Slobodne vyjadrujem svoje myšlienky a city

06/05/2021

Občas mávame pocit, že sme chytení v „sieti života“ a že životné okolnosti nám nedovolia konať inak. Zakaždým, keď si uvedomím že mám moc byť slobodný/á, výsledkom bude sloboda. Pre všetko v živote sa rozhodujeme sami a máme možnosť svoje rozhodnutia napraviť, opraviť, vziať späť atď. Svoje myšlienky máme pod kontrolou my, takže môžeme byť šťastní v akýchkoľvek podmienkach.
Ak sme sa teda pre niečo 100 % rozhodli a NECHCEME to vrátiť späť (zmeniť), tak sa zamerajme znášajúc dôsledky našich rozhodnutí na to pozitívne 🙂.
Nezačínajme prosím vetu slovom „Musím…“, zastavme a zadržme. Pozrime na iné možnosti a voľme viac slová ako „chcel/a by som, potešilo by ma, zraňuje ma, mám k tomu odpor, ale kvôli Tebe to urobím (a s radosťou, lebo si to TY/ste to vy :-))“ .
Pokúsme sa dnes niečím potešiť a prekvapiť „svoju polovičku“, niekoho zo spolupracovníkov, priateľov, deti, naše mamičky, či otcov a pod…. 🙂
Želám deň plný slobodne vyjadrených citov, úprimnosti a prekvapení 🙂.
Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 99
  Ženy buďme radostné a spontánne – po takých bude pravý muž túžiť - II. dielPrestaňme sa hrať na to, že všetko zvládneme, všetko dokážeme a tak sa stávame mužatkami tejto doby – takéto ženy muži nepotrebujú. Muži chcú byť Muži - obletovaní, chválení, čičíkaní, hýčkaní, mojkaní atď– viete predsa že muži sú ako deti (to je na chválu – i my ženy sa to…
  Tags: a, to, sa, že, posolstvá, pre, dušu
 • 97
  Všetko sa deje tak, ako sa má a v pravý časDokážeme veriť? Máme skutočnú vieru?Dokážeme určité životné situácie naozaj s VIEROU odovzdať smerom hore?Dokážeme uveriť tomu, že všetko sa deje tak, ako je to pre nás najlepšie a nemusíme všetko dostať hneď tu a teraz?Meňme svoj postoj z NETRPEZLIVOSTI na TRPEZLIVOSŤ, nekonajme zbrklo, prijímajme veci, udalosti i deje tak ako…
  Tags: a, sa, v, posolstvá, pre, dušu
 • 97
  Ženy buďme radostné a spontánne – po takých bude pravý muž túžiť - I. dielMnohé z nás si myslia a v podstate tento svet cez médiá, reklamu a podobne nám to i dokazuje, že muži túžia po dokonalom tele, perfektnom sexe, dobrom pive a to im stačí. Tomu, či je to pravda, alebo nie sa budem venovať v inom príspevku, lebo tento by mal…
  Tags: a, sa, to, že, posolstvá, pre, dušu

1 Komentár

 1. Raamil

  ja osobne by som to nenazval „…niečím…“ pre dušu. Dušu nepoznáte. …ale skôr náladami mysle a emócií. To je presnejšie.

  Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here