Úvaha o dianí…

Úvaha o dianí…

Skúsme si položiť otázku: „Veríme v nejakú vyššiu Silu, či Boha? „Ak áno, veríme v to, že existuje aj jeho protipól a teda zlo, či temno? Položme si ďalšiu otázku: Kto (čo) má vládnuť vo svete? Láska? (BOH?)Tak pokračujme v kladení otázok: Čo vládne dnes medzi nami? Je to Láska? Alebo jej protipól? Odpoveď je: STRACH.STRACH= zlo, STRACH=temno. Na koho strane sme? Komu slúžime ak sa bojíme? Moje slová smerujem k uvedomeniu si nášho prežívania (vnútorný svet) nehovorím o tom, ako sa máme chovať navonok, to je samozrejmé… rešpekt a úcta (len aby sa v tom strachu nestratili)…Veľa ľudí možno kladie otázku smerom von: „Kde je teraz Boh? „Ale skúsme si položiť otázku smerom dnu: „Kde bol doteraz u mňa Boh? Kde je teraz u mňa Boh? „Kto vládne? Komu slúžim? „Dni naplnené pokojom, aj keby blesky z neba padali nám prajem….Je len jedna cesta……S Láskou Tatiana

Zdieľať článok

Podobné články

 • 73
  Bojíš sa? Neveríš?Dnes som sa budila s tým, že je tu potrebné znovu položiť ľuďom otázku.Bojíš sa?Neveríš?Ak máš strach, bojíš sa, že….zomrieš, ochorieš, budeš bez príjmu, že ti neuveria, že o niekoho, či niečo prídeš….,tak odpoveď je, že… NEVERÍŠ….UVEDOM si to!Neveríš, že Boh je nápomocný ?Neveríš, že Bohu záleží na Tebe, robí…
  Tags: že, a, sa, je, na, boha, ak, si, v, to
 • 67
  Zbavujem sa strachov, mám pevnú vieruVšetky strachy sú založené na myšlienke neviery v seba a „najvyššiu silu“. Máme pocit, že som na to sám, JA to nedokážem, JA to nezvládnem, JA to nedosiahnem, to sa neskončí dobre atď.Treba si uvedomiť jedno, že som pod ochrannými krídlami „najvyššej sily“ a tá si želá len naše vlastné…
  Tags: to, a, sa, v, je, že, ak, si, na, strach
 • 66
  Naša životná cestaKaždý z nás prichádzame na svet s nejakou úlohou, každý máme slobodnú voľbu a sme si strojcami svojho šťastia. Pri zásadných dianiach, pri veľkých dejoch sú nejaké predurčenia, ale aj tak nás nikto a nič nemôže donútiť ísť inak ako my chceme. Vždy to budú už sto krát spomínané dva…
  Tags: a, to, sa, je, v, posolstvá, pre, dušu
Úvaha o dianí…

Bojíš sa? Neveríš?

Dnes som sa budila s tým, že je tu potrebné znovu položiť ľuďom otázku.
Bojíš sa?
Neveríš?
Ak máš strach, bojíš sa, že….zomrieš, ochorieš, budeš bez príjmu, že ti neuveria, že o niekoho, či niečo prídeš….,
tak odpoveď je, že… NEVERÍŠ….
UVEDOM si to!
Neveríš, že Boh je nápomocný ?
Neveríš, že Bohu záleží na Tebe, robí všetko preto, aby Ťa zachránil i uchránil a má na to svoje cesty i spôsoby?
Neveríš sebe?
Neveríš, že si dostatočne dobrý a s jeho mocou i pomocou dokážeš všetko?
Neveríš, že všetko je možné?
Spýtam sa ešte inak:
Veríš v Boha?
Veríš Bohu?
Veríš v neomylnosť božích zákonov?
Ak ÁNO, tak sa prestaň báť.
Dodržuj božie, nie svetské nariadenia.
Ľudia klamú, hrajú sa na Boha a pomoc, predávajú zlo v peknom obale a s obrovskou reklamou.
Boh nič nepotrebuje, on len je.
Ale my potrebujeme Boha, aby sme boli.
Je čas zahodiť strach a odovzdať sa s vierou. Skočiť a dovoliť si kdekoľvek kedykoľvek a čokoľvek riskovať.
Ak to nedokážeš nemáš vieru.
Pracuj na tom.
Hľadaj Boha a začni s ním úzko spolupracovať.
Prajem pekný deň, naplnený vierou, radosťou, bez strachov.
S Láskou Tatiana Mintálová

Zdieľať článok

Podobné články

 • 87
  Zbavujem sa strachov, mám pevnú vieruVšetky strachy sú založené na myšlienke neviery v seba a „najvyššiu silu“. Máme pocit, že som na to sám, JA to nedokážem, JA to nezvládnem, JA to nedosiahnem, to sa neskončí dobre atď.Treba si uvedomiť jedno, že som pod ochrannými krídlami „najvyššej sily“ a tá si želá len naše vlastné…
  Tags: to, a, sa, v, je, že, ak, si, na, strach
 • 83
  Poznám svoju cenu a verím siČasto sa nám namiesto slova „verím“ derie na jazyk slovko „dôverujem“. Je to, to isté? Môžeme dôverovať sebe? Odpoveď znie: Nemali by sme! Mali by sme VERIŤ! (dôverovať môžeme druhému, za koho neručíme 🙂 ). Zamyslime sa len trošku nad tým. Keďže so sebou žijeme celý život 🙂, mali by…
  Tags: a, sa, je, to, i, ak, si, posolstvá, pre, dušu
 • 80
  Prílišná zodpovednosťSo zodpovednosťou, strácame detskosť.S detskosťou rastie viera..Viera v zázraky, ktoré sú skutočné, v skutočnosť, ktorá je zázračná….Nezabúdajme na jedno, že aj prílišná zodpovednosť sa stane blokom, alebo bariérou v pohybe vpred a napredovaní, aj keď pritom vyzerá tak nevinne a pravdivo.A vo chvíli uznania, sa stáva strašiakom a blokom.Zachovávajme si…
  Tags: a, je, v, sa, všetko, viera, s, si, tak, na
Ako prebieha Boží súd?

Ako prebieha Boží súd?


Sme uprostred Božej žatvy, čistenia Zeme a prebieha to bez toho či si to uvedomujete, alebo či to chcete. Sme na počiatku tisícročnej ríše, v ktorej odpadne všetka tá temnota, ktorá nás doteraz sužovala. Všetko bude teraz vyvedené na svetlo, aby sa súdilo. Všetko škodlivé a neprosperujúce musí zaniknúť a stať sa novým. Napadli vám ľudia vo vláde? Nebojte, ani jeden z nich neunikne pred Božou spravodlivosťou. Všetko bude iné ako doteraz; teraz sa už nedá ujsť pred spravodlivosťou. Tlak svetla čoraz viac tlačí na Zem a pod týmto tlakom vyjde všetko na povrch. Aj to čo by radšej zostalo skryté. Ale ako to celé prebieha?

Nepredstavujte si to ako veľký bum, ktorý sa udeje v sekunde. Je to proces a teraz sme v jeho finálnej fáze. Zároveň to každého zasiahne inak, podľa jeho vnútorného stavu a vnímania. Každý sme iný, prežívame veci iným spôsobom a preto to zasiahne každého jemu vlastným spôsobom. Každý sa rozsúdi sám na základe svojho vnútorného stavu. Väčšina si ani neuvedomuje, že v nejakom súde sme. Preto tu máme celý Covid a vypäté spoločenské situácie. Sú to plány temnoty, ktorej bolo dovolené ich uskutočniť, pretože pod tlakom sa každý musí prejaviť a ukázať sa aký je.

Predtým sme si každý spokojne žili svoje životy a starali sa o bežné záležitosti každého dňa ale tým, že nám tu do života vstúpila takáto situácia, boli sme nútení zachovať k tomu postoj. Takže to, či žijete normálny život, alebo chodíte s troma rúškami napovedá viac ako sa zdá. Ukazuje to či počúvame rozum, alebo cit. Či sme zameraný na hmotu, alebo sme deti svetla. Čím viac sa svetlo približuje k Zemi, tým viac sú ľudia pod týmto tlakom nútení priznať farbu. Súčasťou súdu sú informácie, ktoré nám pomáhajú vybrať si stranu a zaujať postoj. Či veríme zapredaným médiám, alebo používame vlastné vyciťovanie, dušu. Inak povedané či ideme s prúdom, alebo sme „konšpirátori“. V tom všetko vidno, na ktorej strane stojíme. Preto všetky tie útoky, a preto sa všetko mávnutím ruky označí za konšpiráciu. Preto sa živí v ľuďoch strach. Preto sa čoraz viac osekáva sloboda. Preto sa tak veľmi útočí na iný názor než aký je akceptovaný. Preto sa tlačia vakcíny na potlačenie ducha v človeku. Sú to všetko útoky na pravdu, na znemožnenie cesty k svetlu. Koniec koncov sa rozsúdime na základe nášho aktuálneho vnútorného stavu. Ešte mnohí čo sú považovaní za svetlých môžu padnúť a naopak. Určujúci bude aktuálny stav duše. Či človek žije svetlom, alebo je pripútaný na hmotu, na rozum.

Čas sa rýchlo kráti a tým aj možnosť vybrať si stranu. Muselo to prísť, keďže ľudstvo bolo nad priepasťou, na existenčnej križovatke. Večné svetlo, alebo večná temnota. Väčšina nemá potuchy aká dôležitá voľba to je a aká úžasná doba to je teraz žiť na Zemi. Všetko to temné, čo sa teraz deje, je vyprodukované ovocie ľudstva. Máme slobodnú vôľu a tým tvoríme svet okolo seba. No teraz prišiel čas, kedy Boh povedal dosť! Nebudeme ďalej ničiť všetko okolo seba. Každý sme mali dostatok šancí a inkarnácií na to, aby sme sa našli. Mali sme veľa času hľadať, prijať svetlo, prijať Boha. Konečne sa vyplieni všetka temnota zo Zeme, všetko ťaživé odpadne. Potom konečne začneme tvoriť raj tu na Zemi ako to vždy malo byť! Prichádza tisícročná ríša, vek svetla. Nie všetci sa toho zúčastnia, veľa z nás neprejde súdom a tak je to správne. Každý mal možnosť vybrať si a každý je v tom sám za seba. Môžete ľudí prebúdzať a ukazovať im pravdu a to je dobré. Tak sú pravde vystavení, ale keď to sami nechcú, neuveria. Nebudú chcieť uveriť. Nepomôžete im na stranu svetla, ak to nechcú sami. Stále si pôjdu tu svoju časovú líniu hmoty, temnoty. Rúška, vakcíny, televízne noviny, strach, zaslepenosť… Títo v súde odpadnú. Sú príliš upnutí na hmotu a kŕmia svoju dušu príliš nízkymi vibráciami. Z Božského pohľadu je to na čo sa zameriavajú úplne nezmyselné a neprosperujúce. Tí, čo sa udržiavajú na strane citu, na strane svetla, na Božskej časovej línii budú pozdvihnutí. Boh zakročí a Boh nastolí poriadok!

Zdieľať článok

Podobné články

 • 67
  Cesta k Bohu (2) Poznanie a vieraNa to, aby sme kráčali po správnej ceste k Bohu je potrebné mať správne poznanie o Bohu a jeho zákonoch. Aj tu sa ľudskou domýšľavosťou a pohodlnosťou narobilo veľa omylov a falošných presvedčení. Ľudia chcú mať Boha takého, akého si oni želajú mať, neunúvajú sa ho skutočne poznať. V ľuďoch…
  Tags: a, to, sa, je, v, úvahy, boh, svetlo
 • 64
  4. marecVeľké nádeje mnohí vkladajú do tohto dátumu. Je verejne známy medzi Anonmi a dokonca aj v mainstreame a to nie je dobré. Príliš veľké očakávania môžu priniesť veľké sklamanie. Ak sa nestane to čo by sme chceli, aby sa stalo, alebo aspoň nie verejne, v mnohých nastane úpadok viery a…
  Tags: to, a, sa, je, na, v, sme, úvahy, boh, svetlo
 • 61
  O konci vojnyThor Han, veliteľ plejádskej flotily Galaktickej federácie hovorí o oslobodzovaní podzemia, o éterickej mriežke našej planéty o Ashtarovi a chemtrails.Channeling: Elena Danaan (9. máj 2020)T: Ahoj Elisa, bol som veľmi unavený, ale už pracujem na inej úlohe a už sa cítim lepšie. Práca, ktorú som predtým robil, bola to veľmi…
  Tags: a, je, to, sa, na, sú, v, svetlo
Cesta k Bohu (2) Poznanie a viera

Cesta k Bohu (2) Poznanie a viera

Na to, aby sme kráčali po správnej ceste k Bohu je potrebné mať správne poznanie o Bohu a jeho zákonoch.
Aj tu sa ľudskou domýšľavosťou a pohodlnosťou narobilo veľa omylov a falošných presvedčení.
Ľudia chcú mať Boha takého, akého si oni želajú mať, neunúvajú sa ho skutočne poznať. V ľuďoch je zakorenená príliš veľká duchovná lenivosť a tá im bráni v poznaní a v pravej ceste za svetlom. Nechali sa zviesť sladkými rečami cirkvi, že Boh im všetko odpustí ako mávnutím čarovnej paličky. Boh je láska, Boh je dobrý, Boh je milosrdný, ale nie tak ako si to oni predstavujú. Dobrota a láska nespočíva v podporovaní ľudských slabostí. Veď predsa všetci sme tu prišli na vlastné požiadanie, aby sme sa tu duchovne vyvíjali a hľadali pravdu a takto by sme sa predsa nikam neposunuli. Základný princíp lásky je, že dáva druhému človeku to čo mu prospieva, nie to, čo si on želá! Ani svoje dieťa nevychovávate v takej dobrote a láske, že mu všetko uľahčíte a zariadite, aby sa nikdy nemuselo samo o nič snažiť. Každý so zdravým rozumom si uvedomuje, že to nie je správna cesta, ktorá by dieťa obohatila a naučila životu a sebestačnosti. Také isté je to s duchovným vývinom.

Zákony stvorenia pracujú presne a neodkladne. Nedajú sa meniť ani obchádzať. Čo človek zaseje to aj zožne. Každý sme si sám zodpovedný za svoje činy a hriechy a tak isto sa každý sám musí od nich očistiť. Boh ti pomôže, ale najskôr si pomôž sám človeče! Osloboďte sa konečne od týchto slabomyseľných myšlienok. Keby ľudia poznali veľkosť stvorenia a veľkosť Boha, ktorého sa tak snažia vtesnať do svojho rozumového sveta, žasli by pred tou rozsiahlosťou stvorenia a ako sa my ľudia v ňom javíme malí. Zmizla by všetka falošná domýšľavosť. Aj pritom najvyššom vývine sme my ľudia duchovného pôvodu a Boh je Božského pôvodu, teda nie sme schopní priamo spoznať Boha, pretože nám to nedovoľuje naša podstata, ale každý môžeme a máme vycítiť jeho pôsobenie vo stvorení. Stačí sa zbaviť všetkých obmedzujúcich presvedčení čo nám myseľ podhodila a začať hľadať vo svojej duši.

Ako je to s tou vierou? Každý vie, že má veriť, ale nie každý má tu správnu vieru. Aj tu rozum narobil veľa škody, pretože tá pravá viera musí vyvierať z ducha. Nemá to nič spoločné s rozumom. Otázky duše rozum nechápe. Zabudli sme ako správne veriť, pretože nás spoločnosť od mala vychovávala k pestovaniu rozumu, ktorý, keď sa mu prenechá plná nadvláda, zatlačí nášho ducha do úzadia.
Boh nechce od nás slepú vieru, ktorá stojí na vode. Chce z nás mať uvedomelé ľudské bytosti, nie poslušné nesvojprávne ovečky. Ako viem, že to čomu verím je naozaj správne a nie je to len ďalšia falošná cesta?
Ako vôbec viem, že Boh existuje? Cez správnu vieru. Neverím preto, že mi to povedali v kostole, aby som veril. Verím preto, že viem a teda cítim vo svojej duši. Viera by sa nám mala stať presvedčením. Viera má byť živá, tvorivá a skutočná. Nie tá kresťanská, mŕtva. Ak sa cítite dobre v kostole, choďte tam, prečo nie. Ale keď sa riadite všetkým čo učí cirkev, tak kráčate po zlej ceste. Cirkevná viera je príliš technická, neživá, dogmatická. Vychováva poslušné ovečky bez vlastnej duchovnej slobody a využíva pritom ľudské slabosti.
Viera má byť slobodná a radostná. Bohumilý život vyzerá inak ako si ho väčšina predstavuje. Nie je to o kľačaní v kostole a mrmlaní modlitieb, ktoré ani nevieme poriadne o čom sú a nepreciťujeme ich skutočne. Väčšina akože kresťanov chodí do kostola, aby si to tam odsedeli a tým si splnili určitú povinnosť voči Bohu no po tom ako z neho vyjdú sú stále tí istí hriešnici. Bohumilý život znamená jednoducho preduchovniť naše každodenné bytie. Je to o slobodnom a radostnom žití s vedomím a cítením tej vyššej sily nad nami a v nás.
Boh chce od nás radostné bytie na tejto Zemi, chce od nás, aby sme ho prijali do seba a žili vo svetle. Aby sme svojim chcením a cítením vyživovali len to svetlé a tým tvorili tu dole raj na Zemi. Nepredstavujte si Boha ako niečo hmotné, čo musíte pochopiť a predstaviť si to. Tým iba znemožňujete pochopenie a znižujete jeho pravú veľkosť, ktorú nebudeme nikdy schopní skutočne pochopiť. Miesto rozumu sa riaďte dušou a miesto rozmýšľania cítením. Nájdite v sebe tú pravú vieru a to bude vašim kompasom v tomto bytí a jediná cesta k Bohu. Na to ako sa k takej viere dopracovať, keď ju nemáme nejestvuje konkrétny návod. Nie je to technická vec. No každý kto sa pýta dostane odpoveď a každý kto hľadá aj nájde. Všetko začína od CHCENIA.

Podobné články

 • 10000
  4. marecVeľké nádeje mnohí vkladajú do tohto dátumu. Je verejne známy medzi Anonmi a dokonca aj v mainstreame a to nie je dobré. Príliš veľké očakávania môžu priniesť veľké sklamanie. Ak sa nestane to čo by sme chceli, aby sa stalo, alebo aspoň nie verejne, v mnohých nastane úpadok viery a…
  Tags: to, a, sa, je, v, úvahy, boh, svetlo
 • 10000
  Uverme vo víťazstvo svetla!Svetlo postupne vytláča temnotu, ako na Zemi tak aj v jednotlivých dušiach. Prebieha čistenie, vzostup, po všetkých tých rokoch v područí zla nastane vek svetla. Niekomu je tomu stále zaťažko uveriť, že je to možné. Mnohí neveria, že je možné uniknúť z tohto systému. Doteraz tu vládla temnota a každý…
  Tags: to, a, je, v, sa, úvahy, boh, svetlo
 • 10000
  Cesta k Bohu: Cirkev určite nie..Veľa ľudí si uvedomuje, že všetko, čo sa v dnešnom svete deje nás ma k niečomu priviesť a to k zabudnutej viere v Boha. Veľa ľudí chce a verí, ale veľa ľudí neverí správne a hlboko. Ako vo všetkých veciach, aj tu je veľa omylov. Na to, aby sme poznali…
  Tags: a, to, je, sa, v, úvahy, boh
4. marec

4. marec

Veľké nádeje mnohí vkladajú do tohto dátumu. Je verejne známy medzi Anonmi a dokonca aj v mainstreame a to nie je dobré. Príliš veľké očakávania môžu priniesť veľké sklamanie. Ak sa nestane to čo by sme chceli, aby sa stalo, alebo aspoň nie verejne, v mnohých nastane úpadok viery a mainstream sa do toho zahryzne, aby dokázal akí boli všetci sprostí čo tomu verili. Ja osobne nič prevratné nečakám aj keď marec je pre mňa začiatok zmien. Podľa mňa už bol Trump tajne inaugurovaný. Ak sa mýlim, a predsa sa niečo udeje, bude to len dobré, ale tak či onak, prestaňte už čakať na dátumy! Myslím, že všetky tie zachránené deti by boli rady v našej pozícii a miesto tých strašných tunelov by čakali na záchranu z pohodlia domova.
Toto je Božia čistka aká tu ešte nikdy nebola a ktorá mala trvať dlhšie, ale vďaka pomocníkom svetla je táto doba skrátená. Každý prebudený chce byť slobodný, všetci po tom túžime, ale bude to vtedy, keď bude ten správny čas! Taktiež na to musí byť dostatok prebudených ľudí. Sú tu aj takí čo čakajú presne na to, že sa nesplní to čo sa očakávalo, aby si mohli do ostatných kopnúť, že oni sú tí, ktorí čelia realite a my žijeme v sne. Čakajú ako krysy v nore na svoju príležitosť. Neveria naozaj, chcú vidieť potvrdenie na vlastné oči, alebo si dokonca chcú určovať kedy chcú aby sa to stalo!

My vás informujeme, aby ste vedeli, že sa veci dejú, ale nekážeme sa vám fanaticky upínať na každú informáciu. Aj ľudia sa mýlia, alebo zavádzajú, aby zmiatli aj tú druhú stranu. Je to informačná prestrelka a jediná ochrana predtým je pravá viera. Informácií je dostatok na to, aby slúžili k opore viery. Ale stavebný kameň viery má byť viera z duše! Mnou prejde každá správa celkom nezaujato. Žijem svetlom, žijem vo viere bez ohľadu na to či sa deje niečo prevratné, alebo nie. Myslím, že marec je mesiacom, kedy veci začnú naberať spád, aj keď o tom možno bude menej informácií. Rovnako apríl a máj. Sme vo finále. A netreba zabúdať, že jedna vec je USA a druhá Česko, alebo naše prispaté Slovensko, pretože to nie je sranda čo sa tu deje. Všetko zájde len tak ďaleko ako dovolíme, to je prosté.

Prichádza vek svetla! Už sme na pozitívnej časovej línii, na línii svetla. Temnota už nemá palivo, ide z posledného a zrúti sa, keď ju prestaneme živiť. Všetko to zlé už slúži len na to, aby sa ľudia prebrali. A pre nich je to dobré. Je to to, čo v tejto chvíli potrebujú. Zažiť tu starú časovú líniu a čo ich tam čaká. Nie každý sa preberie, mnohí si vyberú starú cestu. Každý sa rozhoduje sám za seba. Nie každý musí poznať nejakého Q a Alianciu, ale každý by si mal uvedomiť, že sa tu odohráva súboj o naše duše.

Boží plán sa plní a MY sme tí, ktorí ho poznajú. MY sme tí, ktorí tu vieru v Boha majú. Pre ostatných sme tí, čo žijú v rozprávke, ale prečo? Lebo veríme v dobro? Veď sme to práve MY, čo poznáme tie najväčšie svinstvá čo tu temná strana páchala a to nie je žiadna rozprávka. MY sme zhltli najviac červených piluliek. MY sme tí, ktorí vieme rozoznať kto je od Boha a kto plní jeho vôľu a plán. MY sme pravde najbližšie. Je veľa táborových názorov a každý z nich verí niečomu inému. Niektorí z nich možno poznajú časť z toho čo sa deje, poznajú časť toho zla, ale nepoznajú širší celok. To MY máme širší obzor a poznanie o veciach.

Udržujte si Božský nadhľad a vieru v duši, prebúdzajte spiace duše, šírte poznanie. Udržujte v sebe iskru nádeje a viery. Nepadajte na duchu, naopak bojujte ďalej a ukotvujte svetelné lúče na Zemi. Plán sa plní, aj keď si možno niekedy pripádate hlúpo, že veríte v spásu a v to, že budeme niekým zachránení. Je to Božie milosrdenstvo, že také pomoci máme, pretože inak by nám neostávalo nič iné, iba sa všetci do jedného postaviť a zmeniť to no to sa vzhľadom na stav prebudenia populácie nestane. Niektorí by sa prebrali až príliš neskoro. Nie je to o tom, že by nás niekto zachraňoval a my pre to nič nerobíme. Je to aj o nás, je to hlavne o nás!

Ďakujte Bohu za to že ste toho súčasťou a vyciťujte čo je správne. Nie ste odkázaní veriť niekomu inému pokiaľ s tým sami vnútri nerezonujete. Neverte ani mne, ani nikomu inému bezhlavo. Každý má v sebe schopnosť vycítiť čo je správne a čo nie. Tak sa to naučte používať a riaďte sa podľa toho! Ak neveríte už v nič iné, verte Bohu.

Občas môže byť ťažké veriť, keď okolo seba vidíte opak toho čomu veríte. Ale to sú hmotné veci. Verte dušou a verte skutočne! Tak nebudete náchylní na to, aby vás to stiahlo do nízkych vibrácií. Vibrujte vysoko. My sme Božia armáda. Vďaka nám sa svetlo ukotvuje na Zemi a vďaka nám sa plní Boží plán.

Neupínajte sa na dátumy, pravá viera nepozná dátumy. Nikto vám nepovie, že v tento dátum sa stane toto a v tento deň svetlo zvíťazí, to nečakajte. Keď nastane ten správny čas svetla tak vedzte, že to príde a vy budete pritom. Boží meč rozsúdi všetko a všetkých a nastolí poriadok!

Podobné články

 • 10000
  Qanon ako spása?Prebieha čistenie zeme od temnoty, prebúdzanie a súčasťou toho sú aj informácie z oboch strán, ktoré nám pomáhajú k rozhodovaniu, nútia nás uvažovať o veciach a tak si vybrať stranu. Qanon je súčasťou týchto informácií a prebudenia. Celý Q-plán je záchranné koleso, bez ktorého by sme sa z tejto zakorenenej…
  Tags: a, to, je, sa, na, v, sme, že, čo, úvahy
 • 10000
  Uverme vo víťazstvo svetla!Svetlo postupne vytláča temnotu, ako na Zemi tak aj v jednotlivých dušiach. Prebieha čistenie, vzostup, po všetkých tých rokoch v područí zla nastane vek svetla. Niekomu je tomu stále zaťažko uveriť, že je to možné. Mnohí neveria, že je možné uniknúť z tohto systému. Doteraz tu vládla temnota a každý…
  Tags: to, a, je, na, v, sa, že, úvahy, boh, svetlo
 • 10000
  Cesta k Bohu: Cirkev určite nie..Veľa ľudí si uvedomuje, že všetko, čo sa v dnešnom svete deje nás ma k niečomu priviesť a to k zabudnutej viere v Boha. Veľa ľudí chce a verí, ale veľa ľudí neverí správne a hlboko. Ako vo všetkých veciach, aj tu je veľa omylov. Na to, aby sme poznali…
  Tags: a, to, je, na, že, sa, v, úvahy, boh