Gene Decode a Nicholas Veniamin – Časové osi (2. časť)

07/08/2021

Pamätám si, že za čias Lincolna, keď začali na mojej časovej osi stavať kupolu nad Bielym domom, kupola bola vchodom, ktorý umožňoval iný vstup do Bieleho domu, Kongresu, Senátu a Najvyššieho súdu. A tak je to opäť úplne iné. Okrem celkového usporiadania vám stále ukazuje sovu, ale samotná budova, viete, toto je budova amerického Kapitolu, Kongresu, Senátu a tak ďalej. Ale už to nie je Biely dom, ktorý je tam. Takže si môžete pozrieť staré obrázky a veci, ako to vyzeralo kedysi a môžete sa vrátiť späť a pozrieť si a je zaujímavé študovať analýzu histórie úplne inak a výstavbu, ako prebiehala a museli ju zastaviť počas občianskej vojny, potom ju znovu spustili a pokračovali počas Lincolnovej éry. Akoby sa to skončilo v roku 1864, ale potom pokračovali a robili zmeny, ako krajina rástla a stále viac a viac vecí sa dialo a menilo. Takže myslím, že to bolo výrazne odlišné, ako môžete vidieť v rôznych obdobiach jej histórie. Došlo k významným zmenám. Zmenilo sa veľa v priebehu času. Chcem povedať, že sú aj iné budovy, ktoré sú podobné. Áno, musím sa pozrieť na tú časovú os. Odklonil by som sa. Je to ako keď som chcel ísť na strojárstvo a prešiel vysokou školou a získal inžiniersky titul, a potom som sa rozhodol zmeniť to na lekársky titul. Tak som musel ísť, chceli vidieť nielen veci, ktoré som robil, aby som získal inžiniersky titul, ale aj vidieť moje záznamy zo strednej školy.

Tak som sa vrátil na svoju strednú školu, aby som si zobral svoje záznamy a mal som ukončenú strednú školu, robil som dvojnásobné sedenia. Robil som veci aj v lete, proste som sa rád učil. A skončil som tak, že som prešiel všetko. Za vysokú školu som mal 4,23 na vysvedčení. A teraz, keď som si vytiahol svoj záznam, aha, všetky tieto predmety sú preč a mám 3,67. Hovorím si, neviem, kde je ten zvyšok a IGP je zlé. Čiže bolo jasné, že niečo sa muselo zmeniť. Takže, viete, pamätám si veci, ktoré som študoval a ktoré som sa naučil, a ktoré na tejto časovej osi ani neexistujú. Ak sa zlúčite s inou verziou vás, prepíšete prevažujúcu časovú os. Ja som sa štyrikrát časovo zlúčil. V troch zo 4 časových línií, ktoré som žil som pôvodne bol z modrej planéty a Cabala vlastne skončila vyhodením planéty do vzduchu. A tak si pamätám, keď bola zvolená Hillary, tak som videl, ako vyhodili do vzduchu mesto, v ktorom som bol a sedel som tam a hovorím si, nie…a to sa dialo celý môj život. A potom som bol zrazu späť niekde inde o veľa, veľa rokov skôr. A bol som zmätený.

Boh povedal, že to nebol tvoj čas odísť. Presunul som ťa na inú časovú líniu, pretože si sa zaviazal, že budeš robiť určité veci a nebol si schopný ich robiť. Takže odpálili jadrovú bombu. Takže úplne resetoval časovú os. A potom sme na tej istej osi, lenže Hillary nevyhrala. Viete, bol to doslova Boží zásah, ktorý umožnil Trumpovi dostať sa dovnútra. Takže došlo k obrovskému množstvu zmien, ktoré vykonal Boh alebo Cabala. A potom bola časová os resetovaná, ministerstvo obrany resetovalo časovú os. Takže je veľa resetov časovej osi, ktoré som sledoval týmto spôsobom. Takže chcem povedať, že existuje veľa naozaj naozaj zaujímavých zmien, ktoré pokračujú. Je tu, je tu mapa, na ktorej je naozaj, naozaj dobre znázornená sova. A všetky tieto satanické symboly sú stále rovnaké.


Chcel som sa len krátko zmieniť o záplavách, ktoré sa dejú v Číne. Bol zaplavený tunel a zachraňovali veľa áut, ktoré boli úplne potopené a veľa ľudí tam zomrelo. Údajne veľmi malé množstvo ľudí zomrelo, ale to nie je ani zďaleka pravda. A potom som chcel ešte spomenúť, aby ste si naozaj rýchlo pozreli toto video. Zastavujú kontajnerové lode a nákladné autá a chladiarenské autá, vodičom hovoria zastavte a to čo prevážajú je tam odstavené a tak to hnije. Takže, radil by som ľuďom, aby si zaobstarali zásoby a boli pripravení, pretože je možnosť, že to budete potrebovať. Takže to je základ toho, čo som chcel povedať a ospravedlniť sa ľuďom. Viem, že to znie úplne absurdne pre tých z vás, ktorí neveria na zmeny časovej osi, ale pre mňa to vždy bolo skutočné, dokonca ich vidím, keď sa blížia. Mnohokrát, ak to znamená niečo masívne, som obrátil dianie, ako napríklad, smrteľná nehoda na diaľnici, ktorú som videl, že sa blíži a zišiel som z diaľnice skôr, ako nastala, a potom nastala a ja som v nej nebol.

Boh mi dal dar meniť časové osi a vidieť zmeny. Preto, keď ľudia hovoria, aký je dátum, že sa toto stane, alebo tamto stane? Ja sa neriadim dátumami. Idem podľa mojej vízie do budúcnosti ako projekt Looking Glass a sú ľudia, ktorí majú dar od Boha vidieť časovú os. Takže sa pozerám na prevahu, kde prevládajú časové horizonty, ako teraz je to 50:50, koniec augusta. Dostaneme návrat republiky. Potom, ak sa to nestane, tak je to koniec septembra, začiatok októbra. Nerobím pevné dátumy, pretože určité veci nemôžem rozoberať, pretože ako napríklad GESARA, je tu príliš veľa premenných, ktoré ovplyvňujú smerovanie časovej osi.

Je príliš veľa premenných, príliš veľa ľudí, rôznych možností. Existuje množstvo línií, kde sa ešte nevymedzili primárne línie na základe toho, čo každý chce. Berú sa všetky vstupy z každej bytosti, ktorá je na planéte a robí to ako prieskum. To potom smeruje do singularity, kde je Boh, a potom sa to vráti späť a prejaví realitu, ktorú máme.

Takže to je to, čo Cabala robila. Vytvárali strach, aby kontrolovali naše rozhodnutia a udržiavali nás v strachu. Takže si vyberáme strach. Vyberáme si strach, vyberáme si negativitu. Vyberáme si sebectvo. Vyberáme si slúžiť ich časovým líniám, vytvárať ich a prinútiť ich, aby sa stali. To je to, čo je vlastne čierna mágia.

Nicholas: Poďme sa teda ešte trochu porozprávať o časových líniách, dobre? Len preto, aby sme, aby sme sa tomu potom mohli venovať trochu viac. Takže keď urobíme rozhodnutie, veľké rozhodnutie, povedzme, že sa chcem oženiť a chcem sa rozviesť, alebo chcem skončiť s prácou advokáta. Takže potom vytvorím ďalší vesmír. Moje vedomie sa presunulo do nového ja. Moje staré ja pokračuje v tej istej časovej línii, pokračuje byť advokátom a ja som teraz v inom vesmíre s iným životom alebo s tým istým životom, ale s lepšou frekvenciou, vibračnou časovou osou.

Gene: V skutočnosti nevytváraš nový vesmír. Presťahoval si sa do univerza, s ktorým rezonuješ na základe tohto rozhodnutia. Takže ak je to rozhodnutie viac altruistické, takže je to viac služby druhým a Bohu a úctivé a ohľaduplné, ak si na veľmi negatívnej časovej osi, veľmi služba sebe type časovej osi, nerezonujete. Ak sa váš národ príliš odkloní, časové línie sú vlastne lepkavé, ako struna na sláčiku, ako husle alebo violončelo, ktoré držíte, pretože ste tam za normálnych okolností, pretože rezonujete. Ale ak sa vaša rezonancia začne viac líšiť, začnete tým ťahať za sláčik. Lepivosť vás bude držať len určito dlho. Potom sa odtrhnete a začnete prechádzať časovými líniami, aby ste trafili tú, ktorá príde k tej, s ktorou rezonujete. Takže povedzme, že vibrujete službou druhým. V skutočnosti je vaša os ešte pozitívnejšia ako vy. To vás prinúti, pretože ste už robili rozhodnutia, aby ste sa stali pozitívnejšími, stať sa ešte pozitívnejším, viac slúžiť iným. Ak pôjdete opačným smerom, stanete sa negatívnejšími. Prejdete okolo tej, ktorá je negatívnejšia ako vy, pretože ste oveľa pozitívnejší ako ostatné bytosti, ktoré sú na tej časovej osi. Teraz ich ovplyvňujete, aby sa stali pozitívnejšími. Takže je to vždy povznášajúca vec, keď ľudia prechádzajú osami.

Nicholas: Takže pre príklad, rozhodli sme sa pomôcť ľudstvu. Takže teraz sme urobili nové rozhodnutie. Presunuli sme sa do iného vesmíru, ktorý s nami viac rezonuje. Takže, pretože je to pozitívnejšie ako my, staneme sa tiež pozitívnejšími. Tak prečo sa v tých časových líniách alebo v tých univerzách, do ktorých sme sa práve presunuli, ktoré sú pozitívnejšie, stále stretávame s negatívnymi ľuďmi. Prečo sú s nami v tej časovej osi?

Gene: opäť zopakujem, pretože ak sa posuniete k pozitívnejšej osi, vlastne sa posuniete okolo nich. Takže stretávate ľudí, ktorí sú celkovo negatívnejší ako vy, pretože ste pozitívnejší. Ovplyvňujete ich, aby sa stali pozitívnejšími, dôjde k stretnutiu myslí niekde uprostred, ale bude to syntéza. Niečo z osoby, s ktorou ste, a ľudí, ktorí sú s vami. Takže celkovo vytvoríte pozitívnejšie prostredie ako predtým a bude to krvácať cez všetkých v tej časovej osi. Pridávate viac pozitívneho k viac negatívnemu, ale ste tak výrazne pozitívnejší, že sa to pohne. Ovplyvňuje to časovú os na pozitívnejšiu v každom jej pohybe.

Bez ohľadu na to, čo robíte, samozrejme, že Boh to má na starosti, pretože to vždy robí lepšie. Bez ohľadu na to, koľko negatívneho robíte, skončí to v resetovaní sa a ak sa stanete príliš negatívnym, časová os sa doslova zničí. Nakoniec sa to samo spotrebuje, úplne sa to zrúti a úplne sa to recykluje. Časová línia, na ktorej sme boli, sme, sa skončí, pretože takto funguje stvoriteľ. Ak je niečo príliš negatívne, ako napríklad imunitný systém tela, vidíte to vo všetkom. Príroda sama koriguje na pozitívnejšiu. Náš imunitný systém sa sám koriguje na pozitívnejší, zdravší, celistvejší, šťastnejší, rezonujúc viac s láskou k životu. Dokážeme si vážiť veci. Nie sme nešťastní. To je prirodzenosť samotného stvorenia, pretože to je prirodzenosť Boha, je úctivý, ohľaduplný, milujúci, starostlivý, ľudia sú prirodzene takí. Negatívne veci sa stali parazitom a to teraz začína implodovať a požierať samé seba. Nemôžete to však robiť donekonečna. Raz sa to zrúti a zrecykluje sa do singularity.

Takto funguje tvorca. Preto sa teraz dostávame do dôležitého momentu, pretože všetky časové línie, tie, ktoré obsahujú Armagedon sú tak negatívne, že celý systém sa pripravuje na kolaps. Takže skupina ľudí na vrchole, časť z nich si uvedomila pravdu a vidí pravdu.

Nicholas: Áno. Gene, chcem sa k tomu dostať za pár minút, ale chcem sa ťa spýtať na toto. Keby som bol hypoteticky Superman a mohol by som hypoteticky letieť odtiaľto na Mesiac. Pretože vieme, že Mesiac je, že ho vidíme. Takže keby som mal superschopnosti, mohol by som sa tam dostať. Tam kde je Slnko, slnečná sústava a potom máme Mliečnu dráhu. A potom napríklad máme ďalšie Mliečne cesty, alebo galaxie. Takže keby som bol hypoteticky Superman a mohol by som cestovať na tieto miesta a mal by som tie najlepšie superschopnosti vôbec, bol by som schopný cestovať do iného vesmíru, do inej časovej línie, vidieť svoje druhé ja, je to možné vo fyzike?

Gene: Nemusíš byť Superman. Môžeš to urobiť teraz. Ja to dokážem.

Nicholas: Myslím, myslím fyzicky v mojom tele, v tomto tele, nie vedome, nie duchovne, hovorím o mojom tele, snažím sa to pochopiť. Snažím sa pochopiť či je to v rovnakej hustote ako my?

Gene: Vlastne učím, ako to urobiť. V skutočnosti to robím. Chodím k iným paralelným osobám, aby som im pomohol prekonať Cabalu. Napríklad teraz boli ľudia, ktorým som pomohol, aby sa mohli dostať z koncentračných táborov a naučiť sa, ako sa dostať von a prebudiť ľudí.

Taktiež je možné, a Cabala to dokáže, fyzicky presúvať veci časovými líniami. Je niekoľko filmov, kde to ukazujú, a tiež služba Siri TV. Je tam jeden, kde presunuli celú budovu z línie do línie. Oni išli do iných časových línií, aby získali materiály a zdroje, technológie, robia to už dlho. Tak to robia s haarp, kde nám na hlavu púšťajú frekvencie a pocity negatívnych emócií, bolesti, utrpenia, nešťastia alebo strachu a iné.

Nicholas: Všetky ostatné emócie.

Gene: Áno. Všetky ostatné. Mohli by ste prispôsobiť frekvenciu aj časovej osi a boli by ste tam. Všetko, čo musíte urobiť, je prispôsobiť sa jej. Dokonca môžete robiť to, čo nazývam zahmlievanie horizontu, čo je spôsob, ako učím vidieť ich. Najľahšie to funguje, keď sa to najprv naučíte v prostredí krajiny. Takže ak sa pozriete na horu a otvoríte oči a uvidíte všetko, a potom sa začnete pozerať akoby v 3D knihe, začnete sa pozerať napríklad hlboko do hory alebo hlboko do polí trávy. Uvidíte, že začnete vidieť, ako sa to akoby mení na dym. A budete sa akoby pozerať cez to. A ja som sa pozeral cez horu a teraz tam tá hora nebola. A namiesto nej je tam vlastne údolie, pretože vy zahmlievate energiu. Doslova sa sústredíte za hranice toho, čo vidíte v tomto svete, do iného sveta. Takže funguje diaľkové pozorovanie, ak chcete, z vášho tela do inej zeme. Takže sú spôsoby, ako sa na tieto línie pozerať, a potom sú spôsoby, ako k nim skutočne ísť, akoby ste boli Supermanom.

Nicholas: Takže, keby som mal tú najsilnejšiu raketu, ktorá by mohla lietať do rôznych vesmírov a galaxií, budem sa môcť fyzicky dostať do jedného z týchto vesmírov na inej Zemi, na inej časovej línii a fyzicky sa stretnúť s iným mnou tvárou v tvár?

Gene: Pretože sa pohybuješ len v tomto vesmíre, presúvaš miesto. Nepohybuješ sa vo vibráciách. Musíš sa pohybovať vibráciou a rozmiestnením.

Nicholas: Začínam chápať. Takže sa pohybujeme vo vibrácii. Chápem to. Takže to znamená, že naša, možno časť nášho vedomia alebo nás všetkých, časť našej duše by odišla do iného vesmíru. Je to tak?

Gene: Áno, takto zmeny časovej osi fungujú. Áno. Takže časť našej duše sa presúva do inej časti to je rozšírenie. Vy ste nadduša, vaša nadduša bola rozšírená do všetkých možných časových línií, ktorý sa potrebujete zúčastniť, aby ste sa naučili, ako byť najlepším človekom, akým môžete byť v službe Bohu. To je to, čo je Vzostup.

Keď prejdete do štvrtej hustoty zjednotíte sa v dvanástke. Celkom 12 rokov, 11 vašich ja, ktoré urobili výrazne odlišné rozhodnutia na základe iného spôsobu myslenia, aby ste neskôr nemuseli hovoriť „Prial som si, aby som to urobil inak. Prial som si, aby som urobil… Možno som to mohol urobiť…Mal som urobiť to, alebo ono. Možno som to mal urobiť. Čo by sa bolo stalo?“ Nemáte to, pretože budete mať vedomosť o tom, aké to je, keď ste urobili to-ktoré rozhodnutie. Potom, napríklad pri ďalšom postupe nahor, keď prejdete zo štvrtej na piatu úroveň, to by bolo ďalších 12. Takže je to vlastne teraz 144 možností. A takýmto spôsobom každý krok nahor, takže vlastne svojou vlastnou naddušou. Takže si uvedomujete dôsledky svojich rozhodnutí, pocitov, emócií a činov. Nespájate sa už s mysľami iných, ani ako kolektívne myslenie.

Nicholas: Správne. Takže, takže fyzicky povedané, je tu ďalšie na inej zemi, niekde vonku, niekde tam?

Gene: Áno. V inej časovej línii.

Nicholas: Muselo by to byť veľmi čudné, ak by sme sa stretli a podali si ruky..

3. časť

Zdieľať článok

Podobné články

 • 90
  Gene Decode a Nicholas Veniamin - Časové osi (1. časť)Nicholas: Ahoj Gene, ako sa máš? Ako začneme? Gene: Asi som trocha chorý, dávam si CBD a mám tu popcorn, aby som sa cítil trocha lepšie. Nicholas : Páči sa mi ten popcorn 😀 dobre, takže spomínal si, že keď urobíme nejaké rozhodnutie...
  Tags: a, to, sa, je, na, v, takže, správy
 • 90
  Biele klobúky ovládajú všetko - Nicholas Veniamin a Michelle Fielding (16.06.2021)Nicholas: Michelle je vždy veľmi presná v jej channelingoch, až na časové osi. Prečo až na časové osi, pretože čas neexistuje. Všetko závisí od nášho vedomia. Čím skôr zvýšime naše vedomie, tým skôr sa veci udejú. Začnime teda hovoriť o vakcínach. Ľudia hovoria o magnetoch. O čom to celé je?…
  Tags: sa, a, to, je, na, v, som, správy
 • 89
  Spojenie medzi deep state, Vatikánom, Rothschildmi a plazmiTeraz sme pripravení bližšie sa pozrieť na to, čo Q hovorí o spojení Vatikánu, Rothschildovcov a plazov. 3. apríla 2018 zverejnil Q nasledujúci príspevok, ku ktorému pripojil obrázok zverejnený iným anonymným zdrojom s otázkou: Keby satanisti prevzali moc vo Vatikáne, všimli by ste si to? Obrázok predstavoval hľadisko postavené Vatikánom…
  Tags: a, na, v, je, sa, som, to, správy

1 Komentár

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here