Informácie vedúce k poznaniu

Vnímajme, buďme otvorení…

Vnímajme, buďme otvorení…

Často sme podriadení (podriaďujeme sa) "diktátu". Toto musíš…., to by si mal/a…., bolo by dobré keby…, čo si pomyslia….., to nesmieš….. atď.Diktuje hlava, susedia, práca? - Diktuje ten, komu sme dovolili si z nás urobiť obeť, ten, koho sme si zvolili za "diktátora",...

preèítajte si viac
Kde VY_DÁVAME SILU

Kde VY_DÁVAME SILU

Je to len úvaha, plná obrazov. Ako prišlo, tak som dala 🙂 Komu dávame pozornosť, silu?Na čo ju prijímateľ vy_užije ? (Zneužije vás? Použije vás? Alebo?….) Sme sprostredkovateľmi a usmerňovateľmi pre rozvoj a rast?Alebo sa podieľame na blokovaní, hromadení tlaku a...

preèítajte si viac
Nezamieňajme si ľútosť za Lásku

Nezamieňajme si ľútosť za Lásku

Keď ľudia necítia Lásku, ale nie preto, že by im ju ľudia nedávali, ale dotyční ju nevedia a nedokážu prijať. Nevedia ju dostať zvonku a nemajú ju ani vnútri. Hlavne, sami sebe si nevedia lásku dať (dovoliť si), tak tam nastupuje… ľutujte ma…. všetci ma ľutujte, lebo...

preèítajte si viac
Od teraz sme milosrdní a vnímaví

Od teraz sme milosrdní a vnímaví

Bodaj by to bolo také rýchle a jednoduché 🙂.Všímajme si a vyhľadávajme i dnes „zhody náhod“. Nech si to nazveme akokoľvek, pokúsme sa v nich vidieť zásah Najvyššieho. Uvedomme si, že za každou takouto udalosťou je nejaký dôvod a premýšľajme: „Čo nám chcú „zhora“...

preèítajte si viac
Úvaha o tom, ako sa dnes chováme, ako sme klamaní a ako často, až naivne dôverujeme, ani nevieme komu, lebo nehľadáme „za tým“…..

Úvaha o tom, ako sa dnes chováme, ako sme klamaní a ako často, až naivne dôverujeme, ani nevieme komu, lebo nehľadáme „za tým“…..

Každý jeden v sebe má to praobyčajné, ale zároveň zázračné cítenie, až do momentu, kedy začneme veľa študovať hľadať dôkazy a prestávame veriť , bez silných argumentov.Tak si začneme pestovať rozum a ubíjať až zabíjať cit, i jeho hlas - náš vnútorný hlas.Jednoduchý...

preèítajte si viac
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK