Plazy: mimozemskí mimozemšťania, alebo pozemskí mimozemšťania?

VIP
23/03/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 86
  Nové možnosti časovej osiĽudia cestujú rôznymi verziami histórie, pričom každý si vyberie jednu z mnohých dostupných časových línií. Raz za čas sa tieto časové línie spoja do bodu, kde sa podobne ako na veľkej diaľničnej križovatke všetci stretnú s rovnakou hlavnou výzvou. V tomto článku si priblížime konvergencie časových línií v posledných desaťročiach…
  Tags: sa, v, a, na, ako, z, že, vip
 • 82
  Kozmické odhalenie: Energia nulového bodu a pokročilá technológia pohonu (2.časť)POCHOPENIE ENERGIE NULOVÉHO BODU Mark McCandlish: Odkedy som sa dozvedel o mimozemskom reprodukčnom vozidle, jednou z vecí, ktoré som začal skúmať, bola celá záležitosť únosov mimozemšťanmi, kontaktov s mimozemšťanmi a podobných vecí, pretože som si myslel, že ak títo ľudia naozaj mali stretnutia s bytosťami z inej hviezdnej sústavy, mohla by…
  Tags: a, sa, v, že, na, ako, vip
 • 82
  Videnie na diaľku a projekt Looking Glass| 1.časťVZDIALENÉ PREHLIADANIE Existuje niekoľko definícií diaľkového sledovania a niekoľko z nich tu bude navrhnutých. Podľa Medzinárodnej asociácie diaľkového pozorovania (Internation Remote Viewing Association) je diaľkové pozorovanie: "nová percepčná disciplína na získavanie informácií, ktoré nie sú dostupné bežným fyzickým zmyslom. Počas studenej vojny ho vo veľkej miere používali takzvaní "psychickí špióni"…
  Tags: a, v, na, sa, ako, že, by, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here