História NESARA

06/02/2021

9. marca 2000 bol na tajnom spoločnom zasadaní Kongresu a Bieleho domu , na ktorom boli prítomní aj Navy Seals a Delta Force , prijatý zákon o národnej ekonomickej bezpečnosti a reformácii.

10. októbra 2000 prezident Bill Clinton, obkľúčený Zvláštnymi silami podpísal zákon NESARA s plným vedomím toho, že vládnu Ilumináti, a že tento zákon sa nikdy nebude môcť uplatňovať. Nikto nechcel presadiť NESARA, pretože tento zákon vyžadoval fyzické a trvalé odstránenie všetkých tých, ktorí sa dopustili zrady z ich vládnych pozícií, medzi ktoré patril americký prezident, viceprezident, prezidentský kabinet, všetci členovia Kongresu, rôzni šéfovia vládnych rezortov, všetkých päťdesiat guvernéri päťdesiatich štátov, sudcovia a ďalší.

11. septembra 2001 o 10.00 h sa mala uskutočniť NESARA. Počítače a údaje o príjemcoch biliónov dolárov z „fondov prosperity“ však boli zničené na druhom poschodí jednej z veží World Trade Center v New Yorku počas útoku z 11. septembra. Bush zorganizoval útoky z 11. septembra a vojnu v Iraku ako odpútanie pozornosti od NESARA.
NESARA musela byť utajená pred verejnosťou. Najvyšší súd Spojených štátov preto nariadil mlčanlivosť všetkým verejným činiteľom, armáde Spojených štátov, vymáhateľom práva, bankárom, právnikom, sudcom, médiám a iným osobám, ktoré by mohli verejnosť informovať o NESARA.

Napriek tomu sa na verejnosť postupne začali dostávať správy o spoločnosti NESARA. Bol vypracovaný plán na trvalé oddialenie presadzovania nariadenia NESARA. NESARA bola zapletená do fiktívnych právnych postupov a súdnych príkazov Najvyššieho súdu USA a Medzinárodného súdneho dvora. Na diskreditáciu NESARA a šírenie dezinformácií bola vládou USA zriadená falošná webová stránka pod vedením pracovníkov CIA / FBI. Tvrdilo sa, že neexistoval žiadny taký zákon ako NESARA, že nemal žiadne spisové číslo Kongresu, žiadnych sponzorov, a že sa o takomto zákone iba uvažovalo.
Verejnosti sa prostredníctvom vlády hovorilo, že taký návrh zákona nikdy neexistoval, Kongres nikdy nekonal a nebol schválený, ani že ho prezident nikdy nepodpísal.
Od 10. októbra 2000 sa ako národ riadime našou pôvodnou Ústavou republiky Spojených štátov amerických, ale neuvedomili sme si to. Rovnako sa na nás vzťahovalo všeobecné právo, ale súdy nás naďalej ničili svojimi vojenskými zákonmi.

Zdroj: inteldinarchronicles

Podobné články

 • 57
  Prechod do kvantového sveta (1. časť)Všetci vieme, že sa blíži Kvantový finančný systém, Kvantový volebný systém a Kvantový vzdelávací systém. Bolo nám povedaných niekoľko rôznych vecí týkajúcich sa toho, aké "sily" alebo lepšie povedané, čo sa skrýva za týmito novými, takmer neomylnými, hackersky odolnými a plne otestovanými systémami. Bolo nám povedané, že ich poháňa prinajmenšom…
  Tags: a, sa, že, vzostup, qfs
 • 56
  Ron Giles o kvantovom vedomíMôžeme rýchlo odstrániť odpad Cabaly a ich množstvo dezinformácií tým, že jednoducho získame dôkladnejšie vedomosti o Kvantovom vedomí. Slovo Kvantum je nový pojem, ktorý je naozaj, veľmi zle pochopený. Terminológia tretieho rozmeru kvantum má do činenia s niečím veľkým alebo enormným, a hoci je to pravdepodobne dobrý termín pre veľkosť…
  Tags: sa, a, na, o, že, zaujímavosti, qfs
 • 55
  QFS je nový zlatý štandardPoužívajú mocnosti (PTB) výraz zlatý štandard namiesto slova „zlatom krytá“ mena? Vie niekto rozdiel? Zaujíma vás to niekoho? A vie niekto rozdiel medzi krytím zlatom a krytím aktívami? Ak počúvate rétoriku v správach, zdá sa, že nepoznajú rozdiel, alebo ich to nezaujíma pokiaľ to znie, že sa veci menia k lepšiemu, alebo sa to…
  Tags: a, na, sa, qfs, že, zaujímavosti, vzostup

0 Komentárov

Trackbacks/Pingbacks

 1. Qanon časť 2 – Víťazstvo | qanon.sk - […] článok- História NESARA […]

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here