Informácie vedúce k poznaniu

Neznáme kozmické žiarenie

Neznáme kozmické žiarenie

Neviditeľné kozmické žiarenie bude na Zem dopadať v zosilnenej miere, čo zásadne ovplyvní psychický stav drvivej väčšiny ľudí. Avšak práve psychický stav jednotlivcov sa stane kritériom prežitia v nadchádzajúcom období ťažkostí. Aký bude pôvod tohto žiarenia? Túto...

preèítajte si viac
Veľká očista

Veľká očista

Na tejto zemi nie je nič, čo by ste vy ľudia mohli dať z vďačnosti za to, že vás Boh oslobodí od temnej hávede, ktorú ste sami rozmnožili svojou falošnou túžbou! Keby ste sa aspoň pokúsili pochopiť, že boj Svetla proti všetkej temnote nie je pre Svetlo žiadnou...

preèítajte si viac
Buď, alebo!

Buď, alebo!

Pri pohľade zhora, z výšin, z úrovní Stvorenia, ktoré krúžia v jasných svetoch vysoko nad tunajším hmotným vesmírom, vidiaci duch vidí, ako sa na Zemi väčšina ľudí v každodennom zhone ženie za vecami, ktoré sú z hľadiska ich ďalšej existencie považované za...

preèítajte si viac
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK