Nakladajme na seba len toľko, koľko unesieme

31/03/2021

V živote sa dostávame do situácií „začarovaný kruh“ – koľko musím stihnúť…, ešte treba to…, ešte tamto…., a keď dokončíme jedno, vyvstáva ďalší problém a nová „povinnosť“ a tak sa točíme a točíme …..
Samozrejme, čím je toho viac, menej stíhame, sme nepozorní, unavení, strácame trpezlivosť, potom nevrlí, podráždení a bezdôvodne vrčíme a štekáme – často na tých, ktorí za nič nemôžu a občas ani nechápu „ktorá bije“, pretože nemajú ani poňatie o tom čo my prežívame.
Asi takýto scenár je bežný ale …..
Kto od nás niečo žiada? Kto nás núti rozbehnúť viacero vecí naraz? Kto chce aby sme sa „obetovali“?
Všetko si robíme my sami. Dokonca ešte za ten šialený kolotoč OČAKÁVAME UZNANIE A POCHVALU (veď koľko robíme pre druhých a nikto to nevidí 🙂, mám toho dosť ….)
Spomeňme si na múdrosť a i vlastnú skúsenosť „VŠETKO, ČO JE ZADARMO SI NIKTO NEVÁŽI a nič nie je vzácne, pokiaľ to pre druhého nie je potrebné a nehľadá a neprosí.
Takže:

 • robme a dávajme len toľko, koľko zvládneme (nevymýšľajme si stále nové a nové úlohy),
 • robme len to a len toľko, koľko dokážeme urobiť s láskou a radosťou,
 • robme nezištne – nič neočakávajme, robme preto, lebo chceme a robme vtedy, keď je to nutné, lebo… ,
 • ale hlavne robme, KEĎ OD NÁS ŽIADAJÚ – vtedy to bude vzácne a s veľkou vďakou.
  Krásny deň plný buď nič nerobenia 🙂, alebo nezištnej obety s láskou bez očakávaní 🙂.
  SPOMAĽME! Nič nám neutečie. Dôležitý je pokoj a harmónia vo vzťahoch a komunikácia s láskou 🙂.
  Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 99
  Dnes dbajme na svoju čistotuKontrolujme čistotu svojho cítenia, myslenia, slov I skutkov. Činy a slová sú dôsledkom stavu našeho vnútra. Ak tam je prázdno a mŕtvo, impulzy dáva len hlava, ktorá je pánom. Ak sa koná s aktívnou energiou, presadzujúcou, môžeme hovoriť o bezcitnosti, tvrdosti, egoizme a ak sa koná s pasívnou energiou, môžeme…
  Tags: a, je, to, posolstvá, pre, dušu
 • 96
  Aká práca, taká pláca a bez práce nie sú koláčeI dnes pestujme svoju tvorivosť, buďme usilovní a pracovití na „poliach hmotných i nehmotných“ a budeme odmenení 🙂. Všetkému, čomu obetujete čas i energiu bude rásť a kvitnúť . Nič nie je zbytočné (aj keď sa nám to na prvý pohľad môže takto javiť). Uvedomujme si a užívajme si krásu,…
  Tags: a, je, posolstvá, pre, dušu
 • 96
  V životných situáciách nejde o to, čo sa deje, ale aký máme na to pohľad – ako to vnímameV živote by sme mali chodiť s otvorenými očami a poriadne otvorenými ušami , pozorovať veci a vnímať, ako sa hovorí „medzi riadkami“.Naša výzva?„VNÍMAŤ UDALOSTI KTORÉ SA NÁM STANÚ NIE AKO NEŠŤASTIE, ALE AKO NIEČO, ČO NÁS MALO ZASTAVIŤ, UPOZORNIŤ A VYBRAŤ SI Z TOHO TO POZITÍVNE.Tak ako som naposledy…
  Tags: a, to, je, posolstvá, pre, dušu

2 komentáre

 1. Jana

  Veľmi pekne ďakujem❤ za každý príspevok 😍 čítam ich každý deň🥰

  Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here