Príbeh Atlantídy (6. časť)

VIP
14/07/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 92
  Tesla-Trump prepojenie a cestovanie v časeZdá sa, že Q vie veľa o X, Y a Z roky predtým, ako sa X, Y a Z skutočne vyskytnú. Ak Simpsonovci dokážu predpovedať budúcnosť, prečo by to nedokázal Q! Môžeme o tom hovoriť, pretože si to všetci myslíme: Zdá sa, že Q má schopnosť vedieť veci skôr, ako…
  Tags: a, sa, v, na, to, ako, že, vip
 • 88
  Hviezdy ktoré prehovorili o satanistickom zneužívaní detí v HollywoodeJustin Bieber, Mel Gibson, Elijah Wood, Macaulay Culkin a Robert Downey Jr. prehovorili Justin Bieber: Hollywoodske elity zabili moje nenarodené dieťa (9.12.2018) Justin Bieber povedal stovkám ľudí na biblickej hodine v Los Angeles, že hollywoodske elity zabili jeho nenarodené dieťa a zničili jeho vzťah s matkou dieťaťa Selenou Gomezovou, aby…
  Tags: a, v, sa, že, na, to, som, vip
 • 87
  Príbeh Atlantídy (5. časť)Náš život bol dlhší ako váš. Žili sme tak dlho, až naše telá boli strávené, a nešlo nám to tak rýchlo ako vám, lebo ste nezodpovedne hrešili proti svojmu telu a hrešili ste po celé generácie. Ak by ste takto žili ďalej, pravdepodobne by ste zomierali čoraz mladší. Ale aj…
  Tags: a, sa, to, som, v, že, ako, vip

0 Komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.