Cesta k Bohu: Cirkev určite nie..

26/02/2021

Veľa ľudí si uvedomuje, že všetko, čo sa v dnešnom svete deje nás ma k niečomu priviesť a to k zabudnutej viere v Boha. Veľa ľudí chce a verí, ale veľa ľudí neverí správne a hlboko. Ako vo všetkých veciach, aj tu je veľa omylov. Na to, aby sme poznali tu správnu cestu je potrebné na začiatok vedieť čo je tá nesprávna a tým myslím cirkev.

Prečo? Na začiatok si treba uvedomiť, že Boh a cirkev nie je to isté. V niečom cirkev učí správne, ale vo veľa veciach zavádza a falošne vykladá udalosti s cieľom zviesť zo správnej cesty a dostať ich na svoju stranu. Veď už od útleho veku nás krstia a tým si nás podmaňujú pod svoje krídla a to úplne bez nášho súhlasu. Príde vám to správne? Bez nášho vedomia sa máme zapísať pod nejaké cudzie spoločenstvo, žiadna sloboda voľby.

V čom teda cirkev zlyháva? Už v úplnom zmysle celej cirkvi, že sa postavila medzi človeka a Boha. My nepotrebujeme k tomu, aby sme žili s Bohom nejakú cudziu organizáciu. Nie, cirkev nezaložil Ježiš.
Ježiš hlásal pravdu, nestotožňoval sa s nijakou organizáciou, aj keď sa cirkev s Ježišovým slovom stotožňovala vo viacerých veciach. Ale o to zlovestnejšie a zavádzajúce to pre ľudí je. Keby hlásala nepravdu vo všetkom, bolo by to ľahko odhaliteľné, ale tým, že učí pravdu iba o niečom vzniká v ľuďoch dôvera v cirkev a potom veria aj tým nepravým veciam. Najväčší blud, čo cirkev vymyslela bolo, že Ježiš tu prišiel zomrieť pre nás. On nezomrel pre nás ale kvôli nám! Kto ho zabil? No predsa cirkev! Presne tá istá cirkev, ktorá tvrdila, že je služobníkom toho Boha, ktorého syna zabili. A to len preto, že hlásal skutočnú pravdu a to sa mocným pánom nepáčilo, pretože by tým stratili svoje postavenie a moc v spoločnosti.

A akoby toho nebolo málo, cirkev si ešte z toho spravila večnú oslavu, vyvesili si Ježišovo umučené telo na všetky kríže a pokrivili aj tvar samotného kríža. Učí o tom ako tu Ježiš prišiel trpieť pre nás a zomrieť na kríži, aby nás vykúpil. Celé kresťanské učenie sa točí okolo Ježišovho utrpenia a ako aj my musíme trpieť. Aké obmedzujúce myslieť si, že Boh oddelil vo svojej láske časť seba na to, aby tu prišiel zomrieť. Bol to veľký akt Božej lásky, ale ten akt bol o tom, aby Ježiš priniesol pravdu ešte tým pár ľuďom, ktorí boli schopní tú pravdu prijať a ako poďakovanie ho ľudia zavesili na kríž a tým na seba uvalili ešte ťažšiu karmu. Cirkev je len ďalšia elitárska spoločnosť.

Tak ako bankovníctvo slúži na finančné zotročenie ľudí, tak cirkev slúži na duchovné zotročenie a využíva pritom slabosti ľudí. Ponúka im odpustenie a spásu mávnutím ruky. Stačí jedna, dve modlitby, stačí ísť na spoveď a sme očistení od hriechov. Kto poveril kňaza aby mohol odpúšťať hriechy? Boh, alebo cirkev? Je to pasca pre lenivých ľudských duchov. Páči sa im predstava, že keď budú poslušne chodiť do kostola a chodiť na spovede, budú z nich svätci. Ale takto to nefunguje! Celé stvorenie sa riadi nemennými Božími zákonmi, nie je možné svojvoľne tieto zákony obchádzať, alebo meniť. Každý si svoj osud tvorí sám a každý si aj sám stanovuje koniec svojej ťažkej karmy. Ako do každej oblasti života, aj tu Lucifer zasiahol svojím nemalým dielom, a tak to, čo sa javí ako spása je vlastne stagnácia až úpadok. Pedofília, ziskuchtivosť a dokonca aj satanizmus sú bežné veci, ktoré sa vo vysokých kruhoch cirkvi vyskytujú. Teraz netvrdím, že každý kňaz je zlý človek, to nie. Verím, že práve títo ľudia z nižších cirkevných kruhov sú tam pre dobrú vec a chcú slúžiť ľuďom. To však nezmýva ich karmu a previnenie voči Bohu ak títo kňazi učia tým nepravdám, ktoré hlása cirkev. Každý má pravdu cítiť v sebe a tým odhaliť čo je nesprávne a zavádzajúce. Každý kto hľadá pravdu ju má k dispozícii vo svojej duši, nepotrebuje k tomu naučené dogmy. Kresťanstvo je umelá, obmedzujúca viera. Je to viera na úrovni mysle. Zväzuje ducha, miesto toho, aby ho podporovala v duchovnom raste. Pravá viera má vyvierať z duše a taká viera je slobodná a tá pravá. Bohumilý život vyzerá inak ako to učí cirkev..

Podobné články

 • 10000
  Cesta k BohuAko ste mohli vidieť z predchádzajúcich článkov máme tu na zemi boj medzi dobrom a zlom. A tento boj sa odohráva ako na pozemskej, tak aj na duchovnej úrovni. Nachádzame sa totiž v Božom súde a práve prebieha finále bojov na vykorenenie zla na všetkých frontoch. Všetky vyhrotené spoločenské situácie…
  Tags: a, to, sa, na, v, je, že, vzostup, boh
 • 10000
  Slováci musia povstať!To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Slovensko a Česko sú duchovne vyvolené národy, pretože sú po duchovnej stránke povedzme najviac rozvinuté, a preto budú v tejto oblasti určujúce. Česko sa svojimi duchovnými danosťami doplňuje s našimi a vtedy vzniká ten…
  Tags: a, sa, to, na, že, úvahy
 • 10000
  Uverme vo víťazstvo svetla!Svetlo postupne vytláča temnotu, ako na Zemi tak aj v jednotlivých dušiach. Prebieha čistenie, vzostup, po všetkých tých rokoch v područí zla nastane vek svetla. Niekomu je tomu stále zaťažko uveriť, že je to možné. Mnohí neveria, že je možné uniknúť z tohto systému. Doteraz tu vládla temnota a každý…
  Tags: to, a, je, na, v, sa, že, úvahy, vzostup, boh

2 komentáre

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.