Kozmické odhalenie: Správa pre ľudstvo (1. časť)

23/11/2021

David Wilcock: Robíme rozhovor so skutočne pozoruhodným mužom, Coreym Goodom, vo veku 45 rokov, pôvodom z Texasu. A ty vlastne stále žiješ v Texase. A to, čo tu urobil, je, že sa prihlásil ako zasvätenec a podelil sa so mnou o ďalšie informácie o tom, čo sa skutočne deje v zákulisí takzvaných tajných vládnych a tajných vojenských programov a ich vývoja a industrializácie našej slnečnej sústavy. Je to skutočne pozoruhodný príbeh, pretože som v priebehu rokov robil rozhovory s desiatkami zasvätených osôb s utajením niekedy až 35 úrovní nad prezidentom Spojených štátov. Asi 90 % týchto informácií som verejnosti zatajil. Pretože za A, mohli by zabiť tých ľudí. Za B, nechcel som zverejniť veci, ktoré by mi potom pokazili možnosť zistiť, kto boli skutoční insideri. Prišiel Corey a nielenže vedel tých 90 %, ale mal aj mnoho ďalších kúskov skladačky, ktoré som hľadal. Vedel som, že existuje niečo, čo mi ľudia nepovedali. A všetko sa to spojilo. Takže Corey, vitaj v relácii. Ďakujem, že si tu.

Corey Goode: Ďakujem.

DW : Chápem, že to, čo sa nám chystáš povedať, je tak ďaleko za hranicou chápania, že ľudia to budú mať naozaj problém prijať, najmä ak v tom ešte nemajú prehľad. Takže namiesto toho, aby sme sa ich snažili držať za ruku a brali to pomaly, vrhnime sa na to priamo. A ak by si nám mohol naozaj v rýchlosti priblížiť, ako si sa zapojil do celej témy vesmírneho programu vo svojom živote.

CG: Dobre. Pre mňa sa to začalo vo veku šiestich rokov, keď som sa dostal do takzvaných programov MILAB. Bol som identifikovaný ako intuitívny empatik.

DW : Čo to presne znamená ?

CG : Intuitívny, máte hlboké tušenie vecí, ktoré sa možno čoskoro stanú.

DW : Takže niečo ako veštecké schopnosti ?

CG : Áno, predvídavé schopnosti. A empatické, čo znamená, že máš silné emocionálne spojenie s ostatnými okolo seba. Dokážete cítiť, čo cítia, a emocionálne sa s nimi spojiť. To bol súbor schopností, ktoré boli žiadané. A bol som vyškolený, a to bolo posilnené. A bolo to posilnené do bodu, keď som mal asi 12 alebo 13 rokov, ja a niekoľko ľudí, s ktorými som trénoval, sme boli zaradení do programu, aby sme boli tým, čo nazývali IE podpora pre delegáciu Zeme v superfederácii. A to bola federácia veľkého množstva federácií ET, ktoré sa stretávali, aby diskutovali o veľkom experimente.

DW: Čo to bolo za experiment? Čo títo ET robili?

CG : Bola tam skupina 40 ľudsky vyzerajúcich ET, ktorí boli takmer vždy prítomní. Bolo tam 22 genetických programov, ktoré prebiehali.

DW : Čo to znamená ? Čo je to genetický program ?

CG : Programy, v ktorých miešajú svoju genetiku a manipulujú s našou genetikou.

DW : To prebiehalo priebežne ?

CG : Áno, prebieha to práve teraz. A práve o to išlo. A pozemskí delegáti sa už dlho snažili stať sa súčasťou tohto. A nakoniec sa im podarilo získať miesto. A ako intuitívni empati, keď sme tam sedeli, sme nevedeli, čo sa deje. Pretože veľa z toho, čo sa dialo, sa odohrávalo v tomto starobylom ET jazyku, ktorý je skutočne monotónny a ktorému sme nerozumeli. A časť toho, čo sa dialo, sa odohrávala telepaticky. Takže sme tam len tak sedeli a dostali sme zariadenie, ktoré bolo sklenenou inteligentnou podložkou – je to niečo ako iPad -, ktorá mala prístup k ET, v podstate k databáze. A bolo nám povedané, aby sme zamestnali svoju myseľ prezeraním všetkých týchto materiálov, a to nám tiež pomohlo s našimi intuitívnymi empatickými schopnosťami pri odhaľovaní nebezpečenstva alebo podvodu.

DW : Aký druh materiálu si si mohol pozrieť na týchto podložkách ?

CG : Bolo to tak, hlavne chceli, aby sme si pozerali informácie o týchto 22 genetických experimentoch, ktoré prebiehali, ale mali sme prístup aj k všetkým ostatným druhom informácií. A v závislosti od toho, každý z nás – každý z nás mal svoje záujmy – sme sa pozerali na všetky druhy informácií. A je toľko informácií, ktoré som si pozrel, že je to takmer ako keď sa pozriete späť na svoje vysokoškolské časy, na všetky knihy, ktoré ste čítali, a na všetky informácie, ktoré ste si pozreli. Bolo tam jednoducho toľko informácií.

DW : Stalo sa ti niekedy, že si položili otázku, na ktorú si nevedel dostať odpoveď, kde sa jednoducho píše, neviem?

CG : Nie. Myslím tým, že ste v podstate dostali informácie, ktoré boli k dispozícii. Narazili by ste na určité veci, ktoré ľudská delegácia a všetko to, čo naša skupina, do ktorých neboli zasvätení. Ale v podstate všetky informácie nám boli prístupné.

DW : Ako vyzerala obrazovka? Bola podobná iPadu alebo?

CG: Nie, bolo to len – vyzeralo to takmer ako kus plexiskla. Nenápadné, ak ste to videli. Vyhodili by ho z okna a vy by ste ho našli na poli, zdvihli by ste ho a nevedeli by ste, že je to niečo výnimočné. Priložili by ste si ho na ruku a museli by ste ho aktivovať, a to mentálnou zložkou. A objavil by sa vo vašom jazyku. Informácie, prostredníctvom mysle by ste sa dostali do databázy a ukázalo by sa vám, čo ste chceli. Ukázal by sa text, obrázky, video, pričom video a obrázky by boli holografické takým spôsobom, že by trochu vystupovali z obrazovky. Teda, nevychádzalo to úplne z obrazovky holografickým spôsobom, ako by si niektorí ľudia mysleli. Ale malo to len taký holografický 3D pohľad do hĺbky.

DW : A v tom momente si stále videl svoju ruku pod sklom?

CG: Nie.

DW : Takže by sa najprv stmavilo?

CG : Správne. áno, úplne by to zmatnelo, alebo by to bolo čierne, alebo čokoľvek iné, než by to začalo vytvárať obrázky alebo text.

DW : Mali nejaké vyrovnávacie pamäte alebo bezpečnostné firewally – ak položíte určité otázky, povie vám to, že je to neautorizované alebo niečo podobné?

CG : No, ako som povedal, veľmi, veľmi zriedkavo sa vám stalo, že obrazovka bola celá modrá alebo niečo, čo ukazovalo, že sa k nej nemôžete dostať. Ale takmer všetko bolo otvorené a na výskumnej lodi sme mali rovnaké zariadenia, ktoré nám umožňovali prístup do našich vlastných databáz.

DW : Takže je to prevládajúca technológia, keď sa dostaneš do vesmírneho programu.

CG : Áno, a majú oveľa väčšie obrazovky, ktoré používajú na konferencie a demonštrácie.

DW : No, zrejme si sa na týchto podložkách stretli s množstvom informácií. Bola nejaká informácia, ktorá na teba vyskočila ako naozaj významná, ktorá ťa naozaj šokovala, dokonca aj z toho, čo si sa už dovtedy dozvedel?

CG : Bolo naozaj zaujímavé, že tam boli – informácie boli prezentované takmer tak, ako keby – vrátim sa k analógii s vysokou školou – tam bolo 22 semestrálnych prác, ktoré medzi sebou súťažili, a každý z týchto programov genetických experimentov prezentoval svoje informácie týmto spôsobom. Tak trochu si navzájom konkurovali. Všetky nespolupracovali – nespolupracovali ruka v ruke.

DW : Zahŕňalo to týchto ľudsky vyzerajúcich mimozemšťanov…

CG : Áno.

DW : …spájanie ich DNA s našou a podobne?

CG : Áno, a manipulovali s našou DNA. Bola tam aj duchovná zložka. Veľmi sa podieľajú na časti experimentu. Nie sú to len oni, kto na nás experimentuje. Aj oni sú súčasťou tohto veľkého experimentu.

DW : Mali nejaký cieľ? Prečo to robia? Prečo im na tom záleží?

CG : To neviem. Neviem, či to robia len preto, že môžu, či sa snažia vytvoriť nejakú super bytosť.

DW : Ako dlho podľa teba tento program funguje?

CG : Z 22 rôznych programov prebiehali rôzne dlho. Ale genetická manipulácia toho, čo sme, trvá už najmenej 250 000 rokov.

DW : Páni.

CG : Ale tieto programy sa líšia svojou dĺžkou od 5 000, idú – všetky sú rôzne dlhé.

DW : To neznie ako niečo, čo by naša tajná pozemská vláda alebo zvolená vláda chcela, aby títo ľudia robili. Mohli by sme ich zastaviť?

CG : Nemyslím si, že áno. Chcem povedať, že je to niečo, čo sme len nedávno dokázali vyžobrať, aby sme dostali miesto pri ich stole, aby sme boli súčasťou diskusie.

DW : Takže by to boli negatívne orientovaní mimozemšťania, alebo skôr neutrálni, nie veľmi benevolentní?

CG : To závisí od vášho uhla pohľadu. Všetko je to [záležitosť] – je to perspektíva. Je ťažké povedať, že táto skupina je pozitívna, táto skupina je negatívna zo všetkých týchto skupín, pretože to, čo robia, vnímajú ako pozitívnu vec.

DW : Na svojej webovej stránke si spomenul niečo, čo sa nazýva LOC. Mohol by si nám povedať, čo to je?

CG : Lunar Operation Command je zariadenie na zadnej strane Mesiaca, ktoré je akýmsi diplomatickým neutrálnym zariadením, ku ktorému majú prístup všetky rôzne vesmírne programy a ktoré využívajú. Je tam niekoľko ľudí, ktorí tam sú umiestnení a pracujú tam, ale je to skôr taká prechodová stanica. Ľudia z nej neustále prichádzajú a odchádzajú, aby sa dostali ďalej do slnečnej sústavy a za jej hranice, aby sa dostali na iné stanice, iné základne, aby sa dostali na svoje pridelené lode.

DW : Priblíž nám svoj skutočný príbeh, ako si sa dostal z domu a nakoniec skončil na tejto výskumnej lodi v našej slnečnej sústave, len stručný prehľad toho, ako to vyzeralo.

CG : Z môjho domu ma uprostred noci previezli bežnými prostriedkami na leteckú základňu Carswell. Pod Carswellovou leteckou základňou v tajnej časti základne sa nachádza výťah, ktorý vás odvezie veľmi hlboko. A mnohí ľudia vedia o systéme električiek, ktorý vedie pod Spojenými štátmi.

DW : Počul som, že zasvätenci to nazývajú sub-štart.

CG : Áno, je to systém kyvadlovej dopravy. Je to ako jednokoľajka prechádzajúca cez trubicu a je to ako maglev a tiež vo vákuovej trubici. Bol som odtiaľ prepravený na iné miesto, kam som sa dostal do LOC prostredníctvom toho, čo niektorí nazývajú technológiou typu „Hviezdna brána“ alebo portálovou technológiou. Skončil som v LOC, teda na veliteľstve lunárnych operácií. A potom som sa dostal na plavidlo, ktoré vyzeralo ako manta.

DW: Niečo ako raja?

CG : Áno, ako raja alebo manta vyzerajúce plavidlo. A s hŕstkou ďalších ľudí. A potom nás z Mesiaca preniesli ďalej do slnečnej sústavy.

DW : Takže na veliteľstve lunárnych operácií bol nejaký hangár.

CG : Áno, je tam niekoľko hangárov. Toto bol väčší hangár.

DW : Dobre, aká veľká je táto manta pre konvenčné merania ?

CG : Mohlo v nej lietať asi 600 ľudí.

DW : Páni, takže je to dosť veľké.

CG : Áno, letela s nami na miesto určenia.

DW : Ako dlho si bol v LOC, kým si nastúpil do manta plavidla?

CG : Nebolo to vôbec dlho. Bolo tam – tam som podpísal dokumenty, hoci som bol príliš mladý na to, aby som legálne podpísal právne dokumenty. A bolo mi vysvetlené, že robím záväzok na 20 rokov. Nazvali to „20 a späť“.

DW : Vyzeralo to tam ako v nejakej futuristickej scéne zo seriálu Star Trek, Nová generácia, keď si tam bol? Ako to tam vyzeralo?

CG : Hlavne naozaj úzke chodby a normálne vyzerajúce dvere, ale nebolo to nič – nemalo to dvere zo Star Treku, ktoré sa svišťaním zatvárajú. Nebolo to v tomto smere naozaj superpokrokové.

DW : Takže keby si natočil jej vnútro, ľahko by si niekoho presvedčil, že je to tu len budova.

CG : Áno, určite.

DW : Ako vyzeral ten hangár? Vyzeral hangár nejako špeciálne?

CG : Hangár vyzeral veľmi podobne ako námorné zariadenie, ako zmes zariadenia námornej ponorky a leteckého hangáru.

DW : Keď si sa dostal dovnútra manty, ako dlho si letel?

CG : Možno 30, 40 minút.

DW : A čo sa stalo potom?

CG : Ďalšia vec, ktorá sa stala, bola, že som prvýkrát videl výskumné plavidlo, na ktoré som mal byť pridelený.

DW : Ako dlho si bol na tejto vesmírnej lodi?

CG : Na výskumnú loď som bol pridelený na šesť rokov.

DW : A povedal si, že celá doba služby bola 20 rokov?

CG : Áno.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 88
  Kozmické odhalenie: Správa pre ľudstvo (2. časť)DW : Existuje dôvod, prečo si ťa na výskumnej lodi nechali len šesť rokov? CG : Súbor zručností v oblasti intuitívnej empatie bol potrebný v iných programoch, takže ma počas zvyšných 20 rokov presúvali cez viaceré programy. DW : Mohol by si nám uviesť príklad jedného z týchto programov? CG…
  Tags: a, to, sa, je, dw, cg, že, na, som, ako
 • 86
  Michelle Fielding diskutuje s Nicholasom Veniaminom o zelenom svetle, armáde, Hollywoode, kráľovnej a QFS (3.časť)https://www.bitchute.com/video/fTvjBNJhCAvF/ Nedávno sme mali Trumpovo zhromaždenie v Arizone, a keď hovoril, prebiehal v spodnej časti obrazovky dialóg. Mená ľudí, a dve veci: NESARA/GESARA. Pre koho bolo toto posolstvo? - bolo to všeobecné posolstvo, ktoré malo ukázať tým, ktorí sú pri vedomí, že veci napredujú, aj keď to ešte nie je…
  Tags: to, a, že, je, sa, na, v, si, ako, by
 • 85
  Gene Decode, Juan O' Savin a Nicholas Veniamin rozhovor (12.7.2021)N: Gene povedz mi prečo si myslíš, že sa Trump vráti v jeseni. G: Vieme, že časové línie toho, čo sa teraz deje s operáciami okolo sveta sa odvíjajú od rozhodnutí, a keď sa pozriem na časové línie podľa intel, ktorý mám, prikláňam sa k začiatku Októbra/polovici Novembra. N: Čo…
  Tags: sa, a, je, to, v, že, čo, ako, na, si
Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
robert
robert
2 years ago

Zaujímalo by ma, či celosvetové očkovanie proti Covid19 je súčasťou ich experimentu, a za účelom by to robili…

Robert
Robert
Reply to  robert
2 years ago

doplním: experimentu zmenou DNA, a za účelom čoho by to robili

benetri
benetri
Reply to  Robert
2 years ago

Je to pomerne jednoduché – depopulácia planéty. Postúpiť vyššie (vzostup je už nevyhnutný a zabezpečený) budú môcť len tí, ktorí sú naozaj človekmi tak, ako ich „Boh“ stvoril – teda človek rozumný a s vlastnou vôľou, človek, ktorý dokáže tvoriť a nie muklovať.
Keďže väčšina obyvateľstva na Zemi nie sú človekmi, týchto treba vyradiť, ale je potrebné to urobiť nie priamou vraždou, lebo tí, čo to organizujú, nie sú Cabala!
No a z človekov treba vyradiť tých, ktorí nemajú dostatočnú úroveň inteligencie, myslenia a najmä slobodnej vôle. (Každý, kto v rámci stádovitosti prejde očkovaním, sa vyraďuje vlastne sám!)
Duša je prepojená s človekom len prostredníctvom neporušenej a prirodzenej DNA. mRna mení DNA a spôsobuje únik Duše, ergo znehodnocuje akéhokoľvek inak vynikajúceho jedinca.
Kritérií je tam viac, ale tieto sú najhlavnejšie.

rudo
rudo
Reply to  benetri
2 years ago

benetri
pekne a jasne si to napisal

je to tak

pacifik
pacifik
Reply to  benetri
2 years ago

benetri a čo tí čo zomreli na rakovinu, alebo sa narodili z rôznymi syndrómami, to všetko sú ľudia ktorý mali porušenú DNA z nejakého dôvodu aj to spôsobuje uník duše ?
mRNA vakcína je nebezpečná nie preto že je mRNA ale preto že nebola dostatočne otestovaná a skupina BLACK ROCK investovala do týchto spoločností veľa peňazí a chcú ich mať čo najskôr zisk Moderna od roku 2019 8 USD-2021 500 USD.
Ak by to išlo podľa štandardných postupov tak vakcína sa nedostane na trh tak skoro ale až o 10 rokov.

To stým unikom duše trepal myslím že Marný na svojom webe.

jirik
jirik
Reply to  pacifik
2 years ago

pacifik 23/11/2021 o 16:11
tohle je velmi trefný dotaz: benetri a čo tí čo zomreli na rakovinu, alebo sa narodili z rôznymi syndrómami, to všetko sú ľudia ktorý mali porušenú DNA z nejakého dôvodu aj to spôsobuje uník duše ?
Co třeba ti, co se narodili s postižením – viz jedličkův ústav, krvácení do mozku a jiných orgánů těla při porodu – je taky dost běžné! Tito taky mají určitým způsobem pozměněnnou DNA, aby mohli „žít“! Otázkou je, jestli v těchto tělech se nějaká duše nachází!

rudo
rudo
Reply to  pacifik
2 years ago

moj nazor je:

mrna meni ludsku DNA na neludsku

rozne choroby DNA su stale ludske DNA aj ked poskodene a dusa chcela zazit taku inkarnaciu v poskodenej DNA.

je to neludska DNA po mrna zapichu, ktora dusu vyhodi von

je to akoby si chcel s ludskou dusou sa inkarnovat do opice ci prasata, ved DNA je dost blizka.

problem ale spociva v tom, ze zapichnutie terba podpisat a ten podpis to je upisanie duse Satanovi a o to ide, co najviac dusi darovat Satanovi, to je uloha napriklad CIERNE MATKY SK = CAPUTOVEJ, ved preto aj paktovala so zastupcom Satana na Zemi.

kto sa narodi s poskodenou DNA, ma stale ludsku DNA a nic cabale nepodpisoval

pacifik
pacifik
Reply to  pacifik
2 years ago

Rudo , ak by si bol v pozorovanej skupine testovania lieku tabletky, kvapiek to je jedno tiež ti dajú podpísať tlačivo aby sa viac chránili .
My v EU nie sme na to moc zvyknutí ale v Amerike ľudia dokázali pomocou právnika vysúdiť doživotné renty.
Takto majú chytených hlupákov a hlavne zadarmo. Peniaze čo mali investovať do testovanie drobnú do médií a politikov vedcov atď. Ide tvrdo o peniaze. O skupine BLACKROCK sa hovorí že je nad svetovým finančným systémom a aj to že mafia má pravidlá, ktoré neprekračuje a rešpektuje BLACKROCK ich nemá.
Je to najtvrdší biznis aký sme tu nemali nikdy nemali.

Tie Marného sračky o odpájaní duší sú zas len jeho spôsob manipulovania na tom jeho webe.
Naženie ľudom strach, potom ich začne ukľudnovať a nakoniec sú mu všetci vďačný a ešte mu za to aj platia :))

rudo
rudo
Reply to  pacifik
2 years ago

Marneho sracky ale nie su jeho vlastne, on len kopiruje ine zdroje

a preto mnoho z toho co pisal je pravda, ale nie preto ze to on pisal

ale napriek tomu ze to on pisal.

valsodar
valsodar
Reply to  benetri
2 years ago

Nemáš dušu, SI DUŠA, máš Telo

lea
lea
Reply to  robert
2 years ago

ano to je dobra otazka, pomozu, ale kedy ked nas bude kolko? ake si dali limity? A bude to vobec pomoc…
Musime so pomoct sami. Realnejsie vnimam pomoc z Ruska a Bieloruska. Myslim ze v Bielorusku sa vobec neockuje a ani netestuje.
Preco asi?
A to iste Anglicko – ludia si tam slobodne behaju a chodia vsade.

benetri
benetri
Reply to  lea
2 years ago

Spomeň si na Georgijské kamene! A všeobecne sú Slovania na tom lepšie. Z Britov si nič nerob, tam je dosť veľa neľudí a z ľudí je veľká väčšina už aj tak očkovaná. No a ešte sú tu pomocné kritériá.

mikes
mikes
2 years ago

MĚSÍC NEEXISTUJE:
Čím větší vzdálenost od pozorovaného předmětu se předmět postupně rozmazává a posléze splývá s okolím, aby pak z toho všeho byla jedna barva. (na zemi modrá) Čím větší objekt tím je potřeba větší vzdálenost, aby se tak stalo. A co se týče kontinentů světadílů a moří je ta vzdálenost cca 30 tis. km mizí barvy a od 70 tis. je vše jedna barva. Žádná moře a kontinenty a oblačnost není od této vzdálenosti vidět. Tzn., že měsíc je daleko (k vzhledem k tomu co je tam vidět) cca 30 tis. km, ale to není možné, takže je to projekce. Nebo nějaké jiné vysvětlení? K vzhledem k oficiální vzdálenosti Měsíce … by musel být viděn jako jednobarevná šedá koule. To stejné Jupiter pořád jedna fotka s tou bouří a co odvrácená strana? To je ale divné že mám měsíc a jupiterodvrácenou stranu, kterou nevidíme. . Čím dál více lidí si kupuje hvězdářské dalekohledy a společně tvrdí, že hvězdy a planety vůbec nejsou to, co nám říkají, ale nějaké plazmově-plynné cosi.

rudo
rudo
Reply to  mikes
2 years ago

a co si myslis o tom ze Zem mala kedysi 3 Mesiace
2 z nich boli rozbite a ich pad na Zem sposobil katastrofy

tiez neexistovali?

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK