Donald Trump – Duchovná analýza plná prekvapení

18/07/2021

Víťazstvom Donalda Trumpa nad Hillary Clintonovou človek, resp. humanoid opäť porazil reptiloida. Ak sa táto informácia ešte k nikomu nedostala, Hillary Clintonová naozaj nie je človek. Je to reptiloid. Priznám sa, že hoci sa mi chlapík od začiatku páčil, nečakal som, čo v ňom nájdem a že budem nakoniec tak príjemne prekvapený.

– V tomto článku sú spojené 2 analýzy z roku 2016 a 2018. Aj keď by bolo zaujímavé si pozrieť aj súčasnú analýzu, je to veľmi zaujímavé čítanie.

Česká manželka – znak vkusu

O jeho zmysle pre krásu a dobrom vkuse svedčí už to, že jedna z jeho manželiek (s ktorou má tri deti) bola Češka a jeho súčasná manželka je Slovinka. Pod povrchom sa samozrejme skrývajú odkazy na minulé inkarnácie. Donald Trump bol v minulých životoch mnohokrát inkarnovaný do slovanských tiel a jeho sympatie k Slovanom sa logicky preniesli aj do jeho súčasnej inkarnácie. V súčasnom hroziacom konflikte s Ruskom, ktorý protistrana, ktorá si vybrala reptiloidnú H.C. chcela, ba ešte stále chce rozpútať, je to skutočne skvelá správa pre celý svet. Donald Trump vyhral čiastočne vďaka podpore „zhora“. Samozrejme, že voľby boli zmanipulované. Podľa odhadov dostupných na internete Sorosov tím poskytol H.C. približne 5 – 7 %. Podpora Trumpa však bola taká veľká, že mali jednoducho smolu. Viac o volebnom boji a globálnych elitách by bolo nad rámec tejto analýzy.

Čakry – jedno veľké prekvapenie

Pre všetkých vrcholových manažérov a spolupracovníkov je zablokovaná siedma čakra normou. Takže 24 % nás tu neprekvapí. Otvorená čakra tretieho oka, 71 %, je predpokladom pre všetkých vrcholových manažérov a podnikateľov, ktorí sa na svojich pozíciách držia celý život. Vysoko aktivovaná piata čakra, ktorá je zodpovedná za komunikáciu v najširšom zmysle slova… to bolo vo volebnej kampani určite kľúčové. Mať informácie je jedna vec, ale vedieť ich dobre predať je vec druhá…

Anáhata – takmer neuveriteľné. Všetci vrcholoví politici a podnikatelia majú blok na srdcovej čakre alebo sú maximálne na 50 percentách – to je samozrejme niečo. Pre zaujímavosť, priemerná otvorenosť srdcovej čakry všetkých poslancov je približne 30 percent. Čo je za tým? To bola moja prvá otázka. Netrvalo dlho a prišla odpoveď. Takto silno bola srdcová čakra Donalda Trumpa aktivovaná „vyššími silami“ počas jeho života. Nebolo to rozhodnutie, ktoré urobil v medziinkarnačnom období, ale rozhodnutie vyšších bytostí, ktoré sú, zjednodušene povedané, na našej strane – teda na strane humanoidov alebo ľudstva, ak sa pozrieme na prebiehajúci konflikt na planéte Zem. Pokiaľ ide o samotnú činnosť srdcovej čakry, tá už nie je prekvapením. Aktivita samotnej čakry je približne 30 percent (aktivitu ostatných čakier som neskúmal, pretože to nie je podstatné), čo nie je veľa, ale celkovo je Trumpova srdcová čakra „dobrým znamením“.
Čo bolo rozhodnutie Donalda Trumpa je úplne otvorená a vysoko aktívna tretia čakra. Bez nej by sa “hore“ určite nedostal. Pre zaujímavosť uvediem, že Andrej Babiš (budúci český premiér) ju má približne na 80 percent. Ostatné dve čakry nie sú v kontexte tejto bytosti výnimočné.

Ľudia s takzvanými mimoriadnymi alebo paranormálnymi schopnosťami, ktorí Trumpa podporujú a výrazne mu kryjú chrbát, majú významný podiel na jeho veľmi dobrom zdraví, životnej energii, aure a napriek všetkému tlaku stále dobrom psychickom stave. Veľmi zaujímavý je aj fakt, že sám Donald Trump vie, že je takto ovplyvňovaný. Koeficienty, ktoré sú všetky veľmi nadpriemerné, sú tiež v súlade so zámerom subjektu. Prekvapujúci je tu emocionálny kvocient, ktorý súvisí so srdcovou čakrou, o ktorej už bola reč.

Frekvencia vibrácií je na „súčasné pomery“ opäť veľmi nadpriemerná. Čiastočne to súvisí s vyššími zámermi a podporou okultných síl. Rozdiel vo frekvencii vibrácií preto nie je vôbec prekvapujúci, ani nijako nadpriemerný. Čím nižšia je frekvencia, tým viac je naše jemné telo ukotvené vo fyzickom tele a tým viac sme vo vnútornej harmónii a súlade.

Vtelenie – Ide sa do finále

Bytosť Donald Trump je na konci cyklu inkarnácie. Z tohto pohľadu je preto nepravdepodobné, že by v úrade „zlyhal“. Z vyššej úrovne poznania si aspoň približne uvedomuje (hovoríme o fyzickej úrovni, nie o nevedomí), aké záujmy háji a na čej strane stojí.

A teraz už tvrdé dáta …

Čakry ( údaje v %)otvorenosť
7.SAHASRÁRA24
6.ÁDŽŇA71
5.VIŠUDDHI91
4.ANAHATA76
3.MANIPURA100
2.SVADHISTANA41
1.MULADHARA64

Životná energia: 40 000 vit (priemer USA – 20 000 vit)
Stav aury: 100%
zdravotný stav: 94%
Duševný stav: 85%

*
IKQ – intelektuálny kvocient: 158/ priemer v Českej republike 111
LGQ – logický kvocient: 168/ priemer v Českej republike 112
IUQ – kvocient intuície: 146/ priemer v Českej republike 115
IQ – inteligenčný kvocient: 135/ priemer v Českej republike 107
EQ – emocionálny kvocient: 155 / priemer v Českej republike 109

Frekvencia vibrácií jemnohmotného tela: cca 59 YHz (Yotta Herz – 1024) (priemer v Českej republike – cca 16 Yhz)
frekvencia vibrácií jemného tela sa zvyšuje: nie
rozdiel vo frekvencii vibrácií duše a tela – ega: 26%

Počet ochranných bytostí (anjelov strážnych): 7
5 v astrálnej a 2 vo fyzickej sfére.

poznanie vlastných emócií
81% (ako veľmi poznám svoje emócie)

ovládanie vlastných emócií
98% (ako veľmi ovládam svoje emócie)

schopnosť sebamotivácie
100% (na koľko percent sa dokážem efektívne motivovať)

schopnosť prispôsobiť svoje konanie na základe emócií iných ľudí
93% (na koľko percent dokážem prispôsobiť svoje konanie emóciám iných ľudí)

schopnosť empatie – vcítiť sa do emócií iných ľudí
77% (na koľko percent sa dokážem vcítiť do emócií iných ľudí)

schopnosť a zručnosť optimálnej sociálnej komunikácie, zmysel pre spoluprácu a nekonfliktnosť
(Sociálna inteligencia)
98%

kontrola konfliktných situácií
81% (koľko percent dokážem kontrolovať konfliktné situácie)

*
Prehľad a vysvetlenie kvocientov

IKQ – Intelektuálny kvocient

Je daný jednak množstvom a kvalitou informácií získaných počas života a mierou schopnosti zapamätať si ich, resp. vybaviť si ich vo vhodnej chvíli. Na druhej strane je to dané mierou schopnosti logického myslenia v zmysle aplikácie získaných informácií na konkrétny prípad.

Ide teda o vedomosti, skúsenosti a ich uplatnenie.

LGQ – logický kvocient

je schopnosť logicky myslieť.

IUQ – kvocient intuície

je úroveň intuície.

IQ – inteligenčný kvocient

Je určený stupňom schopnosti logického myslenia (LGQ – logický kvocient) a úrovňou intuície (IUQ – kvocient intuície).

EQ – emocionálny kvocient

Vyjadruje schopnosť súcitiť s inými bytosťami, ako aj schopnosť vcítiť sa do pocitov a stavov iných bytostí. EQ zahŕňa aj celkové zvládanie a prácu s emóciami.


Trump 2018 alebo čo sa zmenilo po dvoch rokoch

Donald Trump je v úrade už nejaký čas. Od jeho nástupu do funkcie prezidenta USA nedošlo ani k útoku na Rusko, ani k útoku na Čínu. Nedošlo k žiadnej vojenskej provokácii, ktorá by vyvolala tretiu svetovú vojnu. Bombardovanie Sýrie bolo len divadlom, pri ktorom boli Tomahawky zhodené na jednu budovu určenú na demoláciu a dve opustené vojenské letiská. Ak by bola zvolená reptiloidná Clintonová, do niekoľkých týždňov by došlo k vojenskému konfliktu s Ruskom alebo Čínou. Teraz vieme, že generáli Aliancie vyhodnotili Trumpa ako jediného kandidáta, ktorý má reálnu šancu vyhrať nad Clintonovou, predstaviteľkou Deep State. Vďaka informáciám od Davida Wilcocka, resp. jeho zasvätencov, vieme, že Aliancia doslova prosila Trumpa, aby kandidoval a že to nechcel urobiť po tom, čo sa dozvedel veľa informácií o Pizzagate a iných…. Na jednej strane mal Trump dosť peňazí na celú kampaň, takže nemusel čerpať financie z bankových domov, ktoré vlastní Deep State. Bol dostatočne populárny a jeho duchovná úroveň, alebo ak to chcete nazvať „stav vedomia“, by mu nedovolil bez mihnutia oka rozpútať taký vojenský konflikt, akého by bola schopná Clintonová. Takzvaná „Aliancia“, ale rovnako aj „Deep State“ majú dostatok senzorov a prístrojov, ktoré dokážu podrobne analyzovať jemnohmotné telá (nielen) ľudských bytostí. Obe tieto skupiny v USA preto presne vedeli, kto má akú šancu a aké majú záruky, že ich kandidát je spoľahlivý a do akej miery je odolný voči rôznym vplyvom.

Už sú to takmer dva roky, čo som urobil „Trumpovu analýzu“. Donald Trump bol odvtedy pod ťažko predstaviteľným tlakom. Je pod neustálym astrálnym útokom skúsených čiernych mágov aj sofistikovaných zbraní na ovládanie mysle. Trump už tiež nie je sám vo svojom tele. V rôznych intervaloch sa v jeho aurickom poli objavujú parazity, ktoré sú opäť čoskoro odstránené jeho „psychotronickou ochranou“. Rovnako v ňom vnímam prítomnosť zvláštnej „špecializovanej sediacej duše“. Isté je, že Trump má určitú astrálnu ochranu, ktorú mu poskytuje Aliancia. Nie je však ani zďaleka taká sofistikovaná ako Putinova. Teraz sa však pozrime na to, ako posledné dva roky ovplyvnili Trumpa.

Dátum zhotovenia analýzy: 12.11.2016

čakryotvorenosť   (údaje v %)
7.SAHASRÁRA24
6.ÁDŽŇA71
5.VIŠUDDHI91
4.ANAHATA76
3.MANIPURA100
2.SVADHISTANA41
1.MULADHARA64

životná energia: 40 000 vit (priemer USA v roku 2016 – 20 000 vit)
stav aury: 100%
zdravotný stav: 94%
psychický stav: 85%

Dátum zhotovenia analýzy: 25.10.2018

čakry otvorenosť  (údaje v %)
7.SAHASRÁRA25
6.ÁDŽŇA71
5.VIŠUDDHI79
4.ANAHATA49
3.MANIPURA100
2.SVADHISTANA42
1.MULADHARA56

životná energia: 27 500 vit (priemer USA v roku 2018 – 21 000 vit)
stav aury: 84%
zdravotný stav: 85%
psychický stav: 86%

Prvá, štvrtá a piata čakra sa otvorili kvôli rôznym energetickým útokom na astrálnej úrovni. Okrem toho sa štvrtá čakra otvorila čisto kvôli úradu prezidenta Spojených štátov. Len ťažko si vieme predstaviť, koľko vojenských operácií uskutočnili USA za obdobie Trumpovho pôsobenia a koľko ľudí pri tom prišlo o život. Ak nemáte blok na srdcovej čakre, ťažko môžete podpísať niektorý z týchto „rozsudkov smrti“…

Na pomery americkej politiky je však Trumpova srdcová čakra stále nadpriemerná.

Priemerná otvorenosť srdcovej čakry „kongresmana“ vo federálnom Kongrese Spojených štátov je 25 %.

(o čakrách tu)

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 96
  Bývalý slobodomurár odhaľuje satanistické tajomstvá medzinárodného kultuJediným problémom je, keď sa raz dostanete na 32. a 33. stupeň, zistíte, že „vyššia moc“ nie je vôbec Jahve, ale v skutočnosti je to Lucifer. Dnes mám video s dvoma bývalými slobodomurármi, ktorí boli obaja veľmi vysoko, a ktorí, úprimne povedané, riskujú svoje životy tým, že idú pred kameru…
  Tags: a, je, to, v, sa, že, na, zaujímavosti
 • 95
  Úrovne existencie (od metafyziky po politiku)Chcel by som povedať niečo o leveloch existencie týkajúcich sa dianí v spoločnosti ku ktorým sa dostanem skrz iné veci, o ktorých je dobré vedieť. Existujú určité všeobecné zákony, dalo by sa povedať že kozmické, pretože fungujú univerzálne vo všetkých oblastiach a všetkých úrovniach. Zákony makrokozmu sa nápadne podobajú časticiam…
  Tags: a, je, na, sa, v, to, zaujímavosti
 • 94
  Nemecko a Európa ako energetické centrá Zeme a ich súvislosť s duchovným vedomím ľudstvaNa juhozápade Nemecka sa dejú tajné veci. A nie je to prvýkrát v krátkom čase. Hovorí sa, že Nemecko Rakúsko a Švajčiarsko, t. j. znaky veľké D, veľké A a CH, sú DACH=Srdce a delta sveta a Bodensee je srdcovou čakrou Európy. V tejto oblasti sa stretávajú energie a priťahujú…
  Tags: a, v, sa, je, že, na, zaujímavosti
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jana
Jana
2 years ago

Zaujímavé 👍 ďakujem❤😍

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK