Q, Looking Glass a časová os Vzostupu: Mohla by nás táto pandémia priviesť k „udalosti“?

VIP
12/09/2021

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Podobné články

 • 10000
  Dočasná vojna medzi Q a Deep State – pohľad cez projekt Looking GlassProjekt Looking Glass - lupa, vytvoril projekt otvorenia časového portálu, ktorý by sa premietal do časopriestoru. Fungoval by v Antarktíde. Prvá verejná zmienka o „Projekt Looking Glass“ pochádza od legendárneho informátora UFO Boba Lazara, keď sa prvýkrát...
  Tags: v, a, na, sa, že
 • 10000
  Gene Decode a Nicholas Veniamin - Časové osi (1. časť)Nicholas: Ahoj Gene, ako sa máš? Ako začneme? Gene: Asi som trocha chorý, dávam si CBD a mám tu popcorn, aby som sa cítil trocha lepšie. Nicholas : Páči sa mi ten popcorn 😀 dobre, takže spomínal si, že keď urobíme nejaké rozhodnutie...
  Tags: a, to, sa, je, na, v, že
 • 10000
  Nevyhnutná časová líniaAk sa chcete dozvedieť viac o aktuálnych (z roku 2021) úrovniach schopností kvantovej mechaniky "cestovania v čase" sledujte mini sériu DEVS. Pripomína to svedectvo Billa Wooda o tajnom vládnom programe „cestovania v čase“. (Star Gate/ Project Yellow Book) Podľa BW obaja hráči (Q a Cabal) vedia, že hra skončila. Je…
  Tags: sa, v, a, na, je, že, to

1 Komentár

 1. polarexplorer

  Ďakujem.

  Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here