Informácie vedúce k poznaniu

Posledný rozhovor s Nikolom Teslom

Posledný rozhovor s Nikolom Teslom

Životom tu na Zemi prešlo toľko inšpirovaných a prepojených duší! Všímame si ich? Dávame im príležitosť naplno rozvinúť ich ľudský potenciál? Väčšinou sú nepochopení a odsudzovaní masami. Niekedy si myslím, že ako ľudstvo ešte nie sme pripravení využiť všetky stopy,...

preèítajte si viac
Zbraň bohov

Zbraň bohov

"Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy, sa zaväzujú neumiestňovať na obežnú dráhu žiadne objekty nesúce jadrové alebo iné zbrane hromadného ničenia, neinštalovať takéto zbrane na nebeských telesách ani inak neumiestňovať takéto zbrane v kozmickom priestore."...

preèítajte si viac
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK