Poslušnosť, počúvanie, vnímanie a dodržiavanie

25/03/2021

Poslušní sme vtedy ak sme počúvajúci (Koho? Čo?)To, čo nasleduje potom je slušnosť. Ak hovoríme o slušnosti, vybavia sa nám pravidlá, normy, dohody, SLOVO a jeho dodržiavanie atď. Vyvstáva ale otázka: Komu? Čomu máme byť (vnútorne) verní? Koho? Čo máme počúvať?
Aké pravidlá je potrebné dodržiavať?

 1. V prvom rade je potrebné „upratať“ náš hodnotový systém:
  Čo je v mojom živote na prvom mieste? Čo na druhom?
  Pokúsme sa na prvé miesto dať „Najvyššiu silu“ a na druhé miesto seba (v pokore a súcite) a ostatné sa „uprace“ samo 🙂
 2. Počúvame svoj vnútorný hlas (hlas duše, intuíciu). Rozum je dobrý sluha, ale zlý pán. Takže skúsme „ukočírovať“ rozum, aby podliehal „hlasu duše“ 🙂
  Ak to dodržíme, budeme ŠŤASTNÍ/É 🙂
  Prostredníctvom „disciplíny“ – sebakontroly – prísnosti voči sebe – voči svojmu vnútornému hlasu – vernosti svojej intuícii – dosahujeme slobodu a tým i svoje vlastné vnútorné šťastie i pokoj.
  Krásny deň plný vernosti Sebe 🙂
  Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 84
  Správy 07.06.2021Charlie Ward prvýkrát oznámil, že môže vystopovať Q späť k Abrahamovi Lincolnovi najmenej pred 8 mesiacmi. Teraz, keď (Q) The Storm Rider overil Charlieho bod 6-6-21, som nadšený za Charlieho. https://twitter.com/Littleb29872980/status/1401689050571022344?s=20 Myšlienky: Q vznikol dávno v roku 1860 1. apríla, keď 20 generálov dosadilo Abrahama Lincolna do úradu, aby bojoval…
  Tags: a, v, sa, je, na, to, správy
 • 83
  Juan O Savin: Všetko je o deťoch, o návrate Ameriky do starých koľají a o jubilejnom rokuV prvom rade je to všetko o deťoch: ich záchrana a vyhnanie strašného démonického satana uctievajúceho moru DS, ktorý infikoval všetky aspekty Ameriky. Potom sa Amerika a planéta vráti do starých koľají. Je to mrzutosť, keď Juan hovorí o deťoch, ale toto je hrozná pravda, ktorej musí svet čeliť. Juan…
  Tags: a, to, sa, v, je, na, o, správy
 • 82
  Tri fázy zverejňovaniaVšetko, čo sa deje, súvisí s líniami a pôvodom ľudstva. Toto všetko bude verejne prezentované, počnúc udalosťami, ktoré sa už dali do pohybu. Tie dosiahnu zlomový bod pre ďalšiu fázu ku koncu tohto obdobia.Odhalenie má tri fázyOdhalenie sa týka nielen tajných projektov, ale v konečnom dôsledku aj skutočnej povahy a…
  Tags: a, sa, je, na, správy

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here