Príbeh Atlantídy (4. časť)

VIP
14/07/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 93
  O čom je náš vzostup a kto ho riadi?Na otázku vzostupu by sme sa mali pozerať z duchovného hľadiska, nie pozemského. Nemali by sme sa príliš upínať na tvrdé pojmy ako 5D a pod. Vskutku by sme mohli tieto pojmy úplne vynechať. Vzostup nie je pevne ohraničená forma a frekvencia. Duchovne sa vyvíjame na vyššiu úroveň a nepotrebujeme…
  Tags: a, sa, to, sme, na, v, vip
 • 92
  Príbeh Atlantídy (3. časť)Teraz vám chcem povedať o našom živote: Domy našich ľudí boli úplne iné ako môj palác. Pripravila sa kostra z dreva a slamy, ktorá sa potom vyplnila blatom. Kamene sme používali len zriedka. Budovy sa zvyčajne skladali z jednej veľkej okrúhlej miestnosti. K obydliam, ktoré sme postavili neskôr, sa pripájalo…
  Tags: a, sa, na, sme, v, vip
 • 92
  Príbeh Atlantídy (2. časť)Počas našich dlhých námorných plavieb sme sa dostali do kontaktu s inými národmi. Plavili sme sa tak ďaleko, ako sme chceli. Tí, ktorí sa stretli s inými národmi, nám museli povedať, čo majú lepšie ako my. Málokedy sa objavili správy o niečom lepšom, pretože sme stále mali vo všetkom navrch.…
  Tags: a, sme, sa, na, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.