Dve veľké prírodné-bytostné udalosti: Letný slnovrat a jánska noc

14/06/2021

Prečo je vždy jún, ako mesiac, taký nádherný na prežívanie, taký plný sily a rozmachu? Samozrejme, že to má súvis s 30-tým Májom, s Vyliatím Sily do celého Stvorenia.
Tridsiaty Máj je vždy pre človeka začiatkom „duchovnej jari“, Novým cyklom, v ktorom opäť zas sme mohli načerpať Silu k ďalšej svojej činnosti, aby sme mohli byť viac a viac užitoční. Aby sme pomáhali, dozrievali, budovali, len kvôli tomuto je nám sprostredkúvaná táto sila a ak sme takto nastavení, doslova plávame na vlnách tejto Sily a plávame tak v rytme a v záchvevoch, ktoré sú predurčené pre zdravý vývoj tohto Stvorenia, ktorého sme aj my súčasťou.
Duchovne pre nás teda začala Nová jar a toto obdobie veľkého rozmachu sa netýka len ducha, ale aj prírody a bytostných síl v prírode pôsobiacich.
Zhruba mesiac trvá toto veľké obdobie veľkého Prílivu síl, ktoré podporujú všetko duchovné i všetko bytostné. Nič iné v našom Stvorení neexistuje, iba Duchovné a Bytostné, dva druhy prejavov všetkého Života v tomto Božom príbytku.
Je to teda „malé“ nové znovuzrodenie Života, cyklus, Dar Stvoriteľa, aby Život vo Stvorení mohol pokračovať.
Pozemsky každoročne 30-tého Mája, sa vždy otvára Nebo, aby v hojnosti zostupujúca Sila posilnila a oblažila všetko duchovné na Zemi a rovnako i mimo nej. Táto Sila však nenesie v sebe len duchovné povzbudenie a obnovu, ale rovnako i posilnenie pre všetko Bytostné, kde patrí celá príroda, naše telá, všetko ostatné tvorstvo a rovnako aj tento náš Príbytok, planéta, Vesmír a Galaxie, ktoré tvoria to „hrubohmotné javisko“, na ktorom smieme ako Bytosti ducha dozrievať.
Celá planéta rozkvitá do žiarivej nádhery v tomto období, Severná i Južná pologuľa rovnako a my ďakujme, že sme na jej Severnej časti, pretože smieme tieto Dary prežívať práve v tomto sviežom a veľmi pohyblivom nastavení, v plnom rozmachu prírody i ducha.
Veľkou „astronomickou“ udalosťou je Letný slnovrat /21-06-2021/, obdobie v roku, ktoré prináša najviac tepla, najviac pohybu a života a ktoré má svoj vrchol síce v tento deň /spravidla okolo dvadsiateho júna/, no ako obdobie začína už tesne po dvadsiatom máji a končí tesne po 20-tom júli. Dva mesiace najväčšej sily a rozmachu v duchovnom i bytostnom dianí, z ktorého vždy čerpáme pre nasledujúci celý ďalší rok.
Nebyť tohto obdobia a tých konkrétnych dní, naše životy by sa čoskoro zmenili doslova na boj o prežitie.
Letný Slnovrat, ktorý je pred nami, je však len prípravou na vrcholné Dianie v Bytostnom svete, teda v prírode, kedy všetko bytostné na Zemi dostihne Sila, vyliata do Stvorenia onoho 30-ho Mája. Duchovné nie je to samojediné, ale je len súčasťou Celku a rovnako v tom duchovnom je vždy obsiahnuté aj to Bytostné, inak by sa duchovno nemohlo v hmote Vesmírov udržať a ani prejaviť.
Súčasťou Sily, ktorá sa každoročne 30-ho Mája vylieva do Stvorenia, je aj Sila Bytostného druhu, ktorej zostup do našich „končín“, trvá zhruba štyri týždne po tridsiatom Máji /presne 25,5 dňa/.
Bytostné má na starosti vždy „zahalenie“ nielen toho duchovného. Tvorí určitý obal a tým aj vytvára akúsi prekážku a tak pochopiteľne aj zostup tohto druhu Sily, má časovo iný priebeh, ako to duchovné, ktoré okamžite zaleje všetko rovnorodé vo Stvorení, tesne po tridsiatom Máji.
Duchovné preniká Vesmírom a svetmi doslova rýchlosťou myšlienky, teda prestupuje všetok priestor takmer okamžite. Preto už 30-ho Mája, v Deň Vyliatia Sily z Vrcholku Stvorenia, môžeme pociťovať tú blaženosť, ten príliv Sily a čerpať z tohto nezmerného Daru Stvoriteľa, pre všetko duchovné. A rovnako aj všetko Bytostné má účasť na tomto veľkom Dianí, v určitej časovej postupnosti…
Tejto téme sa do Letného Slnovratu a predovšetkým do „magickej“ Jánskej noci budeme venovať, aby sme si priblížili všetku tú nádheru, ktorá nás obklopuje a ktorou sme neustále zahrňovaní.
Vedomí si týchto udalostí, sme aj neustále motivovaní k tomu, aby sme boli schopní prinášať protihodnotu všetkých týchto pomocí a Darov, aby sme vyvážili na miskách váh Spravodlivosti, že ak smieme brať z tejto nádhery Života, sme povinní dávať hodnoty, ktoré sú v súzvuku so všetkým čistým, budujúcim, pomáhajúcim.
Pre nič iné sa nám nedostáva toľko milostí a darov, len pre to, aby sme z tej posily mohli čerpať pre naše Bohu milé činy a byť tak plnohodnotnými obyvateľmi tohto prekrásneho Stvorenia. Uvedomme si čo najviac, že význam všetkých týchto Milostí a darov, ktorými nás Láska Stvoriteľa zahrňuje, je nezmerný.
Aký žalostný musí byť pohľad zo Svetla na toto ľudstvo, ktoré všetku túto budujúcu Silu, v prevažnej miere obracia proti sebe samému, v rúhavých snahách chcieť vedieť všetko lepšie a pasovať sa tak na neobmedzeného vládcu Zeme i Vesmíru.
Tomuto nesprávnemu uchopeniu života zo strany človeka, však už bude onedlho učinený koniec vo Veľkej očiste, ktorej finále je tesne pred nami…
Potom bude zrazu všetko iné, nové a zdravé a len potom okúsime, ako vyzerá život na Zemi podľa Vôle Božej.
Dovtedy však aj my musíme ešte veľa urobiť, veľa práce na sebe samých a veľa pomocí odovzdať svojmu blízkemu i vzdialenému okoliu. K tomuto úsiliu nám poskytujú veľké priehrštie obnovujúcich Síl Božie Zákony, ktoré nastavili tento Tep Života do Dokonalej podoby.
O dva týždne, v pondelok, 21. júna, prežijeme veľkú udalosť Letného Slnovratu a hneď na to prichádza povestná „magická“ Svätojánska noc, ktorá je svojim významom obdobná s 30-tým Májom, ale v Bytostnom ponímaní /z 24. na 25. júna – zo štvrtka na piatok „slnovratového týždňa“/.
Toto obdobie zavŕši obrazne povedané naše „úplné dobitie bateriek“ pre celý nasledujúci rok a že to nabitie toho roku bolo, je a bude mimoriadne, len svedčí o tom, že to, čo nám nasledujúcich 12 mesiacov prinesie v prežívaní, bude nabité zmenami a mimoriadnymi udalosťami, ktoré budú nútiť ducha človeka k jeho nutnému prebudeniu.
Smelo vpred, v ústrety Dianiu, ktoré nám postupne obráti život „naruby“ a vradí nás tak do súkolesia tohto prekrásneho Božieho diela – Stvorenia ľudského ducha…

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 94
  O nedostatku pravej pokoryTo, čo dnes ľudstvu najviac chýba, je popri čistote srdca pokora. Pokora, ktorá pramení z poznania kontextu a zmyslu ľudského života na Zemi. Zem je miestom, kde majú prichádzajúci - rodiaci sa ľudskí duchovia milostivú príležitosť napredovať na svojej ceste k dospelosti. Múdry poriadok Stvorenia, nasledujúc prvotnú Božiu vôľu, stvoril…
  Tags: a, na, je, v, duchovno
 • 93
  Ezoterika! Pozor! Nie všetko čo sa v nej nachádza, je pravé!Cieľom života človeka na zemi je duchovný vzostup! Vzostup jeho poznania a vedomia, ktorý smeruje najpriamejšou cestou nahor, k Svetlu! Táto priama cesta tu vždy bola a stále je a vo svojej jednoduchosti nám poskytuje najdôležitejšiu podporu pre celú našu existenciu. Žiaľ, ľudia vo svojej domýšľavosti a pýche chceli byť…
  Tags: a, je, na, v, duchovno
 • 93
  Vysvetlenie mystéria pojmu Syn ČlovekaKto je záhadný Syn Človeka? Toto slovné spojenie a tento pojem sa často spomína v evanjeliách, ale čo konkrétne znamená? Komu patrí? Kristovi? Alebo niekomu inému? Ak chceme správne pochopiť, o čo tu vlastne ide, musíme sa preniesť na samý začiatok. Ba dokonca až pred začiatok vzniku stvorenia, a teda…
  Tags: a, je, v, duchovno
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK