NASA pripúšťa, že zmena podnebia je prirodzená a je spôsobená slnkom

21/03/2021

Už viac ako 60 rokov vie Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), že zmeny poveternostných podmienok na planéte sú úplne prirodzené a normálne.

Vesmírna agentúra sa ale z akýchkoľvek dôvodov rozhodla nechať takzvaný človekom spôsobený podvod otepľovania pokračovať a šíriť sa na úkor ľudskej slobody.

Bolo to presne v roku 1958, keď NASA prvýkrát poznamenala, že zmeny na slnečnej obežnej dráhe Zeme a zmeny sklonu Zeme sú zodpovedné za to, čo dnes vedci o klíme nazývajú „otepľovanie“ (alebo „ochladenie“, v závislosti od ich agendy). Inými slovami, človek v žiadnom prípade neohrieva, alebo neochladzuje planétu riadením vozidiel so spaľovacím motorom, alebo konzumáciou hovädzieho mäsa.

V roku 2000 zverejnila NASA na svojej internetovej stránke Pozemné observatórium informácie o Milankovichovej klimatickej teórii, ktoré ukazujú, že planéta sa skutočne mení v dôsledku vonkajších faktorov, ktoré s ľudskými činnosťami nemajú absolútne nič spoločné. Ale ani táto informácia sa ani po 19 rokoch nedostala do mainstreamových médií, a preto „zástancovia klímy“ teraz tvrdia, že nám vlastne zostáva iba 18 mesiacov, alebo 12 rokov kým planéta zomrie na prebytok oxidu uhličitého (CO2).

Pravda je však oveľa viac v súlade s tým, čo srbský astrofyzik Milutin Milankovich, pre ktorého je Milankovichova klimatická teória pomenovaná, naznačuje, aké sezónne a zemepisné šírky majú rôzne rozdiely v slnečnom žiarení, ktoré na Zem dopadá rôznymi spôsobmi a v rôznych dobách vplyv na meniace sa klimatické vzorce Zeme.

Nasledujúce dva obrázky (od Roberta Simmona, NASA GSFC) to ilustrujú. Prvý zobrazuje Zem na obežnej dráhe blízkej nule (Excentricita: z excentrickej, odkláňa sa od stredu) a druhý ukazuje Zem na obežnej dráhe 0,07. Túto orbitálnu zmenu predstavuje excentrický oválny tvar na druhom obrázku, ktorý je zámerne prehnaný, aby ukázal masívnu zmenu vo vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom, v závislosti od toho, či sa jedná o perihélium alebo afélium .

Ani maximálna výstrednosť obežnej dráhy Zeme – 0,07 – by nebola pri riešení webovej stránky reprezentatívna, uvádza rozhlasová show Hal Turner.
Napriek tomu je Zem pri súčasnej excentricite 0,017 v perihéliu o päť miliónov kilometrov bližšie k slnku ako v aféliu.

Najväčším faktorom ovplyvňujúcim klímu Zeme je slnko.

Pokiaľ ide o sklon Zeme, alebo zmenu axiálneho sklonu, dva obrázky nižšie (Robert Simmon, NASA GSFC) ukazujú, o koľko sa môže Zem posunúť a to na svojej osi aj okolo svojej rotačnej orientácie. Pri vyšších polohách sa počasie Zeme stáva oveľa extrémnejším, zatiaľ čo pri nižších je oveľa miernejšie. Podobne môže mať os rotácie Zeme silný vplyv na sezónne extrémy medzi dvoma hemisférami, v závislosti od toho, ktorá hemisféra je v perihéliu zarovnaná so Slnkom. Najväčším faktorom ovplyvňujúcim klímu Zeme je Slnko.

Malo by sa spomenúť, že „podnebie“ znamená „dispozícia“. Slovo bolo zvolené preto, lebo celá denná strana Zeme je rovnako ožarovaná slnkom, ale otepľovanie závisí výlučne od uhla dopadu a od sklonu lúčov k zemskému povrchu. Na teplom rovníku je uhol asi 90%; na studených póloch je to oveľa plochejšie.

Milankowitsch dokázal z týchto rôznych premenných vyvinúť komplexný matematický model, ktorý dokáže vypočítať povrchové teploty na zemi ďaleko v čase, a záver je jednoduchý: zemská klíma sa vždy menila a je v stave neustálej zmeny, bez zásahu ľudí.

Keď Milankovič prvýkrát predstavil svoj model, bol takmer pol storočia ignorovaný. Potom v roku 1976 štúdia v časopise Science potvrdila, že Milankovichova teória bola skutočne správna, a že zodpovedala rôznym obdobiam zmeny podnebia, ku ktorým došlo v priebehu dejín.

V roku 1982, šesť rokov po zverejnení tejto štúdie, prijala Rada pre národný výskum americkej Národnej akadémie vied Milankovičovu teóriu ako skutočnú a vyhlásila ju za pravdivú:

… orbitálne variácie zostávajú najdôkladnejšie študovaným mechanizmom zmeny podnebia na časových škálach desiatok tisíc rokov a sú zďaleka najjasnejším prípadom priameho účinku zmeny slnečného žiarenia na nižšiu atmosféru Zeme.

Ak by sme mali celú vec zhrnúť do jednej jednoduchej vety, bola by to táto: Najväčším faktorom ovplyvňujúcim poveternostné a klimatické vzorce na zemi je slnko, respektíve slnečné obdobie. V závislosti od polohy Zeme vo vzťahu k centrálnej hviezde v akomkoľvek danom čase sa budú klimatické podmienky dramaticky meniť a dokonca spôsobovať drastické anomálie, ktoré spochybňujú všetko, o čom si ľudia mysleli, že vedia o fungovaní Zeme.

Namiesto prijatia tejto skutočnosti však dnešní „vedci“ v oblasti klímy spolu s ľavicovými a narastajúcim počtom pravicových politikov a samozrejme masmédiami tlačia na jednorazové tašky na potraviny v supermarkete a elektrické vozidlá, aby rýchlo zničili planétu, a že ako riešenie musíme bezpodmienečne zaviesť globálnu klimatickú daň.

Diskusia o klíme nie je o vede. Ide o pokus politicky a ekonomicky ovládnuť obyvateľstvo elitou, píše komentátor rozhlasovej šou Hal Turner.

A je to ďalší spôsob, ako rozdeliť obyvateľstvo proti sebe, pričom niektorí veria v globálne otepľovanie spôsobené človekom a iní neveria, tj rozdeľujú a vládnu.

Zdroj

Zdieľať článok

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK