Príbeh Atlantídy (1. časť)

VIP
14/07/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 89
  Tesla-Trump prepojenie a cestovanie v časeZdá sa, že Q vie veľa o X, Y a Z roky predtým, ako sa X, Y a Z skutočne vyskytnú. Ak Simpsonovci dokážu predpovedať budúcnosť, prečo by to nedokázal Q! Môžeme o tom hovoriť, pretože si to všetci myslíme: Zdá sa, že Q má schopnosť vedieť veci skôr, ako…
  Tags: a, sa, v, na, ako, že, vip
 • 89
  Príbeh Atlantídy (4. časť)Ako to bolo po našom čase, môžu povedať iní. Čím viac sa nám história vzďaľuje, tým je pre vás zrozumiteľnejšia. Musím sa obmedziť na našu ríšu, náš život a zničenie.Ako som už povedal, ženy sme si nikdy zvlášť nevážili. Ženy v Atlantíde boli bytosti žijúce vlastným životom, vo všetkom oddelené…
  Tags: a, sa, na, v, sme, vip
 • 88
  Príbeh Atlantídy (2. časť)Počas našich dlhých námorných plavieb sme sa dostali do kontaktu s inými národmi. Plavili sme sa tak ďaleko, ako sme chceli. Tí, ktorí sa stretli s inými národmi, nám museli povedať, čo majú lepšie ako my. Málokedy sa objavili správy o niečom lepšom, pretože sme stále mali vo všetkom navrch.…
  Tags: a, sme, sa, na, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.