Kto môže za všetko zlo, ktoré sa na planéte Zem deje a ako ho odvrátime?

04/07/2021

Mnohí, čo hľadáme pravdu sme spoznali všetko zlo, ktoré sa na planéte Zem deje. Spoznali sme všetky plány elít na zotročenie ľudstva, plán na zmenu DNA cez vakcíny, adrenochróm a prosto všetko zlo, čo k týmto ľuďom patrí. Vieme, kto sú a vieme, čo robia. Vieme, že to zlo siaha ďaleko do minulosti. Vieme, resp. sa domnievame, že to siaha až tak hlboko, že aj nám prebudeným by pri poznaní všetkého toho zla prišlo zle. Pri všetkom tom poznaní temnoty máme tendenciu ich obviňovať za všetko zlé, čo sa na Zemi dialo a deje a stavať sa do pozície obetí.

Lenže je to skutočne tak? Sú oni tí hlavní vinníci? Sú oni dôvodom všetkého zla?

Nie, oni to nie sú. Oni sú vykonávatelia zla, nie sú príčinou. Tí úplne na vrchole poväčšine ani nie sú ľudské bytosti, alebo sú príliš skazení na to, aby boli hodní záchrany, aby sa dokázali otočiť k svetlu. Ich jediným cieľom je ničiť do posledného dychu. V ich krvi prúdi len zlo a jediné čo poznajú a čo je zdrojom ich obživy, je temnota.

Tak kto môže za všetko zlo na Zemi? Lucifer?

Ani on nemôže za to, čo sa deje. On má samozrejme obrovskú zásluhu na všetkom antikristovskom. Odvrátil sa od Boha a miesto budovania začal ničiť. Miesto rozširovania svetla si vytvoril vlastnú ríšu temnoty. Prišiel nám ľuďom pomáhať vo vzostupe, ale miesto toho nás začal zvádzať na cestu zla, cestu záhuby.

Ale sme my tie obete, ktoré boli vydané napospas takýmto zlým vplyvom?

Nie to nie sme. Lucifer síce začal lákať, ale to, že sme ho začali ochotne poslúchať je len naša vina. Preto tak pohŕdal ľuďmi. Pretože nám vždy stačilo dať temnú pohnútku a my sme sa toho okamžite chytili a nasledovali to. Ani sa nemusel príliš snažiť. Bola nám daná slobodná vôľa a sila chcenia, ktorou máme moc buď budovať, alebo ničiť. Máme moc vytvoriť tu dole na Zemi raj, ale zároveň máme moc sami seba zahubiť. Každý máme v sebe neomylný kompas, ktorý ukazuje správnu cestu, cestu k svetlu. Tým kompasom je náš duch, naše vnútorné cítenie, nie rozum.

Náš najväčší hriech spočíva v tom, že sme sa odvrátili od Boha, od všetkého čistého tým, že sme spravili rozum vládcom všetkého. Na prvom mieste mal byť duch a rozum ho mal poslušne nasledovať. Duch dá impulz, myseľ vykoná. Takže počiatok všetkého zla je tam, kde sme sa odvrátili od duchovného života a začali uctievať a podriaďovať všetko rozumu. V tom spočíva aj náš dedičný hriech. Na základe nášho pochybenia a pestovania rozumu sa začali deti rodiť s viac rozvinutým predným mozgom a menej rozvinutým tým zadným, ktorý nás spája s duchovnými sférami.

V dnešnej dobe môže každý zreteľne vidieť, že mať rozvinutý mozog, mať vysoké IQ neznamená nič. Tí na vrchole, ktorí nám vládnu nie sú sprostí, inak by predsa nedokázali to, čo dokázali. Naopak dobre vedia, čo robia. Byť inteligentný neznamená mať poznanie. Veď zreteľne vidíme, že odmietači vakcín sú dnes tí, u ktorých sa ešte uchoval “zdravý sedliacky rozum,“ a propagujú a dajú si ju pichnúť práve tí, čo sa pýšia titulmi a vzdelanosťou. Na týchto mylne poukazujeme, že nepoužívajú dostatočne rozum, pritom oni ho používajú až priveľa. To čo nepoužívajú je duch, ich duša. Čím väčšiu kontrolu a čím väčšiu vládu má nad nami rozum, tým viac škody to narobí a tým viac sme vystavení temným vplyvom a tým viac sme odstrihnutí od cesty k svetlu. Temnota vládne vo všetkom hmotnom bytí a tam je aj jej dosah pôsobnosti a keďže rozum patrí k hmote, tak práve takto temnota útočí na ľudí. Čím viac žijeme v materializme, tým viac jej takto otvárame dvere a pozývame ju dovnútra. A naopak, čím viac svoj život preduchovníme, čím viac sa riadime duchom, tým menej sme vystavení temným vplyvom, tým menej má temnota na nás dosah, pretože duch je duchovného pôvodu, nepatrí k hmote. Keď sa dnes pozrieme vôkol seba, môžeme zreteľne poznať úpadok ľudstva a môžeme v tom tiež poznať, ako je možné, že mohlo vzniknúť všetko to temné, čo nás dnes tak z každej strany dusí.

Dobre, my ľudia sme pochybili, ale ako môžeme za to, že nás ovládla táto elita?

Zákony stvorenia pracujú precízne a dokonalo do najmenšieho detailu, a preto nám osudové vlákna vždy prinesú to, čo si zaslúžime. Čo sme v minulosti zasiali, to vždy v spravodlivom účinku aj zožneme. Hovoríme tomu po našom “karma“. To, či sa nám to, čo sme zasiali vráti v pozitívnom alebo negatívnom účinku, záleží len od toho, čo sme v minulosti zasiali a ako veľmi sme to živili. V živote niet žiadnych náhod, len to nevidíme. Taktiež niet žiadnej nespravodlivosti. To, čo sa nám vráti nie je pochvala alebo trest; je to spravodlivosť. Tak si každým činom, každou svojou myšlienkou tvoríme svoj osud, svoju budúcnosť a podľa formy, ktorú sme vyslali, nás to buď pozdvihne, alebo zatlačí hlbšie do zeme. Tvoríme si takto životné okolnosti a dokonca aj pomery, do ktorých sa narodíme. Neplatí to samozrejme len u jednotlivcov, ale aj v kolektívnom meradle.

Všetky naše zámery, všetky naše vyslané myšlienky sa nestratia hneď vo vetre, ale zhlukujú sa s podobne vyslanými útvarmi a tak zosilňujú a tieto útvary nás potom ovplyvňujú a opäť nás buď pozdvihnú, alebo naopak, vždy podľa formy. Tým, čo ako ľudstvo vysielame ovplyvňujeme dokonca aj samotnú Zem. Pokiaľ vysielame čisté myšlienky, aj samotná Zem sa pozdvihne do vyšších vibrácií a stane sa ľahšou, no pokiaľ vysielame prevažne nečisté až temné myšlienky, Zem klesne do nižších vibrácií, teda sa stane hutnejšou.
A keďže takéto zlé chcenie u nás prevládalo v drvivej väčšine, tak sme všetci klesli do hutnejších oblastí, kde temné sily na nás lepšie „dočiahnu.“ Tak nás tieto temné sily nielenže mohli ľahšie ovplyvňovať a našepkávať nám, ale umožnili sme, aby sa na Zem inkarnovali pokrivené, temné duše, ktoré pochopiteľne ešte viac znižujú vibrácie Zeme. Temnota vo svetle neprežije, ale keďže sme svojim prevažne nesprávnym chcením vytvorili zo Zeme hutné, ba priam až temné okolie, tak sme pre temnotu vytvorili krásne zázemie a tým sme umožnili vzniku všetkým temným plánom.

Takže počiatkom všetkého zla na Zemi sme my sami, naše chcenie, naša sila tvoriť, ktorú sme využili na nekalé účely. Temnota vždy len robí to, čo je jej vlastné. Samozrejme, že temná strana vlastní špičkové technológie, na základe ktorých nás manipuluje a zasahuje nám do života. Lenže nezáleží na tom, aké „hračky“ má druhá strana, ich technológia končí tam, kde to my dovolíme. Zoberme si nedávno rozoberanú tému a to technológiu HAARP, ktorá dokáže vytvoriť tornádo. Áno, dokáže to, lenže uvedomme si, že úplne všetko v prírode nevzniklo a neudržuje sa len tak náhodou, ale že o všetko sa starajú bytosti živlov, ktoré na základe nášho chcenia tvoria opäť buď pozdvihujúco, alebo ničivo. Takže ak aj je tornádo umelo vytvorené, nevytvorila ho samotná technológia, ale bytosti živlov boli touto technológiou “prinútené“ ho vytvoriť. Avšak aj v tomto je určujúce len naše chcenie, pretože tieto bytosti tvoria to, čo my vysielame. Je tiež hlúpe za úplne všetkým hľadať temné agendy, pretože to teraz nie je až také dôležité. Treba rátať s tým, že žijeme v prevratnej a nevídanej dobe, takže pochopiteľne táto doba prinesie aj prevratné a nevídané udalosti, ktoré tu ešte neboli a stane sa to na územiach, kde sa to predtým nevyskytovalo. Vstupujú do toho karmické vlákna, a kde ľudia vytvorili príliš zlé formy, tam sa prosto budú diať veci. Sme v Božom súde a treba počítať so všetkým. Miesto príčiny vzniku nešťastí sa radšej sústreďme na zjemnenie až odvrátenie takýchto účinkov, to nám osoží viac. Máme takú obrovskú moc, len keby sme ju správne používali.

V každej chvíli na nás zhora prúdi sila, ktorej účinky smerujeme k dobru alebo k zlu. Táto sila nás pri správnom používaní pozdvihne, avšak pri používaní tejto sily na zlé úmysly nás poraní a dokonca nás ma silu v terajšom čase súdu zničiť, vymazať z knihy života.

Všetko je v našich rukách. Nemá zmysel hádzať vinu na tých druhých a takisto nemá zmysel sa ľutovať, pretože jediné, čo je potrebné a chcené zo svetla, je naša túžba po čistote a svetle, naše konanie k dobru. Víťazstvo svetla sa nedá zastaviť, ale to čím ešte budeme musieť prejsť cestou k tomu víťazstvu, určujeme my. Rovnako určujeme kedy a ako hladko to prebehne.

Ak začneme konať dobro a rozsievať do sveta lásku a pravdu, môžeme od seba odvrátiť veľa zlého, ktoré nás má ešte postihnúť. Staňme sa vnútorne takými, aký chceme, aby bol svet.

Daniel

Zdieľať článok

Podobné články

 • 96
  Pravda si nájde každého!Po celé veky boli ľudia udržiavaní v "hypnóze" a odvádzaní od pravdy. Neboli odvedení nasilu, boli to pokusy, ktoré sme neodhalili a dovolili sme, aby sa zrealizovali. Mocná elita, ktorá z pozadia riadila aspekty nášho života nám vytvorila dokonalú falošnú realitu. Po celý ten čas nás zotročovali vlády a korporácie,…
  Tags: a, sa, to, je, sme, v, čo, na, úvahy
 • 95
  Ako nájdem pravdu?Chcem v živote nájsť pravdu v dôležitých životných otázkach a žiť ňou. Chcem sa riadiť tým, čo je správne a byť schopný odsúdiť to, čo je nesprávne, ale ako viem, čo je správne a čo je pravda? V dnešnom svete rozhádzaných hodnôt a rozpoluplných názorov je napohľad ťažké vyznať sa…
  Tags: je, a, to, sa, v, na, čo, sme, úvahy
 • 93
  Qantujte!Bojovníci svetla! Je čas hrdo sa posaviť na stranu svetla, na stranu pravdy. Je čas začať vibrovať na vyššej úrovni. Prichádza čas žatvy, čas čistenia a spolu s tým čas svetla. Prichádza úplné vyhladenie všetkej temnoty, nastolenie Božieho poriadku, príliv a ukotvenie svetla na Zemi. Boží súd, prevrat svetov, Tisícročná…
  Tags: a, to, je, v, sa, na, čo, úvahy
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Karol
Karol
3 years ago

„Ať nauka o karmě a reinkarnaci je správná, nebo bludná, zůstává pravdou, že nepřejícnost, zlá vůle, závist atd. vedou
ke špatným skutkům, které přivádějí na svět zlo de facto. Kořenem psychologického zla je nepoznání a to vzchází
z mělkého myšlení, které nechce nebo nedovede spojovat minulost s přítomností a přítomnost s budoucností. Pokud
mělké myšlení ve světě převládá, ocitá se lidstvo nad propastí zkázy, do níž spadne následkem zlých činů, vyplývajících ze špatného myšlení, cítění a uvažování. Mělké myšlení je tedy nejvlastnějším projevem demoralizace!!!“

Mravnost!… Jako „červená niť“, ve všech hodnotných duchovních naukách, se táhnou napříč světem, příkazy či poučení o dodržování mravnosti. Je to snad klišé? Ne!

Jsem buddhista a tak budu parafrázovat důležitou buddhistickou poučku. „Dobro plodí dobro a zlo plodí zlo“! Není vám to povědomé? Ježíš říkal něco podobného; „co kdo zaseje, to sklidí“.

Jinak, v buddhismu se za příčinu všeho zla považuje NEVĚDOMOST!!!

Co třeba ideologie?!!!

„ideologie (řec. pův.) nauka o ideách ; ideová stavba, soustava určitého světového názoru. Jelikož se ideologie vždy opírá jen
o představy a názory na morálku a skutečnost, bývá ve službách skupin nebo organizací, které se dostávají do rozporu s jinými organizacemi nebo skupinami, příp. také s většinou lidstva.

Kdyby se totiž každý životní nebo světový názor opíral o životní zkušenosti a postřehy těch, kdo prošli školou neosobního
pozorování všeho dění ve světě a také nejvyšší zdrženlivosti, pak by ideologie nebyla příčinou tak velikého zla, jako je nyní.

Z takovýchto postřehů a zkušeností, jakož i nejvyšší zdrženlivosti pramení poznání, že to, co vyvolává na světě zlo,
není ani tak špatnost jako nevědomost. Jen z nevědomosti může vznikat a rozvíjet se chtíč nešetřící jak city, tak i potřeby
jiných lidí a z téže nevědomosti touží lidé po získání majetku a moci. Tento chtíč a tyto touhy nemohou být vykořeněny
žádným policejním opatřením, a to tím spíš, že ti, kdo je chtějí z jinýchvykořenit, jsou také v jejich moci ; touha
vykořenit je z jiných lidí je podložena snahou chránit své vlastní výsadní postavení v lidské společnosti. Proto by
bylo správnější uvažovat tak, že odstraňování sociálních rozdílů musí začít výchovou zaměřenou na odstranění nevě
domosti, která v člověku budí strach o jeho bytí. Až bude tato nevědomost odstraněna, nebude již boje o moc ani
zneužívání moci. A pláště, zvaného ideologie ,již nebude vůbec třeba.“

Kdo se zmocnil církve, při jejím vzniku? Proč církevní koncil dal učení o karmě do klatby? Proč neučí církev pravdu? Proč církev udržuje své ovečky v nevědomosti?

Pozorný čtenář Bible v ní jistě najde zmínky o reinkarnaci, zákonu karmy atd. …

Jan@gzoznaˇ.sk
Jan@gzoznaˇ.sk
Reply to  Karol
2 years ago

Neskutečné blbosti které su na tomto webu.
Autory neznámý. Kontakt neexistující,kliknete na odkaz a predavaju vám nesmysly. Ziadny zdroj,blbosti

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK