Gene Decode a Nicholas Veniamin – strategická obranná iniciatíva, Norimberg, JFK a iné

01/08/2021

N: Začnime možno s SDI = strategická obranná iniciatíva.

G: Strategickú obrannú iniciatívu navrhol americký prezident Ronald Reagan 23. marca 1983. Uprostred svojho druhého prezidentského mandátu. Jeho cieľom bolo vytvoriť systém ochrany Spojených štátov pred útokmi strategických jadrových zbraní, predovšetkým balistických rakiet. Predtým to boli lasery, momentálne je to na báze častíc. Občas sa ešte používa laser, ktorý sa odráža od satelitu, ale to ja na zameriavanie. Uvidíte červené svetlo a potom vystrelia. Momentálne sa používajú časticové lúče. Ak si pamätáte požiare v Paradise, dokonca aj domy s krbom kameňa sa doslova vyparili. Klasicky nechávajú aj odpadkové koše z plastu vedľa domu, tie sú niekedy iba pár metrov od miesta požiaru a tieto neboli ani len roztopené? Tu vidíte aké precízne a presné tieto lúče sú. Zničia iba to, na čo sa zamerajú. Mohli by dokonca zamerať jednotlivca a zničiť.

Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, ak by sa objavil nukleárny útok. Minútu po štarte dokážu identifikovať palivo v hlavici, nielenže ho poznajú, dokážu určiť jeho „podpis“, kde bolo vyťažené a kde bolo rafinované. Ak je to Rusko, budú vedieť v ktorej rafinérii v Rusku. Každá z nich má totižto určitý počet prvkov, ktoré sú unikátne práve pre konkrétny lom a konkrétnu rafinériu. Majú v zálohe nukleárny podpis pre každú hlavicu na celej Zemi! Keby chceli, aby to vyzeralo, že USA vystrelilo raketu, dokážu to. Môžu fingovať Kóreu, Britániu, Rusko. Je to identifikovateľné aj cez éru, rok rafinovania. Vlastnia veľmi precíznu identifikačnú technológiu, ktorá dokáže sledovať aj iné rakety a menšie zbrane, ktoré by mohli byť prevážané napríklad v lodných kontajneroch. Dokážu ich sledovať. Dokážu vystopovať nukleárny podpis 8 míľ (12.87km) pod zemou. Majú systémy na vyhľadávanie, ktoré „vidia“ cez všetky vrstvy zeme. Vedia nájsť zlato, jaskyne, keby tam boli ľudia povedia koľko ich tam je, všetky štatistiky o týchto ľuďoch. Je to človek, reptilián? Vedia to odsledovať. Majú túto starobylú vyspelú technológiu. Keď vyšiel Star Trek a videli sme tech, ktorý používali tam? Oni túto technológiu mali už predtým ako vyšiel tento seriál. Preto tam aj bola ukázaná. Tieto technológie tu sú už dlhý čas.

Supersonické a hypersonické zbrane môžu mať taktické hlavice, ktoré vlastní Rusko, USA, NK. Sú to tak presné hlavice, že môžu preletieť Londýnom a vyhnúť sa doubledeckeru a pokračovať v smere cieľa. Majú parabolický radarový systém, ktorý ich naviguje. S/ obrovsky rýchle a manévrujú, to je dôvod prečo musíte mať intercepčné strely, ktoré sú rýchlejšie. Muselo sa preto vytvoriť SDI, zlepšiť svoje vybavenie, aby dokázali proti tomu bojovať. Nemôžem o tom do hĺbky rozprávať, ani o ďalších iných dôvodoch pre existenciu SDI a čo robia, pretože mám k tomu dohodu o mlčanlivosti. Avšak chcem podotknúť, že nejde o strely vo vesmíre, ani nič také, ako sa naznačovalo. Strely, ktoré má USA, Rusko a NK tam nedokážu zaletieť.

N: V poriadku. Takže, pamätám si, že si nám tiež chcel ukázať video DJT a JFK Jr. Takže, ak by si to mohol teraz ukázať a vysvetliť nám o čo ide.

G: Takže, toto video bolo zachytené na stránke Simona Parkesa, kredit patrí teda jemu. Dáva naozaj veľa skvelých informácií, je to skvelý človek. Ďakujeme ti Simon. N: Ďakujeme ti Simon! G: Je to teda video zo 14.07. Vidíte veľa vozidiel, opancierované vozidlá, vidíte tam SUV, ktoré sa nazýva „the Beast“, v ktorom sa vozí Trump. Vidíte aj ambulanciu, tá je vždy pri ňom, pre každý prípad. A teraz vidíte veľa ľudí vychádzať z Bieleho domu. Najskôr bezpečnostná skupina, reportéri, ktorí ukážu svoje záznamy, keď budú môcť. Klasické hliadky, za nimi Trump a jeho vice prezident. Nechám všetkých hádať, kto to asi je. Videli ste dva vozy prejsť okolo, majú vpredu vlajočky USA. Keď všetky tieto vozidlá odídu, zamyslite sa koľko vozidiel by ste za normálnych okolností videli pred BD a koľko ich tam vídate teraz. Nevidíte, čo by ste za normálnych okolností videli. Väčšina parkoviska je vlastne prázdna a nie je tam veľa ľudí.

N: Čakal som, že uvidím Trumpa a Kennedyho! G: Videl si, len si nedával pozor. N: Nie, fakt som si to neuvedomil. (smiech) Dobre, presuňme sa k Norimbergu a vakcínam.

G: Pre všetkých, čo si myslia, že je to povinné a musíte si to dať. Mandát nie je zákon. Zákon by porušoval Norimberský kódex, pretože všetky krajiny, ktoré podpísali Chartu OSN, sú tam podpísané. Sú súčasťou OSN a tým pádom odobrili Norimberský kódex. A Norimberský kódex uvádza:

Rozsudok tribunálu pre vojnové zločiny v Norimbergu stanovil 10 noriem, ktoré musia lekári dodržiavať pri vykonávaní pokusov na ľuďoch v novom kódexe, ktorý je v súčasnosti uznávaný na celom svete. V tomto dokumente sa okrem iných požiadaviek uvádza požiadavka dobrovoľného informovaného súhlasu ľudského subjektu. Zásada dobrovoľného informovaného súhlasu chráni právo jednotlivca na kontrolu vlastného tela.

Musia vám povedať všetko, čo sa nachádza v niečom, čo chcú vložiť do vášho tela. To sa teraz nedeje. Ďalej sa uvádza:

Dobrovoľný súhlas ľudského subjektu je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba by mala mať právnu spôsobilosť udeliť súhlas; by mala byť v takej situácii, aby bola schopná slobodne sa rozhodnúť bez zásahu akéhokoľvek prvku násilia, podvodu, klamstva, nátlaku, donucovania, alebo inej skrytej formy nátlaku alebo donútenia; a mala by mať dostatočné vedomosti a pochopenie prvkov príslušného predmetu,
aby mohla prijať zrozumiteľné a poučené rozhodnutie.

Keď sa uvádza „by mala mať právnu spôsobilosť “ v právnom zmysle to znamená musí mať právnu spôsobilosť. Nemôžete to dať niekomu, čo nie je mentálne spôsobilý. Ďalej, „schopná slobodne sa rozhodnúť„, čo znamená, že to nie je možné vyžadovať mandátom. Nemôžu sa vás opýtať, či ste si to dali, nemôžu sa vás vlastne ani opýtať. Vy poviete kvôli citlivosti tejto informácie (súkromie osoby, zdravotný záznam) nemáte právo sa ma toto pýtať a ja vám to nemusím povedať. Porušujete tým zákon. Nemôžu vás ničím donútiť dať sa očkovať. Nemôžu povedať, že niekam nemôžete ísť, niekde nemôžete byť.

Ďalej: Experiment by mal byť taký, aby priniesol plodnésledky pre dobro spoločnosti. Plodné výsledky! Nie zhoršovanie situácie. Experiment by mal byť navrhnutý tak, aby vychádzal z výsledkov pokusov na zvieratách. Keď zistili, že to zvieratá nedokážu prežiť, prestali to na nich skúmať a prešli rovno na ľudí. Takto to nefunguje. Nič z tých pravidiel, aké majú sledovať sa NEDEJE! Každý z týchto bodov je porušovaný.

Experiment by sa mal vykonávať tak, aby sa zabránilo všetkému zbytočnému f&zickému a psychickému utrpeniu a zraneniu.
Žiadny experiment by sa nemal vykonávať, ak existuje apriórny dôvod, že dôjde k úmrtiu alebo zraneniu, ktoré spôsobí invaliditu; možno s výnimkou tých experimentov, pri ktorých experimentálni lekári slúžia aj ako pokusné osoby.
Stupeň rizika, ktoré sa má podstúpiť, by nikdy nemal prekročiť stupeň určený humanitárnym významom problému, ktorý sa má experimentom vyriešiť. – opäť, vôbec to nie je tento prípad. Pozrite sa na mieru prežitia tohto Sars-Cov vírusu vs to, čo podávajú ľuďom do ruky. Výsledky sú rapídne horšie než to, pred čím má táto vec chrániť.

V priebehu experimentu by mal mať subjekt možnosť ukončiť experiment, ak dosiahne fyzický alebo psychický stav, ktorý je pre neho v ktorom sa mu pokračovanie experimentu zdá nemožné. – vyzerá to tak, že máme túto možnosť? Nemyslím si. Taktiež sa uvádza, že: Počas experimentu musí byť zodpovedný vedec pripravený ukončiť experiment v ktorejkoľvek fáze, ak má pravdepodobný dôvod domnievať sa, že, pri výkone dobrej viery, najvyššej zručnosti a starostlivého úsudku, ktoré sa vyžadujú že pokračovanie experimentu by mohlo viesť k poškodeniu zdravia, alebo smrť pokusného subjektu. My sme už ďaleko za týmto. Je jasné, že situácia porušuje každý z týchto bodov kódexu. Čo môžete urobiť je vypísať právne upozornenie komukoľvek, kto by žiadal od vás očkovanie, na porušovanie Norimberského kódexu. Oznamujete tým vaše právo na odmietnutie „génovej terapie“, ktorou sú tieto vakcíny. Môžete podať trestné oznámenie. Nedávajte si to. Je to znamenie šelmy, je to ako malý počítač, ktorý čaká na jediný negatívny bit (binárnej sústavy), aby sa zapol. Tento bit podáva kombináciu 4 binárnych čísel = 0110, čo po prevedení dáva 666. Prečo hovorím, že sú tam tri šestky? Pozrime si príklad čiarového kódu. Prvá časť je výrobca, druhá kód produktu. Vidíš ako sú oddelené? Na začiatku, uprostred a na konci každého kódu sú dve širšie čiary. Každá dvojica čiar predstavuje číslicu 6, takže tri dvojice čiar predstavujú číslo 666. Rovnako je to aj u vakcín. Každá má svoj „čiarový kód“. Ukážem video. (Na videu zverolekárka ukazuje ako je možné „oskenovať“ psa, vďaka čipu v jeho tele, aby ho bolo možné identifikovať, ak by stratil obojok a známku.)

Gene pokračuje: V ruke má skener, ktorý vďaka čipu, fungovanie som už vysvetlil, dokáže identifikovať psa. Môže tam mať rôzne údaje, aj telefónne číslo majiteľa. Teraz vám dávajú šišky a pivo zadarmo, aby ste sa dali očipovať. Pozrite na to, ako taký skener vyzerá dnes. (pokračovanie videa) Ukazuje ako skener funguje iba na ruke, kde mala nedávno vpichnutú vakcínu. Ukazuje číslo. Za dva týždne to bude môcť oskenovať kdekoľvek na tele a bude tam mať to číslo. Táto nano technológia, nano prach, sa roznesie po celom tele. Hackeri, ktorý sa dostali na temný web dokonca videli, že je to možné vidieť na skenoch mozgu u ľudí, ktorí sa dali očkovať. Dokonca boli schopní odčítavať ich vitálne funkcie, v akej fáze spánku sa nachádzajú. Nahráva sa všetko, vytvára to virtuálnu verziu človeka na internete. Keď je toto vaše ja vytvorené, obráti sa to proti vám a začne vám podsúvať myšlienky a emócie. Musíme to zastaviť na základe Norimberského kódexu. Nesmie sa to zlegalizovať, musíme povedať dosť.

N: Veľa ľudí tvrdí, že toto je vlastne iba akože, Biele klobúky vyhrali a je to iba na prebudenie ľudí.

G: Určite, je to na to, aby sa prebudili a povedali stop. Niekde to už vidíme, vidíme ako sa ľudia prebúdzajú. Často sa však stáva, že sú tam zaplatení ľudia, ktorí sa snažia protesty ukázať ako niečo čím nie sú. Zdehonestovať celú myšlienku. Avšak môžeme vidieť, že sa toho deje dosť veľa. Čo sa týka Kuby, protestuje sa proti komunizmu. Je veľa ľudí, ktorí sa prebúdzajú k rôznym dôvodom a pomáhajú prebúdzať celý svet. Keď sa všetci spojíme, môžeme to zastaviť.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 98
  My sme to dovolili?! (1. časť)Ďakujem všetkým milým ľuďom za krásne reakcie na moje články. Mám z toho obrovskú radosť! Napriek tomu sa sem tam nájde reakcia, ktorá až tak krásna nie je. Vôbec mi to nevadí, som za kritiku veľmi rád, dáva mi to totiž inšpiráciu pre ďalšie články. Z tejto liahne pochádza aj dnešná téma. Pokúsil som sa…
  Tags: a, je, to, sa, na, v, že, by, správy
 • 97
  Gene Decode a Nicholas Veniamin: Pozitívne slová prezidenta Trumpa a naše modlitby vytvárajú krásny nový svetPriložený prepis z napínavého videa Gene Decode a Nicholasa Veniamina zaznamenaného 1.3.2021  Zásadnou témou je, že neustále vytvárame nádhernú budúcnosť pozitívnymi slovami, činmi, modlitbami a činmi. Ak som to počul raz, počul som to MILION, TRILIÓN krát od každého Majstra, ktorého som kedy študoval a prečítal som si to v…
  Tags: a, to, je, sa, že, v, na, správy
 • 96
  Juan O Savin o Q-Projekte a Charlie Ward o výstupoch Jima Carreyho ako Joea Bidena (2. časť)NEVEDOMOSŤ NIE JE BLAŽENOSŤ - JE ČAS SA PREBUDIŤ! S DENISE BOLAND, PEPE & CHARLIE WARD 6-15-21 https://www.bitchute.com/video/qX7xQMpz1t9G/ 7:33 Charlie Ward: Bidan, to je pantomíma. Je to prezident korporácie Spojené štáty americké. Korporácia bola v roku 2018 vyhlásená do konkurzu a finalizovaná v roku 2021, teda začiatkom tohto roka. 7:47…
  Tags: to, a, sa, je, na, že, v, správy
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pavel "Papež"
Pavel "Papež"
1 year ago

Zajímavé. Dá se takový ip identifikovat i u lidí pomocí běžné čtečky?

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK