Cesta zámeru

VIP
29/05/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 97
  Naša životná cestaKaždý z nás prichádzame na svet s nejakou úlohou, každý máme slobodnú voľbu a sme si strojcami svojho šťastia. Pri zásadných dianiach, pri veľkých dejoch sú nejaké predurčenia, ale aj tak nás nikto a nič nemôže donútiť ísť inak ako my chceme. Vždy to budú už sto krát spomínané dva…
  Tags: a, to, sa, je, v, vip
 • 95
  Ako to bude z prechodom do novej éry? (časť 1)NOVÝ VEK bude iný, Veľký projekt ZEM je na Vzostupnej Ceste. 🌏🌐🌿🕊️🤝🛸🎡💎💫✨Súvisí to s definitívnym ukončením starých mocenských štruktúr v politike, ekonomike, technológiách a kultúre a vytvorením priestoru pre Novú Éru.Nič nezostane také, aké bolo. Technológie starých čias mali svoj deň. Štruktúry starých čias sa vytrácajú. Všade sa to mieša.…
  Tags: a, sa, je, v, vip
 • 94
  Starobylé podzemné mesto Egypta, ktoré je pred verejnosťou ukrytéPod egyptskými pyramídami leží stratený podzemný svet katakomb, vykopaných komôr a jaskynných tunelov, ktoré zostali nepreskúmané stovky rokov. Spomínajú sa v starodávnych textoch a arabských legendách, ale donedávna zostali nepreskúmané. Teraz boli znovuobjavené a prvýkrát študované. Čo konkrétne nám toto podzemné kráľovstvo hovorí o pyramídach, ich vzťahu k hviezdam a mýtickom…
  Tags: a, v, je, to, sa, s, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.