Ezoterika! Pozor! Nie všetko čo sa v nej nachádza, je pravé!

31/05/2021

Cieľom života človeka na zemi je duchovný vzostup! Vzostup jeho poznania a vedomia, ktorý smeruje najpriamejšou cestou nahor, k Svetlu!

Táto priama cesta tu vždy bola a stále je a vo svojej jednoduchosti nám poskytuje najdôležitejšiu podporu pre celú našu existenciu. Žiaľ, ľudia vo svojej domýšľavosti a pýche chceli byť múdrejší. Pravá cesta k Svetlu sa im zdala príliš jednoduchá a jasná. Dychtivosť ich intelektuálnej túžby po poznaní spolu so spomínanou pýchou ich viedli k tomu, že sa snažili nájsť si vlastnú cestu nahor, spoliehajúc sa len na vlastné sily a vlastný rozum.

Tým sme sa však vzdialili od skutočnej, jednoduchej a jasnej cesty k Svetlu. Mnohí samozvaní duchovní vodcovia utkali neprehľadnú sieť rôznych duchovných učení, v ktorej nakoniec uviazli oni sami a tisíce ich nasledovníkov. Existujú stovky rôznych duchovných majstrov, ktorí usilovne a s hrdosťou spriadajú svoje siete, aby do siete ľudskej márnivosti, pohodlnosti a túžby po senzáciách uväznili čo najviac obetí.

Áno, žiaľ, takmer všetko, čo sa označuje súhrnným pojmom „ezoterika“, je postavené na márnivosti, pohodlnosti a túžbe po duchovných senzáciách a nových a nových informáciách. Ezoterika, ktorá ponúka mimoriadne širokú škálu rôznych duchovných prúdov a smerov. Túto takzvanú „ezoteriku“ možno pokojne nazvať bulvárom duchovna, plným prázdnych senzácií, ktorého jediným cieľom je skrátiť voľný čas sprostredkovaním rôznych informácií, ktoré však hľadajúcim neposkytujú žiadnu podporu v ich skutočnom duchovnom napredovaní. Namiesto chleba im dávajú kamene!

Prečo? Pretože keď sa človeku podarí vymaniť sa z materialistického chápania života a z vonkajšieho a vnútorného zmätku, ktorý spôsobuje, zrazu sa na prahu brány k duchovnosti dostane do toho istého zmätku, ktorý sa nazýva „ezoterika“.

Ak potom duchovný hľadač neprejaví skutočnú, pravú a hlbokú túžbu po Pravde, ak sa v ňom prebudí domýšľavosť, ak skĺzne do pohodlnosti a nechá sa unášať vlastnou mysľou, dychtiac po stále nových a nezvyčajných duchovných informáciách, potom na tejto bludnej ceste uviazne tak hlboko, že sa niekedy stane dokonca protivníkom Pravdy. Pravda, ktorá neprichádza s lichôtkami ľudskej márnivosti, neprichádza so senzáciami a novinkami na spríjemnenie voľného času! Skutočná Pravda prichádza len s požiadavkami, z ktorých najdôležitejšia je požiadavka vlastného seriózneho, dôsledného a nezávislého myslenia.

Ale samozrejme, je oveľa pohodlnejšie čítať lacný bulvár, pri ktorom netreba vôbec premýšľať, ako napríklad serióznejšie noviny s ich hlbšími analýzami, ktoré si vyžadujú trochu premýšľania. Z tohto dôvodu patria prázdne bulvárne noviny k najčítanejším na našom trhu. Ľudia sú už takí vo svojej lenivosti, povrchnosti a pohodlnosti.

Ale presne ten istý princíp platí aj v oblasti duchovna! Aj tu sa ľudia správajú podobne. Je pre nich pohodlnejšie a zaujímavejšie donekonečna surfovať v plytkých, nenáročných informáciách na rôznych ezoterických stránkach, smeroch a diskusných fórach, ako seriózne hľadať Pravdu.

Povinnosťou a poslaním človeka na zemi je však kráčať najpriamejšou cestou k Svetlu a hľadať jedinú Pravdu! Človek, a najmä v dnešnej dobe, nesmie strácať drahocenný čas na falošných cestách, na ktorých navyše riskuje, že natrvalo uviazne a nikdy nebude môcť nájsť správny smer.

„Aj beznohý človek, ktorý sa vlečie správnym smerom, dorazí do cieľa skôr ako jazdec, ktorý cvála po scestných cestách“ – hovorí arabské príslovie. Aj mnohí duchovní hľadači sú unesení dychtivosťou svojej mysle po stále nových pocitoch, ako divoký kôň na blúdnej ceste, bez vyhliadky na dosiahnutie skutočného cieľa.

Ale pravda existuje a možno ju nájsť na zemi! Stojí však na vysokej skale a jedinou cestou k nej je úprimná, čestná a silná túžba nájsť ju. Kto však v sebe tieto vnútorné vlastnosti neschováva a ani sa ich nesnaží získať, nikdy nenájde a nepochopí Pravdu.

A čo je človek bez Pravdy? Absolútne nič! Je to najväčší nešťastník, ktorý premárnil svoj život v prázdnej honbe za bezcennými vecami.

PS. V rôznych ezoterických smeroch sa skutočne nachádzajú väčšie či menšie kúsky pravdy, ale je tam aj veľa balastu. A hľadajúci zvyčajne spolu s týmito kúskami pravdy prijíma aj balast, ktorý ho duchovne zväzuje a brzdí. Najistejšia je teda čistá Pravda, v ktorej nie je žiadny balast, ktorá nezväzuje, ale naopak, oslobodzuje.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 100
  Geomantické vojny o silové miesta ZemeMeridiány sa nevyskytujú len na pozemkoch, ale že sa po celom svete nachádzajú ďaleko mocnejšie hlavné energetické body a čakry. A o tieto body sa už od staroveku viedli vojny. Kto ich ovláda, kontroluje svet vnútri poľa v okruhu ich pôsobnosti. Uvediem konkrétny prípad z Európy: na Gozo, čo je…
  Tags: a, na, sa, v, je, duchovno
 • 100
  Duchovný rozmer životaVšetko vo vesmíre má svoje presne určené miesto, funkciu a opodstatnenie. Teda i duch a hmota. Jedno i druhé však musí stáť bezpodmienečne práve na tom mieste, aké mu z hľadiska Zákonitostí univerza prináleží a nie na inom. Duch má byť v človeku, čiže v jeho hodnotovom systéme na najvyššom…
  Tags: a, sa, v, na, je, duchovno
 • 100
  Výnimočnosť židovského národa! V čom spočívala a prečo ju stratil?Mnohí ľudia sa pýtajú, prečo je práve židovský národ taký výnimočný? Prečo je tak vysoko vyzdvihnutý spomedzi všetkých národov? Prečo si práve jeho Stvoriteľ vyvolil? Veď keby sme zobrali už len čisto duchovnú oblasť, v dobe, kedy vzniklo židovské náboženstvo vznikli, alebo už dávno jestvovali aj iné, veľmi hodnotné náboženské…
  Tags: a, sa, v, je, na, duchovno
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK