Budúci vývoj procesu prebudenia podľa Michelle Fielding

02/10/2021
 • Existuje tajná armáda, ktorá má momentálne 120 tis. zamestnancov a vojenského personálu so zmenenou identitou, aby mohli zostať v anonymite. Sú to agenti, vojaci, lekári, vedci a poradcovia.
 • Táto armáda už zaujíma pozície v podzemí USA, kde prebiehajú vojenské manévre, kde sa pripravuje na rok 2022 ako „Nová armáda“, kedy bude zriadená a kedy tiež bude uznané nové ústavné zriadenie, ktoré bude slúžiť ľuďom. Táto armáda bude slúžiť výlučne záujmom ľudí a bude mimo akéhokoľvek politického vplyvu a bude nasledovať smer gen. Flynna.
 • Bude zavedená nová revidovaná verzia Dekláracie nezávislosti z roku 1776, ktorá bude aktualizovaná a očistená od novodobých nánosov, politiky a od všetkého, čo poškodilo pôvodné zakladajúce zásady, vyhlásenia a dokumenty o nezávislosti.
 • Všetky súčasné zastrašujúce informácie sú už iba súčasťou procesu prebudenia, lebo celý priebeh operácií je už pod kontrolou Bielych klobúkov.
 • V budúcnosti bude nová decentralizovaná vláda a moc daná ľuďom. Systém dvoch politických strán (v USA) sa zmení na systém jednej strany, ale už to nebude strana. USA je momnetálne na začiatku tohto procesu, ktorý sa týka aj majetkov a zlata, prírodných zdrojov, ako aj ropy a diamantov.
 • V budúcnosti dôjde k demontáži všetkých starých štruktúr a paradigiem, ktoré v súčasnej dobe prispievajú k rozdeľovaniu ľudí, ako sú politika, náboženstvá, pohlavie, postihnutie, etnický pôvod a pod. a všetko sa bude pohybovať smerom k tomu, čo sa nazýva „Jednotou“ alebo „Spoločným vedomím“.
 • Aliancia pod vedením Trumpa nepretržite pracuje na tom, aby mohli byť po celom svete zavedené nové princípy, ktoré budú zahřňať nový kvantový systém výmeny informácií, ktorým bude Starlink a novú digitálnu menu krytú zlatom. Všetky tieto princípy majú za cieľ vrátiť moc a rozhodovanie ľuďom.
 • Všetky audity a všetko, čo sa v súčasnosti deje, ako sú triedne boje, situácia v Afganistane, všetky tieto rozruchy, majú poskytnúť čas a majú pomôcť ľuďom k prebudeniu, aby boli schopní celosvetovo prijať nové princípy a začať sa zaujímať o svetlo, ktoré je už pred nami …čo znamená uzemniť sa a stabilizovať všetky problémy.
 • To všetko dobré je už po celom svete v prevádzke, ale je to postupný proces, ktorý nemôže byť príliš rýchly, ani príliš pomalý, ale musí byť udržiavaný v citlivej rovnováhe stabilne vysokého vedomia.
 • Odhalenie verejnosti a decentralizácia moci sa už dejú a tento proces bude pokračovať ešte niekoľko rokov. Ľudia budú čoskoro do zakladania týchto projektov v masovom merítku prakticky zapojení. Vládne štruktúry, finančné inštitúcie, politické strany, systém vzdelávania a technológie sa začnú meniť a do roku 2032 bude tento nový systém plne funkčný.
 • Celý tento proces ešte zatiaľ nie je verejný, ale bude ľuďom oznámený akonáhle budú verejne potvrdené výsledky Trumpových volieb. Existuje plán ako ich oznámiť mimo médiá, ktorý treba realizovať ešte pred ich oficiálnym zverejnením.
 • Začne to prinútením Bidena oficiálne odstúpiť zo svojej funkcie a oficiálnym rozpustením Demokratickej strany, rozpustením Republikánskej strany, zavedením vojenského práva a nového sytému Nesara / Gesara a uvedením do života nového kvantového finančného systému. V celom svete potom nastane veľa radosti a svetového mieru.
 • Keď sa k ľuďom dostávajú energie od galaktických bytostí, tak sú obsorbované srdcami duchovných ľudí a po dosiahnutí určitého množstva tejto lásky a svetla sa začnú prebúdzať. Niekedy sa to deje vedome prostredníctvom ich odhodlania, úsilia a duchovných praktík, ale väčšinou sa to deje podvedome, pretože v súčasnosti ešte nie je populácia týmto energiám všeobecne schopná dostatočne rozumieť, takže toto svetlo sú schopní prijímať aj ľudia bez duchovnej praxe.
 • Láska a svetlo sú zvukové a harmonizačné vlny, ktoré sú prijímané z vesmíru s cieľom pomôcť expanzii vedomia.
 • Technológie, ktoré pôvodne využívali Biele klobúky, by mohli pomôcť zosúladiť vedomie ľudstva so Zlatým vekom. Akonáhle sa ľudstvo prebudí, keď ľudské vedomie dosiahne úroveň sebestačnosti, nebude žiadna takáto pomoc potrebná a nebude sa už ďalej využívať, lebo ľudia sami, bez potreby technológie, ktorá by im v tom nejakým spôsobom pomáhala, budú schopní udržiavať jemné a čisté vibrácie.
 • Momentálne je na planéte 65% svetla, ale toto číslo kolíše v závislosti na mnohých faktoroch, akými sú počasie, politika, kultúra a v závislosti na programoch a vysielaniach, ktoré bežia v televízii.
 • Aby ste pomohli vlastnému procesu prebudenia, pite viac čistej vody, bylinkových čajov, jedzte organické potraviny, obklopujte se kryštálmi, rastlinami a zvieratami, odpočívajte a meditujte v prírode, ako doplnok stravy pomáhajú aj draslík, horčík a minerálne soli. Odpočívajte kedykoľvek, keď cítite potrebu a nenútene „iba buďte“.
 • Aby mohla byť v celom svete zavedená Nesara / Gesara, musí byť v celom svete mier, nesmú byť žiadne vojnové konflikty ani nestabilita a tento proces momentálne dosahuje v Afganistane konečný bod zlomu, Afganistan sa dostane do rovnováhy a vráti sa ku svojej pôvodnej kultúre a náboženstvu. Krajina sa stane autonómnou sama o sebe, bez vplyvu USA a bez vonkajšieho vplyvu, ktorý môže obnoviť a reštrukturalizovať krajinu zvnútra Aliancia tým, že Afganistanu poskytne pristor pre prirodzený pokrok, aby mohol svojim vlastným tempom dosiahnuť mier. Aliancia povzbudzuje ľudí, aby sa vrátili do svojich domovských krajín a kultúr, aby mohli byť odveké tradície udržiavané bez vonkajších zásahov. Akonáhle sa Afganistan vráti k mierovému stavu, bude pokračovať rast kolektívneho vedomia a zmiznú staré paradigmy. Keď sa ľuďom otvoria srdcia, tak programovanie ohľadom pohlavia, veku a rôznych nespôsobilostí sa postupne vytratí. V päťdimenzionálnom vedomí, ktoré je vekom lásky, tieto falošné programy zmiznú. V tomto gobelíne je ale dôležitá každá jeho časť, každá bytosť, každý národ, každá krajina, ktoré v ňom hrajú svoju úlohu. Zmeny niekedy vyzerajú chaoticky, pretože všetky čerstvé myšlienky a kúsky skladačky sa presúvajú na svoje miesta.
 • Tým, že ľudia vidia to, čo nechcú, sa dokážu rýchlejšie posunúť a znovuobnoviť pevnú pôdu pre budúcnosť, ktorá bude založená na pevných hodnotách a na túžbe byť v mieri bez vonkajších zásahov iných národov alebo armád.
 • USA postupuje strategicky podľa svojho plánu a postupuje tempom, ktoré je pre ľudstvo bezpečné, preto rýchlosť, akou tento plán prebieha, nie je taká dôležitá ako jeho presnosť a bezbečné dokončenie. Nová administratíva a nové nastavenie budú masám oznámené akonáhle budú dokončené predchádzajúce body na jeho strategickom zozname. Než bude verejnosti v USA oznámená nová administratíva, ešte musí byť zavedených niekoľko zásadných opatrení, aby bola zabezpečená bezpečnosť každej krajiny a každého národu.
 • Keď sa svet posunie vpred, stane sa ihriskom lásky, mieru a radosti a budú zavedené nové technológie, ktoré zatiaľ verejnosť nepozná a ktoré zabezpečia všetky aspekty toho, aby mohli byť všetci ľudia ako deti, šťastnejší a to od narodenia, cez vzdelávanie atď. Do vzdelávacích centier, ktoré budú čistejším a hravejším priestorom, bude umožnený vstup aj domácim maznáčikom. Bude čistejšia aj príroda a budú sa používať hračky s nano rozhraním. Nano rozhranie je priestor, kde dieťa používa svoje emócie ako techniku na vytváranie spôsobu učenia, ktorý je pre každé dieťa a pre jeho prirodzené schopnosti a záujmy jedinečný. Pokiaľ napríklad dieťa vyniká v jazykoch, tak tento učebný program kreatívnym spôsobom zdokonalí jeho schopnosti a bude sa zameriavať primárne na to, v čom je dieťa intuitívne dobré a nie na nejaké predpísané osnovy a tieto jeho schopnosti budú neskôr využité na službu ľudstvu.
 • Nanotechnológie môžu byť aj dobré, jedným z príkladov je ušný implantát. Nanotechnológie skúmajú hmotu v atómovom a molekulárnom merítku, takže sa dajú vďaka nim vytvárať katalyzátory a senzory elektronických zariadení a vek Vodnára je vekom takýchto technológií.
 • V najbližších desiatich rokoch sa vďaka zavádzaniu nanotechnológií zmenia mnohé oblasti nášho bežného života, napríklad energia v domácnostiach sa zmení z elektrickej na solárnu a nanotechnológia ovplyvní aj elektrické osvetlenie a možno aj solárne. S využívaním nano rozhrania sa zmení aj výuka a bude zahŕňat ušné implantáty alebo virtuálnu realitu. V doprave bude zavedenie nano rozhrania znamenať rýchlejšie vlaky a lietajúce autá. Nano rozhrania týkajúce sa financií budú zavedené aj v kvantovom bankovníctve. Dôjde k zmenám v medicíne, ale aj v armáde. Budúce vojenské stratégie sa budú menej zameriavať na zbrane a zbrojenie a budú sa viac zaoberať plánmi, ktoré umožnia národom zotrvávať v mieri vo vzájomnej symbióze. Čo sa týka politickej siuácie, tak v novom veku lásky začnú lídri spolupracovať bez vzájomného podozrievania, pretože technológie odstránia potrebu chrániť hranice jednotlivých krajín prírodné zdroje, akými je napríklad ropa, ktorá nebude v budúcnosti potrebná.
 • Udalosti tejto časovej osi sa týkajú prebudených aj neprebudených. Prebudení sa potrebujú naučiť súcitu, trpezlivosti a vytrvalosti a tí čo spia sa potrebujú naučiť viac dôverovať sebe a neveriť veciam prvoplánovo.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 94
  Najnovšie multi-dimenzionálne správy (01.06.2021)Galaktické jadro alebo centrálne slnko je spojené so všetkými ostatnými slnkami a vedomie a energia prúdi týmito spojeniami, ktoré sa exponenciálne posilňujú. Vedeli ste, že na Slnku existujú svetelné bytosti? NASA má ich fotografie a v celej našej dávnej histórii ich je veľa, sú známe ako bohovia Slnka. Naše Slnko…
  Tags: a, sa, v, správy, update, udalostí
 • 93
  Corey Goode: Planetárna situácia, kozmické zákony a náš podiel na oslobodení planétyĽudia sa mi ozývali kvôli rôznym príbehom, ktoré počúvali, keď išlo o to, čo sa deje v našej slnečnej sústave. Niektorí sa ma pýtali, či bytosti z anjelskej hustoty a skupiny zapojené do federácií pozastavili svoje smernice o nezasahovaní do našej slnečnej sústavy, ako to počuli z rôznych zdrojov na…
  Tags: a, sa, v, správy, update, udalostí
 • 90
  Gene Decode júlová aktualizácia (13.07.2021)Rick: Verím, že kabala tajných spoločností ovláda svet už viac ako 200 rokov a my máme možnosť byť nažive, keď uvidíme jej pád. Verím v silu jedného človeka, ktorý v tíme s ďalšími kresťanskými vlastencami môže mať obrovský vplyv na zvrátenie tejto bezbožnej kultúry. Máme tu Gene Decode a bude…
  Tags: a, v, sa, správy, update, udalostí
Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Emilia
Emilia
2 years ago

bohuzial to video na konci – umela zenska krasa – same plastiky – to je nieco co nemusim

jirik
jirik
2 years ago

sdělení o nanotechnolgii mi připomenulo film Demolition Man, kdy odsouzený policista (Sylvester Stallone
) se naučil štrikovat svetr, a odsuzený zločinec se naučil zacházet s různou technologií……..

maria450
maria450
2 years ago
Ctenar
Ctenar
2 years ago

Pouze sci-fi. NESARA už měla být dávno zavedena. Podle webu marny-koukal už před několika měsíci. Zajímavé je, že pokud se podíváte na články před dvěma lety, jsou vlastně úplně podobné, jen napsané jinými slovy. Pořád dokola: už zítra, už další měsíc. Realita je úplně jiná. Inflace stoupá,krize se prohlubuje, zdražování,očkování, Trump měl být prezidentem na podzim, pak na jaře, pak v létě, včera. A pořád nic. Mainstream sem tam vypustí pravdivý výrok, aby ovečky ubezpečil,že oni říkají pravdu,když přece přiznali to a ono. Mk ultra jede na plné obrátky,Q ubezpečuje, že za lidstvo někdo bojuje a uklidňuje davy příznivců. Mezi tím postupně přichází NWO. Energie,benzín,jídlo zdražuje, aby se z lidí vytáhly peníze. A lidé platí a platí. Jsou popravováni nejbohatsi,státníci,ale nikdo o tom neslyšel,nic neviděl. Jsou osvobozování děti,ale videa a fotky neexistují. Pravidelně zemětřesení jsou předhazováno jako útok na dumps. Ale který moula by stavěl podzemní základny v tektonicky aktivních oblastech na tektonických zlomech. Jen trotl. Chemtrails jede na plné obrátky,stačí se podívat na oblohu. To jsou přesně ty hmatatelné důkazy. Vše ostatní je jen Psy Ops. Počkejte v Česku po volbách,bude pandemie,bude očkování.

robo
robo
Reply to  Ctenar
2 years ago

Súhlasím, len tie isté hlúposti dokola. Žiadne dôkazy, iba kdesi v podzemí nejaké deti sa zachraňujú. Ale deti, ktoré sú tu hore a ktoré idú násilím očkovať, tak tieto deti už shaef asi nezaujímajú. Lebo to by sme videli hneď, či sú to len slová alebo či naozaj niečo robia.
Zlí idú svoje, vidíme činy a dôsledky, a dobrí len dokola píšu, píšu a píšu.

matyas
matyas
2 years ago

„To jsou přesně ty hmatatelné důkazy. Vše ostatní je jen Psy Ops.“

No, stejně tak jako já to vidí další tisíce a tisíce lidí, tak buď máme my všichni halucinace a nebo se vy jenom blbě díváte…..

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK