Devolúcia časť 10 – Tichá vojna (2/4)

VIP
05/09/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 84
  Hitler utiekol do Argentíny a zomrel starý: Dokumenty FBI, analýza DNA lebky a ďalšie informácieVšetci vieme, kto bol Hitler, a v učebniciach dejepisu sa píše, že zomrel v roku 1945 v samovražednom pakte so svojou novomanželkou Evou Braunovou. Nové informácie prinášajú inú teóriu, podľa ktorej Hitler nezomrel, ale utiekol žiť v utajení do Južnej Ameriky. Je možné, že nám celý čas klamali a že…
  Tags: v, a, sa, na, že, bol, vip
 • 82
  Angela Merkelová a Pablo Escobar sú deťmi Hitlera. Hitler bol Rothschild?Čo sa stalo s Hitlerovými zmrazenými spermiami? "Spis Stasi" Podľa spisu Stasi NDR Hitlerova dcéra teraz zastáva rovnaký úrad ako jej otec - kancelárku Nemecka. Údajne je jednou z najmocnejších ľudských bytostí na Zemi, keďže je aj predsedníčkou Európskej únie (EÚ) a šéfkou mocného západného hospodárskeho bloku známeho ako G-8.…
  Tags: a, v, sa, že, na, bol, vip
 • 82
  Devolúcia - séria dodatkov časť 2 - 2/2Späť k vláknu: Prezident Trump má tiež dva Obamove dekréty, ktoré by mohol použiť na ochranu národa. 1. Právomoc zabaviť všetky domáce zdroje a naverbovať občanov. 2. DHS môže prevziať kontrolu nad súkromnými komunikačnými sieťami 🔥 Výkonný príkaz 13603: Pripravenosť národných obranných zdrojov Nemyslím si, že EO 13603 je relevantný…
  Tags: na, a, sa, že, v, o, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here