Informácie vedúce k poznaniu

Plány nového svetového poriadku

Plány nového svetového poriadku

Nazvaný: Plán [C] 19 / Rockefeller Lockstep 2021 Simulovali vyžadované kroky na globálnu pandémiu, rôzne fázy, celkové časové harmonogramy a očakávané výsledky. Toto bolo uverejnené v Rockefeller Lockstep 2010: (Poznámka: Celý tento dokument je taký, ako bol napísaný...

preèítajte si viac
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK