Informácie vedúce k poznaniu

Tesla-Trump prepojenie a cestovanie v čase

Tesla-Trump prepojenie a cestovanie v čase

Zdá sa, že Q vie veľa o X, Y a Z roky predtým, ako sa X, Y a Z skutočne vyskytnú. Ak Simpsonovci dokážu predpovedať budúcnosť, prečo by to nedokázal Q! Môžeme o tom hovoriť, pretože si to všetci myslíme: Zdá sa, že Q má schopnosť vedieť veci skôr, ako sa stanú. Ale je...

preèítajte si viac
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK