Poznám svoju cenu a verím si

13/03/2021

Často sa nám namiesto slova „verím“ derie na jazyk slovko „dôverujem“. Je to, to isté? Môžeme dôverovať sebe? Odpoveď znie: Nemali by sme! Mali by sme VERIŤ! (dôverovať môžeme druhému, za koho neručíme 🙂 ). Zamyslime sa len trošku nad tým. Keďže so sebou žijeme celý život 🙂, mali by sme sa dokonale poznať (to je jedna z našich celoživotných úloh 🙂 ). Ak je niečo dokonalé tak tam musíme veriť a nie dôverovať 🙂 (Pozn. to sa netýka len nás samých 🙂 ).
Poznám sa? Viem presne ako reagujem? Aké sú moje slabiny a aké sú moje prednosti?
Pocit vlastnej hodnoty vedie k zdravému sebavedomiu i seba vedomiu 🙂, sebadôvere, úspechu i schopnosti nezištne milovať. Ak sa poznám a mám sa rád/rada, stávam sa otvorený/á, priateľský/á, neurážam sa a som ochotný/á druhým odpúšťať. Súčasne nedovoľujem druhým, aby so mnou manipulovali.
„Viem presne, kde je „moja achillova päta“, nehanbím sa za to, ale nedovolím, aby druhí zneužívali moje slabé miesta.“
Ak sa máme prirodzene radi a naozaj si uvedomujeme vlastnú cenu i druhí nás rešpektujú, vážia si nás a cítia sa v našej spoločnosti pokojne, radostne a jednoducho dobre.
Zamyslenie a motivácia k práci na duchovnom poli 🙂 :
Je úžasné, ak dokážeme precítiť, vnútorne prežiť a so 100 % platnosťou vysloviť vetu: „VERÍM (smerom hore), že bude o mňa postarané a pomoci stále plynú (to je zákon) a VERÍM sebe (lebo som ……) a mocou i pomocou zhora zvládnem všetko.“
Len poznaním (teórie i praktickými skúsenosťami) sa viera stáva presvedčením.
Krásny SEBA VEDOMÝ deň plný nových poznaní 🙂.
S Láskou Tatiana.

Zdieľať článok

Podobné články

 • 88
  Prílišná zodpovednosťSo zodpovednosťou, strácame detskosť.S detskosťou rastie viera..Viera v zázraky, ktoré sú skutočné, v skutočnosť, ktorá je zázračná….Nezabúdajme na jedno, že aj prílišná zodpovednosť sa stane blokom, alebo bariérou v pohybe vpred a napredovaní, aj keď pritom vyzerá tak nevinne a pravdivo.A vo chvíli uznania, sa stáva strašiakom a blokom.Zachovávajme si…
  Tags: a, je, sa, viera, si, so, posolstvá, pre, dušu
 • 86
  Zbavujem sa strachov, mám pevnú vieruVšetky strachy sú založené na myšlienke neviery v seba a „najvyššiu silu“. Máme pocit, že som na to sám, JA to nedokážem, JA to nezvládnem, JA to nedosiahnem, to sa neskončí dobre atď.Treba si uvedomiť jedno, že som pod ochrannými krídlami „najvyššej sily“ a tá si želá len naše vlastné…
  Tags: to, a, sa, je, ak, si, posolstvá, pre, dušu, viera
 • 85
  Pravda a klam, úprimnosť a manipulácia, konanie a neriešenie, čistenie & prepúšťanie, POSUNStáva sa v živote, že stojíte pred dilemou:Mám veriť? Nemám veriť? Komu veriť? Čomu veriť?Občas ľudia klamú, taja, pretvarujú sa. Čo ich k tomu vedie?Hlavný nepriateľ a ním je STRACH – ne_viera.Už od detstva sa pravda „nevyplácala“ respektíve „vyplácala“ 🙂 - bitkou a tak nás to naučilo tajiť, klamať, zamlčiavať,…
  Tags: a, sa, je, to, posolstvá, pre, dušu

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here