O troch dňoch temnoty

29/04/2021

O pojme „tri dni temnoty“, o udalosti, ktorá nastane počas letného slnovratu 2021, o našej životne dôležitej schopnosti rozlišovať a slobodnej voľbe, hovorí archanjel Michael
Channeling: Sam (24. apríl 2021)
„Som archanjel Michael a som tu v láske jedného Otca tvorcu, ktorý je v každom z vás a v každej bytosti vo vesmíre. Skôr, ako s vami začnem zdieľať svoje myšlienky, vezmite prosím na vedomie, že pri počúvaní mojich posolstiev musíte používať svoju slobodnú voľbu a prijímať iba tie, ktoré rezonujú s vašim vnútorným srdcom.
Tento nástroj si dnes želá pochopiť, aký je význam toho, čo stojí za pojmom „tri dni temnoty“, ktorý sa na Zemi rozšíril vo vašom časopriestore. Prvá zmienka o týchto možných troch dňoch sa nachádza v Biblii, Exodus 22. K vytvoreniu tohto pojmu vo vašom časopriestore viedla táto biblická verzia, v ktorej sa uvádza, že Pán povedal Mojžišovi, aby natiahol ruku k nebesiam a potom nad egyptskou krajinou nastane taká hustá tma, že ju bude možné nahmatať. Mojžiš natiahol ruku k nebesiam a v celej egyptskej krajine nastala po dobu troch dní taká hrozná tma, že temnota zahalila všetky zeme Egypta. Uvádza sa tam, že počas týchto predpokladaných troch dní temnoty zahalí Zem temnota a bude ju sužovať mor.
Tieto informácie boli všeobecne nepochopené vďaka zmäteniam vytvoreným negatívnou časovou osou planéty. Tieto tri dni by nastali v prípade, keby planéta Zem vstúpila do negatívneho cyklu štvrtej hustoty a pozitívne bytosti by boli z tejto planéty odnesené formou smrti a udalostí ako je mor a ďalšie. To by uľahčilo príchod ďalších negatívne orientovaných druhov z Orionu a Reptiliánov, ako ich volá váš druh na vašej planéte. A tieto bytosti by boli na Zemi sprostredkovateľmi negatívnych síl. Pokiaľ by Zem prešla vo štvrtej hustote do negatívnej polarizácie, potom by takáto desivá temnota zahalila váš ľud a počas tohto obdobia temnoty by boli všetky bytosti svetla vyhladené negatívne polarizovanými entitami.
Dovoľte mi, aby som vám povedal, že na vašej planéte došlo k nedorozumeniam a dezinformáciám a prekrútenia pôvodných správ vytvorili vo vašom druhu na tejto planéte veľa mätúceho skresľovania.
Dovoľte mi, aby som vám tiež povedal, že takzvané tri dni temnoty, tak ako to niektoré bytosti na vašej planéte pociťujú, sa na vašej časovej osi Zeme nevyskytnú. Žiadne tri dni temnoty na tejto súčasnej časovej ose nevyskytnú preto, lebo táto časová osa Zeme sa teraz nachádza v počiatočných fázach pozitívneho planetárneho cyklu štvrtej hustoty, čo je názov, pod ktorým ju tento nástroj pozná. Táto fáza pre planéty znamená pozitívny cyklus planetárnych posunov. Toto obdobie je na vašej planéte časom, kedy sa aktivujú zmeny vedomia.
Tento cyklus v negatívnej polarizácii sa našťastie, na tejto časovej ose Zeme už nikdy viac nevyskytne, pretože táto časová osa Zeme je už v pozitívnom cykle. Preto budú už len tri dni svetla, ktoré nastanú niekedy vo vašej blízkej budúcnosti. Podľa pravdepodobných nekonečných možností časových ôs, ktoré existujú vo vesmíre a podľa súčasnej vibračnej časovej osi vašej planéty sa táto udalosť vyskytne niekedy okolo roku 2110, čo bude znamenať koniec obdobia temných alebo negatívnych subjektov, ktoré boli po dobu svojej existencie na tejto planéte sebecké a dôjde k ich náhlemu koncu.
Rovnaký typ zmien, ktoré sprevádzajú tretiu až štvrtú planetárnu hustotu na pozitívne polarizovanej planéte, sprevádzajú aj negatívne polarizovanú planétu. Štvrtá hustota obsahuje viac hustého svetla a viac informácií a v tejto frekvencii hustoty svetla sa udržiava viac pravdy, čo v budúcnosti takmer znemožňuje udržiavanie lží.
Tri dni temnoty je niečo, čo sa bude stále vyskytovať na inej časovej ose Zeme. Na tejto časovej ose, nie na tej časovej ose, o ktorej som naposledy hovoril a z ktorej ma kontaktujete, ale na negatívne polarizovanej časovej ose pravdepodobnosti Zeme nastanú v roku 2021 v období letného slnovratu tri dni temnoty a bude to 20. júna. Pokiaľ sa budú udalosti diať nasledovne, tak ako sa na tejto negatívnej časovej osi Zeme dejú, tak na takejto negatívne polarizovanej planéte vstúpi do stupňa štvrtej hustoty, čo povedie k vytvoreniu kolektívu s negatívnym vedomím, rovnako ako je to na pozitívnych planétach, na ktorých to povedie k vytvoreniu kolektívu s pozitívnym vedomím.
Podmienky na týchto pozitívnych a negatívnych planétach štvrtej hustoty sú iba opačným vibračným typom, čo znamená, že vo štvrtej pozitívnej hustote budú všetky subjekty stelesňovať lásku a vo štvrtej negatívnej hustote budú všetky subjekty stelesňovať sebecký vzorec. Vezmite prosím na vedomie, že na takejto časovej ose Zeme so zápornou polaritou planetárne zmeny na takejto planéte spôsobia v období takzvaného letného slnovratu v roku 2021, že sa Zem rozdelí a obloha bude plná ohňa. Počas týchto troch dní budú na takejto časovej osi Zeme všetky zostávajúce pozitívne orientované bytosti čeliť mukám zo strany väčšiny ľudí s negatívnou polarizáciou, ktorí takéto bytosti zničia, pretože ukončenie temnoty by dokonca mohol spôsobiť iba jediný záblesk svetla. Preto na takýchto časových osách planét nebudú chcieť žiadne takéto svetelné bytosti, čo spôsobí, že na takýchto planétach všetky pozitívne orientované bytosti po smrti planétu opustia procesom hybridizácie a inkarnujú sa na pozitívnej planéte alebo na časovej osi Zeme, ktorá sa nachádza v pozitívnom cykle.
Tiež sledujem, že mnoho vašich bytostí z vašej súčasnej časovej osi baví diskutovať o hroziacej katastrofe a to medzi vašimi druhmi spôsobuje zmätok, pretože vaša časová osa vstúpila do pozitívnej časovej osi. Takéto správy šíri veľa subjektov, ktoré sú ovplyvňované negatívne deformovanými bytosťami z iných planetárnych sfér, ktoré majú ľudskú podobu a robia to preto, lebo chcú vyvolať strach, pretože tí negatívny chcú, aby bol strach zachovaný, rovnako ako tí pozitívny chcú zdieľať lásku a svetlo. Preto vám hovorím, aby ste pri počúvaní akýchkoľvek správ, aj tých, ktoré pochádzajú odo mňa a aj od ďalších bytostí z konfederácie, používali svoje rozlišovacie schopnosti.
Vezmite prosím na vedomie, že vaša schopnosť rozlišovať je pre vašich ľudí životne dôležitá.
Znovu pripomínam, že vás v tom nemôžem viesť ani to robiť, pretože by to bol zásah do vašej slobodnej voľby, ktorá vytvára vašu budúcu pravdepodobnú časovú osu. Vezmite tiež prosím na vedomie, že všetky bytosti majú úplnú slobodnú vôľu voliť si z rôznych pravdepodobných časových osí a táto voľba je im daná kvôli tomu, aby Otcovi tvorcovi určovala cestu alebo aby v každej subhustote podporovala jeho energiu, ako to tento nástroj v tomto konkrétnom časopriestore a v závislosti na podmienkach planéty nazýva.
Moji milovaní, mali by ste vedieť, že svetlo je tiež subjektom radosti a informácií, ktoré sú plné lásky jedného Otca tvorcu. Z našej perspektívy je úžasné všetky tie nekonečné pravdepodobnosti rôznych časových ôs sledovať. Existuje veľké množstvo pozemských časových ôs, ktoré sú božou milosťou Otca tvorcu a ktoré každému umožňujú slobodnú voľbu. Zakaždým, keď subjekt vyvinie nejakú akciu, začne vstupovať do nejakej časovej osi, a ak sa rozhodne inak, začína iná časová osa. Je to veľký zázrak života a stvorenia.
Moji duchovní bratia a sestry, mali by ste vedieť, že váš život je jeden a že vy ste jeho tvorcom. Pokiaľ si to budete priať, tak pri budúcich stretnutiac tento pohľad rozvediem viac. Avšak pre dnešné stretnutie je to všetko, čo tento nástroj zvládne. Preto tomuto nástroju doporučujem, aby kvôli obnoveniu svojich vitálnych energií jedol v najbližších dvoch dňoch to, čomu vo vašom časopriestore hovoríte jablká.
Teraz vás nechávam v láske a svetle jedného Otca tvorcu.“

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 95
  Gene Decode a Nicholas Veniamin: Pozitívne slová prezidenta Trumpa a naše modlitby vytvárajú krásny nový svetPriložený prepis z napínavého videa Gene Decode a Nicholasa Veniamina zaznamenaného 1.3.2021  Zásadnou témou je, že neustále vytvárame nádhernú budúcnosť pozitívnymi slovami, činmi, modlitbami a činmi. Ak som to počul raz, počul som to MILION, TRILIÓN krát od každého Majstra, ktorého som kedy študoval a prečítal som si to v…
  Tags: a, to, je, sa, že, v, na, správy
 • 95
  My sme to dovolili?! (2. časť)Prečo? Tak a teraz si skúste odpovedať na otázku, prečo to muselo dôjsť až sem? Pretože je Deep State až tak zlý? Áno, je veľmi zlý, pre väčšinu je dokonca nepredstaviteľne zlý, ale to nie je ten hlavný dôvod! Pretože tu na nás robili všetky možné mimozemskej rasy tisíce rokov svoje experimenty? Áno, to…
  Tags: a, to, sa, je, že, na, v, správy
 • 95
  My sme to dovolili?! (1. časť)Ďakujem všetkým milým ľuďom za krásne reakcie na moje články. Mám z toho obrovskú radosť! Napriek tomu sa sem tam nájde reakcia, ktorá až tak krásna nie je. Vôbec mi to nevadí, som za kritiku veľmi rád, dáva mi to totiž inšpiráciu pre ďalšie články. Z tejto liahne pochádza aj dnešná téma. Pokúsil som sa…
  Tags: a, je, to, sa, na, v, že, by, správy
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
polarexplorer
polarexplorer
1 year ago

Ďakujem Daniel.

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK