Od teraz sme milosrdní a vnímaví

08/05/2021

Bodaj by to bolo také rýchle a jednoduché 🙂.
Všímajme si a vyhľadávajme i dnes „zhody náhod“. Nech si to nazveme akokoľvek, pokúsme sa v nich vidieť zásah Najvyššieho. Uvedomme si, že za každou takouto udalosťou je nejaký dôvod a premýšľajme: „Čo nám chcú „zhora“ odkázať ? Čo si mám uvedomiť? Ako sa môžem z danej situácie poučiť?“ Pokúsme sa dostať takéto uvažovanie do každodenného života, tým sa stávame vnímavejšími a rozvíjame tak svoj vnútorný hlas (ten je prejavom živého ducha v nás 🙂). Nie sme stroje – vybočme zo „zaužívaných koľají“ 🙂.
Okrem toho si dnes prosím urobme čas na ľudí okolo nás. A užívajme si to! 🙂. Každý jeden má čo dať, či už rodine, priateľom, kolegom, alebo tým menej šťastným. Pokúsme sa dnes zvládnuť všetky udalosti s pochopením, trpezlivosťou a vrelosťou, ale i s istotou a vynaliezavosťou 🙂. Majme láskavý a chápajúci prístup ku všetkým a všetkému. Buďme citliví, srdeční, nesebeckí a pripravení podať pomocnú ruku. Nezabúdajme plniť sľuby a dokončiť začaté veci.
Čo dáš s Láskou, to sa Ti tisícnásobne vráti.
Ide o jednoduchý zákon Akcia – Reakcia = Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva = Čo zaseješ zožneš atď.
Krásny deď plný citu, súcitu, porozumenia a Lásky 🙂.
Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 97
  Naša temná stránkaStretávam sa často s názorom, že máme v sebe temnú stránku. Ak chceme pracovať na sebe a každý deň byť lepší ako včera, tak je nutné vedieť, že zlo je za dverami, ako neželaný podomový predajca.Láka, ponúka, sľubuje, vyhráža sa, búcha, kričí.Ak ho čo i len cez kukatko dvier budeme…
  Tags: a, sa, si, s, posolstvá, pre, dušu
 • 96
  Čo chceš človeče, stane sa Ti – praj siČasto sa v nás objavuje strach z nesplnenia, nenaplnenia:„Čo keď?“ „Čo ak?“V negatívnych myšlienkach dôjdeme až tak ďaleko, že sa bojíme si priať.Riadime sa myšlienkou: „Nepraj si, neočakávaj, aby si nebol sklamaný.“ I takto nemúdro sú občas proti nám samým vybraté a použité inak veľmi múdre a poučné slová. Ich…
  Tags: a, sa, si, čo, s, posolstvá, pre, dušu
 • 96
  Prestávame čakať, začíname konaťRekapitulácia, bilanciaPokúsme sa o to, aby sa naše najbližšie dni niesli v predstave, že mi zostáva práve jeden mesiac života. Nech nás to núti zamyslieť sa nad tým: Aký život žijem? Som šťastný/á? Čo mi chýba? Čo chcem? Po čom túžim?Čo ma trápi? S kým mám nevyriešené vzťahy a je…
  Tags: to, a, sa, čo, posolstvá, pre, dušu

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here