Informácie vedúce k poznaniu

Súhrn starších správ (23.08.2021)

Súhrn starších správ (23.08.2021)

Od roku 2018 vydal Donald J. Trump bez zjavného dôvodu deväť výkonných príkazov, teda zákonov.Pomocou nich sa jednoducho zaviedol trest smrti spolu s vyvlastnením za trestné činy velezrady a pedo-trestnej činnosti. Na konci roku 2020 sa druhy presadzovania rozšírili o...

prečítajte si viac
Správy 22.08.2021

Správy 22.08.2021

Budeme musieť byť bojovníci a budeme musieť byť tvrdí, aby sme odolali rozptýleniu a bolesti, o ktorej hovoril tím Q. Všetci sme zažili stratu toho či onoho druhu. Či už ide o odchod milovanej osoby z tejto roviny, stratu vzťahu s priateľom alebo členom rodiny kvôli...

prečítajte si viac