Buďme vedomí

04/12/2022

Opakovane sa u nás na stránke spomína a vyzdvihuje dôležitosť sebapoznania, pozorovania svojich vlastných myšlienok, konania a svojich reakcií na situácie a celkovo pozorovanie svojho každodenného bytia. Táto téma neprestáva byť aktuálnou ani v týchto dňoch a to práve preto, že temnota sa snaží vyťažiť čo najviac z toho, aký vplyv má na tých ľudí, ktorí ešte stále (alebo vôbec) nemajú tieto základy zvládnuté. Nátlak sa každým dňom zvyšuje a pokiaľ človek nie je schopný si uvedomiť pôsobenie temnoty v jeho živote, bude mať o to ťažšie stúpať nahor v procese očisty.

Je nesmierne dôležité dokázať správne rozlišovať, ktoré podnety na naše činy a myšlienky pochádzajú zo svetla, vedené citom, a ktoré z temnoty, vedené rozmumom/egom. Je najvyšší čas na poriadne precitnutie, pretože temnota sa nebojí použiť proti vám všetko, čo jej dáte k dispozícii. Doslova vás vybičuje.

V očistnom procese sme vystavovaní skúškam, ktoré majú definitívne ukázať, či stojíme pevne vo Svetle, alebo sa necháme strhnúť prúdom temnoty. Naše jemnohmotné okolie je obklopené temnými energiami, ktoré vo svojich rôznych podobách pôsobia na ľudstvo za účelom skaliť a zničiť všetko dobré, respektíve všetku snahu k zlepšeniu sa.
A buď človeka stiahnu a prejaví sa to emocionálnym konaním (hádky, nedorozumenia, nadávky, závislosti, fajčenie, drogy, alkohol a iné), alebo sa človek bude schopný obrátiť k lepšiemu.

Je potrebné byť neustále vedomý a sústrediť sa na momenty, kedy nám navonok niečo hovorí náš vnútorný hlas, na myšlienky a pocity, ktoré nás náhle prepadávajú, pretože práve v nich sa často skrýva pôsobenie temna. Je to skutočne pohyb z môjho vnútra, vedie ma duch, alebo skĺzla moja obrana a postupne sa na mňa zachytáva temnota? Všímajte si netypické myšlienky a pocity. Ľahko sa rozčúlite pre nič za nič, alebo zrazu máte pocit, že sa na vás rúca svet? Konali ste impulzívne a neviete prečo? Častokrát sa za týmito momentmi skrýva ten šepkajúci diablik, ktorý vás chce drgnúť nesprávnym smerom. Až neskôr si uvedomíte, že toto ste akoby neboli vy. Samozrejme tieto útoky sa prejavujú aj zložitejším spôsobom, no ak máme zvládnuté základy je pre nás ľahšie odhaliť aj rafinovanejšie maskované útoky.

Najťažšie sú pritom situácie, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí sú nám blízki, alebo také, v ktorých ide o niečo, na čo máme citové väzby. Temnota rada útočí na naše emócie, pretože sú prepojené na rozum a naše „ego“. Ovládnuť potom svoje emócie, nie je vôbec jednoduché. Hlavne ak musíte čeliť niečomu čoho sa bojíte, čo je vám nepríjemné, ak je ublížené vášmu egu, ak čelíte vašim slabostiam, ktoré ste si neboli schopní priznať a pracovať na nich. Útočia aj na tie, o ktorých viete a pracujete na nich, ale cieľom je vás presvedčiť o tom, že ste sa cez to ešte nedostali, a preto stojíte za nič. Toto sú tie prekážky, na ktorých môžete buď ľahko padnúť, alebo zažijete cenný náučný moment, ktorý vás posunie na vyšší stupienok.

Preto sa pýtajte, čo mi táto situácia chce naznačiť? Ako rozhodujem? Čo je mojím vodcom? Ego, alebo cit/duša? Ak iba preletíte každou prekážkou bez rozmyslu, neposúvate sa, nezískavate potrebné skúsenosti na rast. V dnešnej dobe je dôležité tvrdo pracovať s každým podnetom, pretože požiadavky sú vyššie a potrebujeme postupovať rýchlejšie. Ak sa totiž nie sme schopní poučiť, tieto „situácie“ sa budú opakovať a zintenzívňovať pokiaľ nás buď nepoučia, alebo nezlomia. Temnota presne vie kam má pichnúť a je len na nás, čo všetko jej dovolíme.

Necháme si do hlavy naťukať falošné pocity a myšlienky? Necháme sa zaslepovať klamstvom? Ochromovať strachom? Ovládať hnevom? Dokážeme byť dostatočne pevní? Dbajme na to, aby sme sa snažili očistiť sa a zbaviť sa všetkých našich sklonov a závislostí, nech by sa to týkalo čohokoľvek, kde je riziko prepadnutia negatívnym emóciám.
Emócie/pocity sú predĺžením hmotnej roviny…..ego a rozum ⟷ pocity, duša ⟷ cit. Ak poznáte a uvedomujete si prepojenie rozumu s pocitmi, bude vám jasné, že ak máte z niečoho nejaký pocit, je to ovplyvniteľný vnem a bude možné na vás cezeň pôsobiť. Máte na vysokom mieste v hodnotovom rebríčku prácu? Nech sa páči, podstrčíme vám negatívne pocity z práce, problémy, kolegovia a šéf budú neznesiteľní atď. Alebo je pre vás na prvom mieste partner? Zaútočíme na vás cez neho/cez ňu. Temnota je sofistikovaná. Spôsob akým pracuje sa mení v závislosti od vášho nastavenia a úrovne, na ktorej ste duchovne. Nie je jednoduché rozoznať dobro od zla, ale máme v sebe prirodzene túto schopnosť rozlíšiť a vycítiť, preto ju cibrime.

Pôsobenie temnoty funguje momentálne intenzívne na úrovni medziľudských vzťahov. Nielenže sa menia priateľstvá a pracovné kolektívy, pôsobí aj na úrovni rodín. Snaha o rozkol a rozdelenie v spoločnosti prostredníctvom politickej scény je iba začiatok. Ak si nedávate dostatočný pozor, prerastá to ešte ďalej. Treba byť veľmi obozretný vo svojej komunikácii a prístupe k ľuďom. Používajte svoju intuíciu a vyciťujte. Ukotvite sa do svetla a nechajte sa viesť. Buďte čo najviac pokojní a šírte pravdu láskavým spôsobom. Prísnou láskou, ale láskou. Nemlčte ak cítite, že musíte prehovoriť, ale neunáhlite sa pri výbere slov. Záleží na tom z akého úmyslu vychádzajú vaše slová. Ak ste 100% presvedčení o tom, že konáte správne  a vychádzate naozaj zo svojho citu a nie je to iba emočne ladené konanie, potom aj energia, ktorú vyšlete z vás bude mať väčší a lepší účinok. Častým problémom v komunikovaní je to, že iniciatíva na rozhovor pochádza z pocitu. Z toho ako sa ja cítim. Čo však ak som si niečo domyslel/a, cítim sa nejako a mám pocit, že idem urobiť správnu vec, ale môže to byť iba výsledok mojej neschopnosti rozlíšiť podnet, z ktorého naozaj môj zámer vyšiel.

Zopakujem ešte raz. Pocit ≠ pravda. Keď sa človek riadi vlastnými myšlienkami a pocitmi, aj keby to bolo podľa neho s najlepším úmyslom, narobí tým len škodu. Tu je rozhodujúce naše rozlišovanie! Takto vznikajú rôzne naštrbenia vzťahov a problémy, ktorým sa dá jednoducho vyhnúť pokiaľ človek naozaj dokáže odlíšiť pocit a cit a denne na tejto schopnosti rozlišovania pracuje.

 • Ak chceme vedieť správne komunikovať je potrebné odfiltrovať vplyv temnoty a používať aj slová vhodným spôsobom. Ako sme si už hovorili, slová majú veľkú moc.
 • V prvom rade zachovávajme úprimnosť, ktorá berie ohľad na úroveň toho, s kým hovorím. Chcem byť úprimný bez toho, aby som človeku ublížil. Ak správne vyciťujem, viem zvoliť slová, ktoré vyjadria čo treba.
 • Počúvam. Skutočne počúvam a vnímam ako ten druhý vidí svet v danej chvíli, nečakám kým dohovorí len preto, aby som si ja mohol konečne povedať svoje. Tu tiež dávajme pozor, aby sme niekoho neodstrihli v polovici vety.
 • Všetko, čo hovorím má byť jasné a zrozumiteľné. Ak sme na vyššej úrovni ako je ten druhý, potrebujeme správne vnímať a načúvať mu. Iba tak sa dokážeme stretnúť na rovnakej úrovni a prísť na spoločné riešenie. Toto si musíte uvedomovať vždy, keď sa s niekým rozprávate. Nie vždy sa stretnúť dá, ale to nie je dôvod na hádky. Keď vidím, že daný človek je „inde“ nebudem ho presviedčať o svojej pravde za každú cenu. Treba pôsobiť tam, kde máme „voľné pole“ a nestrácať zbytočne energiu, keď ju vieme využiť inde.

Je nám kladených mnoho prekážok. Či už v hmotnej, alebo duchovnej rovine. Je preto najdôležitejšie mať zvládnutého samého seba, alebo sa o to minimálne zo všetkých síl snažiť. Až potom dokážeme zvládnuť všetky situácie, ktorým sme vystavení. Ešte raz, dbajte preto na základné zásady POHYB, ČISTOTA MYSLE, PEVNÁ VIERA.

 • Bez pohybu stagnujete. Fyzicky aj duchovne. V zlom mentálnom rozpoložení a v zlej kondícii automaticky klesá aj prílev energie a svetelných prúdov.
 • Čistota mysle zabezpečuje, že neskĺznete k nízkym myšlienkam a emóciám a nebudú sa na vás nabaľovať negatívne prúdy.
 • Viera je ultimátny štít, ktorý vás chráni pred všetkým temnom, treba len vedieť veriť s presvedčením a skalopevne v Božiu silu, lásku a spravodlivosť. Vtedy ste chránení a vedení aj v najväčších búrkach a vtedy dostávate silu potrebnú vám k vykonaniu všetkých náprav, ktoré sú od vás požadované a očakávané.

Božia pomoc je vám k dispozícii neustále pokiaľ v sebe máte na to pripravenú pôdu. Verte teda hlboko a neochvejne, aby ste ustáli čo sa k nám nezadržateľne blíži.

Zdieľať článok

Podobné články

 • 97
  Zápal v dušiV predchádzajúcom článku bolo pojednávané o potrebe preduchovnenia svojho bytia na Zemi. Písal som o tom prečo a ako na to. Ako prvú vec k dosiahnutiu toho cieľa je mať jednu veľmi dôležitú vec. Je to zápal v duši. Zápal v duši je jednoducho silná vnútorná túžba za ušľachtilým cieľom.…
  Tags: a, v, sa, je, na, úvahy, duchovné, pravdy
 • 96
  DepresiaČoraz viac ľudí celosvetovo trpí depresiou a úzkosťou, presnejšie je to takmer 300 miliónov ľudí.A to sú len oficiálne čísla.. Koľko ľudí trpí "potajomky"? Nedá sa to pochopiteľne kategorizovať tak, že každý zažíva ten istý stupeň smútku, ale vo všeobecnosti je to vysoké číslo. Ako to vzniká? Na začiatok je…
  Tags: a, je, na, sa, v, úvahy, duchovné, pravdy
 • 95
  Naučme na načúvať hlasu duše v dnešnej dobe chaosuDnešná doba je plná chaosu. Svet je plný poloprávd a klamstiev a človek sa v tom všetkom ľahko stratí a niekedy jednoducho nevie, čo je pravda a čo lož. Ten zmätok tu bol vždy, nie je to niečo nové, avšak v dnešnej dobe, ktorá núti všetko skryté vyplávať na povrch,…
  Tags: je, a, sa, na, v, úvahy, duchovné, pravdy
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK