Prestávame čakať, začíname konať

10/05/2021

Rekapitulácia, bilancia
Pokúsme sa o to, aby sa naše najbližšie dni niesli v predstave, že mi zostáva práve jeden mesiac života. Nech nás to núti zamyslieť sa nad tým: Aký život žijem? Som šťastný/á? Čo mi chýba? Čo chcem? Po čom túžim?
Čo ma trápi? S kým mám nevyriešené vzťahy a je potrebné ich uzavrieť? (kvôli pokoju mojej duše), Čo som mohol/mohla a ešte môžem urobiť inak? Prečo nebežím za svojimi snami?
Prestaňme stále veci odsúvať a hlavne tie svoje vnútorné na druhú koľaj. Začnime konečne počúvať našu dušu (ona kričí ) a konajme. To, ako myslíme, nám vlastne bráni prežívať normálnu, obyčajnú radosť (a pritom tak vzácnu). Často krát veci, ľudí, deti, sny odsúvame lebo ….. teraz nie to zajtra, to potom…., poprípade očakávame, že niekto iný nech urobí za mňa to, či ono, ja to nedokážem…, mne sa nechce…, ja nie som v tom dobrý/á…, oni/on by to mali/mal urobiť, sú mi to dlžní/ je mi to dlžný…., a tak neustále čakáme a čakáme a sme nešťastní, lebo sa nič nedeje tak ako sme očakávali…
Takže, prestávame čakať i očakávať, svoj život máme vo svojich rukách a všetko môžeme začať meniť hneď teraz. Nesťažujme sa konajme! (Nezabudnime, máme len jeden mesiac 🙂 ?.) :-))
Krásny činorodý deň s novým odhodlaním 🙂. (Tvoríme si budúcnosť:-))
Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 97
  Slobodne vyjadrujem svoje myšlienky a cityObčas mávame pocit, že sme chytení v „sieti života“ a že životné okolnosti nám nedovolia konať inak. Zakaždým, keď si uvedomím že mám moc byť slobodný/á, výsledkom bude sloboda. Pre všetko v živote sa rozhodujeme sami a máme možnosť svoje rozhodnutia napraviť, opraviť, vziať späť atď. Svoje myšlienky máme pod…
  Tags: a, to, sa, posolstvá, pre, dušu
 • 96
  Od teraz sme milosrdní a vnímavíBodaj by to bolo také rýchle a jednoduché 🙂.Všímajme si a vyhľadávajme i dnes „zhody náhod“. Nech si to nazveme akokoľvek, pokúsme sa v nich vidieť zásah Najvyššieho. Uvedomme si, že za každou takouto udalosťou je nejaký dôvod a premýšľajme: „Čo nám chcú „zhora“ odkázať ? Čo si mám uvedomiť?…
  Tags: a, sa, čo, to, posolstvá, pre, dušu
 • 95
  Koľko svetla človek potrebuje, aby videl Pravdu?Človek sa stretne s Pravdou vidí ju, ale tvári sa, že ju nevidí.., zachytí ju pohľadom, ale…je jednoduchšie nepriznať sa (si), že ju vidí, že je aká je, že existuje…,je jednoduchšie neriešiť, ísť ďalej, neobzerať sa,je jednoduchšie sa tváriť, že moment stretnutia s Pravdou zoči voči nie je…, že Pravda…
  Tags: sa, a, to, tak, posolstvá, pre, dušu

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here