Naša temná stránka

08/04/2021

Stretávam sa často s názorom, že máme v sebe temnú stránku. Ak chceme pracovať na sebe a každý deň byť lepší ako včera, tak je nutné vedieť, že zlo je za dverami, ako neželaný podomový predajca.
Láka, ponúka, sľubuje, vyhráža sa, búcha, kričí.
Ak ho čo i len cez kukatko dvier budeme sledovať, naplní nás z jeho hrozieb strach a on rastie na sile a jeho argumenty k otvoreniu vašich dverí silnejú. Nebojujte s ním. Nehádajte sa ním.
Všetko je to strata času.
On je presvedčivý.
Ignorujte, nevšímajte si ho a radujte sa, to jediné je účinné.
Môže rozbiť schodisko. Môže von robiť čo chce, ale pokiaľ ja neotvorím v pochybnostiach a neistote dvere, nikdy sa ku mne nedostane.
Želám nám, aby sme vo všetkých krízových a rozhodných chvíľach boli pevní vo svojom svetle, vedomí si seba, vedomí si ochrany i pomoci, nenechali sa spochybňovať, ani zdržiavať a nezlomne a isto kráčali tam, kam cítime-za naplnením, radosťou a šťastím.
Takže, nevpúšťajme a nedopúšťajme….
Krásny deň.
S Láskou Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 98
  Sloboda a zrelosť…..Zamýšľam sa nad pojmami a nad tým, aký je rozdiel vo vnímaní a hlavne vlastnej interpretácii pojmov, podľa svojich potrieb a na vlastnú obhajobu nesprávnych chcení, či konaní, aj keď sudca nie je. Sloboda, či neviazanosť a teda zviazanosť? Nezrelosť, či nezodpovednosť? Byť nezrelý a chovať sa nezrelo sú dve…
  Tags: a, sa, je, posolstvá, pre, dušu
 • 98
  Všetko sa deje tak, ako sa má a v pravý časDokážeme veriť? Máme skutočnú vieru?Dokážeme určité životné situácie naozaj s VIEROU odovzdať smerom hore?Dokážeme uveriť tomu, že všetko sa deje tak, ako je to pre nás najlepšie a nemusíme všetko dostať hneď tu a teraz?Meňme svoj postoj z NETRPEZLIVOSTI na TRPEZLIVOSŤ, nekonajme zbrklo, prijímajme veci, udalosti i deje tak ako…
  Tags: a, sa, si, posolstvá, pre, dušu
 • 97
  Nie je všetko zlato, čo sa blyští.V tejto vete je skrytá veľká pravda. Nie všetko, čo navonok vyzerá skvelo je také i vo vnútri. Veľa ľudí si berie masky, veľa vecí, má pekný obal - rozbalíme a vnútri prázdno, nie je sa z čoho tešiť….smútok a prázdnota ……Často sa stáva, že kúpime dobre vyzerajúce ovocie a…
  Tags: a, je, sa, si, posolstvá, pre, dušu

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here