Informácie vedúce k poznaniu

Posledný rozhovor s Nikolom Teslom

Posledný rozhovor s Nikolom Teslom

Životom tu na Zemi prešlo toľko inšpirovaných a prepojených duší! Všímame si ich? Dávame im príležitosť naplno rozvinúť ich ľudský potenciál? Väčšinou sú nepochopení a odsudzovaní masami. Niekedy si myslím, že ako ľudstvo ešte nie sme pripravení využiť všetky stopy,...

preèítajte si viac
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK