Q ako psyop?

05/07/2021

Pre mnohých nezasvätených je Q len psyop (psychologická operácia) určená na zvedenie zo správnej cesty tých prebudených, o falošnej nádeji, o falošnom mesiášovi a pod. Prečo je to pre nich psyop? Je to tak z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je, že si o tom utvorili falošný obraz na základe médií alebo ľudí, ktorí tomu veria. Druhý dôvod je, že pri tom ich „prebúdzaní“ sa pravde a poznaní koľko zla sa na svete skrýva a koľko temných agend je na nás pripravených, stratili vieru v dobro, pretože všade vidia len temné plány a agendy. Začali sa spoliehať na to, že len oni sa môžu zachrániť alebo dokonca šíria apokalyptické scenáre, že už nie je šanca záchrany. Neveria, že je možné, aby si nejaké svetlo prerazilo cestu do sveta a zvlášť že by mohla vzniknúť takáto obrovská operácia na záchranu ľudstva. V tých všetkých vedomostiach o temnote stratili schopnosť rozpoznať aj to, čo je zo svetla.

Títo ľudia si neuvedomujú, že sa nachádzame v Božom súde, vo veľkom prevrate svetov a že je všetko možné. Nám ľuďom bola daná slobodná vôľa, aby sme vďaka tomu buď tvorili, alebo ničili. A my sme sa rozhodli ničiť tento svet a každý záblesk svetla v ňom. No teraz sme v dobe, kedy bolo zo svetla povedané dosť! Prišiel čas úrody, v ktorom máme každý ukázať, či sa chceme postaviť na stranu svetla a zúčastniť sa na budovaní nového sveta, prorokovanej tisícročnej ríše, alebo budeme „vypudení“ z tohto sveta. Jednoducho sa nachádzame v najdôležitejšej dobe pre nás všetkých.

Áno, skutočne sa sformovala „aliancia dobrých síl“ na záchranu ľudstva a vytvoril sa „Q projekt“, aby podal správy o tejto operácii ľudstvu a aby sa kolektívnym vedomím mohlo víťazstvo svetla manifestovať čo najskôr. Táto temnota je v tomto svete zakorenená príliš veľmi na to, aby sme jej mohli čeliť my, prostí ľudia. Pre mnohých sú tí zlí politici, ale my vieme, že sú to len štetky v rukách iných a že korene zla siahajú vysoko nad naše možnosti poznania a končí to až pri samotnom Luciferovi.

Mnohí tvrdia, že celé Q je psyop preto, lebo sľubuje záchranu miesto toho, aby sme sa zachránili sami, pretože iba my sami sa môžeme zachrániť. Lenže to je opäť vytrhnuté z kontextu..

Presne tak! Je to na nás, aby sme sa zachránili. Veď presne to učí ľudí toto hnutie! Lenže čo z toho, že sa začneme prebúdzať, keď tí na vrchole majú nesmierne bohatstvo a moc, technológie, o ktorých ani väčšina z nás nevie, že jestvujú. Čo z toho, keď majú podchytenú každú oblasť našich životov, keď nás môžu jednoducho odstrihnúť od dôležitých aspektov našich životov, keď môžu nariadiť povinnú vakcináciu a podriadiť to odňatím základným životných potrieb? Vieme koľko možností títo ľudia majú a koľko budúcich temných plánov si dokonca v poslednom roku zákonne poistili. Čo z toho, keď môžu na nás použiť svoje energetické zbrane, keď jednoducho môžu použiť ktorúkoľvek zo svojich možností aby si vydobyli našu poslušnosť, prípadne nás zničili? Kto toto zlo odstráni? Odíde samo od seba tým, že sa začneme prebúdzať? V takom stave akom je to dnes, to nie je reálne a toľko ľudí na to potrebných sa prosto neprebudí zo dňa na deň. Stvoriteľ nenecháva nič na náhodu. Do určitého času má každý šancu hľadať svetlo v tejto temnote, no v určitom bude príde ostrý rez, ktorý ukončí túto temnú nadvládu a oddelí zrno od pliev. Všetci vieme, že tým ľuďom hore nezáleží na ničom, že sme pre nich odpad a že budú bojovať do posledného dychu, aby nás zničili, aby spôsobili čo najviac škody. Kto vyčistí vyše 1500 podzemných základní po celom svete, v ktorých sa dejú tie najhoršie veci a v ktorých sa skrývajú tie najväčšie krysy z nich? Ako sa to všetko spraví? Keby sme sa ako ľudia neodklonili od svetla a nezačali temnotu pozývať do svojich životov, nič z tých temných plánov by sa neuskutočnilo, lenže čo teraz, keď je náš vlak záhuby rozbehnutý v plnom prúde? Vzdali by sa snáď všetkých svojich plánov len tak, lebo my sa prebúdzame? Len tak by si milióny ľudí v tejto mašinérií zla po toľkých desaťročiach práce jednoducho povedali, že serú na to?

To by sa samozrejme nestalo, a preto sa sformovali dobré sily, ktoré majú za úlohu odstrániť túto zberbu z nášho sveta. Je to vopred vyhraný boj, pretože to určil Boh. Lenže kedy bude tento boj definitívne na konci, to už je na nás všetkých a od toho závisí naše prebudenie a naše aktívne zapojenie v tomto boji. Preto vznikol Q projekt, pretože to dalo ľuďom vedieť, že sily dobra bojujú proti špine a týmto spôsobom to dodalo odvahu tým ľuďom, ktorí chcú rovnako bojovať za pravdu a očistenie Zeme. Zároveň to na diaľku spojilo ľudí, v čom je obrovská sila; pretože pochopiteľne spolu ľudia vytvoria viac, ako keby boli každý jednotlivo roztrúsení po svete a nevedeli by o sebe. Takto bojujú za spoločnú vec, vedia sa podržať, podporiť, predať si informácie a hlavne kolektívne pomáhajú zrealizovať plán na oslobodenie ľudstva. Samozrejme nám za nás nezachraňujú zadky, preto sa aj víťazstvo udeje vtedy, keď si to “zaslúžime.“ Dobré sily majú už dostatočnú kontrolu, aby sa veci začali verejne odhaľovať, ale aj oni podliehajú Božiemu plánu a nemôžu nič urýchliť ani pozmeniť. Preto stále prebieha očkovanie, preto do určitej miery nechávajú temnotu “riadiť.“ Ľudia sa musia vytriediť a musí sa zachovať slobodná vôľa. Len tí, čo zahoria svetlom sa budú môcť zúčastniť budovania krásnej budúcnosti. Takže áno, naše prebudenie ide ruka v ruke zo zánikom temnoty, len popritom prebúdzaní musí niekto “vyčistiť tie sračky.“

My všetci prebudení dobre vieme, že všetko čo sa povie v médiách, je presne naopak. Prečo by práve v tomto tvrdili pravdu? Aby to takto nenápadne podsunuli ľuďom? Naozaj stoja o to, aby sa ľudia dozvedeli ich najšpinavejšie tajomstvá? Potrebujú aby ľudia vedeli, že sú to vrahovia detí? Každý kto chce očierniť toto hnutie si vždy vyberie len to, čo sa mu hodí a pekne to okorení, aby to vyzeralo dôveryhodne. Lenže takto to môžete urobiť absolútne so všetkým. Svet je plný klamstiev a poloprávd. Nikto napríklad nepoukáže na to koľko vecí toto hnutie predpovedalo a koľko sa ich už naplnilo, pretože to sa na zdiskreditovanie “nehodí.“

Čoraz viac ľudí má potrebu toto hnutie očierňovať a odsúdiť. Prečo? Prečo sa tým stále zaoberať, keď sú to takí blúznivci? Práve toto poukazuje na to, kde je pravda. Keby to bolo predsa také klamlivé hnutie, predsa by sa tým tak v prebudených a iných kruhoch nezaoberali ale energiu by vynaložili na niečo zmysluplnejšie. Pravda je za každých okolností napádaná a vždy to tak bolo. Pravda totiž sídli hlboko v každom z nás, a preto nás styk s jej účinkami donúti ju buď prijať, alebo ju hanobiť. Záleží to od toho, nakoľko čistý je človek, nakoľko je schopný rozoznať svetlo od temnoty.

Verte, že nemôže byť psyop niečo, čo vám v takomto veľkom množstve odhalí temné zákutia sveta, čo odhalí pravdu miliónom ľudí, ktorí by sa inak k tejto pravde nedostali, pretože toto bola pre nich osudová rana. Najväčšia sila temnoty je práve v tom, že žije v ústraní pred zrakom verejnosti, pretože to je jej prostredie a tam naberá posilu. Keď je temnota vytiahnutá na svetlo sveta, stráca silu. A to je presne to čo robíme my, čo tu pravdu poznáme. Vyťahujeme špinu sveta a zdieľame ju ďalej do sveta aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí a tým sme ju čo najrýchlejšie vyhubili. No napriek všetkej tej temnote ktorej čelíme, nestrácame vieru v dobro.

A presne to je zmyslom celého Q hnutia. Otvoriť ľuďom oči, ukázať im v akom žalostnom stave sa svet nachádza, ukázať im čo sú zač ľudia, ktorých sme obdivovali a uctievali. No zároveň ľudí privádza k viere v dobro a Boha. Učí to ľudí nezatvárať oči pred tými najhoršími krutosťami sveta, ale aktívne sa tomu postaviť na odpor a bojovať proti tomu. Q učí aktívnosti, nie pasivite. To čo vás naučí samostatne myslieť nie je psyop.

Q nebol pascou pre prebudených, pretože ono to práve ľudí začalo hromadne prebúdzať a vyzbrojilo ich to vedomosťami a ochotou vziať si späť svoju slobodu. Nikdy to nebolo o tom, aby to učilo ľudí stiahnuť sa a nezapájať sa do boja. To, že to niektorí majú takto postavené, je predsa vina len ich samých. Keď odhalíte pravdu miliónom ľudí, nemôžete predsa čakať, že každý jeden sa k tomu postaví správne a bude konať tak, ako konať má. Niektorí jednoducho radi odovzdávajú svoju zodpovednosť druhým a sú radi, že nemusia nič robiť pre zmenu sveta, ale ľudia čo stoja správne v tomto hnutí vedia, že to tak nie je.

Ďalšia vec prečo aj tí, čo boli súčasťou hnutia, ale odišli je to, že jednoducho nevideli zmenu, ktorú by chceli. Väčšina z nich tu nebola roky, ale nanajvýš mesiace. No nenaplnilo to ich očakávania, najväčšia zmena v histórií ľudstva sa neudiala vtedy, kedy by si to oni želali… Upriamili všetku svoju nádej a odovzdali svoju zodpovednosť vonkajším vplyvom miesto toho, aby sa prebudili sami v sebe a uvedomili si svoju silu a dôležitosť v týchto časoch. Uverili vo falošné dátumy, ktoré pochádzali len z očakávaní ľudí. Neuvedomili si, že konkrétny dátum nie je presne stanovený, ale že je to na každom z nás.

Nemusíte veriť v Q, ale verte Bohu, pretože len od neho prúdi všetka pomoc a všetka sila. Verte v dobro a svetlo a pomáhajte zhmotňovať túto svetlú realitu do tohto sveta. Nejde o to či ste „Q-čkár“ alebo niečo iné. My rovnako nie sme žiadny fanatici, my sme za všetko, čo je zo svetla a toto hnutie je toho súčasťou. Áno, je to niečo nezvyčajné, čo tu ešte nebolo, lenže to je aj doba v ktorej žijeme 🙂 Všetci prebudení bojujeme za ten istý cieľ a to je sloboda a mier na Zemi. Pokiaľ chcete vedieť čo je správne a čo je len špinavá hra temnoty, nepýtajte sa svojej logiky, pýtajte sa duše. Darmo vám ja alebo niekto iný bude hovoriť: toto je pravda! Tomuto ver! Prichádzajúce informácie musíme vždy vnútri spracovať, no pokiaľ to nerobíme cez vnútorné cítenie, skutočnej pravdy v dôležitých otázkach sa nedopátrame. Ak veci filtrujeme cez myseľ, vždy to budú len dohady. Rozum je ako taký počítač, ktorý veci posudzuje len na základe svojich skúseností, obmedzení, rozum je prosto príliš limitovaný. Jedine duša nie je limitovaná takýmito obmedzeniami a keď začneme načúvať záchvevom duše, nestratíme sa v záplave informácií.

A pamätajte, toto je duchovné triedenie ľudstva. Svet sa zmení k dobru, svetlo zájde do každého kúta, vykynoží temnotu a nastolí poriadok, mier. Lenže to, či budeme smieť prebývať v tomto novom svete je len na nás. Každý jednotlivec má šancu vybrať si stranu a mnoho ľudí tu medzi nami už prosto nebude. Svet už nebude ako predtým, všetko bude nové a všetko bude svetlé. Tak ako to malo byť od počiatku. Všetko nečisté vrátane ľudí zmizne. Nič neobstojí v súde. BOH ZVÍŤAZÍ!

Daniel

Zdieľať článok

Podobné články

 • 10000
  Ako nájdem pravdu?Chcem v živote nájsť pravdu v dôležitých životných otázkach a žiť ňou. Chcem sa riadiť tým, čo je správne a byť schopný odsúdiť to, čo je nesprávne, ale ako viem, čo je správne a čo je pravda? V dnešnom svete rozhádzaných hodnôt a rozpoluplných názorov je napohľad ťažké vyznať sa…
  Tags: je, a, to, sa, v, že, na, čo, úvahy
 • 10000
  Qanon ako spása?Prebieha čistenie zeme od temnoty, prebúdzanie a súčasťou toho sú aj informácie z oboch strán, ktoré nám pomáhajú k rozhodovaniu, nútia nás uvažovať o veciach a tak si vybrať stranu. Qanon je súčasťou týchto informácií a prebudenia. Celý Q-plán je záchranné koleso, bez ktorého by sme sa z tejto zakorenenej…
  Tags: a, to, je, sa, na, v, že, čo, úvahy
 • 10000
  Qantujte!Bojovníci svetla! Je čas hrdo sa posaviť na stranu svetla, na stranu pravdy. Je čas začať vibrovať na vyššej úrovni. Prichádza čas žatvy, čas čistenia a spolu s tým čas svetla. Prichádza úplné vyhladenie všetkej temnoty, nastolenie Božieho poriadku, príliv a ukotvenie svetla na Zemi. Boží súd, prevrat svetov, Tisícročná…
  Tags: a, to, je, v, sa, na, čo, úvahy
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
D
D
2 years ago

Absolútne suzniem. Úžasne napísané. Kiež to vidí a hlavne pochopí, čo najviac ľudí. Ďakujeme 🙏

Kristína
Kristína
2 years ago

V záplave „konšpiračnych“ webov, a mnohých „duchovných“ hnutí, ktoré to možno aj myslia dobre, ale nemajú to vôbec dobre pochopene, ste jediní, ktorí ma naozaj zaujali. Pociťujem to podobne, ale je ťažké to vysvetliť, napísať. Vám sa to darilo aj darí 👌👏

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK