Devolúcia časť 10 – Tichá vojna (3/4)

VIP
05/09/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 92
  Devolúcia časť 10 - Tichá vojna (1/4)Musím vás upozorniť, že toto je môj doteraz najdlhší článok. Mám pocit, že niektoré časti tohto článku by som pokojne mohol rozviesť ďalej, ale kvôli stručnosti som to neurobil. Mohol som tento článok rozdeliť na dve alebo dokonca tri časti, ale naozaj som cítil, že je dôležité vytvoriť tento jeden…
  Tags: a, v, na, sa, že, je, s, to, ako, z
 • 91
  Angela Merkelová a Pablo Escobar sú deťmi Hitlera. Hitler bol Rothschild?Čo sa stalo s Hitlerovými zmrazenými spermiami? "Spis Stasi" Podľa spisu Stasi NDR Hitlerova dcéra teraz zastáva rovnaký úrad ako jej otec - kancelárku Nemecka. Údajne je jednou z najmocnejších ľudských bytostí na Zemi, keďže je aj predsedníčkou Európskej únie (EÚ) a šéfkou mocného západného hospodárskeho bloku známeho ako G-8.…
  Tags: a, v, sa, že, na, bol, ako, je, do, vip
 • 90
  Q, Looking Glass a časová os Vzostupu: Mohla by nás táto pandémia priviesť k "udalosti"?Svet sleduje, že pandémia koronavírusu (plandémia) úplne zmenila život, ako ho poznáme. Mnohí prepadajú panike. Niektorí veria, že je to súčasť dlho plánovaného prevzatia moci NWO. Ale pre tých, ktorí sú dostatočne odvážni na to, aby sa pozreli ponad paranoju a strach, existuje čoraz viac dôkazov, ktoré naznačujú, že pád…
  Tags: a, sa, na, v, že, to, ako, je, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here