Gematria. Prepojenie medzi číslami a písmenami

VIP
05/04/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 93
  Trumpov výkonný príkaz sa zameriava na Deep State a otvára dvere k úplnému odhaleniu21. decembra (2017) sa v USA stalo niečo veľmi zásadné, keď prezident Donald Trump vydal "Výkonný príkaz na zablokovanie majetku osôb zapojených do závažného porušovania ľudských práv alebo korupcie". Príkazom sa vyhlásil stav národnej núdze týkajúci sa ľudských práv a korupcie a vymenovali sa v ňom konkrétne osoby a organizácie,…
  Tags: a, sa, v, na, je, že, to, vip
 • 93
  Gene Decode a Nicholas Veniamin - Časové osi (1. časť)https://www.bitchute.com/video/xdtaX3Zl7vMh/ Nicholas: Ahoj Gene, ako sa máš? Ako začneme? Gene: Asi som trocha chorý, dávam si CBD a mám tu popcorn, aby som sa cítil trocha lepšie. Nicholas : Páči sa mi ten popcorn 😀 dobre, takže spomínal si, že keď urobíme nejaké rozhodnutie, veľké rozhodnutie, napríklad, ste ženatý a rozhodnete sa…
  Tags: a, to, sa, je, na, v, že, vip
 • 91
  Gene Decode a Nicholas Veniamin - Časové osi (3. časť)Nicholas: Takže hovoríš, že cabala, oni to vedia a používajú aj frekvencie, aby nás uväznili v emóciách, ktoré chcú, aby sme cítili, ako je strach, stres, depresia, úzkosť…a to potom ovplyvňuje naše rozhodnutia a nás, ktorí robíme tie rozhodnutia, ktoré sú na nízkej frekvencii. Udržuje nás to v časovej línii,…
  Tags: a, to, sa, na, je, v, že, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here