nástroje.

Ľudia pre nás museli pracovať bez akejkoľvek inej odmeny, než ktorú sme im dobrovoľne poskytli: prístrešie, ochranu, aby mohli pokojne žiť, dostatok životných potrieb a oblečenia. Zatiaľ čo Rizunovia vykonávali najťažšie práce, rôzne remeslá a starali sa o všetky potreby, my páni sme nezaháľali. Nečinnosť bola prekliatím. Dobrovoľne sme robili to, čo nás robilo šťastnými. Vydali sme sa na lov, za dobrodružstvom a preskúmali vesmír.

Mnohé z vecí, ktoré dnes oslavujete ako vymoženosti, sme nejakým spôsobom poznali. Slnečné lúče sme oddávna využívali na zakladanie ohňa, liečenie nebezpečných porúch a uchovávanie tepelných zásob. Voda poháňala naše mlyny, ktoré mleli obilie a bylinky, spriadali vlákna a laná. Keď sme niečo také vymysleli, najprv sme to vyskúšali sami, než sme to naučili jednotlivcov z ľudu, a tak to bolo pre nás vybavené. Hneď sme sa vrátili k iným veciam.

Veľmi skoro sme zistili, že v rastlinách a mineráloch sa nachádzajú farbivá, ktorými si môžeme farbiť oblečenie a predmety dennej potreby. Radi sme pritom napodobňovali farby prírody, ktoré pre nás mali posvätný význam ako tóny. Modrá napríklad znamenala oblohu, božskú moc a múdrosť, preto mala Amma-Era tmavomodrý plášť. Rúcha Armánov, kráľovských kňazov, boli sfarbené rovnakým spôsobom s prímesou červenej, čím vznikla farba ametystu, ktorú nosili aj na znamenie svojej dôstojnosti na čele. Táto farba znamenala: modrá farba Božskej Pravdy je pre ľudskú dušu príliš silná, preto sa musí pridať červená farba Božskej Lásky, aby vznikla zmes, ktorú ľudská duša znesie.

Kto prináša ľuďom Božskú Pravdu v akejkoľvek podobe, kto pomáha túto Pravdu uvádzať do života – ten nosil farbu, ktorú nazývate fialová.
Zelená bola farbou pre všetku pomoc prichádzajúcu od Božskej Pravdy, nech už sa prejavovala akýmkoľvek spôsobom. Zelené boli stromy a kríky, zelené bolo aj more, ak bytosti nemali zlé úmysly. Všetci, ktorí boli na svete ako pomocníci a strážcovia poriadku a bezpečnosti, ošetrovatelia zranených a starých ľudí, mohli nosiť zelenú farbu.
Žltá farba bola nebeským svetlom poznania. Preto bola žltá farba farbou kráľov, keď nevykonávali svoj kňazský úrad. Všetci, ktorí vedeli písať a čítať napísané, mohli nosiť žltú farbu.
Všetci ostatní sa obliekali do hnedej v rôznych odtieňoch tejto farby a na ozdobu používali ostatné farby a tie, ktoré som spomínal. Hnedá bola farbou zeme, našej pramatky, a preto táto farba patrila aj jej synom.
Ženy sa obliekali prevažne do bielej farby a farby používali ako ozdoby, ktoré tkali alebo všívali do látky. Niektoré z nich boli veľmi zručné v zdobení odevov.

Vzory čerpali z prírody, ktorá nás obklopovala. Na morskom pobreží si mušle prišívali aj na oblečenie alebo z nich vyrábali retiazky. Vo vnútrozemí sme okrem farebných nití používali na zdobenie odevov aj vtáčie perie, kamene a retiazky zo zvieracích zubov. Nosili sme aj ozdoby, najmä prstene a platničky zo zlata, striebra, bronzu a medi, bohato posiate drahými kameňmi.

Kráľ najčastejšie nosil na čele široký zlatý prsteň.
Nosil ich niekoľko a menil farby kameňov podľa dennej doby a svojej momentálnej aktivity.
Písanie a čítanie bolo umenie, ktoré poznali len tí najvzdelanejší z nás. Naše písmo pozostávalo z rún vyrytých do dreva alebo vyrytých do kameňov. Ušľachtilé ženy ich tiež tkali do odevov kňazov alebo do látky, ktorou sa pokrýval oltárny stôl.
Tieto runy označovali nielen jednotlivé slabiky ako vaše písmená, ale často aj celé slová, ktoré mali podľa svojho zloženia rôzny význam. Tak napríklad tá istá runa označujúca matku bola zároveň runou zeme, ale označovala aj city matky k deťom atď.
Naše runy sa delili na runy dobrého a zlého významu a tí, ktorí ich vedeli čítať, ich nachádzali aj v prírode, v kôre stromov a v žilách kameňa. To nás najprv ešte viac priblížilo k prírode, ale neskôr, ako vždy, keď sa takýchto vecí zmocní ľudský rozum, to prispelo k nášmu zániku. V nedávnej minulosti sa medzi nami našli ľudia, ktorí sa snažili z rún vyrastených v prírode vyčítať to, čo im naznačoval ich rozum. Týmto konaním si spôsobili nielen vlastnú záhubu, ale do zlých dôsledkov svojich falošných plánov stiahli aj nás ostatných.

V remeselnej výrobe bola najvýraznejšia práca s rudou. Samotnú rudu vykopali a dopravili obri, ale tavenie a tvarovanie od nich už dávno ľudia odkukali. Mohli sme vyrábať nádoby všetkých druhov a podľa potreby miešať kovy, aby boli odolnejšie alebo sa s nimi ľahšie pracovalo.
Zo zbraní sme mali meče, kopije a krátke nože s tromi hrotmi.
Aj hroty šípov sme už dávno nevyrábali z kameňa ako naši predkovia, ale zo zmesi ľahkých, jasne žiariacich kovov. Mali sme aj sekery, píly a špirály, ktoré sa používali na rýchle vŕtanie dier.
Mali sme aj kovové háčiky na udice a pasce, ale tie sa dali použiť len proti nepriateľským zvieratám. Potravu, ktorú sme potrebovali, sme zabili na mieste a netrápili sme zvieratá tým, že by sme ich nechali čakať na záchranu z udice alebo pasce.

Naši muži vedeli vyrobiť krásne štíty na ochranu tela.
Kovali ich, až sa z nich stali ozdoby, alebo na ne vyrezávali runy a znaky. Iné štíty boli pokryté dračou kožou a poskytovali nositeľovi bezpečný úkryt. Ale vznešený Erárijci opovrhoval skrývať sa za takýmto štítom v mužnom boji.
Šikovní muži s jemnejšími rukami sa venovali výrobe šperkov na ozdobu svojich odevov. Ale my sme si svoje príbytky nezdobili.
Ďalší remeselníci spracovávali kožušiny tak, aby sa dali použiť na výrobu odevov alebo prikrývok. Postele boli tiež zdobené medvedími a vlčími kožušinami. Na ochranu nôh sa používali kože z tura a bizóna alebo sa z nich vyrábali opasky.

Ostatní stavali mlyny podľa našich pokynov. Tieto mlyny slúžili na rôzne účely. Mali sme veľké kotúče na ostrenie nožov a iné na vyhladzovanie kovu. Vedeli sme brúsiť a hladiť kamene a mali sme pece, v ktorých sme vyrábali kamene zo zmesi vody, vápna a piesku. Tieto kamene sme vyrobili v rôznych farbách. V mojom paláci bola každá mohyla z iného kameňa. Sedem kopcov, sedem farieb. Keby boli tieto mohyly len namaľované, čoskoro by zmizli vo vode, ale kamene boli celé namaľované. Rozumeli sme mnohému z toho, čím sa dnes chválite.

Aby sa Armáni mohli rýchlo naučiť písmo, modlitby a tiež predpisy /Amma-Asry, boli runy vyryté do dreva väčšie a výraznejšie ako zvyčajne. Potom sa tieto drevené dosky natierali bielou hmotou, až kým nezatvrdli. Potom sa namáčali do farby, aby sa farebné runy mohli odtláčať tak často, ako je potrebné. Keby sme žili dlhšie, určite by sme sa dostali ku kovovým runám a papieru. Túto tlač prirodzene vykonávali len Erárijci. Obyčajní ľudia tomu nerozumeli, nevedeli ani písať.

Tkanie hrubého plátna do plachiet robili muži, všetko ostatné
tkanie bolo prácou žien. Neskôr sme mali mlyny, kde sa pomocou rôznych prevodov naťahovali nite. Bola to opäť mužská práca, pretože ženy nemali v mlynoch čo robiť.

Kliatba, ktorá na vás spočíva, nám bola neznáma. Nemali sme žiadne peniaze! Všetko, čo sme potrebovali, sme si zaobstarávali buď na vidieku, alebo výmenným obchodom, ktorý prebiehal tak, že sa vždy dal vymeniť len výrobok za výrobok. Vtedy nebolo možné, aby niekto zaplatil za odev utkaný iným z úrody na poli alebo z výťažku z lovu – ale musel opäť niečo odpracovať. Stalo sa tiež, že ten, kto utkal odev, nemohol použiť nič z toho, čo vyrobil príjemca. V takom prípade sa obaja obrátili na rozhodcu „veci“. Bol to úradník, ktorý mal riešiť všetky spory, ktoré vznikli v jeho oblasti. Vedel, kto by mohol potrebovať prácu tkáča, a sprostredkoval výmenu, kým neboli všetky strany spokojné.

Iné to bolo, keď pre Erárijca pracoval jeden z ľudí. Každý Erárijec mal pridelený určitý počet ľudí, ktorí pre neho mohli pracovať bez nároku na odmenu, ale musel im za to poskytnúť ochranu a obživu. Ak potreboval niečo, čo nikto z jeho chránencov nevedel vyrobiť, poslal to rozhodcovi, ktorý potrebný kus vymenil v inom okrese za výrobu daného Erárijca.

Sudcovia boli z ľudu, nie z Erárijcov. Ich povinnosťou bolo riešiť všetky spory, nielen výmenný obchod. Okrem toho sedeli a hlasovali na súde. Treba rozlišovať medzi dvoma súdmi: ľudovým súdom a najvyšším súdom, ktorý vyhnal zo zeme Erárijcov, ktorí sa nejakým spôsobom previnili. Na najvyššom súde nebol zastúpený nikto z ľudu, ale len hlavy rodov a okresov.
Thing alebo ľudový súd zasadal raz za mesiac, teda dvanásťkrát do roka, a to vždy za splnu mesiaca. Ľudový súd vynášal rozsudky v sporoch a bolo potrebné na ňom predkladať petície alebo sťažnosti, ktoré sa postúpili príslušnému Erárijcovi. Najvyšší súd sa schádzal podľa potreby a zasadal tajne. Zvykol sa zvolávať na noc a v odľahlých miestach.

Naša ríša bola rozdelená na nespočetné okresy. Obyčajne patrilo k takému okresu, ktorý spravoval jeden rozhodca, dvadsať rodín. Tieto okresy spolu tvorili župu, nad ktorou vládol jeden z Erárijovcov. Grófstva potom vytvorili jednotlivé kráľovstvá pod žezlom kráľovského kňaza, ktorým bol vždy jeden z Armánov.
Raz ročne, pred zimným slnovratom, sa všetci králi stretávali na kráľovskej rade, aby podali správu o svojom konaní, prijali nové pokyny a prediskutovali vládne záležitosti. Na týchto poradách nosili všetci králi na hlavách ozdoby z rohov, ktoré boli posvätnejšie a vznešenejšie ako pokrývka hlavy, pretože rohy mohli nosiť len vznešení synovia Svetla. Verili sme teda, že sme Boží synovia.
Na kráľovskej rade nikdy nedošlo k žiadnym sporom.
Najvznešenejším v kráľovstve bol najvyšší kráľ. Jeho hodnosť prešla na najstaršieho syna, ktorého mal vychovať tak, aby bol hoden tohto dedičstva. Štátnický duch bol v našej krajine taký silný, že sa nikto neodvážil pochybovať o tom, čo povedal najvznešenejší kráľ, pretože bol na mieste Boha. Na tejto kráľovskej rade sa prinášali aj krvavé obete. Každý kráľ priviedol zo svojej krajiny najsilnejšieho býka alebo tura. Tieto býky medzi sebou dlho zápasili, až sa jeden z nich stal nesporným víťazom. Nebolo potrebné zabíjať ani zraňovať ostatné býky. Stačilo to, že sa dali na útek. Potom ich zachytili v okolí miesta konania zhromaždenia. Najsilnejšieho býka potom najvyšší kráľ podrezal a jeho krv vylial na stĺp nazývaný súdny kameň. Kráľ, z ktorého krajiny pochádzalo obetné zviera, mal v tejto kráľovskej rade po najvyššom kráľovi najvyšší hlas.

Po skončení kráľovskej rady nastal čas veľkých hostín a zábav, ktoré trvali najmenej sedem dní a na ktorých sa mohli zúčastniť aj obyvatelia okolitých okresov, ale na osobitných miestach. Konali sa súťaže zručnosti, tancovalo sa, ale predovšetkým sa spievalo. Boli tam krásne mužské zbory, ktoré spievali piesne zložené Amma-Erou. Boli tam aj Skaldovia, ktorí spievali hrdinské piesne za sprievodu nástrojov. To bol vrchol osláv. Jeden zo Skaldov obzvlášť vynikal a mnohí považovali za najväčšiu radosť svojho života, keď ho mohli počuť. Oveľa neskôr sa opäť reinkarnoval na ostrove, ktorý nazývali Island, podobne ako Sämund, a zhromaždil fragmenty starých hrdinských piesní, ktoré poznáte pod názvom Edda. V skutočnosti ich nezhromažďoval, ale tieto piesne, ktoré kedysi spieval, vychádzali z jeho vnútra. Napísal ich,
pretože naše staré kultúrne hodnoty sa dali zachrániť. Do toho však vplietol naše staré príbehy a bájky z neskorších čias, keď ľudia považovali bytosti za bohov.

4. časť

Zdieľať článok

Podobné články

 • 94
  Príbeh Atlantídy (4. časť)Ako to bolo po našom čase, môžu povedať iní. Čím viac sa nám história vzďaľuje, tým je pre vás zrozumiteľnejšia. Musím sa obmedziť na našu ríšu, náš život a zničenie.Ako som už povedal, ženy sme si nikdy zvlášť nevážili. Ženy v Atlantíde boli bytosti žijúce vlastným...
  Tags: a, sa, na, v, sme, zaujímavosti, duchovno
 • 92
  Príbeh Atlantídy (2. časť)Počas našich dlhých námorných plavieb sme sa dostali do kontaktu s inými národmi. Plavili sme sa tak ďaleko, ako sme chceli. Tí, ktorí sa stretli s inými národmi, nám museli povedať, čo majú lepšie ako my. Málokedy sa objavili správy o niečom lepšom, pretože sme stále...
  Tags: a, sme, sa, na, zaujímavosti, duchovno
 • 90
  Príbeh Atlantídy (1. časť)Na Boží príkaz sa Atlantída ponorila do morských vĺn v jednu noc a na nasledujúci deň! Teraz, pri veľkom svetovom súde, sa kruh udalostí uzatvára a s ním aj udalosti pre Atlantídu, pretože Immanuel udelil Ororunovi milosť, aby mohol uzavrieť kruh priznaním viny Atlantídy, ktorá viedla k jej zániku.
  Tags: a, sa, sme, na, v, zaujímavosti, duchovno
Nedovoľme svojej mysli aby nám ničila život, kradla energiu i radosť – majme ju pod kontrolou. Pracujme na svojom šťastí

Nedovoľme svojej mysli aby nám ničila život, kradla energiu i radosť – majme ju pod kontrolou. Pracujme na svojom šťastí

Ráno ma zobudila myšlienka na to, aké je dôležité pripomínať, ako máme myslieť i konať. Takže opakujeme tisíckrát vypovedaný spôsob myslenia i žitia.
Takže NÁVOD NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT?

 1. Žijem tu a teraz – v prítomnom okamihu a práve prítomnosť využívam na tvorbu svojej budúcnosti, lebo to ako myslím teraz sa za pár minút? dní? stane skutočnosťou.
 2. Držme sa toho, že budeme v myšlienkach i skutkoch len pozitívni, inak si do svojho života pritiahneme negativitu a potom ju žiaľ musíme i pre-žiť 🙂.
 3. Minulosť je stvrdnutý betón, tú už nezmením, takže je zbytočné sa ňou trápiť, ale veľa ňou získavam tu a teraz, pretože z tých krásnych chvíľ čerpám obrovskú silu a radosť – priamo úmernú sile pekného zážitku a prežitia v minulosti.
 4. Negatívne deje neanalyzujem, nerozoberám, lebo k nim len pri-dávam negativitu tu a teraz, a to ma za minútu, či deň postretne v mojej budúcnosti ešte v sťaženej forme (s novou záťažou, ktorú som k situácii pri dal/a tým, že o tom tu a teraz rozprávam, alebo tu a teraz prežívam v negativite – ja to živím, obohacujem a negativitu zväčšujem). Výsledok? – negativita sa zväčšuje a rovnaký dej ma potom počká v budúcnosti.
 5. Ale my sme múdri 🙂 a takto už nekonáme. My sme tu a teraz v prítomnosti, ale z negatívneho deja si berieme poučenie (perla na cestu životom – tvrdenie, poučenie….), lebo to bolelo a preto mám k druhým „ubližujúcim“ z minulosti neutrálnu energiu a odťahujem sa od nich púšťam ich – ODPÚŠŤAM IM, lebo ja som už poučený/á.
 6. Nezaoberám sa tým, čo bolo, ani tým: prečo?, načo?, začo?…, neanalyzujem hodiny a dni, je to zbytočné. Jednak strata životnej energie a súčasne priťahovanie si rovnakého deja do „TU a TERAZ“. Opakujem – stačí sa na to pozrieť ako na poučenie – perla na cestu, ktorá mi pomôže tu a teraz vedieť že…., alebo sa inak zachovať – pre dobro všetkých zúčastnených. Ja už viem…. a podobne.
 7. Som, vnímam, žijem a preciťujem tu a teraz, nič mi neunikne, ani jeden detail, ale súčasne si uvedomujem seba, svoje pozitíva i svoje slabé miesta a pracujem na nich, viem kto som a kam kráčam. . .
 8. Kam to vlastne kráčam? 🙂? Jediná správna cesta vedie za vysokými svetlými a radostnými cieľmi, ktoré som si stanovil/a, za svojím vlastným šťastím, konaním tak aby som bol/a pravdivá Láska (prísna, keď treba), za všetkým tým, čo mi robí radosť a obohacuje rozradostňuje a presvetľuje ako mňa, tak i všetko okolo.
 9. Nezabúdajme! Žiadna negativita tu a teraz! Položím otázku „Čo nás čaká?“ Čo sa vo vás objaví pri tejto otázke? Mala by sa objaviť radosť, túžba po poznaní, po objavovaní a poznávaní nového, túžba prežívať a preciťovať všetko, aby mi nič neuniklo, aby som využila každú sekundu svojho života na radosť (svoju i jej šírenie), na obohatenie, na rast. Tak máme myslieť!
 10. Ak premýšľame o budúcnosti negatívne…? Čo ma čaká? Negatívne myšlienky na budúcnosť- rovná sa strach! A strach je neprípustný a deštrukčný. Definícia strachu?
  Strach=NEMÁM VIERU!
  10.1 Ne – mám ? VIERU V SEBA, že som dobrý človek, pracujem na sebe a dokážem všetko – aj meniť seba i pomáhať i vyciťovať aj sa za seba „pobiť“, keď bude treba – v zmysle zastať si seba – lebo mám a poznám svoju cenu i hodnotu. A ja si zaslúžim všetko….
  10.2 Ne – mám? VIERU V NAJVYŠŠIU SILU, že si zaslúžim, pomoc, ochranu, že bude so mnou po všetky dni môjho života, že nedovolí, aby som padol/padla, aby som zlyhal/a, že tu bude stále pre mňa a ja vždy dostanem PAMÄTAJME!
 11. Prosme a bude nám dané,
 12. Buďme pokorní – uznávajme a pokorne sa skláňajme pred najvyššou silou, ona jediná vie …
 13. Vyciťujem – počúvam ozvenu najvyššej sily v hlase svojej duše.
 14. Dávam pozor aby informácia, ktorá ku mne prichádza nebola skreslená (tvári sa ako hlas duše a je to myšlienka pokušiteľa zvonku) :-)). Máme tu čertíkov, ktorí sa postarajú o to, aby realita nevyzerala tak aká je, ale ponúkajú ilúzie 🙂 dobrého a šťastného života, aby sme sa uspokojili s nižšími hodnotami a prestali kráčať, alebo aspoň zastali na tej našej ceste za vysokými cieľmi 🙂.
 15. Buďme ako deti – cíťme a prežívajme, jednoduchí a pravdiví v myslení a konaní, úprimní, radostní, spontánni, bez negatívnych očakávaní, dôverujme i verme a bežme za novým poznaním – veď sme zvedaví 🙂 – v tom je ukryté všetko 🙂
  Poďme žiť – hor sa do života a na cestu, vnímajúc a prežívajúc tu a teraz, čerpajúc silu i poučenie z minulosti bez strachov z budúcnosti za vysokými a svetlými cieľmi!
  Šťastnú a radostnú cestu. Nech máme už tu a teraz krásnu chvíľu, deň, týždeň i mesiac, s myšlienkami pod kontrolou a nech sme celí popretkávaní radosťou a nesiem ju všade kam vstúpime 🙂.

S Láskou Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 98
  Prílišná dobrotaTento príspevok patrí hlavne tým, ktorí sú citliví, pomáhajú a chcú byť stále za dobrých a občas až tak, že preberajú za druhých zodpovednosť, druhí to berú automaticky a naši "pomáhači" sa potom cítia, nervózni, vy_satí, unavení….. a kričia z bezmocnosti…..Dnes ráno mi prišla správa:"Ja mám pochopiť všetko a všetkých…
  Tags: a, na, posolstvá, pre, dušu
 • 97
  VieraBuďme si vedomí svojej ceny a UŽ NIKDY o sebe nepochybujme!!!!!Neznižujme svoju hodnotu!!!Okolo je dosť toho, čo čaká na to, aby nám ju znížilo (na naše chyby, pochybnosti, strach), tak mu nepomáhajme!!!S pochybnosťami sa zakráda strach a strachom priťahujeme všetko to, čoho sa bojíme.Stačí len raz rozhodne, rázne a NEKOMPROMISNE…
  Tags: a, sa, na, posolstvá, pre, dušu
 • 96
  Všetko sa deje tak, ako sa má a v pravý časDokážeme veriť? Máme skutočnú vieru?Dokážeme určité životné situácie naozaj s VIEROU odovzdať smerom hore?Dokážeme uveriť tomu, že všetko sa deje tak, ako je to pre nás najlepšie a nemusíme všetko dostať hneď tu a teraz?Meňme svoj postoj z NETRPEZLIVOSTI na TRPEZLIVOSŤ, nekonajme zbrklo, prijímajme veci, udalosti i deje tak ako…
  Tags: a, sa, posolstvá, pre, dušu
Správy 28.07.2021

Správy 27.07.2021

Nepriateľ sa nikdy nevzdá a bude pokračovať vo vojne proti nič netušiacim masám, ktoré si ani neuvedomujú, že prebieha boj. Ľudia sa musia spojiť a bojovať!

Kontrolórski šialenci sa stále snažia udržať plandémiu v chode. Ľudia sa musia brániť a odmietnuť s tým súhlasiť. Iná cesta neexistuje.

Zdravotnícky personál sa aj tak bude musieť nanovo naučiť svoju prácu, keď reforma zdravotníctva úplne zmení systém. O chvíľu môžu byť aj tak bez práce.

Jasné je, že nikto mimo úzkeho kruhu v skutočnosti nevie, čo sa stane ďalej a kedy. Pozemská aliancia a tím Q hrajú s kartami blízko pri sebe a nedochádza k únikom informácií. Často sa objavujú dezinformácie, ktoré majú vyvolať reakciu nepriateľa, a dochádza k tomu, čo sa javí ako „falošné štarty“, ale som presvedčený, že všetko je pod kontrolou, pretože Biele klobúky vopred vedia, čo temní urobia – a teda čomu budú čeliť. Som presvedčený, že to, čo vidíme, je veľa zo Sun Tzuovho „podmaniť si nepriateľa bez boja“ a využiť situáciu v náš prospech.

Je to vojna a budú obete, ale minimálne straty na životoch v porovnaní so scenárom, ktorý by sa odohral, keby sa temným dovolilo dokončiť ich genocídny program.

Nepriateľ využíva to málo nástrojov, ktoré má, aby spustošil Ľudstvo a desí sa dňa, keď budú zverejnené výsledky volieb. Plánujú zlikvidovať internet, aby zastavili tok smrtiacich štatistík. Uvidíme, ako to dopadne.

Aj keď počas uplynulého víkendu bola v Londýne a vo Francúzsku k videniu veľká brutalita zo strany polície voči demonštrantom, veci sa môžu rýchlo zmeniť. V Taliansku sa polícia prechádzala s protestujúcimi a teraz…

Francúzska polícia zložila štíty a pridala sa k 100 000 protestujúcim, ktorí pochodovali proti očkovaciemu pasu

Môže sa zdať, že veci sa hýbu pomaly, ale dejú sa.

Tí, ktorí sú momentálne v hypnotickom stave, nebudú nadšení z toho, do čoho sa zobudia. Myslím, že toto mrzuté batoľa naznačuje, ako sa budú cítiť – skôr, než sa poserú alebo upadnú do katatonického stavu. Nebude to sranda. zdroj

Tu je nádherná pripomienka, že Veľké prebudenie je pred nami, bojovníci svetla.

Vojaci z 1. obrneného brigádneho bojového tímu 1. pešej divízie vykladajú vozidlá a vybavenie počas nasadenia na železnici v poľskom meste Zagan. Jednotka 1ABCT bude v júli 2021 nasadená v Európe na deväťmesačnú rotáciu ako súčasť regionálne vyčlenených síl na podporu operácie Atlantic Resolve. Ide o ôsmu rotáciu obrnenej brigády v rámci programu Atlantic Resolve. Záväzok USA voči bezpečnosti každého spojenca NATO je rozhodný a jednotný. Pri plnení našich globálnych bezpečnostných záväzkov musia mať Spojené štáty silných, oddaných a schopných spojencov. Preto sme posledných 70 rokov bojovali, cvičili a cvičili s našimi európskymi spojencami. Americko-európske strategické partnerstvo je postavené na základoch spoločných hodnôt, skúseností a vízií.
Masa protestujúcich pokojne pochoduje k Bielemu domu a vyzýva USA, aby podnikli kroky proti komunistickému režimu na Kube. zdroj

Čo keby:

Trump, Kayleigh, pravicoví politici a pravicové celebrity, atď., propagujú vakcínu, pretože dôkaz bude objavený na súde, a kladivo spadne na Fauciho, Bill Gatesa a Big Pharma?

Trump a tím Q vedeli o ohavnom pláne [DS] a agende 2030. Vedel, že vakcína nie je pre pandémiu, ale že pandémia je pre vakcínu.

Umenie vojny.

Vo vojne niekedy zahynú dobrí ľudia.

Mal dve možnosti:

1) Vedel, že ak vakcínu vydá pred koncom svojho funkčného obdobia, bude unáhlená, nedokončená a nebude ani zďaleka taká účinná. Tiež bola povolená len na núdzové použitie v rámci pandémie.

2) Počkať, pokračovať v lockdownoch a dokončiť termín „testovania“ a „variantov“, aby bola vakcína účinná a povinná. Prepojené s účinným zavádzaním 5G.

Ľavica to schvaľuje.
Pravica to schvaľuje.
Trump nie je imunológ. Presadil vakcíny, ale nevytvoril ich a nie je zodpovedný za schvaľovanie zložiek/účinnosti vakcíny. Keď sa objavia dôkazy o vakcínach a ukáže sa pôvod toho, kto ju vytvoril, viera ľudstva v Big Pharma sa zrúti.

Nasledovať bude spochybnenie účasti Billa Gatesa na miliardových investíciách do výskumu vakcín a odhalenie zisku finančných prostriedkov na funkcie prostredníctvom Fauciho a NIH, po ktorom bude nasledovať potlačenie MSM atď.

Trump schvaľuje skutočnosť, že vakcíny boli schválené tak rýchlo, že zachránili milióny životov.

Ak sa to urobí správne, Trump by mohol zničiť ich plán zaočkovať nás všetkých, pričom by medzitým celú vinu zvalili na Big Pharma a všetkých, ktorí financovali jej výskum.

5D šach. ♟ zdroj

Trumpove vesmírne sily preberajú armádne základne 👀

Budúcnosť je teraz so zmenou názvu vesmírnych síl pre 3 letecké základne v Colorade

Tri z najvýznamnejších základní vzdušných síl v Colorade budú odteraz niesť iné názvy. Americké vzdušné sily zmenia názvy, aby „lepšie odrážali ich úlohu“ v najnovšom vojenskom odvetví Spojených štátov.

Letecká základňa Peterson, letecká základňa Schriever a letecká stanica Cheyenne Mountain sú teraz základňami vesmírnych síl.

Slávnostnému ceremoniálu predsedal generál John Raymond, náčelník operačného oddelenia vesmírnych síl USA, a plukovník Zachary Warakomski, veliteľ posádky Peterson-Schriever. Základne sú domovom niekoľkých vesmírnych delt a citlivých zdrojov súvisiacich s vesmírom. zdroj

V auguste sa veci „rozbehnú“.

V poslednom príspevku na mojom blogu som uviedol, že dynastie Bushovcov, Clintonovcov, Rockefellerovcov atď. ovládli Patrioti. Teraz to potvrdzuje tento memento, ktoré vyšlo nedávno, s 13 rodinami. Takéto mémy často vytvára Trumpov tím.

8 NÁHOD Z TÁBORA DAVID
Obrázok „pool“ biliardového stola Q 1713
Sledujte vodu.
„Pool“ stôl? (pool=bazén=biliard)
1) 713
Q Hrozba pre klaunov
2) Tulene (seals) sú úžasné tvory.
3) Vraj pracujú rýchlo pri chytaní svojej koristi.
4) modlite sa
05) Ticho je zlaté

6) CORONA OFFLINE.Deac[0000).
7) Hry sú zábavné!
8) Q
Ako „rozbijete“ očíslované guľôčky (13 satanských rodín)? Najprv si pripravte stôl („javisko“) so všetkými loptičkami v stojane na loptičky.
Po druhé, odstránite („trojuholník“) stojan chrániaci loptičky.
Po tretie, použijete tágo (cue=Q) na rozbitie guľôčok a VYHRAJTE.
1) 1713 sa PERFEKTNE zoradí s prvými dvoma loptičkami (47 a 813) v stojane pre rozohratie.
2) Tulene (navy seals) sú nádherné stvorenia v línii s nápisom SEAL na stole.
3) Prey sa zoradí s písmenami PRE pod biliardové tágo a T je symbolom ich trojuholníka
4) „PRAY“ sa zoradí s Camp David na biliardovom tágu. Odkaz na modliaceho sa kráľa Dávida?
5) Ticho je zlaté línie so zlatou farbou prezidentskej pečate na stole
6) „CORONA_OFFLINE dokonale v línii s „offline“, tágo orientované mierne doprava
7) Hry sú zábavné! dokonale ladí s tým, že ide o obrázok skutočnej hry.
8) Q sa dokonale zhoduje so skutočnou guľôčkou. Pamätajte, že neexistujú náhody

Ďalšie meme, ktoré sa šíri….že Biden bude odvolaný z funkcie, pretože je NEPLATNÝ prezident. Biden je v skutočnosti už odstránený (maska, klon a skutočný….). Ale bude oficiálne odvolaný, keďže sa chystá prepočítanie hlasov. Ako už bolo pred časom uvedené, cieľom bolo, aby sa volebný podvod verejne preukázal prostredníctvom nášho súdneho systému a súdneho procesu. V opačnom prípade by sa prevzatie moci považovalo za vojenský prevrat. Veľa ľudí sa bojí armády a nechápe, že armáda bola využitá na to, aby sme si vzali späť moc, a nie na to, aby nás ovládala. Keď sa tento proces skončí a cabala bude mŕtva, republika Ameriky bude živá a slobodná. Kolujú tiež informácie, že Donald Trump je práve teraz prezidentom a JFK junior viceprezidentom republiky; v budúcnosti bude Trump viac dohliadať na svet a JFK junior bude prezidentom Spojených štátov, pričom viceprezidentom bude generál Flynn. Taktiež uvidíte, že sa zmení štruktúra vlády. Hovorí sa, že v októbri nás čakajú nové voľby. zdroj

🇨🇳 Čína: Obrovské diery na vidieku v Henane. zdroj

Interpol zatkol viac ako 280 podozrivých osôb v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi!

Do operácie „Liberterra“ pod vedením Interpolu sa zapojili orgány činné v trestnom konaní v 47 krajinách a zadržali utečencov hľadaných pre trestné činy, ako je obchodovanie s drogami, znásilňovanie a pranie špinavých peňazí – 286 obchodníkov s ľuďmi bolo zatknutých, 430 obetí zachránených!

Mnohé z obetí sú neplnoleté dievčatá, ktoré boli „donútené k sexuálnemu vykorisťovaniu prostredníctvom vyhrážok smrťou zo strany obchodníkov s ľuďmi“.

Úspech operácie poukazuje na znepokojujúcu úroveň obchodovania s ľuďmi z Afriky a Blízkeho východu do Európy.

V Španielsku bola zlikvidovaná jedna organizovaná zločinecká skupina, ktorá údajne pašovala migrantov po mori z Alžírska na španielske pobrežie, zatiaľ čo orgány v Severnom Macedónsku zatkli šesť členov gangu, ktorí podľa Interpolu spolupracovali s partnermi na Blízkom východe pri pašovaní migrantov z Afganistanu, Bangladéša, Pakistanu a Sýrie do Grécka. zdroj

Európa spúšťa projekt „vesmírneho dohľadu“ s názvom SAURON (senzory pre pokročilé využívanie a prieskum situácie vo vesmíre)

„Tri projekty v kategórii „Informovanosť o vesmírnej situácii a včasné varovanie“ obranného programu sa nazývajú SAURON, INTEGRAL a ODIN’S EYE a majú celkovú hodnotu 22,5 milióna EUR,“ uviedla spoločnosť.“ zdroj

🇩🇪 Veľmi zaujímavé video z Nemecka, ktoré ukazuje vodu vyvierajúcu zo zeme pred začiatkom záplav zdroj
Pripravené a pripravené! 💪🇦🇺🇺🇸
Viac ako 17 000 príslušníkov bude bok po boku trénovať, testovať a zdokonaľovať svoje zručnosti a schopnosti počas celého #TalismanSabre2021.
Pamätáte si to?
Len počkajte a uvidíte, aká je to pravda.
Keď voda opadne, začnú sa zjavenia.
Projekty podobné Montauku sú na celom svete.
Čo sa práve stalo v Nemecku?
Buďte pripravení.
Aktivujte ducha bojovníka.
Oblečte si Božiu výzbroj.

🇩🇪 V nemeckom Leverkusene zaznamenali výbuch

Podľa svedkov sa nad areálom chemickej spoločnosti Bayer zdvihol veľký stĺp dymu. zdroj

❗️[Leverkusen UPDATE] Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nachádzajú v meste, hovoria, že výbuch v závode Chempark bolo počuť po celom meste a bolo cítiť, akoby nastalo zemetrasenie.

Ďalšie cesty v okolí sú uzavreté. Polícia požiadala obyvateľov, aby oblasť obchádzali a udržiavali ulice voľné pre záchranné služby.

Denník Bild informoval, že je niekoľko obetí. zdroj

Vatikánski prokurátori obvinili Vatikán zo série škandálov v najväčšom trestnom procese v novodobej histórii Vatikánu, ktorý sa začne v utorok v upravenej súdnej sieni vo Vatikánskych múzeách. Kedysi mocný kardinál a deväť ďalších ľudí sú obvinení z toho, že prostredníctvom zlých investícií, dohôd s pochybnými správcami peňazí a zjavných výhod pre priateľov a rodinu pripravili Svätú stolicu o desiatky miliónov dolárov. V prípade usvedčenia im hrozí trest odňatia slobody, pokuta alebo oboje. zdroj

Mainstreamové médiá to jednohlasne potvrdzujú: Protesty, s ktorými súhlasia, nespôsobujú COVID, ale protesty, s ktorými nesúhlasia, spôsobujú COVID. zdroj
👍😂🤣 Velmi dobře, tato zpráva se již dostala do našich médií ‼ Bývalý Trumpův lékař očekává Bidenovu rezignaci“Je ztracen. „Ronny Jackson, bývalý osobní lékař prezidentů Obamy a Trumpa, očekává, že Joe Biden brzy odstoupí. „S Bidenem je něco vážně špatně – a je to čím dál horší!“ napsal lékař na Twitteru. „Je nadmíru trapný. Je ztracen. Sotva dokáže říct souvislou větu. Musí se podrobit kognitivnímu vyšetření a zveřejnit jeho výsledky!“ řekl Jackson. zdroj
Do 29. července.
Magnetické výkyvy jsou stálé a intenzivnější, což může být pro tělo obtížné. Vyčerpání, emoční uvolnění a dynamika uzavírání jsou mnohem vyšší. Pečujte o své fyzické já, protože staré já se rozpouští. zdroj
Podívejte se, kde došlo vcera kolem 14:15  k otřesům.
Ženeva – Stuttgart je nám více než známo … tunelovy system zdroj
V Anglii to pokračuje dvěma zemětřeseními:
A opět k nim došlo v těsné blízkosti základních škol…OPET!!! zdroj
Zemětřesení v Miami!
Podívejte se sami zase u škol… zdroj
Zemětřesení v Sioux Falls !! Vidite zase škola zdroj
Montreal!
Napočítala jsem 6 škol v této oblasti ….. Likvidace tunelových systémů probíhá plnou rychlostí a všemi prostředky a my – včetně vás – stále znovu a znovu připomínáme, pro koho se to děje 🙏 zdroj

Francie – 286 zatčení v rámci celosvětové operace proti obchodování s lidmi a pašování migrantů

Lyon, Francie – Zločinecké skupiny za obchodováním s lidmi a převaděčstvím migrantů byly těžce zasaženy při operaci koordinované INTERPOLem. Po celém světě bylo zatčeno 286 podezřelých.

Důstojníci donucovacích orgánů ze 47 zemí se zúčastnili operace Liberterra (5. – 9. Července) a provedli přibližně 500 000 kontrol na kontrolních stanovištích a na letištích, jakož i hotspotů identifikovaných zpravodajskými službami a vyšetřování. zdroj

Povodne, pozary a vybuchy…..
Musíte si položit otázku, proč se tyto náhody odehrávají po celém světě?

Proč bylo lidem z postižených oblastí zabráněno pomáhat? Proč byli lidé drženi dál od řek?

Proč z Ahrweileru udělali zakázanou oblast?

K otázce 1: Protože jsme přímo uprostřed apokalypsy biblického zjevení. Protože mimo jiné se velké povodně používají k zaplavení celých obrovských tunelových systémů nazývaných také (DUMBS). A to celosvětově. Nejsou žádné náhody.

Otázka 2: Velmi pravděpodobné vysvětlení! Q už dávno řekl „Sleduj vodu“ v němčině „Pozorujte vodu“, co to znamená? To znamená, že pomocníci a lidé na místě by neměli vidět mrtvé plazy, děti a další tvory plavat mrtve. Zvláště na řekách. Nebo jak vysvětlíte 20 mrtvých dětí v kostele, který byl vyplaven? Lidé se probouzejí! Rozsah je mnohem větší, než si myslíte. Mnozí se pravděpodobně ani nedokáží vyrovnat s pravdou. Proto se zabýváte těmito tématy, jako jsou mimozemšťané, plazí bytosti a ještěrky. To není vtip, oni vypadaji jako lidé a žijí mezi námi. Sledujte film „Žijí“. Byli jsme na to vše připraveni celovečerními filmy. Vlastně to nepatři k otázce, ale chtěl jsem vám trochu pomoci.

Pokud jde o poslední otázku 3: Jaderný kryt vlády a ústavních orgánů se nachází pod Ahrweilerem. Lidé by po potopě neměli vidět, jaká těla plují na povrchu. Nejde o nic víc než o opětovné zakrytí pravdy.

Takže jen malý dodatek na konec.

Celá věc není jen v režii padouchů, ale pracuji také dobré světelné síly, které zaplaví celý DUMBS, jak je uvedeno výše. Bílé klobouky zde po celém světě uklízejí pod zemí, ale také v Německu. Operace jsou většinou večer a v noci, když je tma. To není vtip… zdroj

NĚKOLIK ZRANĚNÝCH PŘI MEGAEXPLOZI V PODNIKU NA ZPRACOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮToxický mrak v LeverkusenuObyvatelé mají mít zavřená okna +++ Dálnice jsou uzavřeny +++ Byl vyhlášen poplach sirénou +++ Úřady varují před „extrémním nebezpečím“. zdroj

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a text, v ktorom sa píše „Bild STARTSEITE NEWS POLITIK REGIO Home Regional Köin> Brand UNTERHALTUNG hemie- Fabrillc SPORT Toter FUSSBALL Explosion Leverkusen LIFESTYLE RATGEBER AUTO DIGITAL SPIELE DEAL BRAND IN CHEMIE-FABRIK Ein Toter nach Explosion in Leverkusen 31 Mitarbeiter verletzt ++ vier Menschen noch vermisst ++ weiter Warnung vor der Giftwolke ++ Tankanlage mit Lösungsmitteln explodiert ++ Brand ist gelöscht ++ Anwohner sollen mehrere Sicherheitsregeln befolgen“
Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Von: TIM SPECKS, DIMITRI SOIBEL, NICO NÃLKEN UND ALEX TALASH 27.07.2021 16:46 Uhr“

📌 Steve Beckow: Univerzální příjmy, záchrana nebo poslední rána?

Je tolik otázek týkajících se všeobedného základního příjmu (VZP), na které zbývá odpovědět.
Všeobecný základní příjem nebude financován z peněz daňových poplatníků. Bude financován z jednoho z několika možných zdrojů:
(A) NESARA/GESARA – VZP může být součástí nových vlád nařízený zákonem o národní/globální ekonomické bezpečnosti a reformě, který byl původně přijat ve Spojených státech a na základě dohody rozšířen na všechny národy, nebo
(😎 Mám za to, že na základě „Výkonného nařízení o blokování majetku osob zapojených do závažného porušování lidských práv nebo korupce“, vydaného dne: 21. prosince 2017, Aliance zmrazila majetek velmi velkému počtu osob, kteří porušují práva. Toto bohatství bude přesměrováno do skupiny Gaianů, kterým se říká „potrubí“ nebo „průtokáče“, a bude přerozděleno mezi obyvatele. Nebo
(3) Světový fond St. Germain – existuje plán pro všechny očekávané budoucí změny ve financích.
A kdo má ten plán na starosti? Samozřejmě St. Germain. Ten má na starosti i St. Germain World Trust, který Archanděl Michael kdysi viděl jako alternativní zdroj pro Reval (obnovu?). Tedy ne americké ministerstvo financí. Ne ministerstvo obrany. Ani samotná Aliance.
Obecná reorganizace globálních financí, která je implicitně obsažena v NESARA/GESARA, nemá žádnou souvislost s jakoukoli daňovou strukturou. Nebude hrazena z peněz daňových poplatníků; samotné daně budou ve srovnání s tím, co je nyní, nepatrné. NESARA/GESARA zdaleka neznevýhodní vaši rodinu, ale bude signalizovat zahájení benevolentního finančního a politického řádu, přesně takového, jaký si většina lidí vždy představovala.

Poznámka: Podrobnější informace o Balíčcích prosperity:

 • jsou to balíčky prosperity, tedy více než jedna platba.
 • bude několik vln hojnosti. Takže vám dáme příspěvek a uvidíme, jak si povedete.
 • fondy prosperity St. Germaina atd. jsou již v režimu rozptylu a ty půjdou také na další humanitární projekty. Nepůjdou soukromým skupinám.

Abych se vrátil k tomu, co byla ve skutečnosti spíše moje otázka než vaše, přiznám se, že nevím, jak po přerozdělení zaručíme distribuci. Až budou mít všichni přiměřený příjem, kdo bude pracovat? Kdo bude řídit náklaďáky, rozvážet poštu, létat letadly?
To nevím.
Ale vím, že jiní se nad těmito problémy zamýšleli a mají nějaké odpovědi. Galaktika nám bude poskytovat technologie, které nás překvapí a ušetří čas, čímž se sníží potřeba spousty práce.

Tyto změny životního stylu musíme zohlednit spolu s příchodem prosperity.
Vezměte v úvahu také povznesení ducha, které nám to všechno přinese. Vezměte v úvahu také rostoucí energie mateřské tsunami lásky.
A to vše k jakému cíli? Jaký je smysl života? Smyslem života pro nás je, abychom v okamžiku osvícení poznali sami sebe. Smyslem života pro Boha je, aby se v tomtéž okamžiku osvícení setkal s Bohem. Nyní máme čas a citový prostor, abychom se skutečně věnovali duchovním věcem, jako je smysl života. Nebo jiné věci, které nám pomáhají objevit, kdo jsme. Malování, psaní, cestování, objevování, meditace, dál a dál jsou činnosti, které nám pomáhají poznat sebe sama, činnosti, kterým jsme dříve nemohli věnovat čas, protože jsme vydělávali na živobytí. Kdyby svět fungoval správně, nebylo by třeba „vydělávat si na živobytí“.
Jsem přesvědčený, že Gaia má rekuperační a produktivní schopnosti, o kterých nemáme ani tušení, a kdybychom s ní spolupracovali, místo abychom ji zneužívali, žili bychom opět v rajské zahradě.
Ačkoli na začátku očekávám určité potíže při dolaďování detailů, vidím naši finanční budoucnost jako velmi světlou. Myslím, že vaše rodina bude příjemně překvapena. Vůbec ne ochuzená o události, ale nesmírně obohacená a posílená. zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 97
  Správy 25.04.2021„Priepasť“ buď dorazila, alebo bola prekonaná mnohými z nás, ktorí sme na tejto jazde už roky. Sme z toho hotoví a len chceme, aby ľudia rozpútali peklo. Pre maximálny dopad Pozemská aliancia hľadá optimálne nahnevané, alebo uvedomelé percento populácie. Sme blízko, ale nie celkom tam. Tento víkend je v Londýne opäť rozruch…
  Tags: a, v, na, sa, je, že, správy
 • 97
  Správy 21.06.2021Žiaľ, niektorí otcovia včera nemohli byť so svojimi rodinami a toto mohlo byť dôvodom. Sú v armáde a sú pod našimi nohami v najtemnejších, najstrašnejších zákutiach planéty, bojujú s démonickými bytosťami a zachraňujú deti a obete obchodovania s ľuďmi. [nie všetci ľudia] Ak si viete predstaviť, že si v tichosti…
  Tags: a, v, sa, na, že, je, správy
 • 97
  Správy 06.05.2021Hlavné uzly na obchodovanie s deťmi/ľuďmi v systémoch podzemných tunelov pod China Lake, Kansas City a letiskom v Denveri sú teraz pod úplnou kontrolou Aliancie, rovnako ako všetky DUMBS v Amerike. Pod letiskom v Denveri sa nachádzalo osem veľkých miest, ktoré sa v niektorých častiach rozšírili na priemer 20 míľ a…
  Tags: a, v, na, je, sa, že, správy