Svedectvo zasvätenca Jamissona Nerudu: Spúšťače vedomia (1)

08/05/2021

Druhý rozhovor s Nerudom pod pseudonymom Dr Anderson

Odkaz na prvý rozhovor

Anne: Skôr ako začneme dnešné zasadnutie, chcela som vám dať vedieť, že som si vypočula kazetu z včerajšieho večera a pomocou nej som formulovala nové otázky. Všimla som si najmä, že som svojimi otázkami chodila iba okolo. Dnes večer sa pokúsim byť sústredenejšia. Takže vás chcem len varovať, že ak znova odbočím, pripomeňte mi, aby som sa vrátila k téme; v poriadku?

Dr. Anderson: Budem robiť všetko, čo je v mojich silách … hoci si nie som istý, ktorou cestou sa chcete vydať.

Anne: No, myslím, že by som sa chcela viac sústrediť na Tvorcov Krídel a ich časovú schránku.

Doktor Neruda: To je v poriadku. Najprv mi však dovoľte objasniť niektoré body.

Nálezisko Ancient Arrow bolo pôvodne označené ako „Extraterrestrial Time Capsule“ (CTE). Podľa mňa si však nemyslím, že je to časová kapsula.

Sarah: Dobre, tak začnime. Takže, čo konkrétne si myslíte, že to je?

Doktor Neruda: Nálezisko je súčasťou väčšej štruktúry, ktorá je vzájomne prepojená spôsobmi, ktorým nerozumiem. Vieme, že na Zemi bolo postavených 7 miest, pravdepodobne v priebehu 9. storočia .

Vieme, že tieto miesta majú obranný účel, a vieme, že plánovači týchto miest sa prezentujú ako nositelia kultúry a sú s najväčšou pravdepodobnosťou predstaviteľmi Ústrednej rasy.

Sarah: Veľa som počula o obrannej zbrani. Ako si však môžeme myslieť, že hudobné artefakty a nástenné maľby môžu byť súčasťou obrannej zbrane?

Doktor Neruda: Z našich stretnutí o jasnovidectve na diaľku vieme, že tieto miesta, ktoré vytvorili Tvorcovia krídel, sú viac ako obranná zbraň. Pretože inak, ako zdôrazňujete, by kultúrne predmety nemali zmysel. Prítomnosť týchto predmetov by však nedávala väčší zmysel, ak by nijako nesúviseli s cieľmi obrannej zbrane. Predpokladal by som, že ide o spúšťače DNA.

Sarah: Myslíte tým, že by aktivovali niečo v našej DNA, ako ste to opísali včera v noci?

Doktor Neruda: Áno. Je to správne.

Sarah: A čo to má spoločné s obrannou zbraňou?

Doktor Neruda: Naša hypotéza bola, že kultúrne objekty, ak sú študované alebo skúmané, nejako aktivujú časti našej DNA. Neboli sme si istí týmto účelom, ale myslím, že to má niečo spoločné so stimuláciou našej fluidnej inteligencie a vytváraním zmyslových vstupov, do stavu spánku v našej centrálnej nervovej sústave.

Sarah: Prečo? Máte hypotézu?

Doktor Neruda: Pravdepodobne zlepšenie centrálneho nervového systému by malo zefektívniť obrannú zbraň.

Sarah: To, čo hovoríte, je dosť mätúce. Budem ale odolávať pokušeniu vstúpiť do neurologického diskurzu aj tak o tom každopádne nič neviem. Povedzte mi viac o svojej úlohe v časovej schránke Tvorcov krídel, alebo ako to nazvať.

Doktor Neruda: Pre väčšiu presnosť a dôslednosť ho môžeme nazvať Ancient Arrow nálezisko. Ako som už povedal predtým, nemyslím si, že je to časová kapsula.

Aby som odpovedal na vašu otázku, pracoval som s počítačom, ktorý sme nazvali ZEMI, a ktorý nám pomohol preložiť údaje obsiahnuté na optickom disku nájdenom v 23. komore náleziska. Obsahuje texty, symbolické znázornenia, matematické rovnice a to, čo sa ukázalo ako hudobné súbory.

Hneď ako bolo miesto nájdené, zameral som sa na dekódovanie optického disku, dešifrovanie interných údajov a snažil som sa čo najviac zaistiť jeho použiteľnosť pre BST. (pozri 1. rozhovor )

Sarah: Niektoré údaje boli použité na BST?

Doktor Neruda: Nie priamo. Aspoň nič, čo som čítal. Text mal skôr filozofickú povahu. Bol som prvý, kto čítal ich jazyk. Po odomknutí optického disku sme vytlačili 8 045 strán symbolov, podobne ako tie v ich umeleckých dielach, ale rozmanitejšie a v niektorých ohľadoch zložitejšie.

K dispozícii bolo 23 kapitol s textom, alebo symbolmi a každá mala asi 350 strán. Prečítal som si prvú časť, alebo prvú kapitolu tohto textu a bol som ohromený, keď som si uvedomil, že existujú časti textu – úvodu – ktoré som dokázal čítať iba ja. Toto bolo ďalšie potvrdenie, že som mal úlohu pri zverejňovaní týchto informácií.

Sarah: Chcete mi povedať, že text zmizol po prečítaní, alebo že ste ho odstránili?

Doktor Neruda: Je stratený. Vymazal sa.

Sarah: Takže správu mohol vidieť iba ten, kto to videl ako prvý?

Doktor Neruda: Áno.

Sarah: A čo bolo v tom texte?

Doktor Neruda: Ak chcete, môžem vám predniesť presné slová, ale môže to trvať niekoľko minút.

Sarah: Dajte mi zhrnutie. Doktor

Neruda: Podstata tohto úryvku potvrdila to, čo už ACIO vedelo, konkrétne to, že Animovia boli v roku 2011 poslaní na Zem s cieľom skúmania. Bolo to napísané ako varovanie. To uvádzalo, že Tvorcovia krídel nainštalovali na Zem obrannú zbraň, vďaka ktorej bola planéta neviditeľná pre sondy Animus.

Sarah: Neviditeľná? Ako?

Doktor Neruda: Nebolo to vysvetlené veľmi presne.

Napísali, že vyššie frekvencie vychádzajú z centrálneho vesmíru a že týchto 7 miest tvorilo kolektívnu technológiu, ktorá nejako koordinovala tieto frekvencie alebo tieto vyššie energie, ktoré spôsobovali zmenu vibračnej štruktúry planéty a planetárny život mohol prežiť zmenu a zostať nezistiteľným pre Animusov.

Sarah: Všetky formy života?

Doktor Neruda: Technicky to text nehovorí.

Sarah: A bolo to viditeľné iba pre vás?

Doktor Neruda: Áno. Prevádzkovateľ ZEMI nenašiel po tejto časti textu žiadny znak. Úplne zmizla.

Sarah: Čo ďalšie tam bolo?

Doktor Neruda: Potvrdilo sa, že sme boli v kontakte s Centrálnou rasou a že chcú, aby sa kultúrne artefakty týchto 7 miest zdieľali s verejnosťou. Tieto prvky súviseli s účinnosťou obrannej zbrane.

Sarah: Na akej úrovni?

Doktor Neruda: V tom zmysle, že materiály aktivovali aspekty našej DNA, ktoré by uľahčili, alebo možno umožnili zmeny. Ale nie som si istý, pretože boli trochu neurčité.

Sarah: Takže ak si prečítam ich filozofiu, mám dokázať byť neviditeľná?

Doktor Neruda: Myslím si, že je to viac holistické. Zanechali po sebe poéziu, hudbu, obrazy, ba dokonca aj slovník. Zdá sa mi, že všetky tieto prvky sú okrem filozofie prepojené.

Tiež navrhujem, aby sa niečo zásadne zmenilo, keď sa tieto materiály absorbujú, a možno táto zmena, nech už je to čokoľvek, rezonuje s technológiou týchto 7 lokalít.

Sarah: Mne to znie pritiahnuté za vlasy. Prečo tomu veríte?

Doktor Neruda: Absorboval som tieto materiály a všimol som si zmeny.

Sarah: Ako napríklad?

Doktor Neruda: Opustil som ACIO. Pre mňa je to najväčšia predstaviteľná zmena.

Sarah: Stále mi nehovoríte, že veci, ktoré ste čítali, vás priviedli k tomu, aby ste išli do opačného tábora, že?

Doktor Neruda: Bola to kombinácia mnohých vecí, ale určite to ovplyvnilo moje rozhodnutie. Čítali ste, čo som vám nechal minulú noc?

Anne: Dobre, včera večer ste sa zmienili o tom, že vás Tvorcovia krídel nominovali za svoju spojku. Tiež ste povedali, že chcú, aby ste boli ich spojkou, pretože Fifteen bol v kontakte s Corteom, môžete to rozšíriť?

Dr. Anderson: Zdá sa, že som bol v súčasnosti vybraný ako ich hovorca, a to nielen preto, aby som pomáhal prekladať ich texty, maľby a obrazové symboly, ale aby som na tieto veci upozornil aj verejnosť.

Inými slovami, nemyslím si, že by Tvorcovia krídel chceli, aby sa obsah ich časovej kapsuly nachádzal v hlboko tajnom úložisku v útrobách bludiska.

Pre Fifteen tvorcovia krídel cítili, že je príliš spojený s Corteom, aby mohol objektívne posúdiť ich časovú kapsulu a prísť na to, ako ju dostať do povedomia verejnosti. Pamätajte, že Fifteen má iba jednu ambíciu úspešne nasadiť BST.

Pokiaľ by časová schránka Tvorcov krídel tento vývoj urýchlila alebo uľahčila, Fifteen by sa o Tvorcov krídel mimoriadne zaujímal. Pokiaľ tak neurobili, je pravdepodobné, že Fifteen by projekt odstavil a umiestnil by ho hlboko do žalára labyrintovej skupiny.

Kultúra a filozofia boli dôležité pre Fifteen, ale iba pre osobné ciele... Vo výskumnej agende Labyrintovej skupiny nemali miesto, pokiaľ nejako priamo neovplyvnili vývoj interaktívneho cestovania v čase.

Anne: Ale nehovorili ste, že v procese dekódovania a prekladu ich jazyka sa vaša inteligencia rozvíjala, a tým by sa stala flexibilnejšia voči obmedzeniam v cestovaní v čase?

Dr. Anderson: Nemyslím si, že je to otázka inteligencie. Myslím si, že to bolo skôr multidimenzionálne vedomie, alebo schopnosť vnímať vyššie cesty vedomia, čo je hádam forma inteligencie .

Zdalo sa mi, že Tvorcom krídel išlo predovšetkým o rozvoj celostného vnímania zmyslov a že dôvodom, pre ktorý zakódovali svoj jazyk, bol vývoj týchto zmyslov v najvyššej miere. V skutočnosti tvrdím, že schopnosť interaktívneho cestovania v čase si vyžaduje 7 viacrozmerných senzorických pohľadov. Nedá sa to urobiť v 3 dimenziách a 5 zmysloch normálneho ľudského vedomia.

Anne: Ale napriek tomu … Ak ste mali tieto zlepšenia vo svojom vedomí, alebo inteligencii a mysleli ste si, že sú nevyhnutné pre rozvoj BST, prečo vás Fifteen nepočúval?

Dr. Anderson: Počúval … Je to tak, že nesúhlasí s mojou teóriou. Od chvíle, keď som spomenul, že som v interakcii s Tvorcami krídel, zdalo sa, že pohŕda mojimi tvrdeniami.

Anne: Čo o týchto interakciách, ho presvedčilo, že ste boli zavádzaní alebo že ste neboli čestní?

Dr. Anderson: Bol som jedným z prvých, kto čítal a porozumel ich jazyku. Len čo sme prelomili kód na optickom disku, uviedli sme viac ako 8 100 strán hieroglyfov, ako sú tie, ktoré obsahuje ich umelecká tvorba, až na to, že boli rozmanitejšie a v niekoľkých príkladoch aj oveľa zložitejšie. K dispozícii bolo 23 kapitol textu, alebo hieroglyfov. Každá pozostáva z približne 350 strán.

Prvý segment tohto textu som dekódoval pomocou verzie sumerského prekladového indexu, ktorú som zostavil, aby som získal prístup ku kódu pre optický disk. Keď som však začal text dekódovať a prekladať, začal som chápať kultúru Tvorcov krídel. Mali filozofické prejavy, ktoré boli fascinujúce na čítanie …

Anne: Čítala som tie, ktoré ste mi nechali, nepamätala som si väčšinu z toho, čo povedali. Pôsobili príliš abstraktne. Mali vplyv na moje myšlienky … Dokázali ma uspať zakaždým, keď som sa ich pokúsila prečítať.

Dr. Anderson: Viem, že sú trochu intenzívni, ale musíte uznať, že sú veľmi zaujímaví a reprezentatívni v tom, ako budú ľudia – alebo aspoň niektorí ľudia – uvažovať o 750 rokov. Sú to doslova jediné svedectvá o našich budúcich systémoch viery.

Ale to, čo som chcel povedať predtým, je, že nemajú iba filozofiu, ale majú aj poéziu a notový zápis. Začal som teda teoretizovať, že každá miestnosť má súbor predmetov: obraz, báseň, filozofickú reč, hudobnú kompozíciu a artefakt (objekt), ktorý nesie konkrétnu správu, alebo tému. A že kapsula bola navrhnutá tak, aby sa dala pochopiť spojením týchto tém, rovnako ako som spojil 23 hlavných symbolov obrazov pre prístup k optickému disku.

Anne: A čo si myslíte, aké bolo posolstvo, ktoré sa snažili odovzdať?

Dr. Anderson: Neviem. Dekódovanie sme dokončili až potom, keď som odišiel. A odkedy som odišiel, podarilo sa mi dekódovať väčšinu 3. komory. Artefakty nájdené v každej miestnosti však stále zostávajú záhadou. Vo väčšine prípadov ich naša technológia nemôže ani sondovať, aby určila, ako a kde ich aktivovať.

Anne: Ale máte kópiu 8 900 strán textu?

Dr. Anderson: Áno

Anne: Môžem ich vidieť?

Dr. Anderson: Áno, ale to nie je to, čo pri sebe nosím.

Anne: Stále nechápem, prečo to všetko komplikované kódovanie a dekódovanie a sumerské prekladové indexy. Dobrý bože ! Sú to ľudia, však? Prečo nehovoria len anglicky, alebo aspoň s jednou z ich variácií? Myslím pred 750 rokmi, ľudia hovorili v podstate rovnakými jazykmi, aké sa používajú dnes. Prečo by sa dramaticky zmenili za 750 rokov?

Dr. Anderson: Môžem len predpokladať, že ak by účelom časovej kapsuly bolo nejako aktivovať vyššie schopnosti učenia, alebo inteligencie, potom by možno bola kapsula zámerne zakódovaná, aby sa vynútilo dekódovanie.

A tento proces dekódovania by spustil aktiváciu. Keby to robili jednoducho v angličtine, alebo inom dnes známom jazyku, unikla by nám aktivácia našich najvyšších schopností. Toto je moja hypotéza.

Anne: Včera ste povedali, že týmto spôsobom je preložených iba asi 7% textu, a to po mesiacoch práce po objavení indexov prekladu. Ak máte takúto technologickú silu vo výpočtovej technike, prečo nemôže Labyrinth Group dekódovať a preložiť túto objemnú masu textu pomocou dekódovacieho kľúča?

Dr. Anderson: Je to komplikovanejšie.

Jazyk Tvorcov Krídel je založený na 98 rôznych hieroglyfoch v porovnaní s 26 písmenami našej abecedy.

Databáza prekladových indexov bola použitá na celý text, našli sme však toľko nedôsledností v sémantike, že je skutočne nemožné dôverovať verzii počítačov. Ich jazyk je oveľa presnejší ako náš, preto je citlivejší na presnú sémantiku.

Kvôli rozdielom v sémantike bolo potrebné preklad vykonať ručne. Čo si vyžadovalo testovanie, alebo overenie významu asi každých 5 slov v štruktúre viet a odsekov, do ktorých boli umiestnené. Jediný spôsob, ako sa to dalo urobiť, bol vlastne ja a môj kolega, ktorý mi pomohol zostaviť prekladový manuál.

Anne: Stále sa mi zdá, že iba 7% ich textu trvalo strašne dlho …

Dr. Anderson: Ale pri každej stránke textu sme strávili zhruba 20 hodín; museli sme byť opatrní, aby sme zabezpečili presný preklad. Preklad je kľúčom k užitočnosti časovej kapsuly a nemá zmysel sa ponáhľať a vyvodiť nesprávne závery z dôvodu chýb v sémantike, alebo preklade.

V našich prekladových indexoch existuje veľa dimenzií, v ktorých je možné robiť chyby, a to na všetkých úrovniach; ak sa im nevyhnem, skombinujú alebo zosilnia v preklade ďalšiu úroveň. Napríklad pre každé písmeno, alebo hieroglyf sú napísané indexy, pre každú kombináciu písmen jeden. Pre abecedu s 98 znakmi si môžete predstaviť rôzne kombinácie písmen. K dispozícii sú tiež indexy pre štruktúru vety a jeden pre sémantický kontext.

A na prvom mieste týchto premenných musíme brať do úvahy linearitu jazyka, alebo jeho postupnosť. Ako som už uviedol skôr, text nebol iba prózou. Nechýbal ani notový záznam a poézia. Preto sme sa opýtali, pre každý z 23 textových segmentov preklad schopný rozlíšiť všetky nuansy prózy a poézie a hudby.

2. časť

Zdroj

Zdieľať článok

Podobné články

 • 84
  Svedectvo zasvätenca Jamissona Nerudu: Cestovanie v čase (3)3.ČASŤ Anne: Počas prestávky som sa vás opýtala na sieť tajných organizácií, ktoré ste spomenuli a ktorých súčasťou je ACIO. Môžete mi povedať viac o tejto sieti a jej programe? Dr. Anderson:  Existuje veľa organizácií, ktoré majú ušľachtilý exteriér a tajné vnútro. Inými slovami, majú externé programy, ktoré prezentujú svojim zamestnancom, členom…
  Tags: a, sa, je, že, to, na, v, som, by, ich
 • 84
  Technológia Avatar (1)Predstavte si, že môžete brázdiť cudzie svety s nepriateľskými obyvateľmi a drsným prostredím a nestretnúť sa so žiadnymi hrozbami pre vás ani pre vaše blaho. Randy Cramer hovorí o technológii avatarov, ktorá prenáša vedomie operátora do synteticky vytvoreného tela, ktoré je ideálne na to, aby sa v nich darilo žiť…
  Tags: a, je, to, ako, v, sa, na, s, že, si
 • 83
  Technológia Avatar (2)2. ČASŤ Emery: A kto používa tento druh technológie? Randy: Najvyspelejšie vojenské jednotky v skrytých činnostiach vojenského vesmírneho programu. Nešlo o technológiu, ku ktorej som sa priblížil, kým som nebol v jednotke špeciálnych síl na palube Farragutu, čo je vozidlo na nasadenie operácií špeciálnych síl, ktoré má jedny z najpokročilejších technológií,…
  Tags: to, a, sa, by, v, že, je, ako, na, alebo
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Czech CS English EN French FR German DE Slovak SK