Koniec problémov sveta

VIP
27/06/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 88
  Ako niektorí členovia svetovej elity používajú rituály čiernej mágie na vyvolanie entít, aby získali viac moci"Základná, prvotná psychická realita je tak nepredstaviteľne zložitá, že ju možno uchopiť len na najhlbšom dosahu intuície, a to ešte len veľmi nejasne. Preto potrebuje symboly." - Carl Jung Čo je obradná mágia? Z prác viacerých učencov, od Platóna po Manlyho P. Halla a ďalších vyplýva, že ide v podstate…
  Tags: a, sa, na, je, vip
 • 86
  Hierarchia ovládajúcich temných sílChiméraInterdimenzionálne E.T bytostiArchontiJezuitiRepriliáni/DrakoniániIlumináti/Chazarská mafiaTajné spoločnosti - Deep State - VládyČasť armády/polícia/súdnictvo atď. atď. Kabala: všeobecný výraz pre všetkých členov hierarchie Temnej sily, či už samostatne, alebo všetkých spolu. Tu urobíme niekoľko úrovní rozdelenia, aby sme sa všetci mohli naučiť jemné rozdiely temnoty a to, ako nás ovládli. Poznanie je MOC.…
  Tags: a, na, sa, je, vip
 • 85
  Príbeh Atlantídy (2. časť)Počas našich dlhých námorných plavieb sme sa dostali do kontaktu s inými národmi. Plavili sme sa tak ďaleko, ako sme chceli. Tí, ktorí sa stretli s inými národmi, nám museli povedať, čo majú lepšie ako my. Málokedy sa objavili správy o niečom lepšom, pretože sme stále mali vo všetkom navrch.…
  Tags: a, sa, na, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.