Naše raz zaslané myšlienky zanechávajú stopy na stenách a predmetoch

VIP
05/04/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 85
  My ľudia na Zemi, sme neboli stvorení na obraz Boží!Najmä v ezoterických kruhoch sa udomácnili mylné vyjadrenia, ktoré tvrdia, že človek má v sebe niečo ž Boha Stvoriteľa, dokonca mnohí tzv. „guruovia“, v skutočnosti však prevažne falošní proroci, idú vo svojej rúhavosti ešte ďalej a tvrdia, že človek sa môže stať dokonca „bohom“, ak o to bude usilovať.Je jasné,…
  Tags: a, v, je, na, sa, to, vip
 • 85
  Pokiaľ ide o ďalší globálny vývoj: atmosférický oxid uhličitý, dobrý alebo zlý?Na rozdiel od obvyklého pohľadu, niektorí skutočne hovoria dobrý! Naozaj? Na druhej strane, predstava, že zvyšovanie atmosférického CO2 je zlé a že je potrebné ho izolovať na zemi podporuje motiváciu zisku. Čo je to uhlíkové poľnohospodárstvo? Ale predstava, že CO2 je dobrý, súvisí s myšlienkou, že čím viac CO2 rastliny…
  Tags: a, je, sa, na, že, v, to, ako, vip
 • 84
  Paralelné vesmíry v pozadí pocitu Deja VuZažili ste niekedy déjà vu? Je to pocit alebo dojem, že ste už nejakú situáciu videli alebo zažili.Ide o pomerne častý jav, ktorý je však málo pochopený. Väčšina z nás má skúsenosť, že sa ocitneme na novom mieste a sme si istí, že sme tam už niekedy boli, ale je…
  Tags: je, že, v, sa, na, a, ktoré, s, sú, alebo

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.