Posledný rozhovor s Nikolom Teslom

25/11/2021

Životom tu na Zemi prešlo toľko inšpirovaných a prepojených duší! Všímame si ich? Dávame im príležitosť naplno rozvinúť ich ľudský potenciál?

Väčšinou sú nepochopení a odsudzovaní masami. Niekedy si myslím, že ako ľudstvo ešte nie sme pripravení využiť všetky stopy, ktoré nám sprostredkúvajú. Že sa stále musíme učiť inak – ako malé dieťa, ktoré sa musí popáliť.

Posledný rozhovor novinára Johna Smitha s Nikolom Teslom, ktorý sa údajne uskutočnil v roku 1899, prezentovaný v skrátenej podobe:


Tesla: Áno, urobil som niekoľko veľmi dôležitých objavov, a predsa som utrpel porážku. Nedosiahol som veľkosť, ktorú som mohol dosiahnuť.
John: Čo to znamená?

Tesla: Chcel som osvetliť celú Zem.
Je tu dostatok elektriny na vytvorenie druhého slnka. Svetlo sa otáča okolo rovníka ako prstenec okolo Saturnu. Ľudstvo nie je pripravené na veľkosť a dobrotu. V Colorado Springs som zapálil zem elektrinou. Je možné získať aj iné druhy energie, napríklad pozitívnu duševnú energiu, ktorú možno nájsť v Bachovej alebo Mozartovej hudbe alebo vo veršoch veľkých básnikov.

Samotná Zem obsahuje energiu Radosti, Mieru a Lásky. Ich prejavy sú triviálne: kvet vyrastajúci z pôdy, jedlo, ktoré získavame, a všetko, čo pre človeka znamená vlasť. Roky som hľadal spôsob, ako túto energiu urobiť silnejšou pri ovplyvňovaní ľudí. Krása a vôňa ruží sa dá využiť na liečebné účely a slnečné lúče ako potrava. Život má nekonečné množstvo foriem a je povinnosťou vedca nájsť ho v každej forme hmoty. Tu sú tri základné veci, a všetko, čo som robil, bolo, že som ich hľadal. Viem, že ich nenájdem, ale nevzdám sa hľadania.

Čo sú to za veci?

Prvý problém – jedlo. Ako môže vesmírna alebo pozemská energia nasýtiť hladných na Zemi?

Ďalší problém – zničiť moc zla a biedy, v ktorej sa odohráva ľudský život! Niekedy sa zlo a nešťastie objavia ako epidémia v hlbinách vesmíru. V tomto storočí sa choroba rozšírila zo Zeme do vesmíru.

A po tretie, je vo vesmíre prebytok svetla? Objavil som hviezdu, ktorá by podľa všetkých zákonov astronómie a matematiky mohla zmiznúť, ale nič sa nemení. Hviezda sa nachádza v galaxii. Jej svetlo je také husté, že ak ho stlačíme, zmestí sa do tvaru menšieho ako jablko, ale ťažšieho ako naše Slnko.

Viem, že gravitácia je kľúčom ku všetkému, čo potrebujete na lietanie, a mám v úmysle nielen vytvoriť lietajúce stroje, ale naučiť človeka znovu získať vlastné krídla. Snažím sa prebudiť energiu obsiahnutú vo vzduchu. Existujú hlavné zdroje energie. To, čo sa považuje za prázdny priestor, je len prejavom neprebudenej hmoty. Prázdny priestor na tejto planéte ani vo vesmíre neexistuje. Čierne diery, o ktorých hovoria vedci, sú najsilnejšími zdrojmi energie a života.

Vaši fanúšikovia sa sťažujú, že útočíte na relativitu. Vaše tvrdenie, že hmota nemá energiu, je prinajmenšom zvláštne. Ak je všetko nasýtené energiou, tak kde je?

Najprv sa objavila energia a potom hmota.

Hmota vzniká z prvotnej a večnej energie, ktorú poznáme ako svetlo. Bolo svetlo a z neho vznikli hviezdy, planéty, človek a všetko na Zemi a vo vesmíre. Hmota je odrazom nekonečných foriem svetla, pretože energia je oveľa staršia ako hmota.

Existujú štyri zákony stvorenia.

Prvý: nedosiahnuteľnosť zdroja, plánu, ktorý sa nedá pochopiť rozumom ani matematicky zmerať. Podľa tohto plánu sa skladá celý vesmír.

Druhý zákon: šírenie tmy, ktorá je pravou podstatou svetla, z nedosiahnuteľnosti a jej premena na svetlo.

Tretí zákon: nutnosť svetla sa stáva podstatou svetla.

Štvrtý zákon: neexistuje začiatok ani koniec.

Vo svojom nepriateľstve voči teórii relativity ste zašli tak ďaleko, že ste jej tvorcovi na svoje narodeniny prednášali…

Pamätajte, že nejde o zakrivený priestor, ale ľudská myseľ nedokáže pochopiť nekonečno a večnosť!
Ak by to tvorca teórie relativity správne pochopil, získal by nesmrteľnosť, dokonca fyzickú nesmrteľnosť, ak by si to želal. Som súčasťou svetla, a tým je hudba. Svetlo napĺňa mojich šesť zmyslov: vidím, počujem, cítim, dotýkam sa a myslím. Môj šiesty zmysel si myslí. Častice svetla sú napísané noty. Úder blesku môže byť celá sonáta. Tisíce bleskov, celý koncert. Pre tento koncert som vytvoril guľový blesk, ktorý je počuť na ľadových vrcholoch Himalájí.

Pokiaľ ide o pytagorejcov a matematikov, vedec do nich nemôže a nesmie zasahovať. Čísla a rovnice sú len symboly, ktoré vyjadrujú hudbu sfér. Keby Einstein počul tieto zvuky, nevymyslel by teóriu relativity. Tieto zvuky sú posolstvom mysle, že život má zmysel, že vesmír existuje v dokonalej harmónii a jeho krása je príčinou a dôsledkom stvorenia. Takouto hudbou je večný kolobeh hviezdnej oblohy.

Aj tá najmenšia hviezda má ucelenú štruktúru a je súčasťou hviezdnej symfónie. Tlkot ľudského srdca je súčasťou symfónie zeme. Newton vedel, že tajomstvo spočíva v geometrickom usporiadaní a pohybe nebeských telies. Bol si vedomý existencie najvyššieho zákona vesmíru. Zakrivený priestor je chaos, nie hudba. Einstein je poslom veku zvuku a zúrivosti.

Pán Tesla, počujete túto hudbu?

Počúvam to stále. Moje duchovné ucho je veľké ako obloha, ktorú vidíme nad nami. A fyzický sluch je zosilnený radarom. Podľa teórie relativity sa dve rovnobežky pretnú v nekonečne. To znamená, že Einsteinovo zakrivenie sa narovná. Raz vytvorený zvuk zostane navždy. Pre človeka môže zaniknúť, ale bude naďalej existovať v tichu, ktoré je najväčšou silou človeka.

Nemám nič proti samotnému Einsteinovi. Je to človek, ktorý urobil veľa dobrých vecí a niektoré z nich sa stali súčasťou hudby. Napíšem mu a pokúsim sa mu vysvetliť, že éter existuje a jeho častice udržujú vesmír v harmónii a život vo večnosti.

Často spomínate silu vizualizácie.

Chcel by som sa poďakovať vizualizácii za všetky moje objavy. Udalosti môjho života a moje vynálezy reálne stoja pred mojimi očami, videné ako jednotlivé udalosti alebo veci. V mladosti som sa bál, nevedel som, čo to je, ale neskôr som sa naučil túto silu využívať ako mimoriadny talent a dar. Väčšinu svojich vynálezov som tiež upravil pomocou vizualizácie a dokončil som ich mentálnou vizualizáciou riešení zložitých matematických rovníc. Za tento dar som dostal titul najvyššieho lámu v Tibete.

Môj zrak a uši sú perfektné a dovolím si tvrdiť, že viac ako u iných ľudí. Počujem hromy na vzdialenosť 250 km a vidím farby na oblohe, ktoré iní ľudia nevidia. V detstve som mal taký ostrý zrak a sluch. Neskôr som to vedome rozvíjal.

Naši čitatelia by sa radi dozvedeli o vašej filozofii.

Život je rytmus, ktorý treba pochopiť. Cítim rytmus a prispôsobujem sa mu. Prejavuje mi svoju vďačnosť a dáva mi vedomosti. Všetko živé je spojené hlbokou a úžasnou interakciou medzi človekom a hviezdami, slnkom a amébami, srdcom a rotáciou nekonečného množstva svetov. Takéto väzby sú nezničiteľné, ale môžu byť poslušné, mierumilovné a môžu vytvárať nové a iné väzby vo svete bez toho, aby narušili tie staré. Poznanie pochádza z vesmíru, z našej vízie, je to dokonalý vývoj. Máme dve oči: pozemské a duchovné. Odporúča sa, aby sa stali jedným.

Vesmír je živý vo všetkých prejavoch ako mysliace zviera. Kameň je mysliaca a rozumná bytosť, rovnako ako rastlina, divoké zviera a človek. Žiarivá hviezda si žiada, aby ste sa na ňu pozreli. A keby sme neboli takí zaujatí sami sebou, pochopili by sme jeho jazyk a posolstvo. Dýchanie, oči a uši človeka by mali byť podriadené dýchaniu, očiam a ušiam vesmíru.

Pán Tesla, čo pre vás znamená elektrina?

Všetko je elektrina. Na počiatku bolo svetlo, nevyčerpateľný zdroj, z ktorého sa hmota oddelila a rozdelila do všetkých foriem prítomných vo vesmíre a na Zemi, so všetkými aspektmi života. Pravá tvár svetla je tma, len ju nevidíme. Je to veľká milosť udelená človeku a ostatným tvorom. Jedna častica tmy obsahuje svetlo, teplo, jadrovú, chemickú a mechanickú neidentifikovateľnú energiu, ktorá má schopnosť otáčať Zemou na obežnej dráhe. Je to naozaj Archimedova páka.

Pán Tesla, nie ste príliš neobjektívny voči elektrine?

Ja som elektrina v ľudskej podobe. Pán Smith, aj vy ste elektrina, len si to neuvedomujete.

Dokážete do svojho tela pustiť milión voltov elektrického prúdu?

Predstavte si záhradníka, na ktorého útočia rastliny. Samozrejme, je to úplný nezmysel. Ľudské telo a mozog sú tvorené veľkým množstvom energie, z ktorej veľkú časť tvorí elektrina. Individuálna energia je v každom človeku a tvorí ľudské „ja“ alebo dušu. Inak je to s ostatnými tvormi: duša rastliny je dušou minerálov a zvierat. Fungovanie a smrť mozgu sa prejavuje svetlom. V mladosti som mal čierne oči a teraz sú modré. S pribúdajúcim časom sa zvyšuje napätie mozgu, a preto sa zdá, že sa oči sfarbujú. Biela je farba oblohy.

Jedného rána mi na okne sedela biela holubica, ktorú som zvyčajne kŕmil. Chcela mi oznámiť, že zomiera. Z očí jej vychádzali prúdy svetla. Nikdy som nevidel toľko svetla v očiach žiadneho tvora ako v očiach holubice.

Pracovníci vášho laboratória hovoria o zábleskoch svetla, ohňa a bleskov, ktoré sa objavujú, keď ste nahnevaní alebo riskujete.

Je to psychický výboj alebo varovanie, aby ste sa mali na pozore. Svetlo je vždy na mojej strane. Viete, ako som objavil rotujúce magnetické pole a indukčný motor, ktorý ma preslávil v 26 rokoch?

Jedného letného večera v Budapešti sme s priateľom pozorovali západ slnka. Tisíce svetiel vírili a vytvárali stovky farebných odtieňov. Spomenul som si na Fausta, citoval som ho a zrazu som ako v hmle uvidel točiace sa magnetické pole a indukčný motor. Videl som ich na slnku!

Veda a poézia sú pre vás jedno a to isté?

Každý človek má dve oči. Williama Blakea učili, že vesmír sa zrodil z predstavivosti a že bude pretrvávať a existovať, kým neodíde posledný človek na Zemi. Predstavivosť je koleso, pomocou ktorého astronómovia dokážu zozbierať hviezdy všetkých galaxií. Je to tvorivá energia totožná s energiou svetla.

Znamená to, že predstavivosť je skutočnejšia ako samotný život?

Predstavivosť plodí život. Pestoval som si svoje učenie, naučil som sa ovládať svoje emócie, sny a vízie. Vždy sa mi darilo, hnalo ma nadšenie. A ja som celý život prežil v extáze. To je zdroj môjho šťastia. Zdrojom môjho šťastia bola predstavivosť. Celé tie roky mi pomáhala zvládať prácu, ktorá by trvala päť životov.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 96
  Zlovestné miesta: Georgia GuidestonesGeorgia Guidestones je záhadná žulová pamiatka v okrese Elbert v štáte Georgia. Gigantická stavba, známa tiež ako americký Stonehenge, je vysoká takmer 20 stôp a je vyrobená zo šiestich žulových dosiek s celkovou hmotnosťou 240 000 libier. Najúžasnejším detailom pamätníka však nie je jeho veľkosť, ale správa na ňom vyrytá:…
  Tags: a, na, v, je, sa, zaujímavosti
 • 93
  Bývalý slobodomurár odhaľuje luciferiánstvo ako najstaršie tajné náboženstvo na svete a ich plán na nový svetový poriadokAltiyan Childs je bývalý austrálsky rockový hudobník a bývalý slobodomurár. V roku 2010 získal ocenenie v talentovej šou The X Factor, čo posunulo jeho hudobnú kariéru do hviezdneho postavenia. Slobodomurársky insider odhaľuje luciferiánstvo ako najstaršie tajné náboženstvo na svete a ich plán na nový svetový poriadok Vo videu, ktoré zverejnil…
  Tags: a, v, sa, je, na, som, zaujímavosti
 • 92
  Ley línie - „KĽÚČ“ na odblokovanie matrixuOpäť narazíme na ďalšiu tajomnú prírodnú silu známu ako elektromagnetické polia Zeme, Shumanovu rezonanciu, alebo známejšiu ako Ley línie. Znovuobjavenie ley línií v tomto storočí odhaľuje tajomstvá prírody. Ley línie sú svetielkujúce pramene, za ktoré dnes mnohí tiahnu, a skoro netušia, aké bohatstvo leží na konci týchto jemných svetelných čiar. Všetky línie…
  Tags: a, v, na, je, sa, zaujímavosti
Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
polarexplorer
polarexplorer
2 years ago

Ďakujem.

miloš
miloš
2 years ago

Nádhera a ďakujem.

rudo
rudo
2 years ago

1899 a posledny rozhovor ?

Tesla krmil holuby az ked byval v hotely
specialna teoria relativity publikovana 1905 a vseobecna sa tvorila 1911-1916

tak to v roku 1899 nemohol v rohovore vysvetlovat preco kritizuje einsteina za teoriu relatovity

skoda toho chybneho roku lebo takto to cele nedavalo zmysel

pacifik
pacifik
2 years ago

tak že priatelia Q z bohom TADESCO zablokovalo môj učte. Teším sa preto že sa dokázalo že sú to rovnaké prasce ako DS nejde im o žiadny Zlatý vek.
Od dnes už nebudem chodiť na žiadne z takýchto webov, ktoré hlásajú o záchrane sveta a chcú aby im ľudia za to platili. Je koniec dokonané.

Priatelia viem že je to individuálne , želám vám silu bojovať z falošnou ilúziou.
Qanon weby sú iba ďalšie možnosti ako si privyrobiť. Tadesco a iné do dokazujú každý deň.
TADESCO sú komedianti ktorí potrebujú aby ľudia kupovali od nich tie stánkové sračky.
Tak že kolega ktorý nesleduje TV 30 rokov mal pravdu, pravda je dovtedy pravda pokiaľ si za ňu nikto nepýta peniaze.
TADESCO sú komedianti a títo ľudia nepoznaniu pravdu chcú iba peniaze.
Nakoniec je mi jedno či tento koment uverejnite z mojej strany je koniec Q.

pacifik
pacifik
Reply to  pacifik
2 years ago

Ešte doplním, prečo ma zablokovali. Ja tvrdím na základe videa ktoré som videl od jedného nemeckého právnika, že 10 pravnikov v nemecku chceli rozbehnúť Norimberský proces 2.0 voči tomu čo sa deje ,ale žiadna právnická agentúra v Nemecku do toho nechcela isť, tak že sa na to vykašlali.
No a Tadesco stále klame že tieto procesy už prebiehajú a ľudom dávajú falošnú nádej, že pomsta je na ceste.
To je všetko už nebudem písať nič, najviac vás sklamú ľudia, ktorí vám hovoria že vás neklamú.
Myslím NWO je zase o dva kroky bližšie.
Z bohom.

tauri
tauri
2 years ago

To jako fakt kvůli takový kravině? Je blbý, že ty posty jsou pořád taky jen dokola…jakoby lidi stále nevěřili, že ty vakcíny zabíjej a když to nečtu po desátý, tak si to zopakuju raději po sté, co kdyby náhodou jsem si nebyl jistý. Blbec si to stejně nepřečte a čtenáři to prostě vědí, tak proč to opakovat. Dřív tam byly zajímavosti, ale teď jen korona, jakoby jí nebylo všude dost. A čemu člověk dává pozornost, to udržuje..
Podle novinek, které byly vždy boom boom, člověk už z toho měl pocit, že záchrana je před barákem to nakonec dopadnen tak, že si koupíme helmy, chrániče na lokty a kolena a budeme muset do ulic. Protože teď jde skutečně do tuhého a je cítit to napětí v „éteru“.
Každopádně buďme silní, podporujme alespoň neočkované a držmě při sobě…(Když chodím do krámu bez náhubku, ta zlost z lidí by se dala občas krájet, takže s těmi nepočítám..)
Docela by mě zajímalo, kolik rodin bude ještě pohromadě a kolik lidí bude moci navazovat nové vztahy, protože dřív to nebylo jen o míchání ras, ale teď je to už o život dát někomu pusu, natož s ním mit víc.

jirik
jirik
2 years ago

velmi zajímavé o dnešní situaci 21 minut
proč bylo pro povinné očkování vybráno právě! rekousko, o vakcinaci, vakcínách,…
https://www.vimo.sk/watch/uyLbOjVsSUekhHS
*****
tauri: anebo si vzpomenout na naše předky – husity,….

pacifik:trefa, návštěva takovýchto webů je nyní již ztráta času. Proč? Protože přežily svou dobu…..

tauri
tauri
2 years ago

jirik:
Já bych se rozepsal, ale už by to bylo za hranou slušných mravů webu, proto jsem to napsal stroze, aby neměl daniel problémy.
Ale ano, jak píšeš..asi je to jediné řešení a pak by to byla hlava nehlava a kdo z koho. Jen by to muselo být rychlé, ale zásadní.

Israismael
Israismael
Reply to  tauri
2 years ago

Toto je naozaj šialená doba: (príbeh).. Nie však môj ako Israismaela, lebo ja sa nedám zaočkovať

-Tak som sa chcel dat zaockovat;
-dobry den pani doktorka
* ja ale nie som doktorka
– a preco mate to rusko vy ma chcete ockovat ked ste chora?
* nie , ale vy mozete byt chorý….
– a nie je to proti principu vakcinacie ockovat choreho cloveka?
-*to ja ale neviem ci ste zdravy
– a nemala by ste byt oboznamena s mojim zdravotnym stavom?
*ja ale niesom doktorka, ja len aplikujem vakcinu.
– ako moze podavat vakcinu nedoktor?
* na to nie je cas. Vakcina je bezpecna nemate sa coho obavat.
– ked sa nemam coho obavat tak za mna podpisete ze preberate zodpovednost?
*nie tu musite podpisat sam.
-nie som lekar aby som prebral zodpovednost za nieco comu sa nerozumiem, ale ked je taka bezpecna ako tvrdite nemate sa coho bat prebrat zodpovednost nie?
*nie bez vasho podpisu to vazne nepojde.
– ak sa teda nepodpisem vy ma nezaockujete?
*nie nezaockujem.
– ide vam teda o moj podpis alebo o to aby som nezomrel na vírus??
*to vam ale nikdo neslubi ze nezomriete, predsa to len oslabi vasu imunitu cca na mesiac.
– na co mi to teda je?
*aby ste ukazal ze ste zodpovedny.
– a vy preco neukazete zodpovednost a nepodpisete ten papier za mna.
*nebudem predsa vasu zodpovednost brat na seba, ja som tu len na vpichnutie vakciny.

A tak som odisiel bez ockovania kaslal som aj na moju túžbu moct letiet do Dubaja….

tauri
tauri
Reply to  Israismael
2 years ago

Buď rád, že to tak dopadlo 😉 Dubaj počká, zatím nám bude muset stačit youtube, kde lidé cestují za nás :))

Israismael
Israismael
Reply to  tauri
2 years ago

To nie je môj príbeh tauri ..kde už ja očkovať keď poznám temnu agendu ,že čo chcú a činia s nami na tejto planéte

tauri
tauri
Reply to  Israismael
2 years ago

ahaa :))

jirik
jirik
Reply to  tauri
2 years ago

tauri: jenže těch spících, prosystémových, promatrixových,.. je stále velmi mnoho
žižka ač byl zcela slepý byl neporazitelný, no zrádce najdeš všude. Nedávno jsem slyšel, že v každé skupině najdeš cca 17% zrádců.
*****
Proč mnoho lidí přestalo věřit na hnutí Q,… a dějům okolo? Protože weby, které o nich informují, odmítají odpovídat na dotazy, emaily, když se objeví někdo, že by přiložil/i ruku k dílu, aby se rozvíjela více aktivita praktická např.: jak se stát živým člověkem,….viz další články na TADESCU – buď nereagují nebo sdělí, že od toho nejsou ať si „čtenáři/diskutující“ poshánějí potřebné informace sami – pak vyvstává otázka – proč o těchto tématech vůbec informují, když pak od toho dávají ruce pryč!?

je to obdobné jako vzít klacek a zašťourat s ním ve vosím hnízdě a po vyrojení vos nebo včel se tvářit, že za jejich žihadla, která tyto vosy a včely rozdávají může zcela někdo jiný.

tauri
tauri
Reply to  jirik
2 years ago

jirik:
To rozhodně…nejen spících, ale hlavně zlých lidí a takové člověk neprobudí, protože zlost si neuvedomí svoji povahu, dokud tam nevpustí trochu „lásky“. No odmítají, protože lidé MUSÍ věřit plánu a kdo násilně neřehoupne, tak je z webu odstraněn…
Mě se nelíbí, když na jednu stranu chce lidem pomoci, ale na druhou zesměšňuje ty, kteří to vidí jinak.
A jak jsem psal, Q může být jen posouvání hranic toho, aby lidé stále věřili, nic nedělali a byli lhostejní..Nakonec za to budou moci sami, protože měli věřit sami sobě a tomu, jak to cítí, ne tomu, kdo jim co podstrčí a nějak aktivně bojovat. Dřív by se s nimi nelámali, hlava dole a byl by klid. Dnes? Zkusme se bránit policii, nemůžeme nic…Dokud se politikovi nic nestane, budou stále zpívat to své, což se divím, že ještě někdo se zbrojním průkazem neudělal..

tauri
tauri
Reply to  tauri
2 years ago

jirik:
No a další blokování je tu:
Poskytovatelé připojení budou od ledna muset blokovat stránky s nelegálními léčivy
https://www.lupa.cz/aktuality/poskytovatele-pripojeni-budou-od-ledna-muset-blokovat-stranky-s-nelegalnimi-lecivy/

jirik
jirik
Reply to  tauri
2 years ago

velmi ohebný „zákon“
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378#p101c
třeba pod toto bude spadat COVIDvakcína

(11) Zneužitím léčivých přípravků se pro účely tohoto zákona rozumí úmyslné nadměrné užívání léčivých přípravků nebo úmyslné užívání léčivých přípravků způsobem, který je v rozporu s určeným účelem použití, a to případně i po jejich dalším zpracování, doprovázené škodlivými účinky na organismus, včetně škodlivých účinků na jeho psychiku.

tauri
tauri
Reply to  tauri
2 years ago

jirik:
Takhle si nějak představuju, jak mají lidé reagovat na něco, co se jim nelíbí…
Žádné ničení cizího majetku, ale jdou rovnou za domácím.
https://9gag.com/gag/aAGpoB0

Raamil
Raamil
2 years ago

„Celé tie roky mi pomáhala zvládať prácu, ktorá by trvala päť životov.“

Mám šťastie mať okolo seba ľudí čo už dali v 50-te duševný výkon za dvadsať životov.

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK