Rozhovor s India Eco: Aktualizácia resetu a geopolitiky (3. časť)

06/11/2021

INDIA ECO: Bude to globálny proces globálnej finančnej reštrukturalizácie a bude trvať dva roky, dvadsaťštyri mesiacov, to znamená, že čas letí, roky plynú, ale predstavte si, aký bude tento proces, implementácia kvanta, všetko je v ňom a kvantum sa už začalo, A ja vás všetkých informujem, aby ste vedeli, že TO JE TU, je to realita, je to fakt, o ktorom sa nediskutuje.

EMILIO: Ak už prebehli nejaké testy na oboch úrovniach softvéru, v poslednom rozhovore, ktorý sme mali, ste mi povedali, že distribúcia softvéru už prebehla, bankám a realitám, dokonca aj nejakej inej platforme, aby mohli vykonať testy.

INDIA ECO: Áno, ale ide o viac ako len o softvér, v podstate sa už zaviazali k pevnému časovému rámcu termínov na dodanie kvantových počítačov, aby mohli začať proces. Najprv sa prispôsobíte systému, teraz sa ho musíte naučiť ovládať alebo s ním musíte manipulovať. A nezabúdajte, že banky nakoniec poskytujú len poradenský proces, nič viac, ale už nemajú kontrolu nad vašimi účtami, ale vy máte kontrolu nad svojimi účtami a máte ju zo svojho počítača, takže úplná kontrola, (Emilio: Je to decentralizované), úplne ..

EMILIO: Takže vy, vy mi hovoríte, že VLASTNÍK alebo osoba, ktorá bude spravovať finančné prostriedky z QFS, pretože má nejakú zimbabwiansku bankovku alebo dlhopis alebo niekoľko, nebude môcť spracovávať príkazy alebo nebude môcť obsluhovať svoje účty z normálnych počítačov? Alebo budú môcť pracovať len z kvantových počítačov?

INDIA ECO: Nie, vzhľadom na rýchlosť spracovania údajov a typ softvéru, s ktorým sa pracuje, a dokonca aj systém prepojenia údajov je vysoko sofistikovaný systém na prepojenie s kvantovým systémom, to znamená, že to nie je internet, nie je to internet, ktorý poznáme. Je to oveľa inovatívnejší systém. Je to systém prepojenia bod-bod na satelitnej úrovni, čo znamená, že sa veľmi líši od toho, čo si väčšina ľudí predstavuje. A to znamená, že ide o ďalší typ technológie, ktorá dokonca prekonáva aj 5G.

EMILIO: Inými slovami, každý z VLASTNÍKOV bude musieť mať kvantový počítač, aby mohol celý tento nový systém ovládať. (India Eco: Áno, o to ide.) To znamená, že keď sa chystajú prevziať ich účty, ktoré sú v Zürichu alebo kdekoľvek inde, spolu s podpismi a dokumentmi, budú musieť vziať počítač, z ktorého budú môcť manipulovať alebo pristupovať k ich účtom a operáciám.

INDIA ECO: S biometrickými systémami a tak ďalej, áno, samozrejme, pretože už nebudete musieť chodiť do banky, aby ste to urobili, urobíte to z domu, ak budete chcieť, viete? Je to ako dnes, takmer rovnaké, ak sa chcem dostať k svojmu účtu, pristupujem k svojmu účtu zo svojho počítača, rozumiete? Alebo urobím prenos, to je to isté.

EMILIO: Áno, už to chápem, nemyslel som si to…

INDIA ECO: Rozdiel je v tom, že ide o kvantový počítač a nič iné, a keďže ide o kvantový počítač, úroveň spracovania je na inej úrovni, potrebujete typ počítača s veľmi odlišnou úrovňou spracovania informácií, než na akú ste zvyknutí.

EMILIO: No, chápem, že pre výpočty a povedzme veľký centrálny server, ak by sa to tak dalo nazvať, ktorý robí niečo kvantové, ale aby sme mali prístup (India Eco: sú tam tri), sú tam tri kvantové servery, dobre. Inými slovami, nemôžete vygenerovať prístup z bežného systému, z bežného počítača, to mi pravdepodobne jasne potvrdíte.

INDIA ECO: Áno. Nemôžete.

EMILIO: No, týmto spôsobom sa zabráni hackerom… (India Eco: Ale z bezpečnostných dôvodov) … účinne, aby hackeri z cabaly alebo samotné banky, ktoré teraz pomáhajú svojimi štruktúrami s možnou distribúciou týchto prostriedkov, nemali priamy prístup k peniazom alebo operáciám prostredníctvom ich systému.

INDIA ECO: Samozrejme, že už nemajú takú moc, nemôžu sa dotknúť účtov, už nemajú kapacity, nič nevedia. Predtým to robili komplikovane, teraz to budete robiť vy, rozumiete?

EMILIO: Takže teraz sú to kamenní hostia a tí, ktorí to nevedia, sa snažia odfiltrovať, o čom sa teraz bavíme.

INDIA ECO: Hovorím na makroúrovni (Emilio: Áno, na makroúrovni), na mikroúrovni bude všetko pokračovať rovnako, prakticky nedôjde k žiadnej zmene, pokiaľ bude celý systém fungovať a bude digitalizovaný, žiadne fyzické peniaze neuvidíme, alebo len veľmi málo, myslím v obehu pre konkrétne veci. To bola vždy politika posledných desiatich rokov smerom k tomuto bodu, pretože sa už vedelo , vedelo sa, že sa to stalo pred desiatimi rokmi, že sa na tom pracuje, takže banky pomáhajú tomuto procesu, teda kvôli nemu a všetky vlády na celom svete pomáhajú, a s akým cieľom? K agende platobného styku v systéme elektronického bankovníctva.

EMILIO: To je otázka, ktorá tiež znepokojuje ľudí, že ak sú všetky peniaze digitalizované a existujú len v digitálnom cloude, sú ľudia, ktorí sa veľmi obávajú, že stačí jedno tlačidlo, aby vás vymazali zo Zeme alebo vám zobrali úspory alebo zmizli z mapy?

INDIA ECO: Kvantový systém sa tu uplatňuje, pretože aj keď celá nižšia vrstva bude v určitých aspektoch fungovať tak ako teraz, globálna kontrola globálnej ekonomiky na finančnej úrovni je na kvantovej úrovni. A potom banky, bez ohľadu na to, koľko… banky už nepracujú s peniazmi. Je veľmi ťažké vysvetliť to v niekoľkých minútach, aby ste to pochopili. Banky teda prestanú kontrolovať peniaze tak, ako ich kontrolovali doteraz, a tým aj globálne financie. Tí, ktorí hovoria, odkiaľ a od koho všetko pochádza a prelieva sa do ekonomiky všetkých častí sveta, a nakoniec ju bude úplne a priamo kontrolovať kvantový systém, nie 25 najväčších (=globálnych bánk).

EMILIO: Dobre, a tým mi chcete povedať, že o 20 rokov väčšina bánk zanikne?

INDIA ECO: NIE, nezaniknú, banky zostanú ako služby, nič viac ako finančné poradenstvo.

EMILIO: A spravuje obmedzené množstvo peňazí, ale s veľmi prísnymi pravidlami.

INDIA ECO: Ale pozrite sa, po prvé, vymazáva vás/teba a všetko, deje sa to PRÁVE TERAZ a deje sa to každý deň.

EMILIO: Samozrejme, preto sa ľudia boja, pretože sa to vraj deje každý deň.

INDIA ECO: Ale čoho sa bojíte? Z čoho majú strach? Už sa to deje… celý náš život sa to deje. A preto sa zavádza kvantový systém? Aby sa to nestalo, t. j. vysvetlím vám to, aby ste pochopili, ako problém bánk funguje: Idete do banky, vložíte zlato a oni vám ho ukradnú. A oni vám dajú papier, na ktorom je napísané, že ste zlato odovzdali v ten a ten deň v tej a tej banke. Už to chápete?
Takže keď hovoríte o striebre… čo je to striebro? Striebro je účtovná položka, je to kus papiera, ktorý hovorí, že máte v banke toľko a toľko, že? Bankovka je teoreticky zmenka, prečo? Je to bankovka, ktorá bola navrhnutá ako zmenka, čo to znamená? Mám túto bankovku, operujem s ňou tu, operujem s ňou tam, ale na konci dňa ju posledný človek, ktorý ju má, ide vymeniť do banky. Na čo? Samozrejme, za zlato. Ale potom tu nie je nič (=tvoje zlato). Záver: vidíte, čo robia? Čo distribuujú? Papier. Tu platí, že ten, kto rozkazuje, je zlato. Kto má zlato, ten rozkazuje. Čo sa teda stalo? Kto mal zlato, išiel ho uložiť do banky – uložil ho do banky. A v okamihu, keď ju vložil do banky, bolo v tom istom okamihu ukradnuté, chápete? (Emilio: Už ho nikdy nevidel.) To je všetko. A potom ste chceli ísť a získať zlato späť; povedali vám, že nie, nie; len vás okradli.

EMILIO: Áno, hovorili, že musíte počkať mesiac, kým vám ho prinesú, neviem odkiaľ. Ale nikto ho už nikdy nevidel.

INDIA ECO: Nie, zabudni na to, ani to nie, ukradli ti to, to je všetko, seriem na teba, povedali. Tu je váš papier, hrajte si tam, neobťažujte sa. Zlato ti nedám; Áno, ale zlato je moje! Áno, ale tu je kus papiera, na ktorom je napísané, že tu je zlato a choď do prdele, to je záruka, vypadni! Rozumiete?

EMILIO: Áno, že si nechali všetko bohatstvo a majetok výmenou za papier, ktorý ospravedlňoval bohatstvo tohto majetku, že keď chceli získať majetok alebo bohatstvo späť, povedali tramtadaa..blabla ..a dávno sa to zlato predalo desaťkrát a bolo možno u desať majiteľov.

INDIA ECO: Čo napríklad robí kvantový systém? Všetko sa končí, a ako je to možné? BOŽSTVO NIE JE PRIVÁTNE, BOŽSTVO PATRÍ Národom. A každý národ podporuje svoj vlastný národ prostredníctvom čoho ? Prostredníctvom svojej centrálnej banky. To znamená, že súkromné podnikanie sa končí. Stáva sa štátnym podnikom. Ako to teda funguje? Zlato, ktoré krajina má, je to, čo bude podporovať kvantum, v tomto prípade to, čo bude podporovať každú menu každej krajiny. Aby ste mi rozumeli. Keď hovoríme o tom, ktoré meny majú prejsť tvrdým krytím (=myslíme tým zlato, striebro a drahé kovy a kamene + ľudskú prácu) prostredníctvom dohôd BRICS, ktoré sa začínajú dohodou BRICS a potom sa rozširujú prostredníctvom zákona GESARA na celú globálnu úroveň.
Nemôže sa stať, že budeme naďalej podvádzať aj sami seba. To znamená, že kto má, má, a kto nemá, nemá. To znamená, že si musíme urobiť poriadok vo všetkých krajinách, aby sme mohli hrať novú hru na globálnej úrovni a so zdravým hospodárstvom. Rozumiete, čo hovorím? Prečo zdravá ekonomika? Predtým bol v centre jeden hlavný hráč, ktorý hral so všetkými. Bolo to dvanásť rodín, ktoré tvorili Federálny rezervný systém Spojených štátov. A hrali so všetkými krajinami, a prečo? V každej krajine totiž dosadili svojich zástupcov, ktorí boli centrálnymi bankami danej krajiny.
S čím sa teda hrali? S bankovkou s názvom dolár, však? Keď sa tento plán zostavuje s cieľom zvrátiť tento podvodný proces na globálnej úrovni, postupuje sa takto: – prvý krok – skontrolujeme, kto čo má v jednotlivých krajinách. Som Uruguaj, mám toto, mám toľko vnútorného produktu, mám toľko zlata, mám toľko diamantov, mám toľko platiny, mám toľko vzácnych zemín, mám toto, mám tamto, mám olej, mám zemiaky…. atď.
Som z Argentíny, mám toto, som z Brazílie, mám toto, som z Paraguaja, mám toto, som zo Španielska, mám toto, som z Ruska, mám toto, som zo Spojených štátov, mám toto, a každý dáva, čo má? Prečo je to tak? Pretože nevedeli, kto čo má. Dobre. Odteraz začnete merať ekonomiky, jednu s druhou, prečo, za čo? Vytvoriť jasný proces konvertibility medzi menami, ak tomu rozumiete. Aby sme dali skutočnú nominálnu hodnotu: irackému dináru, zimbabwianskemu zim, samotnému doláru, rozumiete? A na rôzne meny týchto a iných krajín. Preto sú procesy kótovania mien také premenlivé – ocenenia/precenenia a hodnoty rôznych mien v rôznych ekonomikách v poslednom období kolísali nie posledných desať rokov, ale už pred piatimi rokmi, a najmä výraznejšie v posledných dvoch rokoch. Toto kolísanie, táto nestálosť. A to je presne ten moment, kedy sa kto ? Konkurzní agenti, konkurzní úradníci, ktorí sú novými prezidentmi. Čo majú robiť. Čo to je? Urobiť poriadok v dome, zorganizovať, upratať, viete? Zaplaťte dlhy, ktoré treba zaplatiť, zorganizujte krajinu, aj keď to bolí. Rozumiete? Tak dobre.

EMILIO: Aby sme dokázali dostať krajinu na vrchol nového systému, aby bola hodnota krajiny skutočne adekvátna, keď sa kvantum konečne oficiálne zavedie.

INDIA ECO: Kvantum spracúva všetky tieto informácie v reálnom čase, teda všetky premenné, ktoré tvoria tvrdý základ meny každej krajiny. V čom je problém, Emilio?Predstavte si, že hodnotím mince len podľa množstva zlata, ktoré krajina má, všetko je v poriadku, existuje, koľko gramov zlata tu máme, koľko kilogramov, koľko ton, nie je to všetko fantastické, veľmi jednoduché. Ale teraz nemeriame pracovnú silu, výrobnú kapacitu, či má ropu, či má diamanty, či má vzácne zeminy, či má úroveň výrobnej kapacity… či má pitnú vodu; chápete, čo hovorím, či má dobré geologické podmienky na výrobu elektriny, či má… atď. Dobre. Teraz si predstavte, že to vezmem do ruky a začnem načítavať VŠETKY tieto premenné, produkt, ktorý odtiaľ dostanem, má nepochybne oveľa vyššiu hodnotu ako len samotné množstvo zlata, ktoré krajina vlastní, alebo striebra… atď.
Aby som mohol načítať všetky premenné a vytvárať neustály tok informácií, ktoré sú spracovateľné a zmysluplné, potrebujem operačný systém. Masívny, brutálny operačný systém..a to je kvantum. Je to SUPER MEGA POČÍTAČ, ktorý to robí, ktorý zachytáva všetky informácie na globálnej úrovni o všetkom, čo sa deje, o každej aj tej najmenšej transakcii, o každej operácii predaja ropy, diamantov, zlata, ale aj minerálnej vody …. jednoducho o všetkom, čo si len dokážete predstaviť, o štatistikách produkcie každej krajiny atď… atď…
A to všetko sa započítava do QC (kvantového počítača) a QC to vyhodnocuje a hovorí, že táto krajina produkuje toľko a toľko, jej mena má takú a takú hodnotu, jej kapacita je taká a taká a to všetko kolíše, je to premenlivé. Prečo? Pretože nie každý deň vykročíme správnou nohou. Sú dni, keď sa nám darí lepšie, a sú dni, keď sa nám darí horšie. Celý tento proces fluktuácie je tým jemnejší, čím väčšiu rýchlosť toku dát potrebuje na spracovanie všetkých týchto dát, alebo čím väčšia je kapacita všetkých týchto dát, kvantum, kapacita, ktorú má tento makropočítač, tieto tri monštrá, ktoré spracovávajú informácie rýchlosťou, akú si nikto nikdy nedokázal predstaviť.
A čo tieto informácie znamenajú? Štatistiky, sadzby, ktoré nám umožňujú robiť čo? Výpočet toho, čo táto krajina produkuje, koľko produkuje, koľko vytvára bohatstva a čo je základom tejto krajiny. Potom môžeme určiť úroveň konkurencieschopnosti medzi menami, medzi konvertibilitou, medzi jedným národom a druhým, teraz už chápete, ČO je to kvantum? Existujú nejaké pochybnosti?

EMILIO: Áno, dokonale… Teraz začínam chápať určité geopolitické zaostávanie v súvislosti s uskutočňovaním revalvácie, ktoré som cítil už vtedy, keď sme začali hovoriť o Trumpovi, teraz chápem, prečo Trump reindustrializuje krajinu, okrem toho, že to robí preto, lebo aj keby nebolo QFS a zhodnocovanie krajiny, urobil by to preto, lebo si pravdepodobne uvedomili, že celá americká ekonomika je decentralizovaná, vo výrobe smeruje do Číny a východných regiónov a Indie, ale …

INDIA ECO: Je to tu! A vie, že v okamihu, keď sa začne kvantum a všetko sa vyrovná, Spojené štáty…

EMILIO: Budú si vážiť svoj priemysel, svojich pracovníkov, množstvo zlata, vzdelanie každého pracovníka, všetko.

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 98
  Gene Decode a Nicholas Veniamin: Pozitívne slová prezidenta Trumpa a naše modlitby vytvárajú krásny nový svetPriložený prepis z napínavého videa Gene Decode a Nicholasa Veniamina zaznamenaného 1.3.2021  Zásadnou témou je, že neustále vytvárame nádhernú budúcnosť pozitívnymi slovami, činmi, modlitbami a činmi. Ak som to počul raz, počul som to MILION, TRILIÓN krát od každého Majstra, ktorého som kedy študoval a prečítal som si to v…
  Tags: a, to, je, sa, že, v, na, správy
 • 98
  My sme to dovolili?! (2. časť)Prečo? Tak a teraz si skúste odpovedať na otázku, prečo to muselo dôjsť až sem? Pretože je Deep State až tak zlý? Áno, je veľmi zlý, pre väčšinu je dokonca nepredstaviteľne zlý, ale to nie je ten hlavný dôvod! Pretože tu na nás robili všetky možné mimozemskej rasy tisíce rokov svoje experimenty? Áno, to…
  Tags: a, to, sa, je, že, na, v, správy
 • 97
  Juan O Savin o Q-Projekte a Charlie Ward o výstupoch Jima Carreyho ako Joea Bidena (2. časť)NEVEDOMOSŤ NIE JE BLAŽENOSŤ - JE ČAS SA PREBUDIŤ! S DENISE BOLAND, PEPE & CHARLIE WARD 6-15-21 https://www.bitchute.com/video/qX7xQMpz1t9G/ 7:33 Charlie Ward: Bidan, to je pantomíma. Je to prezident korporácie Spojené štáty americké. Korporácia bola v roku 2018 vyhlásená do konkurzu a finalizovaná v roku 2021, teda začiatkom tohto roka. 7:47…
  Tags: to, a, sa, je, na, že, v, správy
Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
jirik
jirik
1 year ago

čtení sice zajímavé, ale důvěra k tomuto finančnímu systému – nula celá nic.

tauri
tauri
Reply to  jirik
1 year ago

taky jsem si hned říkal, co to je za blamáž na lidi.
„či má dobré geologické podmienky na výrobu elektriny“ pokud já vím, tak až by byla volná energie, tak poloha nebude hrát vůbec roli.
Taková velká energie se dá vyrobit i ve vzduchu…
A už vidím, jak by pak bylo velké stěhování národů tam, kde budou jenom velké prachy :))

Zatím mi to pořád zavání něčím, že nebýt takových falešných zpráv a iluzí, tak třeba bychom to jinak nedali vůbec.
Protože i tyto falešné zprávy dají lidem alespoň naději a to utváří realitu..Jenže budoucnost vytvořená na předchozí lži..nevím, zda je to správné řešení. Kdyby alespoň tyto zprávy si občas neodporovali a zapadali logicky do sebe..ale tohle vždy lidi zase jen ujistí, že to nějak smrdí a není vše, jak má být…A pokud jde o soukromý, nevím zda vůbec nepříjdeme kompletně o všechno.
A pokud jde o satelitní spojení, pořád jako technik věřím kabelům a optice víc, než něčemu, co na nás od rána do večera pálí vysoké frekvence o velkém výkonu.
Když vezmu, že StarLink bere namísto klasického přijímače 7W rovnou 120-150Wattů, je něco špatně..
Vyzářený výkon celého města, dá to už několik kilowatt, aby to dosáhlo až k družicím. A pokud bude hodně zařízení, je většinou jasné, že dochází k velkým interferencím a nutnost opakovat odeslání paketů.

Pokud vidím já nějaký přenos, tak subprostorový na bázy éteru…je vlastně jedno, kde člověk bude, jak daleko a zařízení bude normálně a zdravě komunikovat…jenže modulaci, kterou používáme díky mimozemšťanům nelze jen tak změnit a používat dál zařízení, aby lidem přestala škodit, to se musí změnit celá technologie.(lze sice nastavit na úrovni FW, ale stejně nevěřím, že to bude v pořádku a neškodné).
Když lidi dokáží komunikovat telepaticky a nestojí to skoro žádný výkon, proč si necháme zase podstrkovat něco, kde musí být tisíce družic s obrovským vyzařováním…
Když vezmu technologii mimozemšťanů, kteří jsou schopni zachytit jen mysl člověka na stovky kilometrů a okamžitě zmizet, proč nelze takovou techniku mít i mezi sebou?
Zase mi to příjde, jako podstrčení jedné věci dítěti za druhou, aby věřilo, že ta je lepší..

Dovětek na konec:
pokud se budem snažit všichni vymýšlet nové věci, snažit se být tu jeden pro druhého, pak bude onen zlatý věk.
Dokud tu bude jen každý za sebe a hanit se, kdo má víc a hrabat jen pro sebe, já jsem lepší, pořád tu budeme mit nejen předpotopní technologie, ale ani nebudeme žít podle duše a vyššího smyslu..Pořád to bude jen otroctví a kdejaká civilizace námi bude opovrhovat…Protože stejné přitahuje stejné..Až se lidi budou snažit, bude se snažit i druhá strana.
Tohle píšu jen proto, že kdyby zase stejné lidi dostali do ruky novější technologii, na sobě by nepracovali, protože sami vidíme, kam technika zavedla většinu lidstva..Nemá důvod se snažit a být tu jeden pro druhého. Většina parazituje na pár jedincích, kteří něco vymýšlí pro lepší zítřky.

alan
alan
1 year ago

A zase to Zimbabwe.
Minule Venezuela a Iran….

Trapasnici!!!! Chodte s tym uz do ……

alan
alan
1 year ago

Strcte si tieto kvantove sračky do …..

Koho tu idete ohurovat tymito sračkami?
Tu vobec nejde ci to bude robit nejaky sku….veny kvantovy pocitac. Tu ide o system celkovo. Tvorba penazi, ci budu uroky, dane atd.
Kludne by sme si vystacili aj s technikou spred 10 rokov, staci ze nas ludi uz nikto nebude o….bavat.
Ved o to tu ide predsa.

….vraj zimbabwe,…. sa degradujete sami tymito sračkami

tauri
tauri
Reply to  alan
1 year ago

alan:
Nevím, proč se tam stále řeší Zimbabwe…Mohou mít dobré bohatství, ale to, jaké ukrutné nechutnosti se tam dějou už nikde nepíšou, jaké tam mají lidé IQ a co vlastně umí vymyslet..
My, jako češi si umíme ještě stále poradit, alespoň starší generace..zlato nám rozprodali, takže nemáme nic.
afrika má bohatství, ale většinou pro to, aby se měli líp moc neudělají a nevymýšlí, jak by si mohli ulehčit věci.
Jako afriku obdivuji, krásná, nedotčená příroda..Chudoba masivní..ale když někoho trestají, neznají bratra, středověk hadr..
Takže dle čeho se zase usoudí, kdo má větší bohatství?
Ten, kdo má nápady a snahu tvořit, ale nemá zlato, nebo ten, kdo je méně inteligentní, neumí vlastně nic v danné zemi, ale je tam spousta bohatství jiného.

A už vidím tu spravedlnost, kdy lidé budou dostávat peníze..Jedni, co si vzali půjčku, mají už barák postavený, ale se splátkou na 30 let, kterou mu smažou a bude moci cestovat a bude boháč..a pak jsou tu ti, kteří budou chtít teprve stavět, budou si muset vzít půjčku, ale budou muset zase dlouho splácet a být doma na zadku..
Za sebe by bylo ideální, kdyby měl každý nárok na bydlení a ten, kdo si to vybral už má smůlu-tečka.
Je to spravedlivé pro všechny..

alan
alan
Reply to  tauri
1 year ago

Ako vzdy, suhlas a „plusko“.
Este vyssie si pisal, ze same rozporuplne informacie. Presne tak!… akurat potom pride Daniel a napise ti, ze sa zameriavas na detaili, (aspon ze tam mal viac minusiek )
Vsak to potom coho sa mame drzat prebohaziveho?!?!
Nechce sa mi ani pisat ale som rad ked vidim tie lajky a dislajky…. vtedy pookrejem, ze nas normalnych je stale este dost

tauri
tauri
Reply to  alan
1 year ago

alan:
Díky 🙂
On život je jenom o detailech…na detailech se dá odhalit lež, „nedokonalost“, protože lež má vždy nějaké chyby, díry, které nějak nezapadají…A pokud bych tohle přehlížel, jsem spoluviník, nebo kdokoli jiný a je zase jen manipulován, že na všem něco hledá..Přesně takhle se „temnota“ brání, aby tam byla krmena..protože když se ji zbavím, tak přestane být a toho ona se bojí…

Já stále dokona budu zastávat verzi, že dokud si lidi nebudou stát za svým, hledat pravdu naciťováním, racionálním uvažováním a zkrátka co se jim dostane pod ruku, musí nad tím stejně přemýšlet a až pak teprve to si to dát do hlavy..Protože přemýšlení je firewall mysli..Pokud věc zkoumám, přemýšlím, hned vím, jak funguje a mohu ji ovládnout. Je to jako postavit barák na pevných základech a vědět, z čeho stavím, proč to tam dávám. Pokud něco papouškuji, nevím, jak to funguje, ale na netu psali, jsem uplně stejný trouba jako ten, který kouká na tv a je uplně jedno, zda člověk čte duchovní věci, nebo kouká na zprávy..On je od toho, aby přemýšlel a ptal se proč. Buď ovládnu já „věc“ nebo věc ovládne mě, protože se člověk neptá a je zase otrokem. A kdo se neptá, jen podporuje tenhle Matrix..
Je to skutečně informační válka o tom, kdo buď přemýšlí za sebe, nebo zase hledá spasitele v někom jiném..
Hold musíme chtít se snažit všichni přemýšlet..
Jsem rád, že se tu najdou takový lidi a já si jich vážím, dnes jich je skutečně pomálu. Hlavně se držme a podporujme se alespoň tady..

topule
topule
Reply to  tauri
1 year ago

co se týče přeloženého rozhovoru, tak za mě je dost zmatený a zbytečně vše popisované složitě.
Důležité je si uvědomit, že pokud chceme vystoupit z Matrixu, ve kterém všichni žijeme, tak musíme začít přemýšlet jinak. Ne jen pořád materiálně, ale je třeba začít si uvědomovat svých vlastních kvalit, co nám byly dány už před narozením. Myslíme si, jak jsme vzdělaní, ale k čemu je nám, že umíme něco spočítat, dát do tabulky, vyhodnotit, když neumíme to základní, postarat se o sebe a svou rodinu za jakýchkoliv podmínek. Lidé se pořád spoléhají na něco/ někoho, že to za ně vyřeší. Proč neumíme používat telepatii, jak to umí ještě původní kmeny? Místo toho používáme telefony, které nám ničí zdraví. Proč si neumíme vypěstovat vlastní potraviny třeba i v komunitě? Proč neumíme fungovat jako komunita, která se ve všem podporuje? Stali se z nás sobečtí individualisti, kteří sami nedokážou skoro nic. Tam jsme to dnes dopracovali. A to je přesně, co systém chtěl. Rozdělit nás a zneschopnit. Jsme závislí na těch bezcenných papírcích, abychom vůbec přežili.
A když už se tady píše o kvantovém, tak je to hlavně myšleno na úrovni spirituality, duše, ale to je zatím pro mnoho lidí neuchopitelné, protože jsou odpojeni od zdroje. To je ta cesta, co máme teď před sebou. Přechod z materiálna, které člověka nedělá šťastným, do vyšší úrovně vědomí někdo říká 5D někdo 10D, což už je jedno která vyšší dimenze to je.

tauri
tauri
Reply to  tauri
1 year ago

topule:
Promiň, komment mi utekl o něco níž a není přiřazený k Tobě 🙂
Správný je 07/11/2021 o 13:10

jana
jana
1 year ago

takye yase budu niejake kasty, je to tam jasne napisane …
Ako napr.: veta
Zaplaťte dlhy, ktoré treba zaplatiť, zorganizujte krajinu, aj keď to bolí. Rozumiete? Tak dobre.
Cele roky na zdierali a budeme platit dlhy??? Za koho a komu???
Radsej volim vymenny system…

tauri
tauri
Reply to  jana
1 year ago

Asi je více způsobů, „jak se vymanit z Matrixu“ Je to vlastně matrice kódů, které nám programují život…A tento kod byl implementován do kolektivního vědomí lidsva a vždy, když někdo něco chce tahat z venčí, tak se nakazí..Alespoň tak mi to příjde..
Takže jediné vysvobození je přirozená, božská čistota duše, která si odmítá na něco hrát a jedná dle intuice a svého srdce..
Není to světlo, to je špatný překlad..Ale čistota..to je ta rovnováha, kdy odmítá nadržovat jak jedné, tak druhé straně..je to něco mezi tím a spojuje obě energie naráz tak, aby tam nebyl boj.
Ale ano, vše je nejspíš o tom snažit se a být samostatný, žít v rovnováze a podle srdce, protože jenom srdce vidí za každou masku.
Ale víc nevím a nedokážu posoudit. Každý na to nějak musí přijít a třeba nakonec i já jednou zjistím, že to nebylo uplně ono..Jen píšu zatím své závěry, každý jsme ovlivněný Matriem, který je nad naše chápání.

A jasně, začíná to školou, bojem, kdo je lepší a že jediná komunikace je slovní, psací..Takže kdo má svůj názor, zachová si svoji telepatii..Kdo uvěří, že je to jen tohle jediná komunikace, odstřihne se od toho a vlastně přestal věřit, že jde komunikovat telepaticky a tím pádem čemu nevěřím, to není a nefunguje..Na to se člověk nesoustředí..
V prvné řadě je to vše důmyslně udělané, aby lidé byli líní a přestali myslet a dělali to za ně druzí..Počínaje televizí..
Člověk jde z práce vyřízený, protože dával a teď potřebuje dostávat..To je JIN.
No a namísto, aby u toho přemýšlel a třídil si info, tak jen přijímá a je jedno co, protože každý potřebuje i dostávat a toho oni využívají.
Znají důmyslně lidskou psychiku tak, aby si toho časem lidé už přestali všímat a brali to jako standart. Když jim dám na výběr, budeš dělat jen ve fabrice, nebo pro hloupého šéfa, který ví víc, tak zase člověk uvěří, že na víc nemá a nemá ani oni hodnotu..A kdo na víc nemá, nemá větší cíle, takže ani nedosáhne na vyšší level a intuici.. A proč lidé neumí používat telepatii? Protože si lidé myslí, jak jsou úžasní a každý je musí obdivovat, ale zapoměli, že nejsou jediní, takže pýcha. Až si lidé uvědomí, že to není jen o nich a jsou tu i pro druhé, pak budou naslouchat i druhým. Protože budou chápat slovíčko zřím Tě a cítím Tě/vnímám. Že člověk se chce napojit na druhého a vnímat jeho pocity..
To je to, proč neumí telepatii, protože se mnoho lidí zajímá jen o sebe.

Jenže ta doba s očkovanými bude ještě težká a pokud se neprobudí, obávám se, že lepší zítřky budou až tehdy, pokud ve velké míře vymřou a pak se teprve zvedne frekvence lidstva, protože konečně tu budou ti, co žijí intuicí a srdcem a nikdo je najednou nebude peskovat, brzdit a jakkoli omezovat…i když je na každém, zda se nechá, ale stejně i kdybysme je neřešili, stále se s nimi budeme stýkat a nějak budem omezeni, ať už pracovně, ve vlaku, na úřadě, ale zatím se tomu nevyhneme.

Meno * nagualista
Meno * nagualista
1 year ago

Totální nesmysl v případě, kdy vypnou sítě a to se spolehněte, že je (DS) vypne všechny sítě už tuto zimu i v ČR a několikrát. No a čímčará, čím, zaplatím službu nebo zboží ???

Pro směnu ( barter) proto existuje i bez sítí relevantní protihodnota a tou je už po tisíce let zlato, stříbro, platina , paládium, nikoliv iluze , fikce a sliby na jakémsi pofidérním QFS , který zase nějaký satanista bude manipulovat a balíkovat se na nás ostatních . Víra ve finanční systém starý či nový se díky zvyšující se inflaci, digitalizaci, manipulací prostě hroutí a zhroutí se k bodu mrazu a kdo si včas nenakoupí drahé kovy, aby měl alespoň na mléko, tak je bez šance mít šanci.

tauri
tauri
Reply to  Meno * nagualista
1 year ago

Na prvním místě se bude obchodovat s jídlem, oblečení a jinými potřebami, které nyní dochází. Bude jistě zájem o kamna, dřevo a teplé věci..Mnoho rodin bydlí v paneláku, takže teplo z teplárny a na vesnicích už je převážná část vytápění tepelným čerpadlem.

Kdo z dnešních lidí má nějaké zásoby? Spousta lidí má zásoby tak na 2-3 dny, protože jsou zvyklý, že kaufland mají za barákem..
Baterie, benzín bude komodita..Někdo možná alkohol, čokoláda..
Možná přeháním a nemám takovou paměť, ale koukám na windy.com a tam vidím, jak teplota klesá dost dolů i v jiným oblastech..Čína, Alžírsko, Florida, Mexiko Saudská Arábie..
A když si vezmu, že zase někam nedotéká plyn, lodě stále nepouští do přístavů..vidim tady velký špatný.
Opravdu onen spouštěč může být zima..až lidi přestanou mít pohodlí a jistotu, tak pak se možná probudí, že se spoléhali na vládu a ne na sebe. Ale ne všichni..zase z toho budou samozřejmě vinit jen druhé, ale to, že neměli zásoby už neokecají.

tauri
tauri
Reply to  Meno * nagualista
1 year ago

Hlavně kdo pak určí, co má jakou hodnotu…Nějak to musíme alespoň cítit..
V prvé řadě pokud bude problém, peníze nám budou za jídlo k ničemu.
A když budeme mít jídlo, stříbro většina z ospalců nemá..
Takže zase, budeme moci směňovat nejspíš pouze s těmi, kteří to mají stejně jako my..Ale pokud bedeme mít zásoby (obě strany), nebude vlastně co měnit..Takže z toho mi plyne, že lidi bez zásob nebudou mit ani za co směňovat a budou nám k ničemu. Takže budou moci akorád rabovat, nebo v lepším loudit po druhých.

Je jasné, kdyby obě strany měly každý něco, co by mohly měnit, nebo si půjčovat mezi sebou tak všichni by byli šťastní, protože ne každý může mít vše..To není ani možné z úložných prostor, tak ani finančních.
V tomhle duchu je možné už přemýšlet..spojovat se s těmi, co to mají stejné, jako my a popř. si napsat seznam, co kdo může koupit, aby to každý neměl dvakrát.

Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK