Devolúcia časť 7. – Zahraničné zásahy (2/2)

30/08/2021

Informačné a komunikačné technológie

Dňa 15. mája 2019 vydal prezident Trump výkonný príkaz 13873: Zabezpečenie dodávateľského reťazca informačných a komunikačných technológií (IKT) a služieb. Tu je zhrnutie z ministerstva obchodu USA:

Výkonné nariadenie: V príkaze o zabezpečení dodávateľského reťazca informačných a komunikačných technológií a služieb sa vyhlasuje, že ohrozenie dodávateľského reťazca informačných a komunikačných technológií a služieb zo strany zahraničných nepriateľov predstavuje stav núdze. Výkonný príkaz zakazuje určité transakcie, ktoré zahŕňajú informačné a komunikačné technológie alebo služby navrhnuté, vyvinuté, vyrobené alebo dodané osobami, ktoré vlastní, kontroluje alebo podliehajú jurisdikcii alebo riadeniu zahraničného protivníka, kedykoľvek minister obchodu po konzultácii s inými federálnymi úradníkmi určí, že takáto transakcia alebo skupina transakcií

 • predstavuje neprimerané riziko sabotáže alebo rozvratu návrhu, integrity, výroby, výroby, distribúcie, inštalácie, prevádzky alebo údržby informačných a komunikačných technológií alebo služieb v Spojených štátoch;
 • predstavuje neprimerané riziko katastrofických účinkov na bezpečnosť alebo odolnosť kritickej infraštruktúry Spojených štátov alebo digitálneho hospodárstva Spojených štátov;
 • inak predstavuje neprijateľné riziko pre národnú bezpečnosť Spojených štátov alebo bezpečnosť a ochranu osôb v Spojených štátoch.

Toto nariadenie v podstate hovorí, že USA by nemali používať ICT, ktoré sú vyrobené zahraničným protivníkom alebo ktoré možno považovať za kontrolované zahraničným protivníkom.

Ďalej konštatujem, že neobmedzené získavanie alebo používanie informačných a komunikačných technológií alebo služieb navrhnutých, vyvinutých, vyrobených alebo dodaných osobami, ktoré vlastnia, kontrolujú alebo podliehajú jurisdikcii alebo riadeniu zahraničných protivníkov, v Spojených štátoch zvyšuje schopnosť zahraničných protivníkov vytvárať a využívať slabé miesta v informačných a komunikačných technológiách alebo službách s potenciálne katastrofickými následkami, a tým predstavuje neobvyklú a mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a hospodárstvo Spojených štátov.

Čo presne je ICT?

ICT alebo informačné a komunikačné technológie (alebo technológie) predstavujú infraštruktúru a komponenty, ktoré umožňujú modernú výpočtovú techniku.

Hoci neexistuje jediná univerzálna definícia ICT, všeobecne sa akceptuje, že tento pojem znamená všetky zariadenia, sieťové komponenty, aplikácie a systémy, ktoré spoločne umožňujú ľuďom a organizáciám (t. j. podnikom, neziskovým agentúram, vládam a kriminálnym podnikom) komunikovať v digitálnom svete.

Komponenty systému ICT

ICT zahŕňa oblasť internetu, ako aj mobilnú oblasť, ktorá je napájaná bezdrôtovými sieťami. Zahŕňa aj zastarané technológie, ako sú pevné telefóny, rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa dodnes hojne využívajú popri najmodernejších ICT, ako je umelá inteligencia a robotika.

ICT sa niekedy používa ako synonymum pre IT (pre informačné technológie); ICT sa však vo všeobecnosti používa na označenie širšieho, komplexnejšieho zoznamu všetkých komponentov súvisiacich s počítačovými a digitálnymi technológiami ako IT.

Zoznam komponentov ICT je vyčerpávajúci a stále sa rozširuje. Niektoré komponenty, ako napríklad počítače a telefóny, existujú už desaťročia. Iné, ako napríklad smartfóny, digitálne televízory a roboty, sú novšími položkami.

ICT však bežne znamenajú viac než len zoznam ich komponentov. Zahŕňa aj aplikáciu všetkých týchto rôznych komponentov. Práve tu možno nájsť skutočný potenciál, silu a nebezpečenstvo ICT.

IKT však priniesli aj problémy a výzvy pre organizácie a jednotlivcov, ako aj pre celú spoločnosť. Digitalizácia údajov, rozširujúce sa používanie vysokorýchlostného internetu a rastúca globálna sieť spoločne viedli k novej úrovni kriminality, keď takzvaní zlí aktéri môžu vytvárať elektronicky umožnené schémy alebo nezákonne získať prístup do systémov s cieľom ukradnúť peniaze, duševné vlastníctvo alebo súkromné informácie alebo narušiť systémy, ktoré kontrolujú kritickú infraštruktúru. IKT priniesli aj automatizáciu a roboty, ktoré vytláčajú pracovníkov, ktorí nie sú schopní preniesť svoje zručnosti na nové pozície. IKT umožnili čoraz väčšiemu počtu ľudí obmedziť ich interakcie s inými ľuďmi, čím sa niektorí ľudia obávajú, že populácia môže stratiť časť toho, čo ju robí ľudskou.

Takže si to rýchlo zhrňme a žasnime nad tým, čo tu Trump urobil.

 • Jeho nariadenie 13848 zo septembra 2018 vytvorilo cestu pre ministerstvo obrany a armádu, aby obišli všetky agentúry a oznámili priamo prezidentovi všetky informácie, ktoré zistia v súvislosti so zahraničným zasahovaním do volieb.
 • EO 13848 umožňuje odporúčania na ďalšie NÁPRAVNÉ OPATRENIA, ktoré nie sú uvedené v poskytnutých sankciách EO.
 • EO 13848 definuje volebnú infraštruktúru ako IKT a systémy používané vo volebnom procese.
 • Jeho EO 13873 z mája 2019 zakazuje používanie komponentov v našej kritickej infraštruktúre vyrobených zahraničnými protivníkmi

Ešte jedna vec nájdená v EO 13873, ktorá odkazuje na niečo, čomu som sa obšírne venoval v 5. časti Devolúcie:

(b)Minister pre vnútornú bezpečnosť bude pokračovať v hodnotení a identifikácii subjektov, hardvéru, softvéru a služieb, ktoré predstavujú zraniteľné miesta v Spojených štátoch a ktoré predstavujú najväčšie potenciálne dôsledky pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Minister pre vnútornú bezpečnosť v koordinácii s odvetvovými agentúrami a koordinačnými radami podľa potreby vypracuje písomné hodnotenie do 80 dní odo dňa vydania tohto príkazu a potom každoročne. Toto posúdenie zahŕňa hodnotenie hardvéru, softvéru alebo služieb, na ktoré sa spoliehajú viacerí poskytovatelia informačných a komunikačných technológií alebo služieb vrátane komunikačných služieb, na ktoré sa spoliehajú subjekty kritickej infraštruktúry určené podľa oddielu 9 výkonného nariadenia 13636 z 12. februára 2013 (Zlepšenie kybernetickej bezpečnosti kritickej infraštruktúry).

V tejto chvíli by to už naozaj nemalo byť prekvapujúce, ale opäť sme odhalili ďalšiu vrstvu korupcie v našej vláde. Výnos 13873 vyzýva „ministra pre vnútornú bezpečnosť, aby v koordinácii s odvetvovými agentúrami a KOORDINAČNÝMI RADAMI“ identifikoval „hardvér, softvér alebo služby IKT, na ktoré sa spoliehajú subjekty kritickej infraštruktúry“. Nezabudnite, že EISCC je jednou z týchto koordinačných rád a DOMINION je členom EISCC.

Nemalo by byť prekvapujúce ani to, že hlasovacie zariadenia používané v našich voľbách poháňa čínsky hardvér. V uvedenom článku sa neuvádza výrobca stroja, ktorý skúmali, ale zistenia sú neuveriteľné.

„20 % hardvérových a softvérových komponentov“ pochádza od dodávateľov z Číny. Ako sme mohli dôverovať výsledkom akýchkoľvek moderných volieb? Odpoveď je, že nemôžeme a voľby v roku 2020 sú toho skvelým príkladom.

6. január 2021, ZNOVA

Krása mojej série Devolution, ktorá sa stala takou populárnou, spočíva v tom, že do nej veľa ľudí pridáva kúsky, ktoré pomáhajú doplniť skladačku. Tu je dokonalý príklad:

Skontroloval som poschodie americkej snemovne Plán 6. januára, tam bol záznam, že prezident Trump poslal zapečatený list 5. januára, ktorý otvorili 6. januára krátko po poludní ( cca 12:04 alebo 12:06 hod.), obsahoval Predtým podpísaný výkonný príkaz, ktorý bol odovzdaný Gregorymu Meeksovi z výboru pre zahraničné veci. Nepamätám si, že by číslo EO, ale domnievam sa, že sa týkalo nepovolenia softvéru Chynna v našom volebnom systéme. Možno by ste mohli potvrdiť harmonogram a dať zmysel dôsledkom EO?
PatriotWatch 1. augusta
Tu je odkaz na otvorenie zapečateného listu na pôde Snemovne reprezentantov USA. https://live.house.gov/?date=2021-01-06
Stačí prejsť dole na „12:04:56 PM“ Ďakujem patriot. ten hneď b4, ktorý sa zhoduje aj s eo 13848.

Pozrel som si to a bola to bomba. Pozrite sa na to z House FloorCast (prepáčte, je to tak veľké, ako som to mohol urobiť):

Parlament dostal správu od tajomníka. V súlade s povolením udeleným v článku II ods. 2 písm. h) rokovacieho poriadku Snemovne reprezentantov USA úradníčka oznámila, že 5. januára 2021 o 17.05 hod. dostala zapečatenú obálku z Bieleho domu, ktorá údajne obsahuje správu od prezidenta týkajúcu sa ďalších krokov v súvislosti s hrozbou, ktorú predstavujú aplikácie a iný softvér vyvinutý alebo kontrolovaný čínskymi spoločnosťami.
Predseda predložil snemovni správu prezidenta, ktorou sa zasiela oznámenie o vyhlásení stavu núdze v krajine v súvislosti s dodávateľským reťazcom informačných a komunikačných technológií a služieb vyhláseným vo výkonnom nariadení č. 13873 z 15. mája 2019 – postúpené Výboru pre zahraničné veci a nariadené vytlačiť (H. Doc. 117-6).

Isté je, že 5. januára, deň pred „povstaním“, vydal Trump nariadenie 13971: V súvislosti s hrozbou, ktorú predstavujú aplikácie a iný softvér vyvinutý alebo kontrolovaný čínskymi spoločnosťami.

Ja, DONALD J. TRUMP, prezident Spojených štátov amerických, konštatujem, že je potrebné prijať ďalšie kroky na riešenie národnej núdzovej situácie v súvislosti s dodávateľským reťazcom informačných a komunikačných technológií a služieb, ktorá bola vyhlásená vo výkonnom nariadení 13873 z 15. mája 2019 (Zabezpečenie dodávateľského reťazca informačných a komunikačných technológií a služieb). Konkrétne, tempo a rozšírenosť šírenia určitých prepojených mobilných a počítačových aplikácií a iného softvéru v Spojených štátoch, ktoré vyvinuli alebo ovládajú osoby v Čínskej ľudovej republike, vrátane Hongkongu a Macaa (Čína), naďalej ohrozuje národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a hospodárstvo Spojených štátov. V súčasnosti je potrebné prijať opatrenia na riešenie hrozby, ktorú predstavujú tieto čínske prepojené softvérové aplikácie.
Oddiel 1. (a) Od 45 dní od dátumu vydania tohto príkazu sa v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi zakazujú tieto činnosti: akékoľvek transakcie akejkoľvek osoby alebo s akýmkoľvek majetkom, ktorý podlieha jurisdikcii Spojených štátov, s osobami, ktoré vyvíjajú alebo kontrolujú nasledujúce softvérové aplikácie prepojené s Čínou, alebo s ich dcérskymi spoločnosťami, ako tieto transakcie a osoby identifikuje minister obchodu (ďalej len „minister“) podľa pododdielu e) tohto oddielu: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay a WPS Office.

„Vyvíjať alebo ovládať nasledujúce softvérové aplikácie pripojené k čínskemu jazyku“. Zapamätajte si to, pretože sa chystám na istú špekuláciu, a priznávam, že to môže byť nezodpovedné len preto, že nie som vo svete IKT mimoriadne zbehlý, ale možno je tam niekto iný. Tieto články sú pre mňa najlepším spôsobom, ako sa dostať k slovu, takže ak niekto iný môže posilniť alebo vyvrátiť spojenie, ktoré sa chystám uviesť, budem nadšený, ak sa oň podelí.

Jednou zo spoločností, ktoré prezident Trump v tomto nariadení vyzdvihol, je spoločnosť Tencent QQ. Tencent QQ vlastní spoločnosť Tencent Holdings Ltd. Spoločnosť Tencent Holdings Ltd má mnoho dcérskych spoločností na rôznych trhoch so službami a produktmi súvisiacimi s internetom. Jednou z týchto dcérskych spoločností je Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited.

Spojené štáty majú mnoho rôznych klasifikácií patentov. Jednou z takýchto klasifikácií je trieda 705/12 – Hlasovacie alebo volebné zariadenie.

Spoločnosť Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited je držiteľom patentu 705/12 – Voting or Election Arrangement. (Nižšie) V abstrakte sa hovorí o sociálnych sieťach, ale pri pohľade na skutočný patent sa zdá, že sa týka skôr serverov. Prosím, niekto skúsenejší ako ja sa na to musí pozrieť.

Používa niektorá zo spoločností, ktoré organizujú naše voľby, hardvér alebo softvér od spoločnosti pridruženej k CCP? Spoločnosť, ktorá má patent na „hlasovanie a voľby“? Domnievam sa, že Trump prichytil CCP a toto bol jeho spôsob, ako im to povedať, a povedal im to deň pred falošnou vlajkou „povstania“.

Záver

V tejto krajine máme politickú stranu, ktorá s pomocou zahraničného protivníka ukradla voľby. Naše federálne úrady sa na tom podieľali a dokonca aj súdy sa na to pozerali inak. Naša federálna vláda má tri zložky: Zákonodarná, výkonná a súdna. Čo sa stane, keď dve z týchto zložiek umožnia zahraničnému protivníkovi kompromitovať druhú? Toto bolo úplné a totálne zlyhanie našej zákonodarnej aj súdnej moci.

Ústava umožňuje Kongresu povoliť použitie domobrany „na vykonávanie zákonov Únie, potláčanie povstaní a odrážanie invázií“. Tieto ústavné ustanovenia sa odrážajú v zákonoch o povstaniach, na ktoré sa odvolávali mnohokrát pred prijatím zákona Posse Comitatus, 18 U.S.C. Section 1385, v roku 1878 aj po ňom.

Posse Comitatus Act zakazuje prezidentovi použiť akúkoľvek časť ozbrojených síl na výkon práva, pokiaľ to nie je výslovne povolené ústavou alebo zákonom Kongresu. Čo sa stane, ak bola ústava pošliapaná? Čo sa stane, ak bol náš Kongres skompromitovaný?

Ústava zaručuje štátom ochranu pred uzurpáciou ich „republikánskej formy vlády“. Čo ak túto uzurpáciu umožnili členovia našej vlastnej vlády vo Washingtone, D.C., ktorý nie je štátom, ale federálnym dištriktom; doslova sídlom našej vlády.

Odpoveď na všetky tieto otázky je zrejmá. Armáda je naším jediným riešením, ako získať späť ústavnú formu vlády, ktorú pre nás zamýšľali naši zakladatelia.

Prezident Donald J. Trump ponechal armáde možnosť prijať nápravné opatrenia na potlačenie a nápravu ukradnutých volieb. Všetko nasvedčuje tomu, že túto príležitosť využijú.

TO NAJLEPŠIE EŠTE LEN PRÍDE

8. časť (1/2)

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 89
  Devolúcia časť 7. - Zahraničné zásahy (1/2)Príprava stola Vedeli ste, že 5. januára 2021 podpísal Donald Trump nariadenie, ktoré podľa mňa ďalej dokazuje, že devolúcia je skutočná? Šiesty január bol taká šaráda, že tento výkonný príkaz zostal na pozadí vzbury zväčša nepovšimnutý. Ja som sa o ňom dozvedel až nedávno. Skôr než vám ukážem tento príkaz,…
  Tags: a, v, alebo, sa, na, q/trump/aliancia
 • 88
  Tajné prezidentské memorandum o odtajnení technológiPodľa informátora o tajných vesmírnych programoch Coreyho Gooda prezident Donald Trump krátko po svojej inaugurácii 20. januára vydal prísne utajované memorandum, v ktorom nariadil uvoľnenie skupiny utajovaných patentov týkajúcich sa technológií proti starnutiu a zdravia spolu s technológiami voľnej energie. Prísne tajné memorandum bolo zaslané ministerstvu obrany a spravodajskej komunite…
  Tags: a, v, na, sa, ktoré, je, q/trump/aliancia
 • 87
  5G veže boli premenené na 432Hz Teslove liečivé vežeOd roku 2019 začali byť americké veže 5G postupne premieňané na 432 Hz Teslove liečivé veže. Pôvodne ich vytvorilo 1 % a Deep State, aby nás ovládali a depopulovali, ale Trump a jeho tím ich premenili na Teslove veže. Rovnako aj mexický múr je Teslova liečivá stena. Keďže tieto 5G…
  Tags: a, sa, na, v, je, q/trump/aliancia
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK